Nakomelingen van Dirck Hagen


Afbeelding

Eerste generatie  Volgende


1. Dirck Hagen 1,2,3 werd geboren in 1565 in Cortenhoef.

Algemene notities: Dirck Hagen is de oudste voorvader welke in Kortenhoef gevonden is. Hij komt voor in het "Gaarcedullen Zeedijkboek" waar hij wordt genoemd als vader van Cornelis Dirkxs Hagen.

Onderzoeksnotities: Genoemd in de oudste protocollen van Loosdrecht zijn vermoedelijke vader is Cornelis Hagen. Zie Oude Kortenhoefse Geslachten door Ds.van Alphen in Gens Nostra. Er komen erfgenamen voor te Loosdrecht, In boek 110 GA. genoemd Dirk Hagen ao 1610, Gerrit Dirks Hagen ao 1610 Cornelis Dirks Hagen 1610 ook in 1650 genoemd . Hij was vermoedelijk Schepen van Cortenhoef 1616-1626.
Geboren: 1550-1555.

• Beroep: Schepen (Vermoedelijk), Vanaf 1616 tot 1626.

Dirck trouwde met iemand.

Zijn kinderen waren:

   2 M    i. Gerrit Dircksz Hagen

+ 3 V    ii. Annetgen(Annetje) Dircksdr Hagen werd geboren in 1580 in Kortenhoef en is overleden na 1645 in Kortenhoef.

+ 4 M    iii. Cornelis Dircksz Hagen werd geboren omstreeks 1582 en is overleden na 1648 vσσr 25 Okt 1658.

Afbeelding

vorige  Tweede generatie  Volgende3. Annetgen(Annetje) Dircksdr Hagen werd geboren in 1580 in Kortenhoef en is overleden na 1645 in Kortenhoef.

Algemene notities: Gegevens zijn ontleend aan het weesboek Kortenhoef, inv. nr. 3407 waarin zij genoemd wordt als weduwe van Gerrit Jansz Dorlant

Annetgen(Annetje) trouwde met Gerrit Jansz Dorlant, zoon van Jan Jansz Dorlant en Christina, circa 1600 in Kortenhoef. Gerrit werd geboren circa 1565 in Kortenhoef en is overleden in 1637 in Kortenhoef ongeveer 72 jaar oud.

Algemene notities: Gerrit Janszoon Doorlant wordt het eerst genoemd in 1618 en verder tot 1635. Hij is gehuwd met Annitjen Dircxsdochter en zij wordt het eerst genoemd in 1635. Hij was in 1632 schepen van Cortenhoef. Hij overleed vσσr 1636 daar zijn vrouw dan als weduwe wordt genoemd.


Kinderen uit dit huwelijk:

   5 M    i. Jan Gerritsz Dorlant werd geboren circa 1600 in Kortenhoef en is overleden vσσr 1660.

Algemene notities: Jan wordt in oude boeken vermeld van 1631-1642. Daarna wordt niets meer van hem vernomen. Mogelijk is hij naar Amerika vertrokken.

Jan trouwde met Aaltje Jaspers circa 1630. Aaltje werd geboren vσσr 1615 en is overleden na 1660.

   6 M    ii. Wouter Gerritsz Dorlant werd geboren circa 1602 in Kortenhoef.

• Beroep: Turfsteker.

Wouter trouwde met Gheertijn Jansdochter.

   7 M    iii. Dirck Gerritsz Dorlant werd geboren circa 1605 in Kortenhoef.

   8 V    iv. Geurtgen Gerrits Dorlant

   9 M    v. Claes Gerritsz Dorlant werd geboren circa 1608 in Kortenhoef.

   10 M    vi. Cornelis Dorlant werd geboren circa 1610 in Kortenhoef.

4. Cornelis Dircksz Hagen werd geboren omstreeks 1582 en is overleden na 1648 vσσr 25 Okt 1658.

Algemene notities: Cornelis Dircksz Hagen komt voor in het weesboek van Cortenhoeff als wedunaar van Agnietjen Gerrits. verder wordt hij genoemd in het "Gaarcedullen Zeedijkboek(een soort belasting) anno 1648.
Cornelis was tijdens zijn huwelijk ongeveer 33 jaar

• Beroep: Schepen van Kortenhoef, 1616, Kortenhoef. Bron: Beschrijvinghe de roetele van den torff geslaegen tot Cortenhoeff

Cornelis trouwde met Angenietje Gerrits Van Ecx, dochter van Gerrit Van Eck en Alit Ruijsch, op 16 Okt 1615. Angenietje werd geboren vσσr 1590 en is overleden vσσr 1616.

Huwelijksnotities: Bij hun huwelijk was Cornelis ongeveer 33 jaar oud en Angenietje rond 25 jaar oud.

Deze verbintenis geeft aanleiding tot een opmerkelijke hypothese. Angeniete moet een dochter geweest zijn van Gerrit van Eck. De enige persoon met die naam en in de omgeving is een jonker Gerrit van Eck, gehuwd met jonkvrouwe Alit Ruijsch, ofschoon voor een relatie geen bewijs gevonden is, merk ik toch op dat in het oud-rechtelijk archief van Kortenhoef een acte voorkomt, gedateerd 29 maart 1592 waarin compareert jonkvrouwe Alit Ruijsch. weduwe en boedelhoudster van Jonker Gerrit van Ecjk zie GN 1999 p. 188.


Kinderen uit dit huwelijk:

   11 M    i. Dirck Hagen werd geboren circa 1612 in Kortenhoef.

Dirck trouwde met Aaltie Adriaens Schoenmaker.

   12 M    ii. Jan Hagen werd geboren circa 1613 in Kortenhoef.

   13 M    iii. Cornelis(Kees) Haegen werd geboren circa 1614 in Kortenhoef en is overleden vσσr 1659.

   14 V    iv. Meijntje(Weijntje) Cornelisdr Hagen werd geboren circa 1615 in Kortenhoef.

   15 M    v. Jacob Hagen werd geboren circa 1618 in Kortenhoef.

   16 V    vi. Geertje Cornelis Haegen werd geboren omstreeks 1620 in Kortenhoef.

Geertje trouwde met Gerrit Jacobs Veenman.

Geertje trouwde vervolgens met Dirrick Aderjaensen van der Schol.

+ 17 M    vii. Ansum(Ancxum) Cornelisz Hagen werd geboren omstreeks 1623 in Kortenhoef.

   18 M    viii. Gerrit Hagen werd geboren omstreeks 1625 in Kortenhoef en is overleden omstreeks 1636 in Kortenhoef ongeveer 11 jaar oud.

   19 M    ix. Albert Hagen werd geboren circa 1625 in Kortenhoef.

Cornelis trouwde vervolgens met Grietgen Willems.
Afbeelding

vorige  Derde generatie  Volgende17. Ansum(Ancxum) Cornelisz Hagen werd geboren omstreeks 1623 in Kortenhoef.

Algemene notities: Ansum wordt genoemd als zoon van Cornelis Dircksz in het weesboek van Cortenhoeff in 1637 waar hij 14 jaar oud is. Hij zal dus rond 1623 geboren zijn.
Ansum wordt ook genoemd in de "Lijst der huisgesinne"anno 1675 met twee kinderen waarvan de oudste, Cornelis Ansumsz dan 14 jaar is.

• Beroep: vervener, schepen van Kortenhoef, weesmeester, kerkmeester. In "Nominatien van Regenten"anno 1662 wordt hij genoemd als schepen en van 1684 tot 1668 is hij weesmeester.
Schepen (in 1662, 1664, 1671.)

Ansum(Ancxum) trouwde met iemand in Vreeland.

Zijn kinderen waren:

   20 V    i. Annitje(Annetje) Ansums Hagen werd gedoopt in Kortenhoef en werd begraven op 5 Jan 1743 in Nederhorst den Berg.

Annitje(Annetje) trouwde met Luijt Dirksz. Luijt is overleden vσσr 5 Jan 1743.

   21 V    ii. Agnietje Ansems Hagen

+ 22 V    iii. Willem Hagen

+ 23 V    iv. Lijsbeth Ansums Hagen werd geboren rond 1641 vσσr 1670 en is overleden 1740><45 op 99-jarige leeftijd.

+ 24 M    v. Cornelis Ansumsz Hagen werd geboren omstreeks 1665 in Kortenhoef en is overleden na 1732.

Afbeelding

vorige  Vierde generatie  Volgende22. Willem Hagen

Willem trouwde met iemand.

Haar kind was:

   25 V    i. Grietje Hagen

Willem trouwde met Hendrik Kruijswijk.

Willem had een relatie met NN.

Kind uit deze relatie:

   26 V    i. Grietje Willems

23. Lijsbeth Ansums Hagen werd geboren rond 1641 vσσr 1670 en is overleden 1740><45 op 99-jarige leeftijd.

Lijsbeth trouwde met Jan Martensz (Zemel, Seemel) van Portengen, zoon van Marten Jansz en Grietje, vσσr 1690. Jan werd geboren vσσr 1655 in Kortenhoef? en is overleden circa 1730 in Kortenhoef.

Algemene notities: Daghuuder later turfman en kleivaarderte Kortenhoef. Ook werd hij genoemd als Kerkmeester aldaar.
zie: De familie Portengen, Geschiedenis en genealogie van een Utrechts geslacht, 1989, p. 88 ev. (ISBN 90-5166-111-8),

• Beroep: daghuurder, veender en kleivaarder te Kortenhoef.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 27 M    i. Dirk Jansz Portengen werd geboren vσσr 1688 en is overleden in 1722 in Kortenhoef.

   28 V    ii. Grietje Jans Portengen werd geboren in 1690 in Kortenhoef en is overleden in Kortenhoef.

• Doop: 3 Aug 1690, Vreeland.

   29 M    iii. Willem Jansz Portengen werd geboren in 1695 en is overleden na 1727 in Kortenhoef.

   30 M    iv. Ansum Jansz Portengen werd gedoopt op 5 Aug 1695 in Kortenhoef en is overleden vσσr 1699.

• Doop: 30 Jun 1695, Kortenhoef.

   31 V    v. Marritje Jans Portengen werd gedoopt op 25 Okt 1696 in Kortenhoef en is overleden in 1731 op 35-jarige leeftijd.

   32 M    vi. Ansum Jansz Portengen is overleden in 1743 in 's-Graveland.

• Doop: 13 Aug 1699, Kortenhoef.

   33 M    vii. Marten Jansz Portengen werd geboren op 25 Apr 1702 in Kortenhoef en is overleden vσσr 1704.

   34 M    viii. Marten Jansz Portengen is overleden vσσr 1752.

• Doop: 20 Okt 1703.

• Beroep: Veender en Schepen te Kortenhoef.

   35 V    ix. Agnietje Jans Portengen werd geboren op 2 Jun 1707 in Kortenhoef en is overleden in 1795 in Amsterdam op 88-jarige leeftijd.

   36 V    x. Jannetje Jans Portengen is overleden na 1740.

• Doop: 4 Aug 1709, Kortenhoef.

24. Cornelis Ansumsz Hagen werd geboren omstreeks 1665 in Kortenhoef en is overleden na 1732.

Algemene notities: Cornelis Ansumsz wordt anno 1675 genoemd in "De lijst der huisgesinne" als 14 jarige zoon nvan Ansum Cornelisz hagen

• Beroep: Bakker, Kortenhoef.

Cornelis trouwde met Hilletje Pieters Mooij, dochter van Pieter Elbertse Mooij en Ariaantje Pieters, in 1693. Hilletje werd geboren omstreeks 1672 in Kortenhoef en is overleden omstreeks 1708 in Kortenhoef ongeveer 36 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 37 M    i. Gerrit Cornelisz Hagen werd geboren in 1691 in Kortenhoef en werd gedoopt op 11 Jul 1691 in Kortenhoef.

+ 38 M    ii. Ansum Cornelisz Hagen werd geboren in 1696 in Kortenhoef en werd gedoopt in 1696 in Kortenhoef.

+ 39 M    iii. Jacob Cornelisz Hagen werd geboren in 1700 in Kortenhoef en werd gedoopt op 13 Okt 1700 in Kortenhoef.

   40 V    iv. Marritje Hagen werd geboren in 1702 in Kortenhoef en werd gedoopt op 15 Okt 1702 in Kortenhoef.

+ 41 M    v. Pieter Cornelisz Hagen werd geboren in 1704 in Kortenhoef en werd gedoopt op 21 Jan 1704 in Kortenhoef.

   42 M    vi. Dirk Cornelisz Hagen werd geboren in 1706 in Kortenhoef en werd gedoopt op 10 Okt 1706 in Kortenhoef.

Dirk trouwde met Gijsberthe Dirks Corsen(Kors), dochter van Dirck Gijsberts Corssen en Neeltie Jacobs Koen.

Dirk trouwde vervolgens met Jannetje (Wiggerts) van der Pol.

Cornelis trouwde vervolgens met Jannetje Jans (de) Cloet, dochter van Jan Cornelisz de Cloet en Onbekend, op 19 Aug 1708 in Kortenhoef. Jannetje werd geboren omstreeks 1670 in Kortenhoef en werd gedoopt in Kortenhoef.

Huwelijksnotities: Zij zijn op 26-06-1708 in Kortenhoef in ondertrouw zijn gegaan

Cornelis trouwde vervolgens met Annetie Sente.
Afbeelding

vorige  Vijfde generatie  Volgende27. Dirk Jansz Portengen werd geboren vσσr 1688 en is overleden in 1722 in Kortenhoef.

• Beroep: turfmaker en kleivaarder te Kortenhoef.

Dirk trouwde met Jannetje Crijnen Scheepmaker, dochter van Crijn Cornelis Scheepmaker en Onbekend, op 10 Feb 1709 in Kortenhoef. Jannetje werd geboren vσσr 1680 in Kortenhoef?.

• RELIGIOUS: 10 Mrt 1709, Kortenhoef.

Kind uit dit huwelijk:

+ 43 V    i. Lijsbeth Dirks Portengen werd geboren in 1716 in Kortenhoef, werd gedoopt op 5 Jul 1716 in Kortenhoef en werd begraven op 20 Nov 1789 in Kortenhoef.

37. Gerrit Cornelisz Hagen werd geboren in 1691 in Kortenhoef en werd gedoopt op 11 Jul 1691 in Kortenhoef.

Gerrit trouwde met Geertje Jacobs Dolman, dochter van Jacob Dolman en Pleuntje Gerrits.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 44 V    i. Pleuntje Hagen werd geboren op 9 Jan 1723 in Kortenhoef.

   45 V    ii. Hilletie Hagen werd geboren op 23 Dec 1725 in Kortenhoef en is overleden op 23 Dec 1725 in Kortenhoef.

   46 V    iii. Hilletie Hagen werd geboren op 28 Mrt 1728 in Kortenhoef.

+ 47 V    iv. Marritje Hagen werd geboren in 1732 in Kortenhoef en werd gedoopt op 31 Aug 1732 in Kortenhoef.

38. Ansum Cornelisz Hagen werd geboren in 1696 in Kortenhoef en werd gedoopt in 1696 in Kortenhoef.

Ansum trouwde met Lijsbeth(Lijsje) Willemse Jonkhart, dochter van Willem Jacobszn Jonkhart en Jans Maria (Marrieghje), op 25 Nov 1714 in Kortenhoef. Lijsbeth(Lijsje) werd geboren in 1694 in Maartensdijk en werd gedoopt op 30 Sep 1694 in Maartensdijk.

Huwelijksnotities: Zij zijn op 2 november 1714 in ondertrouw gegaan

• Ondertrouw: 2 Nov 1714, Kortenhoef.

Kinderen uit dit huwelijk:

   48 V    i. Neeltje Hagen

+ 49 M    ii. Willem Ansums Hagen werd geboren in 1715 in Kortenhoef, werd gedoopt op 29 Sep 1715 in Kortenhoef en is overleden op 12 Nov 1799 in Nederhorst den Berg op 84-jarige leeftijd.

   50 V    iii. Hilletje Hagen werd geboren in 1719 in Kortenhoef en werd gedoopt op 7 Feb 1719 in Kortenhoef.

   51 M    iv. Cornelis Hagen werd geboren in 1722 in Kortenhoef en werd gedoopt op 8 Feb 1722 in Kortenhoef.

+ 52 M    v. Pieter Ansum Hagen werd geboren in 1724 in Kortenhoef en werd gedoopt op 5 Feb 1724 in Kortenhoef.

   53 M    vi. Claas Ansum Hagen werd geboren op 14 Apr 1727 in Kortenhoef en werd gedoopt op 17 Apr 1727 in Kortenhoef.

Onderzoeksnotities: Volgens de site http://stamboom.ngv.nl/genealogie/getperson.php?personID=I1238&tree=Straten is de doopdatum 17 APR 1726

Claas trouwde met Grietje Senten Scheepmaker.

   54 V    vii. Trijntje Hagen werd geboren in Kortenhoef en werd gedoopt op 9 Jan 1729 in Kortenhoef.

   55 M    viii. Elbert Hagen werd geboren op 22 Nov 1731.

Onderzoeksnotities: Volgens de site http://stamboom.ngv.nl/genealogie/getperson.php?personID=I2352&tree=Straten is de doopdatum 18 NOV 1731

39. Jacob Cornelisz Hagen werd geboren in 1700 in Kortenhoef en werd gedoopt op 13 Okt 1700 in Kortenhoef.

Jacob trouwde met Klaasje(Claasie) Dirks Corssen, dochter van Dirck Gijsberts Corssen en Neeltie Jacobs Koen, op 12 Apr 1722 in Kortenhoef. Klaasje(Claasie) werd geboren in 1699 in Kortenhoef en werd gedoopt op 9 Jul 1699 in Kortenhoef.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 56 M    i. Dirk Jacobsz Hagen werd geboren op 28 Jan 1723 in Kortenhoef.

+ 57 V    ii. Hilletje Hagen werd geboren in 1725 in Kortenhoef en werd gedoopt op 8 Okt 1725 in Kortenhoef.

   58 M    iii. Pieter Hagen werd geboren in 1727 in Kortenhoef en werd gedoopt op 27 Okt 1727 in Kortenhoef.

Geboortenotities: Bij de aangifte van de geboorte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Jannetje Marinus (geb. 1703).

+ 59 V    iv. Neeltje Hagen werd geboren op 7 Nov 1729 in Kortenhoef.

+ 60 M    v. Pieter Jacobsz Hagen werd gedoopt op 8 Jul 1731 in Kortenhoef en is overleden op 1 Feb 1776 in Kortenhoef op 44-jarige leeftijd.

+ 61 M    vi. Elbert jacobsz Hagen werd gedoopt op 9 Mei 1734 in Kortenhoef en is overleden vσσr 28 Okt 1834.

   62 M    vii. Jacob Hagen werd geboren in 1736 in Kortenhoef en werd gedoopt op 25 Dec 1736 in Kortenhoef.

Doopnotities: Bij de doop van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Neeltije Jacobs.

+ 63 V    viii. Marritje Jacobs Hagen werd geboren in 1738 in Kortenhoef en werd gedoopt op 21 Dec 1738 in Kortenhoef.

   64 V    ix. Trijntje Hagen werd gedoopt op 8 Jul 1742 in Kortenhoef.

Doopnotities: Bij de doop van Trijntje was de volgende getuige aanwezig: Jannitje Jans Portengen.

41. Pieter Cornelisz Hagen werd geboren in 1704 in Kortenhoef en werd gedoopt op 21 Jan 1704 in Kortenhoef.

Pieter trouwde met Jannetje Marinus, dochter van Isak Marinus en Ida van Aalst, vσσr 4 Mrt 1725 in Kortenhoef. Jannetje werd gedoopt op 11 Mrt 1703 in Loenen en is overleden in 1734 in Loenen op 31-jarige leeftijd.

Huwelijksnotities: Waarschijlijk is zij kort na de bevalling van haar laatste kind overleden.

Kinderen uit dit huwelijk:

   65 M    i. Abraham Pietersz Hagen werd geboren op 4 Mrt 1725 in Kortenhoef en is overleden op 4 Mrt 1725 in Kortenhoef.

+ 66 M    ii. Abraham Pieterz Hagen werd geboren op 26 Jan 1727 in Kortenhoef, werd gedoopt op 26 Feb 1727 in Kortenhoef en is overleden op 7 Mrt 1788 in Kortenhoef op 61-jarige leeftijd.

   67 M    iii. Jan Hagen werd geboren op 25 Sep 1729 in Kortenhoef.

   68 V    iv. Hilletje Hagen werd geboren in Kortenhoef en werd gedoopt op 1 Jan 1732 in Kortenhoef.

Doopnotities: Bij de doop van Hilletije was de volgende getuige aanwezig: Claasie Dirks (Kors) (geb. 1699).

Hilletje trouwde met Pieter Hendriksz van Speltig(Spellen).

   69 V    v. Ida Hagen werd geboren in Kortenhoef en werd gedoopt op 1 Aug 1734 in Kortenhoef.

Doopnotities: Bij de doop van Ida was de volgende getuige aanwezig: Claasie Dirks (Kors) (geb. 1699).

Pieter trouwde vervolgens met Lammertie Jans van Hoogenberg op 13 Feb 1735 in Kortenhoef. Lammertie werd geboren in 1708 in Kortenhoef.

Huwelijksnotities: Lammertje was den weduwe van Jacobus Engel

Algemene notities: Jannatje was de weduwe van Jacobus Engel.


Afbeelding

vorige  Zesde generatie  Volgende43. Lijsbeth Dirks Portengen werd geboren in 1716 in Kortenhoef, werd gedoopt op 5 Jul 1716 in Kortenhoef en werd begraven op 20 Nov 1789 in Kortenhoef.

Algemene notities: Bron is de geschiedenis van de familie Portengen door Jan Portengen

Lijsbeth trouwde met Gerrit Janze Voorn, zoon van Jan Gerritz Voorn en Femmigje(Vennigje) Claas, op 18 Okt 1733 in Oud-Loosdrecht. Gerrit werd geboren in Oud-Loosdrecht en werd begraven op 7 Mrt 1794 in Kortenhoef.

• Doop: 21 Okt 1708, Oud-Loosdrecht.

• Beroep: Turfmeester.

Kind uit dit huwelijk:

+ 70 M    i. Krijn Gerritzn Voorn werd geboren omstreeks 1743 in Kortenhoef.

44. Pleuntje Hagen werd geboren op 9 Jan 1723 in Kortenhoef.

Pleuntje trouwde met Reijer Kraan, zoon van Jan Reijersz Kraan en Lijsbeth van Tengeren, op 28 Mei 1758 in 's-Graveland. Reijer werd gedoopt op 28 Nov 1728 in 's-Graveland.

Kinderen uit dit huwelijk:

   71 V    i. Elisabeth Kraan werd gedoopt op 10 Jun 1759 in 's-Graveland.

   72 M    ii. Jan Kraan werd geboren op 31 Aug 1760 in 's-Graveland en is overleden op 31 Aug 1760 in 's-Graveland.

   73 M    iii. Jan Kraan werd gedoopt op 13 Dec 1761 in 's-Graveland.

47. Marritje Hagen werd geboren in 1732 in Kortenhoef en werd gedoopt op 31 Aug 1732 in Kortenhoef.

Doopnotities: Bij de doop van Marritje was de volgende getuige aanwezig: Claasie Dirks (Kors) (geb. 1699).

Marritje trouwde met Jan Antonisz Reijnhout.

Kinderen uit dit huwelijk:

   74 M    i. Anthonie Reijnhout werd gedoopt op 16 Jul 1758 in Kortenhoef.

   75 M    ii. Gerrit Reijnhout werd gedoopt op 30 Mrt 1760 in Kortenhoef.

   76 M    iii. Gerrit Reijnhout werd gedoopt op 15 Dec 1761 in Kortenhoef.

   77 V    iv. Geertje Reijnhout werd gedoopt op 14 Aug 1763 in Kortenhoef.

   78 V    v. Gerritje Reijnhout werd gedoopt op 1 Sep 1765 in Kortenhoef.

   79 M    vi. Anthonie Reijnhout werd gedoopt op 29 Mrt 1767 in Kortenhoef en is overleden op 29 Mrt 1767 in Kortenhoef.

   80 V    vii. Hilletje Reijnhout werd gedoopt op 22 Feb 1769 in Kortenhoef.

   81 M    viii. Anthonie Reijnhout werd gedoopt op 17 Jun 1770 in Kortenhoef.

49. Willem Ansums Hagen werd geboren in 1715 in Kortenhoef, werd gedoopt op 29 Sep 1715 in Kortenhoef en is overleden op 12 Nov 1799 in Nederhorst den Berg op 84-jarige leeftijd.

Willem trouwde met Leentje Pieters Bieris, dochter van Pieter J. Bieris en Annetje A. Dorland, op 1 Mei 1740 in Kortenhoef. Leentje werd gedoopt op 3 Aug 1721 in Kortenhoef en is overleden op 26 Aug 1793 in Kortenhoef op 72-jarige leeftijd.

• Ondertrouw: 7 Apr 1740.

Kinderen uit dit huwelijk:

   82 V    i. Grietje Hagen

   83 V    ii. Hilletje Hagen werd geboren in 1740 in Kortenhoef en werd gedoopt op 9 Okt 1740 in Kortenhoef.4

Doopnotities: Bij de doop van Hilletje was de volgende getuige aanwezig: Lijsbeth Willemse Jonkhart (geb. 1694).

+ 84 V    iii. Marretje Hagen werd geboren in Kortenhoef,4 werd gedoopt op 14 Dec 1742 in Kortenhoef en is overleden op 20 Apr 1823 in Nederhorst den Berg op 80-jarige leeftijd.

+ 85 V    iv. Trijntje Hagen werd gedoopt op 25 Aug 1743 in Kortenhoef4 en is overleden op 11 Aug 1812 in Kortenhoef op 68-jarige leeftijd.

   86 M    v. Cornelis Hagen werd gedoopt op 23 Mei 1745 in Kortenhoef.4

Doopnotities: Bij de doop van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Lijsbeth Willemse Jonkhart (geb. 1694).

Onderzoeksnotities: Volgens de site http://stamboom.ngv.nl/genealogie/getperson.php?personID=I1240&tree=Straten is de doopdatum 30 MAY 1745

   87 V    vi. Annitje Hagen werd geboren in 1746 in Kortenhoef en werd gedoopt op 17 Apr 1746 in Kortenhoef.4

Doopnotities: Bij de doop van Annitje was de volgende getuige aanwezig: Hilletje Bieris.

+ 88 M    vii. Cornelis Willemsz Hagen werd geboren in 1750 in Kortenhoef, werd gedoopt op 1 Mrt 1750 in Kortenhoef4 en is overleden op 6 Sep 1827 in Eemnes op 77-jarige leeftijd.

   89 M    viii. Johannes(Hannes) Hagen werd gedoopt op 13 Feb 1752 in Kortenhoef.4

Doopnotities: Bij de doop van Hannes was de volgende getuige aanwezig: Sijtje Geurte Spelt.

+ 90 M    ix. Johannes(Hannes) Willemsz Hagen werd geboren op 17 Jan 1754 in Kortenhoef en werd gedoopt op 20 Jan 1754 in Kortenhoef.4

   91 M    x. Ansum Hagen werd gedoopt op 6 Apr 1755 in Kortenhoef.4

   92 M    xi. Ansum Willemsz Hagen werd gedoopt op 20 Mrt 1757 in Kortenhoef.4

Doopnotities: Bij de doop van Ansum was de volgende getuige aanwezig: Lijsbeth Willemse Jonkhart (geb. 1694)

Ansum trouwde met Cornelia Hoefakker.

+ 93 V    xii. Elisabeth Hagen werd gedoopt op 11 Jun 1758 in Kortenhoef.4

+ 94 V    xiii. Jannetje Hagen werd gedoopt op 25 Mei 1760 in Kortenhoef4 en is overleden op 30 Jan 1843 in Kortenhoef5 op 82-jarige leeftijd.

+ 95 M    xiv. Pieter Willemsz Hagen werd gedoopt op 16 Sep 1761 in Kortenhoef4 en is overleden Rond 19-10-1808 in Eemnes op 47-jarige leeftijd.

   96 V    xv. Neeltje Hagen werd gedoopt op 1 Jul 1764 in Kortenhoef.4

52. Pieter Ansum Hagen werd geboren in 1724 in Kortenhoef en werd gedoopt op 5 Feb 1724 in Kortenhoef.

Onderzoeksnotities: Volgens de site http://stamboom.ngv.nl/genealogie/getperson.php?personID=I1237&tree=Straten is de doopdatum 5 JUN 1723

Pieter trouwde met Neeltje Jans Kleijn.

Kinderen uit dit huwelijk:

   97 M    i. Cornelis Hagen werd geboren in 1759 in Loosdrecht, werd gedoopt op 28 Jan 1759 in Loosdrecht en is overleden op 28 Jan 1759 in Loosdrecht.

   98 M    ii. Jan Hagen werd geboren in 1760 in Loosdrecht, werd gedoopt op 27 Jan 1760 in Loosdrecht en is overleden op 27 Jan 1760 in Loosdrecht.

   99 V    iii. Leijsje Hagen werd geboren in 1761 in Kortenhoef en werd gedoopt op 18 Okt 1761 in Kortenhoef.

   100 V    iv. Trijntje Hagen werd geboren in 1763 in Kortenhoef en werd gedoopt op 16 Jun 1763 in Kortenhoef.

+ 101 M    v. Jan Hagen werd geboren in 1765 in Kortenhoef en werd gedoopt op 15 Mei 1765 in Kortenhoef.

   102 M    vi. Cornelis Hagen werd geboren in 1767 in Kortenhoef en werd gedoopt op 15 Nov 1767 in Kortenhoef.

56. Dirk Jacobsz Hagen werd geboren op 28 Jan 1723 in Kortenhoef.

Dirk trouwde met Grietje Hendriks de Cloet.

Kinderen uit dit huwelijk:

   103 M    i. Jacob Hagen werd gedoopt op 31 Aug 1749 in Kortenhoef.

Doopnotities: Bij de doop van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Claasie Dirks (Kors) (geb. 1699).

   104 V    ii. Grietje Hagen werd gedoopt op 1 Sep 1748 in Kortenhoef.

Doopnotities: Bij de doop van Grietje was de volgende getuige aanwezig: Neeltje de Kloet.

   105 V    iii. Grietje Hagen werd gedoopt op 30 Nov 1751 in Waverveen.

Doopnotities: Bij de doop van Grietje was de volgende getuige aanwezig: Hilletje Hagen (geb. 1724).

   106 V    iv. Wijntje Hagen werd gedoopt op 19 Apr 1756 in Waverveen.

Doopnotities: Bij de doop van Wijntje was de volgende getuige aanwezig: Neeltje de Kloet.

57. Hilletje Hagen werd geboren in 1725 in Kortenhoef en werd gedoopt op 8 Okt 1725 in Kortenhoef.

Hilletje trouwde met Cornelis Cornelisz Vlaanderen, zoon van Cornelis Vlaanderen en Magdelena Edema.

Kind uit dit huwelijk:

   107 M    i. Jacob Vlaanderen werd gedoopt op 24 Mrt 1766 in Hilversum.

59. Neeltje Hagen werd geboren op 7 Nov 1729 in Kortenhoef.

• Religie: Hervormd.

Neeltje trouwde met Klaas Portengen, zoon van Gerrit Portengen en Marritje Streefkerk, op 6 Apr 1755 in Kortenhoef. Klaas werd gedoopt op 4 Jan 1735 in Kortenhoef en werd begraven in 1781 in Nederhorst den Berg.

• Beroep: Watermolenaar, Kortenhoef.

Kinderen uit dit huwelijk:

   108 M    i. Dirk Portengen werd geboren in 1756 in Vreeland en werd gedoopt in 1756 in Vreeland.

Dirk trouwde met Cath. Hofkamp.

   109 V    ii. Klaasje Portengen werd geboren in 1758 in Vreeland en werd gedoopt in 1758 in Vreeland.

Klaasje trouwde met D. van Genderen.

   110 M    iii. Jacob Portengen werd geboren in 1762 in Vreeland en is overleden in 1766 in Vreeland op 4-jarige leeftijd.

   111 M    iv. Gerrit Portengen werd geboren op 18 Jan 1766 in Nederhorst den Berg, werd gedoopt op 19 Jan 1766 in Nederhorst den Berg, is overleden in 1807 in Nederhorst den Berg op 41-jarige leeftijd en werd begraven op 14 Sep 1807 in Nederhorst den Berg.

Gerrit trouwde met N. Verhagen.

   112 V    v. Marritje Portengen werd geboren op 9 Mei 1769 in Nederhorst den Berg, werd gedoopt op 14 Mei 1769 in Nederhorst den Berg en is overleden in 1813 in Nederhorst den Berg op 44-jarige leeftijd.

Marritje trouwde met Marten Voorn.

60. Pieter Jacobsz Hagen werd gedoopt op 8 Jul 1731 in Kortenhoef en is overleden op 1 Feb 1776 in Kortenhoef op 44-jarige leeftijd.

Doopnotities: Bij de doop van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Jannetje Marinus (geb. 1703)

Pieter trouwde met Jannetje Cornelis Groen, dochter van Cornelis Jansz Groen en Neeltje Abrahams Vogel, op 22 Jul 1756 in Kortenhoef. Jannetje werd gedoopt op 6 Mei 1728 in Oud-Loosdrecht en is overleden vσσr 1759.

Pieter trouwde vervolgens met Sijtje Abrahamsz Luijers op 15 Apr 1759 in Kortenhoef. Sijtje werd gedoopt op 19 Jun 1735 in Loenen en is overleden op 10 Mei 1808 in Kortenhoef op 72-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   113 V    i. Klaasje Hagen werd gedoopt op 6 Apr 1760 in Kortenhoef en is overleden op 15 Mei 1804 in Kortenhoef op 44-jarige leeftijd.

Doopnotities: Bij de doop van Klaasje Pietersche was de volgende getuige aanwezig: Claasie Dirks (Kors) (geb. 1699).

Klaasje trouwde met Pieter Klaase van ΄t Honderd.

+ 114 V    ii. Aaltje Hagen werd gedoopt op 20 Dec 1761 in Kortenhoef en is overleden op 13 Mei 1802 in Kortenhoef op 40-jarige leeftijd.

   115 M    iii. Jacob Hagen werd gedoopt op 30 Sep 1763 in Kortenhoef en is overleden op 30 Sep 1763 in Kortenhoef.

+ 116 M    iv. Abraham Pieters Hagen werd gedoopt op 27 Okt 1765 in Kortenhoef en is overleden op 15 Nov 1839 in Kortenhoef op 74-jarige leeftijd.

   117 M    v. Jacob Hagen werd gedoopt op 31 Jan 1767 in Kortenhoef en is overleden op 31 Jan 1767 in Kortenhoef.

+ 118 M    vi. Jacob Pieterz Hagen werd geboren in 1768 in Kortenhoef, werd gedoopt op 31 Jan 1768 in Kortenhoef en is overleden op 1 Feb 1809 in Oudhuizen op 41-jarige leeftijd.

   119 M    vii. Claas Hagen werd gedoopt op 11 Mrt 1770 in Kortenhoef.

+ 120 V    viii. Jannetje Hagen werd gedoopt op 10 Mei 1772 in Kortenhoef en is overleden op 28 Okt 1807 in Ankeveen op 35-jarige leeftijd.

61. Elbert jacobsz Hagen werd gedoopt op 9 Mei 1734 in Kortenhoef en is overleden vσσr 28 Okt 1834.

Doopnotities: Bij de doop van Elbert Jacobsz was de volgende getuige aanwezig: Lijsbeth Willemse Jonkhart (geb. 1694)

Elbert trouwde met Neeltje Lodewijks Bouwman, dochter van Lodewijk Bouwman en Onbekend, op 14 Mei 1758 in Kortenhoef. Neeltje werd gedoopt op 31 Okt 1730 in Kortenhoef en is overleden op 11 Feb 1814 in Kortenhoef op 83-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 121 M    i. Jacob Hagen werd geboren op 17 Mrt 1759 in Kortenhoef, werd gedoopt op 18 Mrt 1759 in Kortenhoef en is overleden op 11 Mei 1836 in Ankeveen op 77-jarige leeftijd.

   122 V    ii. Trijntje Hagen werd geboren op 14 Dec 1760 in Kortenhoef en werd gedoopt op 21 Dec 1760 in Kortenhoef.

Doopnotities: Bij de doop van Trijntje was de volgende getuige aanwezig: Hilletje Hagen (geb. 1724).

Trijntje trouwde met Casper Winthorst op 21 Mei 1787 in Ankeveen. Casper is overleden op 13 Apr 1811 in Ankeveen.

+ 123 M    iii. Dirk Elbertsz Hagen werd geboren in 1763 in Kortenhoef, werd gedoopt op 27 Mrt 1763 in Kortenhoef en is overleden op 13 Sep 1809 in Kortenhoef op 46-jarige leeftijd.

   124 V    iv. Claasje Hagen werd geboren in 1765 in Kortenhoef en werd gedoopt op 21 Nov 1765 in Kortenhoef.

Doopnotities: Bij de doop van Klaasje was de volgende getuige aanwezig: Sijtje Abrahams Luijer (1735-1808).

+ 125 M    v. Lodewijk Hagen werd geboren in 1768 in Kortenhoef, werd gedoopt op 8 Mei 1768 in Kortenhoef en is overleden op 10 Mrt 1848 in Kortenhoef op 80-jarige leeftijd.

+ 126 V    vi. Jannitje Hagen werd geboren op 22 Apr 1770 in Kortenhoef en is overleden op 28 Okt 1834 in Kortenhoef op 64-jarige leeftijd.

63. Marritje Jacobs Hagen werd geboren in 1738 in Kortenhoef en werd gedoopt op 21 Dec 1738 in Kortenhoef.

Marritje trouwde met Jan Crijne Portengen, zoon van Crijn Portengen en Hendrikje van 't Hondert, op 3 Apr 1771 in Kortenhoef. Jan werd geboren in 1753 in Kortenhoef en is overleden in 1833 in Utrecht op 80-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   127 V    i. Claasje Portengen werd gedoopt op 5 Jan 1772 in Kortenhoef.

   128 M    ii. Dirk Portengen werd geboren in 1773 in Kortenhoef, werd gedoopt op 12 Nov 1773 in Kortenhoef en is overleden op 12 Nov 1773 in Kortenhoef.

   129 M    iii. Dirk Portengen werd gedoopt op 13 Aug 1775 in Kortenhoef.

   130 V    iv. Hendrikje Portengen werd gedoopt op 12 Mei 1778 in Kortenhoef.

   131 M    v. Krijn Portengen werd gedoopt op 5 Dec 1779 in Kortenhoef.

66. Abraham Pieterz Hagen werd geboren op 26 Jan 1727 in Kortenhoef, werd gedoopt op 26 Feb 1727 in Kortenhoef en is overleden op 7 Mrt 1788 in Kortenhoef op 61-jarige leeftijd.

• Beroep: Deed o.a. kosterwerkzaamheden voor de N.H. kerk, Kortenhoef. Abraham ontving voor zijn werkzaamheden als koster f 15,- per jaar.

Abraham trouwde met Neeltje Pieterse Bus, dochter van Pieter Bus en Onbekend, op 16 Aug 1750 in Kortenhoef. Neeltje werd geboren in 1729 in Hilversum en is overleden op 26 Mei 1801 in Kortenhoef op 72-jarige leeftijd.

• Huwelijksaankondiging: Afkondigingen op 26-7, 2-8 en 9-8. Beide niet eerder getrouwd geweest.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 132 M    i. Jan Abrahamsz Hagen werd geboren in 1751 in Kortenhoef, werd gedoopt op 21 Feb 1751 in Kortenhoef en is overleden op 31 Mei 1819 in Kortenhoef op 68-jarige leeftijd.

+ 133 M    ii. Pieter Abrahamsz Hagen werd geboren in 1752 in Kortenhoef, werd gedoopt op 19 Apr 1752 in Kortenhoef en is overleden op 27 Jul 1827 in Kortenhoef op 75-jarige leeftijd.

   134 V    iii. Jannetje Hagen werd geboren in 1753 in Kortenhoef en werd gedoopt op 8 Jul 1753 in Kortenhoef.

Doopnotities: Bij de doop van Jannetje Abrahamsche was de volgende getuige aanwezig: Hilletije Hagen (geb. 1732).

   135 M    iv. Cornelis Hagen werd geboren in 1755 in Kortenhoef en werd gedoopt op 2 Feb 1755 in Kortenhoef.

Doopnotities: Bij de doop van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Claasie Dirks (Kors) (geb. 1699).

   136 M    v. Abraham Hagen werd geboren in 1756 in Kortenhoef en werd gedoopt op 2 Mei 1756 in Kortenhoef.

Doopnotities: Bij de doop van Abraham was de volgende getuige aanwezig: Marritje de Boer.

+ 137 M    vi. Cornelis Abrahams(Crelis) Hagen werd geboren op 10 Jul 1757 in Kortenhoef, werd gedoopt op 10 Jul 1757 in Kortenhoef en is overleden op 20 Jan 1820 in Kortenhoef op 62-jarige leeftijd.

   138 M    vii. Abraham Hagen werd gedoopt op 17 Dec 1758 in Kortenhoef.

Doopnotities: Bij de doop van Abraham was de volgende getuige aanwezig: [waarschijnlijk] Dirkje Bus.

+ 139 V    viii. Teuntje Abrahamse Hagen werd geboren in 1759 in Kortenhoef, werd gedoopt op 2 Dec 1759 in Kortenhoef en is overleden op 27 Feb 1824 in Kortenhoef op 65-jarige leeftijd.

+ 140 M    ix. Dirk Abrahamsche Hagen werd geboren in 1761 in Kortenhoef, werd gedoopt op 1 Nov 1761 in Kortenhoef en is overleden op 11 Dec 1829 in Kortenhoef op 68-jarige leeftijd.

   141 M    x. Teunis Hagen werd geboren in 1765 in Kortenhoef en werd gedoopt op 2 Jun 1765 in Kortenhoef.

Doopnotities: Bij de doop van Teunis was de volgende getuige aanwezig: Heijntje Rutte.

+ 142 V    xi. Hilletje Abrahamsche Hagen werd geboren in Kortenhoef, werd gedoopt op 5 Apr 1767 in Kortenhoef en is overleden op 1 Mei 1841 in Nederhorst den Berg op 74-jarige leeftijd.

+ 143 V    xii. Dirkje Abrahamsche Hagen werd geboren op 15 Aug 1768 in Kortenhoef, werd gedoopt op 4 Sep 1768 in Kortenhoef en is overleden op 7 Apr 1818 in Kortenhoef op 49-jarige leeftijd.

Afbeelding

vorige  Zevende generatie  Volgende70. Krijn Gerritzn Voorn werd geboren omstreeks 1743 in Kortenhoef.

Krijn trouwde met Neeltjen Seijmse Groen, dochter van Simon(Sijmen) Cornelisse Groen en Hendrikje Hendriksen Van Montfoort, 7-081768 in Kortenhoef. Neeltjen werd begraven op 22 Apr 1805 in Oud-Loosdrecht.

• Doop: 10 Aug 1749, Oud-Loosdrecht.

Kind uit dit huwelijk:

+ 144 M    i. Sijmen Krijnzn Voorn werd geboren op 22 Jan 1769 in Kortenhoef, is overleden op 21 Jan 1804 in Kortenhoef op 34-jarige leeftijd en werd begraven op 21 Jan 1804 in Kortenhoef.

84. Marretje Hagen werd geboren in Kortenhoef,4 werd gedoopt op 14 Dec 1742 in Kortenhoef en is overleden op 20 Apr 1823 in Nederhorst den Berg op 80-jarige leeftijd.

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-04-1823. Bij de aangifte van het overlijden van Marritje waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Pavio Staal (geb. ±1781) en Martinus van Rikjoost (geb. ±1784).

Onderzoeksnotities: Volgens de site http://stamboom.ngv.nl/genealogie/getperson.php?personID=I1237&tree=Straten is de doopdatum 14 FEB 1742

Marretje trouwde met Chr. Staal. Chr. is overleden vσσr 20 Apr 1823.

Kind uit dit huwelijk:

   145 M    i. Johannes Pavio Staal werd geboren omstreeks 1781.

Marretje trouwde vervolgens met Jan Ligtenschijd. Jan is overleden vσσr 20 Apr 1823.

85. Trijntje Hagen werd gedoopt op 25 Aug 1743 in Kortenhoef4 en is overleden op 11 Aug 1812 in Kortenhoef op 68-jarige leeftijd.

Doopnotities: Bij de doop van Trijntje was de volgende getuige aanwezig: Lijsbeth Willemse Jonkhart (geb. 1694).

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-08-1812

Trijntje trouwde met Pieter Sijpestijn.

Kinderen uit dit huwelijk:

   146 M    i. Jacob Sijpestijn werd gedoopt op 31 Dec 1775 in Kortenhoef.

Doopnotities: Bij de doop van Jacob was de volgende getuige aanwezig: [waarschijnlijk] Neeltje Hagen.

Jacob trouwde met Aaltje Hoveling, dochter van Steven Dirkse Hoveling en Jannetje Hagen, op 19 Okt 1820 in Kortenhoef. Aaltje werd geboren op 4 Sep 1788 in Kortenhoef en werd gedoopt op 7 Sep 1788 in Kortenhoef.6

Doopnotities: Bij de doop van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Elizabeth Hagen (geb. 1758).

   147 M    ii. Teunis Sijpestijn werd geboren op 30 Sep 1777 in Nederhorst den Berg en werd gedoopt op 5 Okt 1777 in Nederhorst den Berg.

   148 V    iii. Marretje Sijpestijn werd geboren op 28 Nov 1778 in Nederhorst den Berg en werd gedoopt op 29 Nov 1778 in Nederhorst den Berg.

   149 M    iv. Pieter Sijpestijn werd geboren op 12 Mei 1781 in Nederhorst den Berg en werd gedoopt op 13 Mei 1781 in Nederhorst den Berg.

88. Cornelis Willemsz Hagen werd geboren in 1750 in Kortenhoef, werd gedoopt op 1 Mrt 1750 in Kortenhoef4 en is overleden op 6 Sep 1827 in Eemnes op 77-jarige leeftijd.

Doopnotities: Bij de doop van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Lijsbeth Willemse Jonkhart (geb. 1694).

• Beroep: Rentenier.

Cornelis trouwde met Willemijntje Horst, dochter van Wouter Janse Horst en Magteld Jans van de Vuurst, op 23 Jun 1776 in Baarn. Willemijntje werd gedoopt op 28 Feb 1745 in De Vuursche en is overleden na 1827 in Eemnes.

Huwelijksnotities: Het gezin wioonde in Eemnes aanvankelijk aan de Wakkerendijk 136. In 1813 koopt Cornelis het paand aan Wakkerendijk 206 en gaat daar wonen. (Bron: Gens Nostra)

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 150 M    i. Wouter Hagen werd geboren in 1777 in De Vuursche, werd gedoopt op 8 Jun 1777 in De Vuursche en is overleden op 16 Sep 1826 in Eemnes op 49-jarige leeftijd.

   151 M    ii. Willem Hagen werd geboren in 1778 in De Vuursche en werd gedoopt op 14 Jun 1778 in De Vuursche.

   152 M    iii. Jan Hagen werd geboren in 1780 in De Vuursche en werd gedoopt op 17 Dec 1780 in De Vuursche.

   153 V    iv. Magteltje Hagen werd geboren op 23 Jul 1782 in Eemnes-Buiten en werd gedoopt op 27 Jul 1782 in Eemnes-Buiten.

   154 V    v. Magteltje Hagen werd geboren in 1784 in Eemnes-Buiten en werd gedoopt op 3 Okt 1784 in Eemnes-Buiten.

   155 V    vi. Aaltje Hagen werd geboren in 1787 in Eemnes-Buiten en werd gedoopt op 3 Jun 1787 in Eemnes-Buiten.

90. Johannes(Hannes) Willemsz Hagen werd geboren op 17 Jan 1754 in Kortenhoef en werd gedoopt op 20 Jan 1754 in Kortenhoef.4

Doopnotities: Bij de doop van Hannis was de volgende getuige aanwezig: Annetje Abrahams Dorlant• Beroep: Bokschipper, 1811.

Johannes(Hannes) trouwde met Geertje Jacobse Pos, dochter van Jacob jacobz Pos en Marritje Pieters Vree, op 25 Jul 1779 in Kortenhoef. Geertje werd geboren op 10 Apr 1739 in Oud-Loosdrecht en werd gedoopt op 12 Apr 1739 in Oud-Loosdrecht.

Huwelijksnotities: Het echtpaar vestigde zich in Oud-Loosdrecht.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 156 M    i. Willem Johannesz Hagen werd geboren op 2 Nov 1788 in Oud-Loosdrecht, werd gedoopt op 16 Nov 1788 in Oud-Loosdrecht en is overleden vσσr 14 Jul 1860.

+ 157 M    ii. Jacob Johannesz Hagen werd geboren op 2 Jun 1780 in Oud-Loosdrecht en werd gedoopt op 4 Jun 1780 in Oud-Loosdrecht.

+ 158 V    iii. Lena Johannes Hagen werd gedoopt op 17 Feb 1782 in Oud-Loosdrecht en is overleden op 16 Aug 1827 in Loosdrecht op 45-jarige leeftijd.

   159 V    iv. Geertje Johannes Hagen werd gedoopt op 13 Jul 1783 in Oud-Loosdrecht.

   160 V    v. Willempje Johannes Hagen werd gedoopt op 30 Jul 1786 in Oud-Loosdrecht.

Willempje trouwde met Johan Michiel Halsteyn Halsteyn, zoon van Johan Nicolaas Halsteyn en Eva Catharina, op 2 Nov 1817 in Breukelen-Nijenrode. Johan werd geboren omstreeks 1773 in Herfendamstad.

93. Elisabeth Hagen werd gedoopt op 11 Jun 1758 in Kortenhoef.4

Elisabeth trouwde met Willem van Groen, zoon van Jacob van Groen en Grietje.

Kinderen uit dit huwelijk:

   161 M    i. Jacob van Groen werd geboren op 25 Nov 1784 in Nederhorst den Berg.

   162 M    ii. Willem van Groen werd geboren op 23 Dec 1786 in Nederhorst den Berg.

   163 V    iii. Leena van Groen werd geboren op 7 Mrt 1789 in Nederhorst den Berg.

   164 V    iv. Jannetje van Groen werd geboren op 1 Sep 1790 in Nederhorst den Berg.

   165 M    v. Jacob van Groen werd geboren op 26 Jul 1792 in Nederhorst den Berg.

   166 M    vi. Pieter van Groen werd geboren op 27 Mrt 1795 in Nederhorst den Berg.

   167 M    vii. Johannes van Groen werd geboren op 1 Jul 1796 in Nederhorst den Berg.

   168 V    viii. Leena van Groen werd geboren op 24 Dec 1799 in Nederhorst den Berg.

94. Jannetje Hagen werd gedoopt op 25 Mei 1760 in Kortenhoef4 en is overleden op 30 Jan 1843 in Kortenhoef5 op 82-jarige leeftijd.

Doopnotities: Bij de doop van Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Nelletje Bieris

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-01-1843
Jannetje is overleden op 30-01-1843 om 19:00

Algemene notities: Jannetje was weduwe van Steven Hoveling.

Jannetje trouwde met Steven Dirkse Hoveling.

Kinderen uit dit huwelijk:

   169 M    i. Dirk Hoveling werd geboren op 10 Dec 1785 in Nederhorst den Berg en werd gedoopt op 11 Dec 1785 in Nederhorst den Berg.

   170 M    ii. Cornelis Hoveling werd geboren op 24 Jan 1792 in Nederhorst den Berg, werd gedoopt op 29 Jan 1792 in Nederhorst den Berg en is overleden op 28 Nov 1847 in Hoorn op 55-jarige leeftijd.

   171 M    iii. Willem Hoveling werd geboren op 8 Mei 1787 in Kortenhoef en werd gedoopt op 13 Mei 1787 in Kortenhoef.6

Doopnotities: Bij de doop van Willem was de volgende getuige aanwezig: [waarschijnlijk] Elizabeth Hagen (geb. 1758).

   172 V    iv. Aaltje Hoveling werd geboren op 4 Sep 1788 in Kortenhoef en werd gedoopt op 7 Sep 1788 in Kortenhoef.6

Doopnotities: Bij de doop van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Elizabeth Hagen (geb. 1758).

Aaltje trouwde met Jan Blom, zoon van Pieter Blom en Martijn van Riet, op 15 Nov 1811 in Kortenhoef. Jan werd geboren in 1780 in Vleuten en is overleden vσσr 1788.

Aaltje trouwde vervolgens met Jacob Sijpestijn, zoon van Pieter Sijpestijn en Trijntje Hagen, op 19 Okt 1820 in Kortenhoef. Jacob werd gedoopt op 31 Dec 1775 in Kortenhoef.

Doopnotities: Bij de doop van Jacob was de volgende getuige aanwezig: [waarschijnlijk] Neeltje Hagen.

   173 M    v. Leendert Hoveling werd geboren op 3 Mrt 1790 in Kortenhoef en werd gedoopt op 7 Mrt 1790 in Kortenhoef.6

Jannetje trouwde vervolgens met Pieter Abrahamsz Hagen, zoon van Abraham Pieterz Hagen en Neeltje Pieterse Bus, op 15 Apr 1812 in Kortenhoef. Pieter werd geboren in 1752 in Kortenhoef, werd gedoopt op 19 Apr 1752 in Kortenhoef en is overleden op 27 Jul 1827 in Kortenhoef op 75-jarige leeftijd.

Doopnotities: Bij de doop van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Lijsbet Voorn.

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-08-1828

• Beroep: Laboureur.

95. Pieter Willemsz Hagen werd gedoopt op 16 Sep 1761 in Kortenhoef4 en is overleden Rond 19-10-1808 in Eemnes op 47-jarige leeftijd.

Doopnotities: Bij de doop van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Aaltje Bieris

Algemene notities: Pieter Hagen werd in Eemnes aangesteld molenaar van de watermolen. Deze molen was de eerste watermolen welke in Eemnes gebouwd werd. Hij woonde ook bij deze molen. vanafb 1774 is hij als molenaar actief. Zijn naam komt vanaf dat jaar voor op de lijsten voor de consumptieve lasten van Eemnes-Buiten. Vanaf 1798 is er ook een schippersknecht genaamd jan Scherpenzeel die vanaf 1802 als sluiswachter wordt benoemd.
Vanaf 1808 wordt deze Jan Scherpenzeel ook als molenaar benoemd. Op 19 october wordt er in Eemdijk aangifte gedaan van het overlijden van Pieter Hagen

• Beroep: Watermolenaar bij de sluis.

• Religie: Ned. Hervormd.

Pieter trouwde met Aaltje Hoveling.

Kind uit dit huwelijk:

   174 M    i. Piet Hagen werd geboren op 7 Mei 1815 in Kortenhoef.

Pieter trouwde vervolgens met Grietje de Wit, dochter van Johannes Cornelisse de Wit en Gerbrechtje Tadema. Grietje werd geboren in 1761 in Enkhuizen en is overleden op 5 Mrt 1828 in Eemnes op 67-jarige leeftijd.

• Religie: Rooms Katholiek.

Kinderen uit dit huwelijk:

   175 M    i. Willem Hagen werd geboren op 11 Apr 1794 in Eemnes-Buiten, werd gedoopt op 20 Apr 1794 in Eemnes-Buiten en is overleden op 30 Jan 1795 in Eemnes-Buiten.

• Religie: Ned. hervormd.

   176 V    ii. Jannetje Hagen werd geboren op 31 Dec 1795 in Eemnes-Buiten en werd gedoopt op 3 Jan 1796 in Eemnes-Buiten.

• Religie: Ned. hervormd.

+ 177 M    iii. Willem Hagen werd gedoopt op 16 Feb 1799 in Eemnes en is overleden op 5 Sep 1869 in Eemnes op 70-jarige leeftijd.

+ 178 V    iv. Lena Hagen werd gedoopt op 4 Nov 1802 in Eemnes.

   179 M    v. Joannes Hagen werd gedoopt in 1806 in Baarn.

• Religie: Rooms Katholiek.

101. Jan Hagen werd geboren in 1765 in Kortenhoef en werd gedoopt op 15 Mei 1765 in Kortenhoef.

Jan trouwde met iemand.

Zijn kind was:

+ 180 V    i. Cornelia Hagen werd geboren omstreeks 1801.

114. Aaltje Hagen werd gedoopt op 20 Dec 1761 in Kortenhoef en is overleden op 13 Mei 1802 in Kortenhoef op 40-jarige leeftijd.

Aaltje trouwde met Laurens van den Anker.

Kind uit dit huwelijk:

   181 M    i. Hendrik van den Anker

Aaltje trouwde vervolgens met Lammert de Kloet op 31 Dec 1792 in Kortenhoef. Lammert is overleden op 18 Jun 1808 in Kortenhoef.

Kinderen uit dit huwelijk:

   182 V    i. Marrijtje de Kloet werd gedoopt op 25 Nov 1792 in Kortenhoef.

   183 V    ii. Seijtje de Kloet werd gedoopt op 23 Sep 1794 in Kortenhoef.

   184 M    iii. Cornelis de Kloet werd gedoopt op 25 Feb 1798 in Kortenhoef.

116. Abraham Pieters Hagen werd gedoopt op 27 Okt 1765 in Kortenhoef en is overleden op 15 Nov 1839 in Kortenhoef op 74-jarige leeftijd.

Doopnotities: Bij de doop van Abram Pieterz de oude was de volgende getuige aanwezig: Jannetje Abrahams Luijer

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-11-1839. Bij de aangifte van het overlijden van Abram Pieterz de oude waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Haage (1803-1886) en Frank Luijer (geb. 1810).

Abraham trouwde met Marretje Jans Breevoort op 25 Aug 1799 in Kortenhoef. Marretje werd geboren in 1760 in Vreeland en is overleden op 3 Sep 1811 in Kortenhoef op 51-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   185 V    i. Seijtje Hagen werd geboren op 16 Jan 1801 in Kortenhoef, werd gedoopt op 18 Jan 1801 in Kortenhoef en is overleden op 7 Jul 1871 in Loosdrecht op 70-jarige leeftijd.

Doopnotities: Bij de doop van Seijtije was de volgende getuige aanwezig: Klaasje Pietersche Hagen (1760-1804).

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-07-1871. Bij de aangifte van het overlijden van Seijtije waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Voogd (1801-1871) en Jan Bakker (geb. ±1822).

Seijtje trouwde met Jan Voogd, zoon van Jan Janszoon Voogd en Annetje Kleinmey, op 29 Mei 1841 in Loosdrecht. Jan werd geboren op 15 Jun 1801 in Loosdrecht en is overleden na 8 Jul 1871.

Huwelijksnotities: Bij het burgerlijk huwelijk van Seijtije en Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Dirk Kaptijn (geb. ±1784), Jan Brinkman (geb. ±1791), Jan de Brey (geb. ±1805) en Cornelis Voogd (geb. ±1807).

• Beroep: Rondventer, Koopman. vanaf <29-05-1841 tot >29-05-1841 Rondventer
vanaf <08-07-1871 tot >08-07-1871 Koopman

+ 186 M    ii. Jan Hagen werd gedoopt op 25 Aug 1803 in Kortenhoef en is overleden op 10 Mrt 1886 in Kortenhoef op 82-jarige leeftijd.

Abraham trouwde vervolgens met Jannetje Eekhout, dochter van Lambert Eekhout en Marretje Warnaaten, op 28 Dec 1822 in Kortenhoef. Jannetje werd geboren in 1766 in Hilversum en werd gedoopt op 1 Jan 1767 in Hilversum.

Algemene notities: Jannetje was de weduwe van Jan van de Velden

• Beroep: Winkelierster.

118. Jacob Pieterz Hagen werd geboren in 1768 in Kortenhoef, werd gedoopt op 31 Jan 1768 in Kortenhoef en is overleden op 1 Feb 1809 in Oudhuizen op 41-jarige leeftijd.

Doopnotities: Bij de doop van Jacob Pieterz was de volgende getuige aanwezig: Hilletje Hagen (geb. 1724).

Jacob trouwde met Geertje de Gender, dochter van Izaak Abrahams de Gender en Hendrikje Arisse Slot, in 1802 in Oudhuizen. Geertje werd geboren in 1774 in Maarsseveen.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 187 M    i. Pieter Ha(a)gen werd geboren in 1803 in Oudhuizen, werd gedoopt op 23 Sep 1803 in Kortenhoef en is overleden op 28 Apr 1870 in Kortenhoef op 67-jarige leeftijd.

   188 V    ii. Hendriekie Hagen werd geboren in 1805 in Kortenhoef en werd gedoopt op 10 Mrt 1805 in Kortenhoef.

Doopnotities: Bij de doop van Henderiekie was de volgende getuige aanwezig: Hendrikje Arisse Slot.

   189 M    iii. Izak Hagen werd geboren in 1807 in Kortenhoef en werd gedoopt op 14 Mrt 1807 in Kortenhoef.

Doopnotities: Bij de doop van Izak was de volgende getuige aanwezig: Hendrikje Arisse Slot.

120. Jannetje Hagen werd gedoopt op 10 Mei 1772 in Kortenhoef en is overleden op 28 Okt 1807 in Ankeveen op 35-jarige leeftijd.

Jannetje trouwde met Jan Meijer, zoon van Philip Meijer en Heijntje Verhoef, op 27 Feb 1767 in Ankeveen. Jan werd geboren op 27 Feb 1767 in Ankeveen en is overleden op 11 Apr 1828 in Ankeveen op 61-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   190 V    i. Hendrikje Meijer werd gedoopt op 18 Nov 1796 in Ankeveen.

   191 V    ii. Sijtje Meijer werd gedoopt op 15 Aug 1798 in Ankeveen en is overleden op 19 Sep 1800 in Ankeveen op 2-jarige leeftijd.

   192 V    iii. Antje Meijer werd gedoopt op 4 Aug 1799 in Ankeveen.

   193 M    iv. Pieter Meijer werd gedoopt op 16 Aug 1800 in Ankeveen.

   194 M    v. Philippus Meijer werd gedoopt op 30 Okt 1801 in Ankeveen.

   195 V    vi. Sijtje Meijer werd gedoopt op 30 Apr 1803 in Ankeveen.

   196 V    vii. Klaasje Meijer werd gedoopt op 8 Jul 1804 in Ankeveen en is overleden op 1 Okt 1804 in Ankeveen.

   197 M    viii. Klaas Meijer werd gedoopt op 31 Okt 1805 in Ankeveen.

   198 M    ix. Jacob Meijer werd gedoopt op 10 Jul 1807 in Ankeveen en is overleden op 28 Aug 1807 in Ankeveen.

121. Jacob Hagen werd geboren op 17 Mrt 1759 in Kortenhoef, werd gedoopt op 18 Mrt 1759 in Kortenhoef en is overleden op 11 Mei 1836 in Ankeveen op 77-jarige leeftijd.

Doopnotities: Bij de doop van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Claasie Dirks (Kors) (geb. 1699).

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-05-1836. Bij de aangifte van het overlijden van Jacob waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Boelhouwer (geb. ±1795) en Joannis de Lange (geb. ±1797).

• Beroep: Journalier (Dagwerker, daggelder).

Jacob trouwde met Joanna(Anna) Westerman.

Kinderen uit dit huwelijk:

   199 M    i. Cornelius Hagen werd gedoopt op 20 Feb 1801 in Ankeveen.

   200 M    ii. Cornelius Hagen werd gedoopt op 16 Sep 1802 in Ankeveen.

+ 201 V    iii. Cornelia(Neeltje) Hagen werd gedoopt op 23 Apr 1805 in Ankeveen.

   202 V    iv. Maria Hagen werd gedoopt op 1 Mei 1807 in Ankeveen.

   203 M    v. Elbert Hagen werd gedoopt op 28 Jul 1808 in Ankeveen.

   204 V    vi. Gertrudis Hagen werd gedoopt op 13 Sep 1811 in Ankeveen.

   205 V    vii. Elbertje Hagen werd geboren op 27 Nov 1812 in Nederhorst den Berg.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-12-1812. Bij de aangifte van de geboorte van Elbertje waren de volgende getuigen aanwezig: Frederik Sneekhorst (geb. ±1750), Jacob Hagen (1759-1836) en Pieter Schriek (geb. ±1769).

   206 V    viii. Maria Hagen werd geboren op 24 Mrt 1815 in Nederhorst den Berg.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-03-1815. Bij de aangifte van de geboorte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Frederik Sneekhorst (geb. ±1750), Jacob Hagen (1759-1836) en Hendrik Ostheijmer (geb. ±1791).

   207 M    ix. Evert Hagen werd geboren op 8 Mrt 1817 in Nederhorst den Berg en is overleden op 8 Mrt 1817 in Nederhorst den Berg.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-03-1817. Bij de aangifte van de geboorte van Evert waren de volgende getuigen aanwezig: Frederik Sneekhorst (geb. ±1750), Jacob Hagen (1759-1836) en Jacobus van Beek (geb. ±1782).

123. Dirk Elbertsz Hagen werd geboren in 1763 in Kortenhoef, werd gedoopt op 27 Mrt 1763 in Kortenhoef en is overleden op 13 Sep 1809 in Kortenhoef op 46-jarige leeftijd.

Doopnotities: Bij de doop van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Neeltje Jacobs Hagen (geb. 1728).

• Beroep: Groenteboer.

Dirk trouwde met Catherine(Caatje) Flemings.

Kinderen uit dit huwelijk:

   208 V    i. Gerarda Hagen werd geboren in 1797 in Kortenhoef en werd gedoopt op 3 Apr 1797 in Kortenhoef.

   209 M    ii. Elbert Hagen werd geboren op 2 Jan 1799 in Kortenhoef en werd gedoopt op 21 Jan 1799 in Ankeveen.

+ 210 M    iii. Joannes Hagen werd geboren op 26 Feb 1806 in Loenen en is overleden op 30 Okt 1889 in Kortenhoef op 83-jarige leeftijd.

+ 211 V    iv. Maria Hagen werd geboren op 28 Nov 1804 in Kortenhoef.

125. Lodewijk Hagen werd geboren in 1768 in Kortenhoef, werd gedoopt op 8 Mei 1768 in Kortenhoef en is overleden op 10 Mrt 1848 in Kortenhoef op 80-jarige leeftijd.

Doopnotities: Bij de doop van Lodewijk was de volgende getuige aanwezig: Annetje Jans Rijke.

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-03-1848. Bij de aangifte van het overlijden van Lodewijk waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Boom (geb. ±1790) en Mattheus Hagen (1807-1867).

• Beroep: Werkman, Daggelder. Hij werd door de gemeente Kortenhoef aangewezen om bij toebeurt dienst te doen als "Nagtwacht"

Lodewijk trouwde met Petronella(Nelletje) van Gelderen(Garderen) op 26 Apr 1807 in Kortenhoef. Petronella(Nelletje) werd geboren omstreeks 1783 in 's-Graveland en is overleden op 29 Feb 1860 in Kortenhoef ongeveer 77 jaar oud.

Huwelijksnotities: Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 26-04-1807 te Ankeveen.

Geboortenotities: Bij de aangifte van de geboorte van Nelletje waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Boom (geb. ±1759), Pieter van den Braack (geb. ±1767) en Lodewijk Hagen (1768-1848).

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-02-1860. Bij de aangifte van het overlijden van Nelletje waren de volgende getuigen aanwezig: Albert Vree (geb. 1823) en Willem Taling (geb. ±1828).

• Beroep: Werkster.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 212 M    i. Mattheus Hagen werd geboren op 30 Aug 1807 in Kortenhoef, werd gedoopt op 30 Aug 1807 in Ankeveen en is overleden op 6 Jan 1867 in Kortenhoef op 59-jarige leeftijd.

   213 V    ii. Neeltje Hagen werd geboren in 1809 in Kortenhoef of Weesperkarspel, werd gedoopt 31-06-1809 in Ankeveen en is overleden op 27 Jan 1860 in 's-Graveland op 51-jarige leeftijd.

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-01-1860. Bij de aangifte van het overlijden van Neeltje waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Ridder (geb. ±1808) en Willem Hendrik Vos (geb. ±1828).

Neeltje trouwde met Jacobus Ridder op 22 Mei 1836 in 's-Graveland. Jacobus werd geboren in 1808 in 's-Graveland.

• Beroep: Arbeider.

+ 214 V    iii. Klaasje Hagen werd geboren op 16 Apr 1812 in Kortenhoef, werd gedoopt op 16 Apr 1812 in Ankeveen en is overleden op 16 Mei 1884 in 's-Graveland op 72-jarige leeftijd.

   215 V    iv. Jannetje Hagen werd geboren op 4 Mrt 1814 in Kortenhoef en is overleden op 31 Jan 1882 in Hilversum op 67-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-03-1814. Bij de aangifte van de geboorte van Jannetje waren de volgende getuigen aanwezig: Harmen Barendse Taling (geb. ±1762), Lodewijk Hagen (1768-1848) en Willem Kroon (geb. ±1776).

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-01-1882. Bij de aangifte van het overlijden van Jannetje waren de volgende getuigen aanwezig: Matthijs Brouwer (geb. ±1846) en Petrus Elisa Wisselius (geb. ±1855).

Algemene notities: Toen Jannetje overleed was zij woonachtig aan de Groest te Hilversum.

Jannetje trouwde met Willem de Jong, zoon van Arie de Jong en Dirkje Wiegers, op 30 Aug 1848 in Hilversum. Willem werd geboren omstreeks 1814 in Hilversum.

+ 216 V    v. Jacoba Hagen werd geboren op 7 Mei 1816 in Kortenhoef en is overleden op 16 Nov 1879 in Kortenhoef op 63-jarige leeftijd.

+ 217 V    vi. Elbertje Hagen werd geboren op 5 Apr 1823 in Kortenhoef en is overleden op 28 Nov 1895 in Hilversum op 72-jarige leeftijd.

126. Jannitje Hagen werd geboren op 22 Apr 1770 in Kortenhoef en is overleden op 28 Okt 1834 in Kortenhoef op 64-jarige leeftijd.

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-10-1834. Bij de aangifte van het overlijden van Jannitje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Pot (geb. ±1774) en Gerrebertus van den Broeck (geb. 1803).
Beroep:

Jannitje trouwde met Aart van der Lee, zoon van Jan van der Lee en Dirkje Hoornbeek, op 11 Feb 1806 in Kortenhoef. Aart werd geboren omstreeks 1780 en is overleden na 28 Okt 1834.

Kinderen uit dit huwelijk:

   218 V    i. Neeltje van der Lee werd geboren in 1813 in Kortenhoef.

Neeltje trouwde met Krijn van Loenen, zoon van Ansum van Loenen en Cornelia Prinse, op 31 Jul 1834 in Kortenhoef. Krijn werd geboren in 1809 in Kortenhoef.

• Beroep: Werkman.

   219 M    ii. Joannes van der Lee werd geboren op 24 Jun 1809 in Ankeveen.

132. Jan Abrahamsz Hagen werd geboren in 1751 in Kortenhoef, werd gedoopt op 21 Feb 1751 in Kortenhoef en is overleden op 31 Mei 1819 in Kortenhoef op 68-jarige leeftijd.

Doopnotities: Bij de doop van Jan Abrahamse was de volgende getuige aanwezig: Hilletije Hagen (geb. 1732).

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-06-1819.

• Beroep: Polderwerker, Kortenhoef. Jan maaide o.a. riet en ruigt en maakte turven.
Hij had daarvoor in 1817 een stuk rietland gekocht. Volgens de koopacte lag dit stuk ten weste van de Alambertskade tot aan de zuwe. Het kostte hem f 35,- hetgeen voor die tijd ee groot bedrag was voor deze eenvoudige man.
Hij werd hiervoor borg gestaan door jan Rustig en jan Luijer.

Jan trouwde met Marretje Willems (B)reedgeldt, dochter van Willem (B)reedgeldt en Pietertje de Gooier, op 2 Jun 1776 in Kortenhoef. Marretje werd gedoopt op 1 Jan 1747 in Hilversum en is overleden op 26 Jun 1823 in Kortenhoef op 76-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   220 V    i. Neeltje Hagen werd geboren in 1777 in Kortenhoef en werd gedoopt op 2 Mrt 1777 in Kortenhoef.

Doopnotities: Bij de doop van Neeltje was de volgende getuige aanwezig: Neeltje Pieterse Bus (1729-1801).

+ 221 V    ii. Teuntje Hagen werd geboren in 1778 in Kortenhoef, werd gedoopt op 27 Sep 1778 in Kortenhoef en is overleden op 22 Feb 1844 in Hilversum op 66-jarige leeftijd.

   222 M    iii. Willem Hagen werd geboren op 28 Jun 1781 in Kortenhoef en werd gedoopt op 1 Jul 1781 in Kortenhoef.

Doopnotities: Bij de doop van Willem was de volgende getuige aanwezig: Neeltje Pieterse Bus (1729-1801).

   223 V    iv. Pietertje Hagen werd geboren op 22 Mrt 1783 in Kortenhoef en werd gedoopt op 23 Mrt 1783 in Kortenhoef.

Doopnotities: Bij de doop van Pieterije was de volgende getuige aanwezig: Teuntje Abrahamse Hagen (1759-1824).

+ 224 M    v. Willem Jansen Hagen werd geboren op 5 Mei 1785 in Kortenhoef, werd gedoopt op 8 Mei 1785 in Kortenhoef en is overleden op 26 Jan 1847 in Hilversum op 61-jarige leeftijd.

   225 M    vi. Abraham Hagen werd geboren op 2 Jan 1789 in Kortenhoef, werd gedoopt op 4 Jan 1789 in Kortenhoef en is overleden op 9 Dec 1851 in Kortenhoef op 62-jarige leeftijd.

Doopnotities: Bij de doop van Abraham was de volgende getuige aanwezig: Neeltje Pieterse Bus (1729-1801).

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-12-1851. Bij de aangifte van het overlijden van Abraham was de volgende getuige aanwezig: [waarschijnlijk] Jan Hagen (1804-1868).

• Beroep: Veehouder. Abraham stond bekend als veehouder. Heel veel stelde dat niet voor want uit een opgave uit 1822 blijkt hij nietn meer dan twee runderen te bezitten.

Abraham trouwde met Engel de Bremer, dochter van Hendrik de Bremer en Aartje Janze van Herde, op 11 Jun 1810. Engel werd geboren op 19 Jul 1781 in Kortenhoef, werd gedoopt op 22 Jul 1781 in Kortenhoef en is overleden na 9 Dec 1851.

Geboortenotities: Bij de aangifte van de geboorte van Engel was de volgende getuige aanwezig: Engel Munnikenmijer.

133. Pieter Abrahamsz Hagen werd geboren in 1752 in Kortenhoef, werd gedoopt op 19 Apr 1752 in Kortenhoef en is overleden op 27 Jul 1827 in Kortenhoef op 75-jarige leeftijd.

Doopnotities: Bij de doop van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Lijsbet Voorn.

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-08-1828

• Beroep: Laboureur.

Pieter trouwde met Wijntje Jans de Kloet, dochter van Jan Hendriksz de Kloet en Jannetje Hendriks Verschuur, op 23 Jul 1775 in Kortenhoef. Wijntje werd geboren in 1751 in Naarden, werd gedoopt op 1 Jul 1753 in Kortenhoef en is overleden op 5 Okt 1811 in Kortenhoef op 60-jarige leeftijd.

Doopnotities: Bij de doop van Wijntje Jans was de volgende getuige aanwezig: Neeltje de Kloet

Algemene notities: Wijntje brengt op 3 ja. 1773 een "onecht" kind ter wereld welke de naam Gerrit krijgt.


Kinderen uit dit huwelijk:

+ 226 M    i. Abraham Pieters Hagen werd geboren in Kortenhoef, werd gedoopt op 4 Aug 1776 in Kortenhoef en is overleden op 17 Aug 1859 in Kortenhoef op 83-jarige leeftijd.

   227 V    ii. Jannetje Hagen werd geboren in 1777 in Kortenhoef en werd gedoopt op 7 Sep 1777 in Kortenhoef.

Doopnotities: Bij de doop van Jannitje was de volgende getuige aanwezig: Engeltje Leeflang.

+ 228 M    iii. Teunis Hagen werd geboren in 1779 in Kortenhoef, werd gedoopt op 10 Jan 1779 in Kortenhoef en is overleden op 27 Okt 1854 in Nederhorst den Berg op 75-jarige leeftijd.

+ 229 M    iv. Jan Pietersz Hagen werd geboren in 1780 in Kortenhoef, werd gedoopt op 9 Apr 1780 in Kortenhoef en is overleden op 28 Okt 1850 in Kortenhoef op 70-jarige leeftijd.

   230 M    v. Hendrik Hagen werd geboren op 3 Jun 1781 in Kortenhoef.

Pieter trouwde vervolgens met Jannetje Hagen, dochter van Willem Ansums Hagen en Leentje Pieters Bieris, op 15 Apr 1812 in Kortenhoef. Jannetje werd gedoopt op 25 Mei 1760 in Kortenhoef4 en is overleden op 30 Jan 1843 in Kortenhoef5 op 82-jarige leeftijd.

Doopnotities: Bij de doop van Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Nelletje Bieris

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-01-1843
Jannetje is overleden op 30-01-1843 om 19:00

Algemene notities: Jannetje was weduwe van Steven Hoveling.

(Dubbele vermelding. Zie Persoon 94)

137. Cornelis Abrahams(Crelis) Hagen werd geboren op 10 Jul 1757 in Kortenhoef, werd gedoopt op 10 Jul 1757 in Kortenhoef en is overleden op 20 Jan 1820 in Kortenhoef op 62-jarige leeftijd.

Doopnotities: Bij de doop van Cornelis Abrahamsz was de volgende getuige aanwezig: Claasie Dirks (Kors) (geb. 1699).

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-01-1820

Algemene notities: Cornelis deed het onderhoud aan de klok van de NH kerk te Kortenhoef. Hij had daarom de bijnaam "de Klok" In 1793 kreeg hij voor zijn werkzaamheden de somma van 5 gulden. In 1819 werd dit bedrag verhoogd tot 7 gulden.

• Beroep: Laboureur.

Cornelis trouwde met Hendrikje Gerritse van de Velden, dochter van Gerrit van de Velden en Geertruij Buijs, op 15 Apr 1787 in Kortenhoef. Hendrikje werd gedoopt op 27 Jul 1766 in Kortenhoef en is overleden op 20 Jan 1820 in Kortenhoef op 53-jarige leeftijd.

• Ondertrouw: 23 Mrt 1787, Kortenhoef.

Doopnotities: Bij de doop van Hendrikje Gerritse was de volgende getuige aanwezig: Marritje van de Velde


Kinderen uit dit huwelijk:

   231 V    i. Neeltje Hagen werd geboren op 16 Sep 1787 in Kortenhoef en werd gedoopt op 23 Sep 1787 in Kortenhoef.

Doopnotities: Bij de doop van Neeltje was de volgende getuige aanwezig: Neeltje Pieterse Bus (1729-1801).

Neeltje trouwde met Jan den Ouden, zoon van Pieter den Ouden en Cornelia Visser, op 31 Dec 1812 in Kortenhoef. Jan werd geboren omstreeks 1789 in Loenen.

• Beroep: Timmerman.

+ 232 V    ii. Geertrui Hagen werd geboren op 31 Dec 1788 in Kortenhoef en werd gedoopt op 4 Jan 1789 in Kortenhoef.

   233 M    iii. Abraham Hagen werd geboren op 1 Okt 1790 in Kortenhoef en werd gedoopt op 3 Okt 1790 in Kortenhoef.

Doopnotities: Bij de doop van Abraham was de volgende getuige aanwezig: Neeltje Pieterse Bus (1729-1801).

+ 234 M    iv. Abraham Cornelisz Hagen werd geboren op 3 Jul 1793 in Kortenhoef, werd gedoopt op 7 Jul 1793 in Kortenhoef en is overleden op 25 Dec 1853 in Kortenhoef op 60-jarige leeftijd.

   235 V    v. Grietje Hagen werd geboren op 31 Mei 1797 in Kortenhoef.

   236 V    vi. Jannetje Hagen werd geboren op 11 Feb 1799 in Kortenhoef.

+ 237 M    vii. Gerrith Hagen werd geboren op 19 Apr 1801 in Kortenhoef, werd gedoopt op 26 Apr 1801 in Kortenhoef en is overleden op 28 Jan 1890 in Kortenhoef op 88-jarige leeftijd.

   238 M    viii. Pieter Hagen werd geboren op 8 Dec 1804 in Kortenhoef en werd gedoopt op 8 Dec 1805 in Kortenhoef.

Doopnotities: Bij de doop van Pieter was de volgende getuige aanwezig: [waarschijnlijk] Jannetje Abrahamsche Hagen (geb. 1753).

139. Teuntje Abrahamse Hagen werd geboren in 1759 in Kortenhoef, werd gedoopt op 2 Dec 1759 in Kortenhoef en is overleden op 27 Feb 1824 in Kortenhoef op 65-jarige leeftijd.

Doopnotities: Bij de doop van Teuntje Abrahamse was de volgende getuige aanwezig: Dirkje Bus

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-02-1824.

Teuntje trouwde met Dirk Gerritze van de Velden, zoon van Gerrit van de Velden en Geertruij Buijs, op 13 Jul 1787 in Kortenhoef. Dirk werd geboren in 1760 in Kortenhoef, werd gedoopt op 20 Jul 1760 in Kortenhoef en is overleden na 28 Feb 1824.

Doopnotities: Bij de doop van Dirk Gerritze was de volgende getuige aanwezig: Marritje Vleugel.

• Beroep: Visser.

Kinderen uit dit huwelijk:

   239 V    i. Geertrui van de Velden werd geboren op 5 Feb 1788 in Kortenhoef en werd gedoopt op 10 Feb 1788 in Kortenhoef.

Doopnotities: Bij de doop van Geertruij was de volgende getuige aanwezig: Grietje Gerritze van de Velden.

+ 240 V    ii. Geertrui van de Velden werd geboren op 15 Mrt 1789 in Kortenhoef, werd gedoopt op 18 Mrt 1789 in Kortenhoef en is overleden op 6 Jun 1855 in Kortenhoef op 66-jarige leeftijd.

   241 V    iii. Gerritje van de Velden werd geboren op 23 Apr 1793 in Kortenhoef.

Gerritje trouwde met Krijn van Loenen, zoon van Jan Krijnen van Loenen en Trijntje Gerrits van de Velden, op 15 Nov 1821 in Kortenhoef. Krijn werd geboren in 1793 in Kortenhoef.

   242 M    iv. Abraham van de Velden werd geboren op 24 Dec 1794 in Kortenhoef.

Abraham trouwde met Cornelia Schouten, dochter van Lodewijk Schouten en Gerritje (van) Seijtveld, op 19 Nov 1819 in Kortenhoef. Cornelia werd geboren in 1792 in Maarseveen.

Huwelijksnotities: Uit dit echtpaar is de familie "Schoten van de Velden" afkomstig.

   243 V    v. Grietje van de Velden werd geboren op 31 Jul 1796 in Kortenhoef.

   244 V    vi. Jannetje van de Velden werd geboren op 18 Jan 1798 in Kortenhoef.

   245 V    vii. Jannetje van de Velden werd geboren op 6 Mei 1800 in Kortenhoef.

   246 V    viii. Neeltje van de Velden

Neeltje trouwde met H. van de Velden.

Teuntje trouwde vervolgens met Cornelis Jans Vonk, zoon van Jan Arisz Vonk en Jacomijntje Cornelisd Advocaat, op 28 Nov 1784. Cornelis werd gedoopt op 4 Mrt 1759 in Oud-Loosdrecht en is overleden vσσr 12 Mrt 1786.

Doopnotities: (getuige(n): Eertje Corn: Advocaat),


Kind uit dit huwelijk:

   247 V    i. Cornelia Vonk werd geboren op 4 Mrt 1786 in Kortenhoef en werd gedoopt op 12 Mrt 1786 in Kortenhoef.

140. Dirk Abrahamsche Hagen werd geboren in 1761 in Kortenhoef, werd gedoopt op 1 Nov 1761 in Kortenhoef en is overleden op 11 Dec 1829 in Kortenhoef op 68-jarige leeftijd.

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-12-1829.

• Beroep: Daggelder, Werkman.

Dirk trouwde met Geertrui Segersche Schouten, dochter van Seger Schouten en Onbekend, op 20 Jan 1793 in Kortenhoef. Geertrui werd geboren in Baarn, werd gedoopt omstreeks 1765 in Kortenhoef en is overleden na 11 Dec 1829.

• Ondertrouw: In wettige ondertrouw, 28 Dec 1792, Kortenhoef.

• Religie: Rooms Katholiek.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 248 M    i. Abraham Dirksz Hagen werd geboren op 3 Apr 1793 in Kortenhoef, werd gedoopt op 7 Apr 1793 in Kortenhoef en is overleden op 18 Mei 1846 in Kortenhoef op 53-jarige leeftijd.

   249 M    ii. Zeger Hagen werd geboren op 21 Jan 1795 in Kortenhoef en is overleden op 13 Nov 1818 in Kortenhoef op 23-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Hij is gedoopt op 25-01-1795 in Kortenhoef. Bij de doop van Zeger was de volgende getuige aanwezig: Jannetje Abrahamsche Hagen (geb. 1753).

   250 V    iii. Neeltje Hagen werd geboren op 3 Okt 1797 in Kortenhoef, werd gedoopt op 8 Okt 1797 in Kortenhoef en is overleden op 25 Sep 1831 in Loosdrecht op 33-jarige leeftijd.

Doopnotities: Bij de doop van Neeltje was de volgende getuige aanwezig: Neeltje Pieterse Bus (1729-1801).

Neeltje trouwde met Klaas Elbertsz Gijzen, zoon van Elbert Claasse Gijzen en Hermijntje Jansen, op 5 Nov 1820 in Loosdrecht. Klaas werd geboren op 3 Nov 1798 in Loosdrecht en werd gedoopt op 4 Nov 1798 in Nieuw-Loosdrecht.

   251 M    iv. Gijsbert Hagen werd geboren op 13 Okt 1799 in Kortenhoef, werd gedoopt op 20 Okt 1799 in Kortenhoef en is overleden op 8 Dec 1827 in Kortenhoef op 28-jarige leeftijd.

Doopnotities: Bij de doop van Gijsbert was de volgende getuige aanwezig: Jannetje Abrahamsche Hagen (geb. 1753).

Algemene notities: In een brief van 23 jan. 1821 aan de schout van Kortenhoef wordt Gijsbert vrijgesteld van militaire dienst a.g.v. zijn te kleine lichaamslengte.

• Beroep: Daggelder.

   252 M    v. Pieter Hagen werd geboren omstreeks 1806 in Kortenhoef en is overleden op 1 Feb 1831 in Kortenhoef ongeveer 25 jaar oud.

• Beroep: Daggelder.

Dirk trouwde vervolgens met Geertrui Segersche Schouten.

142. Hilletje Abrahamsche Hagen werd geboren in Kortenhoef, werd gedoopt op 5 Apr 1767 in Kortenhoef en is overleden op 1 Mei 1841 in Nederhorst den Berg op 74-jarige leeftijd.

Doopnotities: Bij de doop van Hilletje Abrahamsche was de volgende getuige aanwezig: Aafje Bus.

Hilletje trouwde met Jan Fransen, zoon van Jan Fransen en Adriana Kalverkamp, op 7 Dec 1814 in Kortenhoef. Jan werd geboren omstreeks 1776 in Zwartewaal en werd gedoopt in Zwartewaal.

Kind uit dit huwelijk:

   253 V    i. Neeltje Hagen werd geboren op 28 Feb 1798 in Kortenhoef en werd gedoopt op 1 Apr 1798 in Kortenhoef.

Geboortenotities: Bij de aangifte van de geboorte van Neeltje was de volgende getuige aanwezig: Dirk Abrahamsche Hagen (1761-1829).

Algemene notities: Kind uit onbekende releatie

• Afw. doop: Kind uit onbekende releatie.

Neeltje trouwde met Herman van Dijk, zoon van Dirk van Dijk en Trijntje Menesen, op 19 Nov 1819 in Kortenhoef. Herman werd geboren op 27 Nov 1785 in ter Aa.

143. Dirkje Abrahamsche Hagen werd geboren op 15 Aug 1768 in Kortenhoef, werd gedoopt op 4 Sep 1768 in Kortenhoef en is overleden op 7 Apr 1818 in Kortenhoef op 49-jarige leeftijd.

Doopnotities: Bij de doop van Dirkje Abrahamsche was de volgende getuige aanwezig: Aaltje Kampen.

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-04-1818.

Dirkje trouwde met Nicolaas(Klaas) Krijnen Scheepmaker, zoon van Krijn Leendertsz Scheepmaker en Lijsbeth Dirks Streefkerk, op 11 Aug 1793 in Kortenhoef. Nicolaas(Klaas) werd gedoopt op 4 Mei 1766 in Kortenhoef.

Doopnotities: getuige(n): Marritje Streefkerk

• Beroep: Watermolenaar.

Kinderen uit dit huwelijk:

   254 V    i. Elisabeth Scheepmaker werd geboren op 31 Jan 1794 in Kortenhoef.

Elisabeth trouwde met Gerrit Portengen.

   255 V    ii. Neeltje Scheepmaker werd geboren op 21 Nov 1796 in Kortenhoef en werd gedoopt op 27 Nov 1796 in Kortenhoef.

Geboortenotities: Bij de aangifte van de geboorte van Neeltje was de volgende getuige aanwezig: Hilletje Abrahamsche Hagen (geb. 1767).

   256 V    iii. Trijntje Scheepmaker werd geboren op 23 Apr 1798 in Kortenhoef, werd gedoopt op 29 Apr 1798 in Kortenhoef en is overleden op 2 Apr 1833 in Nederhorst den Berg op 34-jarige leeftijd.

Doopnotities: Bij de doop van Trijntje was de volgende getuige aanwezig: Aaltije Davidze Leeflang.

Trijntje trouwde met A. Klarenbeek.

Trijntje trouwde vervolgens met Jacobus Vrijhoef.

+ 257 M    iv. Krijn Scheepmaker werd geboren op 14 Apr 1801 in Kortenhoef, werd gedoopt op 19 Apr 1801 in Kortenhoef en is overleden op 28 Jan 1890 in Kortenhoef op 88-jarige leeftijd.

   258 M    v. Abraham Scheepmaker werd geboren op 15 Aug 1804 in Kortenhoef en werd gedoopt op 19 Aug 1804 in Kortenhoef.

Doopnotities: Bij de doop van Abraham was de volgende getuige aanwezig: Jannetje Abrahamsche Hagen (geb. 1753).


Afbeelding

vorige  Achtste generatie  Volgende144. Sijmen Krijnzn Voorn werd geboren op 22 Jan 1769 in Kortenhoef, is overleden op 21 Jan 1804 in Kortenhoef op 34-jarige leeftijd en werd begraven op 21 Jan 1804 in Kortenhoef.

• Beroep: Dagloner.

Sijmen trouwde met Martijntje Aalbertse Van Wijk, dochter van Aalbert Van Wijk en Onbekend, op 23 Sep 1798 in Kortenhoef. Martijntje werd geboren in 1777 in Kortenhoef en is overleden in Kortenhoef.

Kind uit dit huwelijk:

+ 259 M    i. Krijn Voorn werd geboren op 15 Jan 1799 in Kortenhoef en is overleden op 12 Jan 1871 in Kortenhoef op 71-jarige leeftijd.

150. Wouter Hagen werd geboren in 1777 in De Vuursche, werd gedoopt op 8 Jun 1777 in De Vuursche en is overleden op 16 Sep 1826 in Eemnes op 49-jarige leeftijd.

• Beroep: Landbouwer.

Wouter trouwde met Gerritje Grootveld, dochter van Gerrit Janse(Bart) Grootveld en Hendrikje Barendse.

Wouter trouwde vervolgens met Jannetje van Wolfswinkel, dochter van Jan van Wolfswinkel en Evertje Deijl of Peijl, op 12 Dec 1799 in Amersfoort. Jannetje werd geboren op 19 Apr 1771 in Amersfoort en is overleden op 23 Nov 1828 in Eemnes op 57-jarige leeftijd.

• Beroep: Boerin.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 260 M    i. Cornelis Hagen werd geboren in 1801 in Amersfoort, werd gedoopt op 23 Jul 1801 in Amersfoort en is overleden op 30 Okt 1876 in Amersfoort op 75-jarige leeftijd.

+ 261 M    ii. Jan Hagen werd geboren in 1804 in Amersfoort, werd gedoopt op 5 Apr 1804 in Amersfoort en is overleden op 10 Dec 1841 in Eemnes op 37-jarige leeftijd.

   262 M    iii. Willem Hagen werd geboren rond 1808 in Amersfoort.

Willem trouwde met iemand in 1808 in Eemnes.

+ 263 M    iv. Wouter Hagen werd geboren op 23 Nov 1814 in Eemnes en is overleden op 30 Apr 1886 in Eemnes op 71-jarige leeftijd.

   264 V    v. Jannetje Hagen werd geboren op 15 Apr 1819 in Eemnes.

   265 V    vi. Evertje Hagen werd gedoopt op 10 Mrt 1803 in Amersfoort.

Evertje trouwde met Hendrik Strietman, zoon van Johannes Hendrik Strietman en Johanna Leescher, op 16 Jul 1830 in Baarn. Hendrik werd geboren op 23 Jan 1808 in Baarn en werd gedoopt op 21 Feb 1808 in Baarn.

   266 M    vii. Willem Hagen werd geboren op 26 Mei 1806 in Amersfoort.

   267 V    viii. Willemijntje Hagen werd gedoopt op 29 Jun 1809 in Amersfoort.

   268 V    ix. Willemijntje Hagen werd gedoopt op 6 Jan 1811 in Amersfoort, is overleden op 10 Aug 1886 in Baarn op 75-jarige leeftijd en werd begraven op 13 Aug 1886 in Baarn.

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-08-1886

Begrafenisnotities: Zij is begraven op 13-08-1886 te Berkenweg, Baarn

Willemijntje trouwde met Peter van den Hoek, zoon van Willem Zelfze van den Hoek en Grietje Pieterze Veldhuijzen, op 7 Jan 1832 in Baarn. Peter werd geboren op 28 Okt 1807 in Baarn en werd gedoopt op 1 Nov 1807 in Baarn.

156. Willem Johannesz Hagen werd geboren op 2 Nov 1788 in Oud-Loosdrecht, werd gedoopt op 16 Nov 1788 in Oud-Loosdrecht en is overleden vσσr 14 Jul 1860.

• Beroep: bokschipper. Een bokscheepje, of bokschuit is een klein vissersvaartuig, gebruikt door Zuiderzeevissers. De boot werd ook gebruikt door turfgravers
vanaf <21-09-1815 tot >21-09-1815 Schipper
vanaf <05-05-1817 tot >05-05-1817 Turfschipper

Willem trouwde met Trijntje Dirks Spijker, dochter van Dirk Spijker en Marretje Verschuur, op 9 Dec 1810 in Oud-Loosdrecht. Trijntje werd geboren omstreeks 1791.

Kinderen uit dit huwelijk:

   269 V    i. Marretje Hagen werd geboren op 27 Jan 1812 in Loosdrecht, is overleden op 2 Jan 1891 in Baarn op 78-jarige leeftijd en werd begraven op 6 Jan 1891 in Baarn.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-01-1812. Bij de aangifte van de geboorte van Marretje waren de volgende getuigen aanwezig: Bastiaan Meijer (geb. ±1781), Hannes Vonk (geb. ±1782) en Willem Hagen (1788-1860).

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-01-1891.

Begrafenisnotities: Zij is begraven op 06-01-1891 te Berkenweg, Baarn

Marretje trouwde met Teunis van Leersum, zoon van Arris van Leersum en Trijntje Roothart, op 16 Mei 1835 in Baarn. Teunis werd geboren op 26 Mrt 1804 in Baarn.

   270 M    ii. Joannes Hagen werd geboren op 2 Nov 1813 in Oud-Loosdrecht.

Geboortenotities: geboren op 02-11-1813 om 00:30 in Oud-Loosdrecht
Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-11-1813. Bij de aangifte van de geboorte van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Bastiaan Meijer (geb. ±1781), Hannes Vonk (geb. ±1782) en Willem Hagen (1788-1860).

Joannes trouwde met Wilhelmina Heideke, dochter van Carel Heideke en Elisabeth Tietzhoff, op 18 Mei 1834 in Loenen. Wilhelmina werd geboren in 1808 in Loenen.

   271 M    iii. Dirk Hagen werd geboren op 20 Sep 1815.

Geboortenotities: geboren op 20-09-1815 om 01:00
Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-09-1815. Bij de aangifte van de geboorte van Dirk waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Vonk (geb. ±1777), Jan Dirkse Spijker (geb. ±1788) en Willem Hagen (1788-1860).

   272 V    iv. Geertje Hagen werd geboren op 4 Mei 1817 in Oud-Loosdrecht en werd gedoopt op 18 Mei 1817 in Oud-Loosdrecht.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-05-1817. Bij de aangifte van de geboorte van Geertje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Corse Veenman (geb. ±1775), Jan Gerrit Kroese (geb. ±1778) en Willem Hagen (1788-1860).

157. Jacob Johannesz Hagen werd geboren op 2 Jun 1780 in Oud-Loosdrecht en werd gedoopt op 4 Jun 1780 in Oud-Loosdrecht.

• Beroep: Bokschipper. Een bokscheepje, of bokschuit is een klein vissersvaartuig, gebruikt door Zuiderzeevissers. De boot werd ook gebruikt door turfgravers
vanaf <14-08-1812 tot >14-08-1812 Batelier (Binnenschipper)
vanaf <09-01-1814 tot >09-01-1814 Schipper
vanaf <28-09-1817 tot >28-09-1817 Veender
vanaf <09-07-1819 tot >03-09-1820 Turfschipper
vanaf <19-10-1822 tot >19-10-1822 Schipper
vanaf <15-11-1824 tot >15-11-1824 Turfschipper
vanaf <15-11-1827 tot >15-11-1827 Veender
vanaf <16-01-1832 tot >16-01-1832 Turfschipper

Jacob trouwde met Gerritje Bosdam op 26 Feb 1809 in Oud-Loosdrecht. Gerritje werd geboren vσσr 1789 in Hilversum.

Kinderen uit dit huwelijk:

   273 V    i. Petronella Hagen werd geboren op 8 Jul 1819 in Oud-Loosdrecht, werd gedoopt op 1 Aug 1819 in Oud-Loosdrecht en is overleden vσσr 1821 in Oud-Loosdrecht.

Geboortenotities: Geboren op 08-07-1819 om 02:00
Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-07-1819. Bij de aangifte van de geboorte van Pietronella waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Agterberg en Gerrit Schipper.

   274 V    ii. Petronella Hagen werd geboren op 2 Sep 1820 in Oud-Loosdrecht en werd gedoopt op 17 Sep 1820 in Oud-Loosdrecht.

Geboortenotities: Geboren op 02-09-1820 om 17:00
Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-09-1820. Bij de aangifte van de geboorte van Pietronella waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Hagen (geb. 1780), Jan van Henten (geb. ±1784) en Cornelis Pieter van Henten (geb. ±1793).

Petronella trouwde met Willem Otten, zoon van Mijndert Hendriksz Otten en Marretje Kroon, op 4 Apr 1846 in Loosdrecht. Willem werd geboren op 5 Nov 1819 in Oud-Loosdrecht en werd gedoopt op 14 Nov 1819 in Oud-Loosdrecht.

   275 M    iii. Johannes Hagen werd geboren op 18 Okt 1822 in Oud-Loosdrecht en werd gedoopt op 3 Nov 1822 in Oud-Loosdrecht.

Geboortenotities: Geboren op 18-10-1822 om 02:00
Bij de aangifte van de geboorte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Hagen (geb. 1780), Bastiaan Meyers (geb. 1782) en Pieter Leurs (geb. ±1785).

   276 V    iv. Gerritje Hagen werd geboren op 14 Nov 1824 in Oud-Loosdrecht en werd gedoopt op 5 Dec 1824 in Oud-Loosdrecht.

Geboortenotities: Geboren op 14-11-1824 om 05:00
Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-11-1824. Bij de aangifte van de geboorte van Gerritje waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Hagen (geb. 1780), Hendrik Sands (geb. ±1786) en Johannes Jacobus Kuyl (geb. ±1795).

   277 M    v. Willem Hagen werd geboren op 4 Mei 1827 in Oud-Loosdrecht en werd gedoopt op 27 Mei 1827 in Oud-Loosdrecht.

Geboortenotities: Geboren op 04-05-1827 om 11:00
Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-05-1827. Bij de aangifte van de geboorte van Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Hagen (geb. 1780), Jacobus Stouthandel (geb. ±1791) en Cornelis van Waveren (geb. ±1791).

   278 V    vi. Gijsberta Hagen werd geboren op 14 Jan 1832 in Oud-Loosdrecht en werd gedoopt op 12 Feb 1832 in Oud-Loosdrecht.

Geboortenotities: Geboren op 14-01-1832 om 22:00
Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-01-1832. Bij de aangifte van de geboorte van Gijsberta waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Hagen (geb. 1780), Pieter Leurs (geb. ±1785) en Willem Fredrik Visser (geb. ±1790).

   279 V    vii. Geertje Hagen werd geboren op 10 Nov 1809 in Oud-Loosdrecht, werd gedoopt op 12 Nov 1809 in Oud-Loosdrecht en is overleden op 20 Mrt 1876 in Hilversum op 66-jarige leeftijd.

Overlijdensnotities: Geertje is overleden op 20-03-1876 om 15:00 in Hilversum

   280 V    viii. Jacoba (Jaapje) Hagen werd geboren op 14 Apr 1811 in Oud-Loosdrecht, werd gedoopt op 21 Apr 1811 in Oud-Loosdrecht en is overleden op 10 Jan 1888 in Hilversum op 76-jarige leeftijd.

Overlijdensnotities: Jaapje is overleden op 10-01-1888 om 07:00 in Hilversum

   281 V    ix. Hilletje Hagen werd geboren op 15 Aug 1812 in Oud-Loosdrecht en werd gedoopt op 23 Aug 1812 in Oud-Loosdrecht.

Geboortenotities: geboren op 15-08-1812 om 07:00
Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-08-1812. Bij de aangifte van de geboorte van Hilletje waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Hagen (geb. 1780), Hendrik Drughorn (geb. ±1784) en Willem Hagen (1788-1860)

Hilletje trouwde met Cornelis van de Vegt, zoon van Cornelis van de Vegt en Aaltje van Woudenberg, op 25 Mei 1839 in Abcoude-Baambrugge. Cornelis werd geboren in 1814 in Abcoude-Proosdij en Aasdom.

   282 M    x. Hannes Hagen werd geboren op 8 Jan 1814 in Oud-Loosdrecht en werd gedoopt op 23 Jan 1814 in Oud-Loosdrecht.

Geboortenotities: Geboren op 08-01-1814 om 23:00
Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-01-1814. Bij de aangifte van de geboorte van Hannes waren de volgende getuigen aanwezig: Jasper Spijker (geb. ±1759) en Arie Adriaan (geb. ±1767).

   283 M    xi. Hannes Hagen werd geboren op 28 Sep 1817 in Oud-Loosdrecht.

Geboortenotities: Geboren op 28-09-1817 om 03:00
Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-09-1817. Bij de aangifte van de geboorte van Hannes waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Agterberg (geb. ±1764), Jacob Hagen (geb. 1780) en Pieter Leurs (geb. ±1785).

158. Lena Johannes Hagen werd gedoopt op 17 Feb 1782 in Oud-Loosdrecht en is overleden op 16 Aug 1827 in Loosdrecht op 45-jarige leeftijd.

Lena trouwde met Anthonie Post, zoon van Cornelis Post en Maria Teunisse Verlee, op 8 Mrt 1807 in Oud-Loosdrecht. Anthonie werd gedoopt op 4 Apr 1774 in Benschop.

Kind uit dit huwelijk:

   284 V    i. Geertje Post

177. Willem Hagen werd gedoopt op 16 Feb 1799 in Eemnes en is overleden op 5 Sep 1869 in Eemnes op 70-jarige leeftijd.

• Religie: Rooms Katholiek.

• Beroep: Dagloner.

Willem trouwde met Annetje Bos(ch), dochter van Tijmen Hendrikse Bos(ch) en Neeltje Gerrits van den Brink, op 14 Mei 1828 in Eemnes. Annetje werd gedoopt op 3 Jun 1802 in Baarn en is overleden op 14 Jan 1873 in Baarn op 70-jarige leeftijd.

Huwelijksnotities: Het echtpaar is, vermoedelijk in 1829, gaan wonen aan de Wakkerendijk(nu nr. 78). In december 1839 koopt Willem Hagen dit huis van Gerrit Jacobse de Boer. In de verkoopacte wordt gesproken van grond met daarop een arbeiderswoning(Notaris Pen-Baarn inv. Nr. 6132)

• Religie: Rooms Katholiek.

Kinderen uit dit huwelijk:

   285 M    i. Pieter Hagen werd geboren op 30 Jan 1830 in Eemnes.

   286 M    ii. Tijmen Hagen werd geboren op 18 Okt 1831 in Eemnes en is overleden op 7 Aug 1908 in Eemnes op 76-jarige leeftijd.

+ 287 V    iii. Neeltje Hagen werd geboren op 11 Sep 1833 in Eemnes en is overleden op 31 Jul 1874 in Eemnes op 40-jarige leeftijd.

   288 M    iv. Johannes Hagen werd geboren op 31 Jul 1835 in Eemnes en is overleden op 21 Dec 1854 in Eemnes op 19-jarige leeftijd.

+ 289 M    v. Pieter Hagen werd geboren op 26 Jun 1838 in Eemnes, is overleden op 4 Sep 1897 in Eemnes op 59-jarige leeftijd en werd begraven op 9 Sep 1897 in Eemnes.

+ 290 V    vi. Grietje Hagen werd geboren op 18 Nov 1840 in Eemnes en is overleden op 29 Apr 1893 in Hilversum op 52-jarige leeftijd.

   291 V    vii. Maria Hagen werd geboren op 26 Dec 1843 in Eemnes en is overleden op 23 Mei 1920 in Eemnes op 76-jarige leeftijd.

Overlijdensnotities: Maria is overleden op 23-05-1920 om 15:00 in Hilversum
Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-05-1920. Bij de aangifte van het overlijden van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Lammert Smit (geb. 1859) en Jan Koppel (geb. ±1866).

• Beroep: Naaister, Eemnes.

Maria trouwde met Hendrik Helderman op 1 Mei 1889 in Hilversum. Hendrik werd geboren omstreeks 1851 in Stoutenburg.

• Beroep: Werkman.

   292 V    viii. Evertje Hagen werd geboren op 25 Jun 1845 in Eemnes.

Evertje trouwde met Gijsbert Driest, zoon van Jan Driest en Janna Dirkje Schouten. Gijsbert werd geboren op 1 Jul 1838 in Eemnes.

178. Lena Hagen werd gedoopt op 4 Nov 1802 in Eemnes.

• Religie: Rooms Katholiek.

Lena trouwde met Joannes Bouwmeester, zoon van Albert Bouwmeester en Maria Arends, op 2 Mei 1823 in Baarn. Joannes werd geboren omstreeks 1793 in Vaassen.

Kinderen uit dit huwelijk:

   293 V    i. Alberdina Bouwmeester werd geboren omstreeks 1827 in Baarn.

   294 M    ii. Johannes Bouwmeester werd geboren omstreeks 1834 in Baarn.

   295 V    iii. Wilhelmina Bouwmeester werd geboren omstreeks 1838 in Baarn.

180. Cornelia Hagen werd geboren omstreeks 1801.

Algemene notities: Cornelia bleef ongehuwd

Cornelia trouwde met iemand.

Haar kind was:

   296 V    i. Agatha Hagen werd geboren op 1 Apr 1827 in Loosdrecht.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-04-1827. Bij de aangifte van de geboorte van Agatha waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Hagen (geb. 1765), Gerrit Klijn (geb. ±1789) en Frans Oudemast (geb. ±1791).


186. Jan Hagen werd gedoopt op 25 Aug 1803 in Kortenhoef en is overleden op 10 Mrt 1886 in Kortenhoef op 82-jarige leeftijd.

Doopnotities: Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: Neeltje Janz Breevoort.

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-03-1886. Bij de aangifte van het overlijden van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis van de Velden (geb. ±1831) en Willem Hagen (1834-1903).

• Beroep: Winkelier, Daggelder, Werkman.

Jan trouwde met Gijsbertje van Eijk, dochter van Jan van Eijk en Aaltje Staal, op 26 Aug 1828 in Kortenhoef. Gijsbertje werd geboren op 10 Aug 1804 in Maarseveen, werd gedoopt op 12 Aug 1804 in Maarssen en is overleden op 24 Jan 1880 in Kortenhoef op 75-jarige leeftijd.

Huwelijksnotities: Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Gijsbertje waren de volgende getuigen aanwezig: Abram Pieterz de oude Hagen (1765-1839) en Aaltje Staal (geb. ±1782).
Jan en Gijsbertje woonde op nr 103

• Beroep: Dienstmeid.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 297 M    i. Abraham Hagen werd geboren op 23 Jan 1829 in Kortenhoef.

   298 M    ii. Jan Hagen werd geboren op 7 Jun 1830 in Kortenhoef en is overleden op 5 Feb 1907 in Kortenhoef op 76-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-06-1830

• Beroep: Bakkersknecht, Broodbakker.

+ 299 V    iii. Marretje Hagen werd geboren op 23 Nov 1832 in Kortenhoef.

   300 M    iv. Willem Hagen werd geboren op 13 Okt 1834 in Kortenhoef en is overleden op 10 Dec 1903 in Kortenhoef op 69-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-10-1834.

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-12-1903. Bij de aangifte van het overlijden van Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Alexander Louis Fellman (geb. 1835) en Jacob Luijer (geb. ±1861).

• Beroep: Werkman, Boerenknecht. vanaf <25-04-1862 tot 25-04-1862 Koornmolenaarsknecht (Hij was in dienst bij Jan JANSEN, *25-2-1809 Liende, en Niesje VAN DE KOPPEL, *7-5-1806 ΄s-Graveland.)

Willem trouwde met Neeltje Schaap, dochter van Jacob Schaap en Marretje van de Heuvel, op 30 Jun 1876 in Kortenhoef. Neeltje werd geboren op 28 Feb 1833 in Kortenhoef en is overleden op 27 Jan 1885 in Kortenhoef op 51-jarige leeftijd.

Algemene notities: Weduwe van Jacob Peet

Willem trouwde vervolgens met Neeltje Luijer, dochter van Abraham Luijer en Jannetje Ockhuijsen, op 22 Aug 1885 in Kortenhoef. Neeltje werd geboren op 8 Jun 1841 in Kortenhoef en is overleden op 2 Dec 1906 in Kortenhoef op 65-jarige leeftijd.

Huwelijksnotities: Bij het burgerlijk huwelijk van Willem en Neeltje waren de volgende getuigen aanwezig: Wilhelmus Gijsbertus Beyer (geb. 1838), Hendrik Waagmeester (geb. ±1843), Jurrian van de Velden (geb. ±1847) en Hendrik Jacobus Luijer (geb. ±1859).

   301 V    v. Aaltje Hagen werd geboren op 5 Dec 1837 in Kortenhoef en is overleden op 11 Dec 1906 in Kortenhoef op 69-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-12-1837.

187. Pieter Ha(a)gen werd geboren in 1803 in Oudhuizen, werd gedoopt op 23 Sep 1803 in Kortenhoef en is overleden op 28 Apr 1870 in Kortenhoef op 67-jarige leeftijd.

Algemene notities: Pieter gaat als eerste zijn naam met dubbel a schrijven en dit wordt in de latere generaties doorgezet.

Pieter trouwde met Marretje Schouten, dochter van Lodewijk Schouten en Gerritje (van) Seijtveld, op 31 Mrt 1826 in Kortenhoef. Marretje werd geboren op 20 Okt 1804 in Maarseveen.

• Beroep: Dienstmeid.

Kinderen uit dit huwelijk:

   302 V    i. Geertrui Hagen werd geboren op 2 Okt 1826 in Kortenhoef.

Geertrui trouwde met Jan Graves, zoon van Joris Graves en Lena Lam, op 3 Jun 1852 in Weesperkarspel. Jan werd geboren in 1822 in Ouder-Amstel.

   303 V    ii. Gerretje Hagen werd geboren op 2 Jul 1830 in Kortenhoef.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-07-1830

+ 304 V    iii. Hendrikje Hagen werd geboren op 19 Feb 1833 in Kortenhoef en is overleden op 28 Feb 1901 in Kortenhoef op 68-jarige leeftijd.

   305 V    iv. Jaapje Hagen werd geboren op 28 Dec 1835 in Kortenhoef en is overleden op 4 Sep 1840 in Kortenhoef op 4-jarige leeftijd.

   306 V    v. Adriaantje Hagen werd geboren op 28 Feb 1838 in Kortenhoef.

Adriaantje trouwde met Jacob Bos, zoon van Jan Bos en Lammertje de Groot, op 11 Sep 1862 in Weesp. Jacob werd geboren in 1836 in Huizen.

Pieter trouwde vervolgens met Klaasje Heinen, dochter van Jan Heinen en Fijtje Schram, op 30 Jul 1842 in Kortenhoef. Klaasje werd geboren op 26 Dec 1812 in Huizen en is overleden op 28 Feb 1901 in Kortenhoef op 88-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   307 M    i. Jacob Hagen werd geboren op 22 Sep 1843 in Kortenhoef.

Jacob trouwde met Jannetje Schaap, dochter van Marten Schaap en Aaltje Bout, op 21 Dec 1874 in Weesp. Jannetje werd geboren in 1844 in Huizen en is overleden vσσr 1879.

Jacob trouwde vervolgens met Masje Veerman, dochter van Pieter Veerman en Jannetje Molenaar, op 23 Jan 1879 in Huizen. Masje werd geboren in 1854 in Huizen en is overleden vσσr 1890.

Jacob trouwde vervolgens met Maria Sophia Wilhelmina Sephanion, dochter van Johannes Sephanion en Wilhelmina S. Wedel, op 17 Sep 1891 in Weesp. Maria werd geboren in 1852 in Amsterdam.

   308 M    ii. Jan Hagen werd geboren op 13 Jun 1845 in Kortenhoef en is overleden op 12 Feb 1847 in Kortenhoef op 1-jarige leeftijd.

   309 O    iii. Ha(a)gen werd geboren op 13 Jun 1845 in Kortenhoef.

• Afw. geboorte: Levenloos geboren.

   310 M    iv. Jan Hagen werd geboren op 20 Aug 1848 in Kortenhoef.

   311 M    v. Izak Hagen werd geboren op 31 Jan 1851 in Kortenhoef.

   312 M    vi. Krelis Hagen werd geboren op 28 Jul 1852 in Kortenhoef.

   313 V    vii. Fijtje Hagen werd geboren op 5 Apr 1856 in Kortenhoef.

201. Cornelia(Neeltje) Hagen werd gedoopt op 23 Apr 1805 in Ankeveen.

Cornelia(Neeltje) trouwde met Jan Kaarsgaren, zoon van Wouter Kaarsgaren en Jannetje Kool, op 10 Nov in Hilversum. Jan werd geboren in 1806 in Hilversum.

Kinderen uit dit huwelijk:

   314 M    i. Wouter Kaarsgaren werd geboren in 1831.

   315 M    ii. Jacob Kaarsgaren werd geboren in 1832.

   316 M    iii. Jan Kaarsgaren werd geboren in 1838.

210. Joannes Hagen werd geboren op 26 Feb 1806 in Loenen en is overleden op 30 Okt 1889 in Kortenhoef op 83-jarige leeftijd.

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-10-1889. Bij de aangifte van het overlijden van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Lodewijk Hagen (1836-1916) en Johannes Hagen (1844-1894).

• Beroep: Werkman, Daggelder.

Joannes trouwde met Beatrix Spruit, dochter van Hendrik Spruit en Antje Haan, op 14 Jul 1836 in Kortenhoef. Beatrix werd geboren op 20 Feb 1805 in Nederhorst den Berg en is overleden op 18 Mei 1862 in Kortenhoef op 57-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   317 M    i. Dirk Hagen werd geboren op 9 Sep 1832 in Kortenhoef en is overleden op 4 Mrt 1858 in Kortenhoef op 25-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-09-1832. Bij de aangifte van de geboorte van Dirk waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Pot (geb. ±1774), Gerret van Brink (geb. ±1795) en Joannes Hagen (±1806-1889).

• Beroep: Kleerbleekersknecht.

   318 V    ii. Johanna Hendrica Hagen werd geboren op 29 Nov 1834 in Kortenhoef en is overleden op 28 Sep 1895 in Nederhorst den Berg op 60-jarige leeftijd.

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-09-1895. Bij de aangifte van het overlijden van Johanna Hendrica waren de volgende getuigen aanwezig: Casper Winthorst (geb. ±1831) en Cornelis Stalenhoef (geb. ±1836).

• Beroep: Dienstbode.

Johanna trouwde met Kasper Winthorst, zoon van Jacob Winthorst en Annetje Hilhorst, op 29 Jan 1864 in Kortenhoef. Kasper werd geboren op 29 Nov 1834 in Ankeveen.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-11-1834. Bij de aangifte van de geboorte van Johanna Hendrica waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Pot (geb. ±1774), Gerrebertus van den Broeck (geb. 1803) en Joannes Hagen (±1806-1889).

• Beroep: Gaggelder.

   319 V    iii. Catharina Hagen werd geboren op 9 Feb 1837 in Kortenhoef en is overleden op 24 Jul 1915 in Ankeveen op 78-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-02-1837. Bij de aangifte van de geboorte van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Pot (geb. ±1774), Gerrebertus van den Broeck (geb. 1803) en Joannes Hagen (±1806-1889).

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-07-1915. Bij de aangifte van het overlijden van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrikus Winthorst (geb. ±1859) en Gerardus Ravesloot (geb. ±1872).

• Beroep: Dienstbode.

Catharina trouwde met Jan Heijstee, zoon van Cornelis Heijstee en Klaasje Nieman, op 22 Jan 1878 in Kortenhoef. Jan werd geboren in 1832 in 's-Graveland en is overleden op 4 Aug 1901 in Kortenhoef op 69-jarige leeftijd.

Algemene notities: Wedunaar van Maria van de Wijngaarde

• Beroep: Timmermansknecht, Schipper.

+ 320 M    iv. Hendrik Hagen werd geboren op 21 Apr 1839 in Kortenhoef.

   321 M    v. Johannes Hagen werd geboren op 21 Apr 1839 in Kortenhoef.

+ 322 V    vi. Gerritje Hagen werd geboren op 16 Nov 1842 in Kortenhoef en is overleden op 12 Mrt 1876 in Kortenhoef op 33-jarige leeftijd.

+ 323 M    vii. Johannes Hagen werd geboren op 18 Okt 1844 in Kortenhoef, is overleden op 16 Jan 1894 in Kortenhoef op 49-jarige leeftijd en werd begraven op 19 Jan 1894 in Kortenhoef.

   324 M    viii. Albert Hagen werd geboren op 8 Jul 1848 in Kortenhoef en is overleden op 21 Mei 1852 in Kortenhoef op 3-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-07-1848. Bij de aangifte van de geboorte van Albert waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Boom (geb. ±1790), Gerrebertus van den Broeck (geb. 1803) en Joannes Hagen (±1806-1889).

Joannes trouwde vervolgens met Naatje Taling, dochter van Gerrit Taling en Wilhelmina van Meteren(Mekeren), op 2 Mei 1863 in Kortenhoef. Naatje werd geboren op 27 Dec 1803 in Ankeveen.

211. Maria Hagen werd geboren op 28 Nov 1804 in Kortenhoef.

Maria trouwde met iemand.

Haar kinderen waren:

+ 325 M    i. Dirk Hagen werd geboren op 8 Nov 1821 in Kortenhoef en is overleden op 20 Aug 1896 in Kortenhoef op 74-jarige leeftijd.

   326 O    ii. Hagen werd geboren op 19 Dec 1830 in Amsterdam.

• Afw. geboorte: Levenloos geboren helft van tweeling.

   327 O    iii. Hagen werd geboren op 19 Dec 1830 in Amsterdam.

• Afw. geboorte: Levenloos geboren helft van tweeling.

212. Mattheus Hagen werd geboren op 30 Aug 1807 in Kortenhoef, werd gedoopt op 30 Aug 1807 in Ankeveen en is overleden op 6 Jan 1867 in Kortenhoef op 59-jarige leeftijd.

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-01-1864. Bij de aangifte van het overlijden van Mattheus waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Hagen (1830-1899) en Lodewijk Hagen (1836-1916).

Algemene notities: vanaf 30-08-1807 Rooms Katholiek

• Beroep: Werkman, Daglooner. vanaf <01-07-1836 tot >01-07-1836 Daggelder
vanaf <05-01-1852 tot >12-08-1853 Winkelier

Mattheus trouwde met Jansie Taling, dochter van Gerrit Taling en Wilhelmina van Meteren(Mekeren), op 6 Feb 1836 in Kortenhoef. Jansie werd geboren in 1807 in Kortenhoef, werd gedoopt op 22 Nov 1807 in Kortenhoef en is overleden op 14 Nov 1892 op 85-jarige leeftijd.

Overlijdensnotities: Volgens Faam Kessel overleed Jansie op 27 april 1893 te Kortenhoef

• Beroep: Winkelierster.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 328 M    i. Lodewijk Hagen werd geboren op 1 Jul 1836 in Kortenhoef en is overleden op 25 Aug 1916 in Ankeveen op 80-jarige leeftijd.

   329 V    ii. Willemijntje Hagen werd geboren op 31 Aug 1837 in Kortenhoef en is overleden op 14 Nov 1892 in Kortenhoef op 55-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-08-1837. Bij de aangifte van de geboorte van Willemijntje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Pot (geb. ±1774), Gerrebertus van den Broeck (geb. 1803) en Mattheus Hagen (1807-1867).

Algemene notities: Willemijntje bleef ongehuwd

+ 330 V    iii. Petronella(Nelletje) Hagen werd geboren op 27 Apr 1839 in Kortenhoef en is overleden op 9 Apr 1918 in Kortenhoef op 78-jarige leeftijd.

   331 V    iv. Naatje Hagen werd geboren op 30 Mei 1841 in Kortenhoef en is overleden op 14 Feb 1921 in Kortenhoef op 79-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-06-1841. Bij de aangifte van de geboorte van Naatje waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Boom (geb. ±1790), Gerrebertus van den Broeck (geb. 1803) en Mattheus Hagen (1807-1867).

+ 332 V    v. Neeltje Hagen werd geboren op 10 Apr 1843 in Kortenhoef, is overleden op 15 Feb 1932 in Weesperkarspel op 88-jarige leeftijd en werd begraven op 19 Feb 1932 in Weesperkarspel.

   333 M    vi. Gerrit Hagen werd geboren op 11 Sep 1846 in Kortenhoef en is overleden op 15 Sep 1885 in Kortenhoef op 39-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-09-1846. Bij de aangifte van de geboorte van Gerrit waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Boom (geb. ±1790), Johannes Theodorus Eggink (geb. 1806) en Mattheus Hagen (1807-1867).

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-09-1885. Bij de aangifte van het overlijden van Gerrit waren de volgende getuigen aanwezig: Lodewijk Hagen (1836-1916) en Johannes Hagen (1844-1894).

Gerrit trouwde met Catharina Veenman, dochter van Cornelis Veenman en Lobina Besemer, op 29 Okt 1875 in Kortenhoef. Catharina werd geboren 31-11-1853 in Ankeveen en is overleden na 21 Sep 1885.

   334 V    vii. Dirkje Hagen werd geboren op 7 Jan 1852 in Kortenhoef en is overleden op 12 Aug 1853 in Kortenhoef op 1-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-01-1852. Bij de aangifte van de geboorte van Dirkje waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Bosdam (geb. ±1800), Johannes Theodorus Eggink (geb. 1806) en Mattheus Hagen (1807-1867)

214. Klaasje Hagen werd geboren op 16 Apr 1812 in Kortenhoef, werd gedoopt op 16 Apr 1812 in Ankeveen en is overleden op 16 Mei 1884 in 's-Graveland op 72-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-04-1812. Bij de aangifte van de geboorte van Klaasje waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk van Ingen (geb. ±1743), Joost Hakemulder (geb. ±1764) en Lodewijk Hagen (1768-1848).

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-05-1884. Bij de aangifte van het overlijden van Klaasje waren de volgende getuigen aanwezig: Klaas Smit (geb. ±1820) en Dirk Neef (geb. ±1845).

• Beroep: Dienstbode.

Klaasje had een relatie met iemand.

Huwelijksnotities: Onbekende relatie

Haar kind was:

   335 M    i. Lodewijk Hagen werd geboren op 21 Jan 1839 in Kortenhoef en is overleden op 27 Dec 1839 in Kortenhoef.

Klaasje trouwde met Klaas Smit, zoon van Roelof Klaasse Smit en Aaltje Geurtse Bosterdijk, op 26 Jul 1862 in 's-Graveland. Klaas werd geboren omstreeks 1820 in Kortenhoef.

Algemene notities: Weduwnaar van Cornelia Werie.

• Beroep: Tuinier, Daggelder.

216. Jacoba Hagen werd geboren op 7 Mei 1816 in Kortenhoef en is overleden op 16 Nov 1879 in Kortenhoef op 63-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-05-1816. Bij de aangifte van de geboorte van Jacoba waren de volgende getuigen aanwezig: Lodewijk Hagen (1768-1848), Willem Venneman (geb. ±1786) en Jacob Ockhuijsen (geb. ±1790).

• Beroep: tot 16-11-1879 Werkster.

Jacoba trouwde met iemand.

Huwelijksnotities: Jacoba bleef ongehuwd


Haar kinderen waren:

   336 M    i. Hendrik Hagen werd geboren op 11 Jan 1847 in Kortenhoef.

• Beroep: Wisselwachter bij de Spoorwegen.

Hendrik trouwde met Keetje Dorland, dochter van Jan Dorland en Maria Liesvelt. Keetje werd geboren in 1849 in Ouder-Amstel.

   337 V    ii. Johanna Hagen werd geboren op 16 Jul 1849 in Kortenhoef.

217. Elbertje Hagen werd geboren op 5 Apr 1823 in Kortenhoef en is overleden op 28 Nov 1895 in Hilversum op 72-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-04-1823.

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-11-1895. Bij de aangifte van het overlijden van Elbertje was de volgende getuige aanwezig: Jocobus Arnoldus Johannes Alders (geb. ±1847).

Elbertje trouwde met Arnoldus Jacobus(Aart) Alders(e), zoon van Jacob Alders(e) en Johanna Mensing. Arnoldus werd geboren in 1822 in Hilversum en is overleden vσσr 28 Apr 1858.

• Beroep: Bakkersknecht.

Elbertje trouwde vervolgens met Jacob Bakker, zoon van Cornelis Bakker en Jaapje Vos, op 28 Apr 1858 in Hilversum. Jacob werd geboren omstreeks 1823 in Blaricum.

Huwelijksnotities: Elbertje en Jacob vestigen zichn aan de Langestraat te Hilversum.

Kind uit dit huwelijk:

   338 V    i. Jacoba Bakker werd geboren op 24 Jan 1859 in Hilversum.

• Beroep: Naaister.

Jacoba had een relatie met Carel Andries Huiting, zoon van Ties Huiting en Anna Maria Artmeyer, op 26 Mei 1886 in Hilversum. Carel werd geboren omstreeks 1862 in Amsterdam.

• Beroep: Timmerman.

221. Teuntje Hagen werd geboren in 1778 in Kortenhoef, werd gedoopt op 27 Sep 1778 in Kortenhoef en is overleden op 22 Feb 1844 in Hilversum op 66-jarige leeftijd.

Doopnotities: Bij de doop van Teuntje Janz was de volgende getuige aanwezig: Neeltje Pieterse Bus (1729-1801)

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-02-1844. Bij de aangifte van het overlijden van Teuntje Janz waren de volgende getuigen aanwezig: Huibert Reysick (1777-1844) en Jacob Wielik (geb. ±1787).

• Beroep: Spinster.

• Religie: Gereformeerd.

Teuntje trouwde met Jacob de Meijere (van Meiren). Jacob werd geboren in 1764 en is overleden op 2 Dec 1815 in Kortenhoef op 51-jarige leeftijd.

Huwelijksnotities: Bij het burgerlijk huwelijk van Teuntje Janz en Jacob waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Hagen (1785-1845) en Abraham Hagen (1789-1851).


Kinderen uit dit huwelijk:

   339 M    i. Jan Hagen werd geboren op 4 Feb 1804 in Kortenhoef, werd gedoopt op 19 Feb 1804 in Kortenhoef en is overleden op 6 Aug 1868 in Kortenhoef op 64-jarige leeftijd.

Doopnotities: Bij de doop van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Marijtje Willemse Reetgelt (1747-1819) en Jan Abrahamse Hagen (1751-1819).

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-08-1868.

Algemene notities: Kind uit onbekende relatie van Teuntje hagen

Jan trouwde met Geurtjen Lok, dochter van Jacob Lok en Jannetje(Jaapje) Brouwer, op 9 Aug 1848 in Kortenhoef. Geurtjen werd geboren op 21 Okt 1791 in Hilversum en is overleden op 2 Sep 1864 in Kortenhoef op 72-jarige leeftijd.

   340 V    ii. Marretje de Meijere werd geboren op 3 Mei 1812 in Kortenhoef en werd gedoopt op 5 Mei 1812 in Kortenhoef.

Doopnotities: Bij de doop van Marretje was de volgende getuige aanwezig: Marijtje Willemse Reetgelt (1747-1819).

• Beroep: Naaister.

Marretje trouwde met Jan Lustig, zoon van Andries Janse Lustig en Heintje Marinus, op 11 Sep 1830 in Kortenhoef. Jan werd geboren in 1808 in Kortenhoef.

   341 V    iii. Jacoba de Meijere werd geboren op 23 Dec 1815 in Kortenhoef.

Jacoba trouwde met Hendrik Wets, zoon van Cornelis Wets en Elisabeth Splint, op 19 Dec 1840 in Hilversum. Hendrik werd geboren omstreeks 1819 in Hilversum.

• Beroep: Wever.

Teuntje trouwde vervolgens met Huibert Reijsink, zoon van Arij Reijsink en Neeltje Boel, op 24 Mei 1826 in Kortenhoef. Huibert werd geboren op 23 Mei 1777 in Hilversum.

224. Willem Jansen Hagen werd geboren op 5 Mei 1785 in Kortenhoef, werd gedoopt op 8 Mei 1785 in Kortenhoef en is overleden op 26 Jan 1847 in Hilversum op 61-jarige leeftijd.

Doopnotities: Bij de doop van Willem was de volgende getuige aanwezig: Teuntje Abrahamse Hagen (1759-1824).

• Beroep: Daggelder, Arbeider. Willem was werkman en werkte in de polder van Kortenhoef als ruigt- en rietsnijder. Hij maakte ook turf. Ook was hij wer4kzaam als wever waarschijnlijkk deed hij dat aan huis.

Willem trouwde met Marretje Schipper, dochter van Hendrik Schutz en Arriaantje Schipper, op 20 Dec 1807 in Kortenhoef. Marretje werd geboren op 1 Nov 1788 in Nieuw-Loosdrecht.

Huwelijksnotities: Wat godsdienst betreft behoorde Willem en Marretje tot de z.g. "Afgescheidene" (van de gereformeerde). Bijeenkomsten van de afgescheidene waren verboden. Op 4 dec 1836 is er een bijenkomst geweest maar door dat men er lucht van kreeg is deze uit elkaar geslagen. Zie artikel in "Langs Vaart en Vecht"

Doopnotities: (getuige(n): Marretje Pos

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-12-1849. Bij de aangifte van het overlijden van Marretje was de volgende getuige aanwezig: Willem Hagen (geb. 1816).

Algemene notities: Marretje SCHIPPER, gedoopt (Geref.) op 01-11-1788 te Nieuw-Loosdrecht. Marretje, een onecht kind, waarvan de moeder Arriaantje Schipper en vader, volgens haar voorgeven Hendrik Schutz, soldaat onder een Pruissisch regiment. Na voorafgaande bijzondere en openbare bestraffing door de moeder zelve ten doop gehouden is.

Het is niet duidelijk of dit de juiste Marritje Schipper is. Een mogelijkheid is ook Marretje gedoopt op6 ayg 1786 te Oud Loosdrecht. Dv Art Jacobsz Schipper en Jannetje Ruthsdn Groen. Zij is overleden op 5 Dec 1849 te Hilversum.


Kinderen uit dit huwelijk:

   342 V    i. Marretje Hagen werd geboren op 27 Aug 1810 in Kortenhoef.

+ 343 M    ii. Jan Hagen werd geboren op 1 Jan 1812 in Kortenhoef, werd gedoopt op 5 Jan 1812 in Kortenhoef en is overleden op 7 Aug 1845 in Kortenhoef op 33-jarige leeftijd.

   344 V    iii. Jannetje Hagen werd geboren op 4 Okt 1813 in Kortenhoef.

+ 345 V    iv. Jannetje Hagen werd geboren in Kortenhoef, werd gedoopt op 9 Okt 1815 in Kortenhoef en is overleden op 20 Nov 1877 in Hilversum op 62-jarige leeftijd.

+ 346 M    v. Willem Hagen werd geboren op 25 Jul 1816 in Kortenhoef en is overleden op 23 Mrt 1887 in Hilversum op 70-jarige leeftijd.

+ 347 M    vi. Aart Schipper Hagen werd geboren op 16 Sep 1819 in Kortenhoef.

   348 V    vii. Marretje Hagen werd geboren op 25 Aug 1822 in Kortenhoef.

+ 349 M    viii. Abraham Hagen werd geboren op 13 Mrt 1824 in Kortenhoef, werd gedoopt op 15 Mrt 1824 in Kortenhoef en is overleden op 9 Nov 1859 in Kortenhoef op 35-jarige leeftijd.

   350 V    ix. Marretje Hagen werd geboren op 13 Mrt 1827 in Kortenhoef.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-03-1827.

• Beroep: Spinster.

Marretje trouwde met Pieter van Velsen, zoon van Gijsbert van Velsen en Truitje Boelhouwer, op 1 Jun 1850 in Hilversum. Pieter werd geboren op 2 Okt 1825 in Hilversum.

• Beroep: Wever.

   351 M    x. Rut Hagen werd geboren op 10 Jul 1829 in Kortenhoef.

   352 V    xi. Petronella Hagen werd geboren op 31 Jan 1832 in Kortenhoef en is overleden op 24 Mei 1883 in Hilversum op 51-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-02-1832

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-05-1884. Bij de aangifte van het overlijden van Petronella waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van Velsen (geb. ±1831) en Willem Charles Mallon (geb. ±1851).

• Beroep: Spinster.

Petronella trouwde met Jan van Velsen, zoon van Gijsbert van Velsen en Truitje Boelhouwer, op 18 Jan 1857 in Hilversum. Jan werd geboren omstreeks 1831 in Hilversum.

Huwelijksnotities: Het echtpaar woonde aan het Loosdrechtse eind, de huidige Havenstraat.

• Beroep: Boerenknecht, Slootwerker.

226. Abraham Pieters Hagen werd geboren in Kortenhoef, werd gedoopt op 4 Aug 1776 in Kortenhoef en is overleden op 17 Aug 1859 in Kortenhoef op 83-jarige leeftijd.

Doopnotities: Bij de doop van Abraham Pietersz was de volgende getuige aanwezig: Neeltje Pieterse Bus (1729-1801).

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-08-1859. Bij de aangifte van het overlijden van Abraham Pietersz was de volgende getuige aanwezig: Johannes Hagen (1807-1874).

• Beroep: Daggelder, Werkman, Arbeider.

Abraham trouwde met Anna Maria de Haan op 19 Aug 1804 in Kortenhoef. Anna werd geboren omstreeks 1781 in Luijk en is overleden op 12 Sep 1847 in Kortenhoef ongeveer 66 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

   353 V    i. Elisabeth Hagen werd geboren op 3 Mei 1805 in Kortenhoef en werd gedoopt op 5 Mei 1805 in Kortenhoef.

Doopnotities: Bij de doop van Eliezabeth was de volgende getuige aanwezig: Wijntje Jans de Kloet (1753-1811).

   354 V    ii. Wijntje Hagen werd geboren op 22 Apr 1806 in Kortenhoef en werd gedoopt op 27 Apr 1806 in Kortenhoef.

Doopnotities: Bij de doop van Wijntje was de volgende getuige aanwezig: Wijntje Jans de Kloet (1753-1811).

+ 355 M    iii. Johannes Hagen werd geboren op 25 Aug 1807 in Kortenhoef, werd gedoopt op 30 Aug 1807 in Kortenhoef en is overleden op 29 Nov 1874 in 's-Graveland op 67-jarige leeftijd.

+ 356 V    iv. Wijntje Hagen werd geboren op 1 Sep 1811 in Kortenhoef en werd gedoopt op 8 Sep 1811 in Kortenhoef.

   357 M    v. Pieter Hagen werd geboren op 4 Mrt 1815 in Kortenhoef en is overleden op 1 Mrt 1817 in Kortenhoef op 1-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-03-1817.

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-03-1907. Bij de aangifte van het overlijden van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Nicolaas Bakker (geb. 1862) en Jan Schouten (geb. ±1863).

• Beroep: Werkman, Daggelder, Arbeider, Daglooner.

• Religie: Nederlands Hervormd.

Pieter trouwde met iemand op 31 Jul 1845 in Kortenhoef.

+ 358 M    vi. Pieter Hagen werd geboren op 24 Feb 1817 in Kortenhoef en is overleden op 23 Mrt 1907 in Kortenhoef op 90-jarige leeftijd.

+ 359 V    vii. Elisabeth(Beth) Hagen werd geboren op 26 Sep 1825 in Kortenhoef en is overleden op 23 Jan 1896 in Kortenhoef op 70-jarige leeftijd.

Abraham had een relatie met Marretje Vos. Marretje werd geboren op 5 Jan 1807 in Huizen.

228. Teunis Hagen werd geboren in 1779 in Kortenhoef, werd gedoopt op 10 Jan 1779 in Kortenhoef en is overleden op 27 Okt 1854 in Nederhorst den Berg op 75-jarige leeftijd.

Doopnotities: Bij de doop van Teunis was de volgende getuige aanwezig: Neeltje Pieterse Bus (1729-1801).

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-10-1854. Bij de aangifte van het overlijden van Teunis waren de volgende getuigen aanwezig: Johannis Adrianus van Westrene (geb. ±1809) en Willem Hagen (1815-1859).

• Beroep: Werkman, Daglooner.

Teunis trouwde met Margaretha (Grietje) Koorman.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 360 M    i. Pieter Hagen werd geboren op 30 Apr 1804 in Nederhorst den Berg en werd gedoopt op 4 Nov 1804 in Nederhorst den Berg.

   361 V    ii. Marretje Hagen werd geboren op 26 Mrt 1806 in Nederhorst den Berg, werd gedoopt op 30 Mrt 1806 in Nederhorst den Berg, is overleden in Apr 1806 in Nederhorst den Berg en werd begraven op 13 Mei 1806 in Nederhorst den Berg.

   362 V    iii. Marretje Hagen werd geboren op 3 Apr 1807 in Nederhorst den Berg, werd gedoopt op 12 Apr 1807 in Nederhorst den Berg, is overleden in 1810 in Nederhorst den Berg op 3-jarige leeftijd en werd begraven op 30 Okt 1810 in Nederhorst den Berg.

+ 363 M    iv. Jan Hagen werd geboren op 8 Sep 1808 in Nederhorst den Berg, werd gedoopt op 11 Sep 1808 in Nederhorst den Berg en is overleden op 30 Jan 1880 in Breukelen-Nijenrode op 71-jarige leeftijd.

   364 V    v. Marretje Hagen werd geboren op 29 Jan 1811 in Nederhorst den Berg, werd gedoopt op 10 Feb 1811 in Nederhorst den Berg, is overleden op 18 Apr 1811 in Nederhorst den Berg en werd begraven op 19 Apr 1811 in Nederhorst den Berg.

   365 M    vi. Abraham Hagen werd geboren omstreeks 1812 in Nederhorst den Berg en is overleden op 4 Mrt 1826 in Nederhorst den Berg ongeveer 14 jaar oud.

+ 366 M    vii. Johannes Hagen werd geboren op 10 Okt 1813 in Nederhorst den Berg.

+ 367 M    viii. Willem Hagen werd geboren op 26 Apr 1815 in Nederhorst den Berg en is overleden op 11 Okt 1859 in Nederhorst den Berg op 44-jarige leeftijd.

   368 V    ix. Wijntje Hagen werd geboren op 12 Sep 1816 in Nederhorst den Berg en is overleden op 20 Sep 1832 in Nederhorst den Berg op 16-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-09-1816. Bij de aangifte van de geboorte van Wijntje waren de volgende getuigen aanwezig: Teunis Hagen (1779-1854), Hermanus van Hilten (geb. ±1785) en Jan de Jong (geb. ±1791).

   369 M    x. Evert Hagen werd geboren op 8 Mrt 1817 in Nederhorst den Berg en is overleden op 8 Mrt 1817 in Nederhorst den Berg.

229. Jan Pietersz Hagen werd geboren in 1780 in Kortenhoef, werd gedoopt op 9 Apr 1780 in Kortenhoef en is overleden op 28 Okt 1850 in Kortenhoef op 70-jarige leeftijd.

Doopnotities: Bij de doop van Jan Pietersche was de volgende getuige aanwezig: Engeltje Leeflang.

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-10-1850

• Beroep: Postbode. Jan was besteller van pakjes, een soort postbode. Ook werd hij in 1817 officieel aangesteld als "stille" wacht.

Jan trouwde met Trijntje Diepgrond, dochter van Jan Diepgrond en Gerritje Knollenburg, op 8 Jun 1800 in Kortenhoef. Trijntje werd geboren op 6 Okt 1776 in Hilversum en is overleden op 21 Jan 1841 in Kortenhoef op 64-jarige leeftijd.

Algemene notities: Zij is een dochter van [waarschijnlijk] Jan Fransz Diepgrond en [waarschijnlijk] Neeltje Rijks Voogt


Kinderen uit dit huwelijk:

+ 370 V    i. Gerritje Hagen werd geboren op 16 Mei 1801 in Kortenhoef, werd gedoopt op 17 Mei 1801 in Kortenhoef en is overleden op 13 Jan 1889 in Kortenhoef op 87-jarige leeftijd.

   371 V    ii. Wijntje Hagen werd geboren op 20 Jul 1802 in Kortenhoef en werd gedoopt op 25 Jul 1802 in Kortenhoef.

Doopnotities: Bij de doop van Wijntje was de volgende getuige aanwezig: Wijntje Jans de Kloet (1753-1811).

   372 M    iii. Jan Hagen werd geboren op 4 Dec 1803 in Kortenhoef en werd gedoopt op 11 Dec 1803 in Kortenhoef.

Doopnotities: Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: Wijntje Jans de Kloet (1753-1811).

   373 M    iv. Pieter Hagen werd geboren op 4 Dec 1803 in Kortenhoef en werd gedoopt op 11 Dec 1803 in Kortenhoef.

Doopnotities: Bij de doop van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Wijntje Jans de Kloet (1753-1811).

   374 M    v. Pieter Hagen werd geboren op 15 Dec 1805 in Kortenhoef en werd gedoopt op 15 Dec 1805 in Kortenhoef.

Doopnotities: Bij de doop van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Wijntje Jans de Kloet (1753-1811).

+ 375 V    vi. Jansje Hagen werd geboren op 17 Jan 1808 in Kortenhoef, werd gedoopt op 24 Jan 1808 in Kortenhoef en is overleden op 5 Mrt 1855 in Kortenhoef op 47-jarige leeftijd.

   376 V    vii. Wijntje Hagen werd geboren op 25 Apr 1809 in Kortenhoef en werd gedoopt op 30 Apr 1809 in Kortenhoef.

Doopnotities: Bij de doop van Wijntje was de volgende getuige aanwezig: Wijntje Jans de Kloet (1753-1811).

   377 V    viii. Pietje Hagen werd geboren op 31 Jul 1810 in Kortenhoef en werd gedoopt op 12 Aug 1810 in Kortenhoef.

Doopnotities: Bij de doop van Pietje was de volgende getuige aanwezig: Wijntje Jans de Kloet (1753-1811).

   378 V    ix. N.N. Hagen werd geboren op 1 Feb 1812 in Kortenhoef en is overleden op 1 Feb 1812 in Kortenhoef.

Overlijdensnotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-02-1812.

• Afw. dood: levenloos geboren.

   379 M    x. Abraham Hagen werd geboren op 3 Mei 1813 in Kortenhoef en is overleden op 9 Aug 1813 in Kortenhoef.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-05-1813

232. Geertrui Hagen werd geboren op 31 Dec 1788 in Kortenhoef en werd gedoopt op 4 Jan 1789 in Kortenhoef.

Doopnotities: Bij de doop van Geertruij was de volgende getuige aanwezig: Geertruij Buijs.

Geertrui had een relatie met Jan Willem Bolland. Jan is overleden vσσr 23 Jan 1830.

Kind uit deze relatie:

   380 V    i. Catharina Bolland werd geboren op 23 Jan 1830 in Sloten en is overleden op 8 Mei 1896 in Amsterdam op 66-jarige leeftijd.

234. Abraham Cornelisz Hagen werd geboren op 3 Jul 1793 in Kortenhoef, werd gedoopt op 7 Jul 1793 in Kortenhoef en is overleden op 25 Dec 1853 in Kortenhoef op 60-jarige leeftijd.

Doopnotities: Bij de doop van Abraham was de volgende getuige aanwezig: Neeltje Pieterse Bus (1729-1801).

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-12-1853. Bij de aangifte van het overlijden van Abraham was de volgende getuige aanwezig: David Hagen (1815-1879).

• Beroep: Daggelder.

• Religie: Nederlands Hervormd.

Abraham trouwde met Hendrika Fine, dochter van David Fine en Helena Kreune, op 18 Jul 1815 in Kortenhoef. Hendrika werd geboren op 26 Nov 1795 in Ankeveen, werd gedoopt op 28 Apr 1796 in Ankeveen en is overleden op 22 Dec 1868 in Kortenhoef op 73-jarige leeftijd.

Overlijdensnotities: Bij de aangifte van het overlijden van Hendrica was de volgende getuige aanwezig: Leendert Hagen (1821-1892).


Kinderen uit dit huwelijk:

+ 381 M    i. David Hagen werd geboren op 23 Okt 1815 in Kortenhoef, werd gedoopt op 25 Okt 1815 in Kortenhoef en is overleden op 22 Mei 1879 in Kortenhoef op 63-jarige leeftijd.

   382 M    ii. Cornelis Hagen werd geboren op 24 Mei 1819 in Kortenhoef.

• Religie: Katholiek.

   383 M    iii. Leendert Hagen werd geboren op 25 Sep 1821 in Kortenhoef.

• Beroep: Werkman.

• Religie: Katholiek.

Leendert trouwde met Grietje Westland, dochter van Jan Westland en Gerritje van Doorn, op 11 Okt 1861 in Kortenhoef. Grietje werd geboren op 5 Jun 1825 in Huizen.

• Beroep: Dienstbode.

+ 384 M    iv. Cornelis Hagen werd geboren op 26 Jan 1826 in Kortenhoef en is overleden op 1 Dec 1895 in Kortenhoef op 69-jarige leeftijd.

   385 V    v. Hendrika Hagen werd geboren op 26 Mei 1829 in Kortenhoef en is overleden op 31 Dec 1829 in Kortenhoef.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan in 05-1829.

   386 V    vi. Hendrika Hagen werd geboren op 21 Okt 1832 in Kortenhoef en is overleden op 27 Dec 1891 in Kortenhoef op 59-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-11-1832. Hindrica

+ 387 M    vii. Abraham Hagen werd geboren op 15 Nov 1834 in Kortenhoef en is overleden op 17 Jan 1894 in Ankeveen op 59-jarige leeftijd.

+ 388 V    viii. Neeltje Hagen werd geboren op 31 Jan 1838 in Kortenhoef en is overleden op 9 Dec 1876 in Kortenhoef op 38-jarige leeftijd.

237. Gerrith Hagen werd geboren op 19 Apr 1801 in Kortenhoef, werd gedoopt op 26 Apr 1801 in Kortenhoef en is overleden op 28 Jan 1890 in Kortenhoef op 88-jarige leeftijd.

Doopnotities: Bij de doop van Gerrith was de volgende getuige aanwezig: Trijntije Gerritze Velden.

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-01-1890. Bij de aangifte van het overlijden van Gerrith waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Hendrik Vos (geb. ±1828) en Manus Gerrit Hagen (1841-1915).

Algemene notities: Gerrith had als bijnaam "de vrederechter". Dit was nogal cynisch bedoeld aangezien het en nogal teistziek heerschap was die in zijn leven heel wat heeft uitgehaald.

• Beroep: Daggelder, Spinder, Werkman, Stoelenmatter, Visscher, Spinner.

• Religie: Nederlands Hervormd.

Gerrith trouwde met Maria(Marretje) de Man, dochter van Gilles(Jelis) de Man en Trijntje Brouwer, op 21 Feb 1829 in Hilversum. Maria(Marretje) werd gedoopt op 28 Jul 1807 in Hilversum en is overleden op 19 Dec 1866 in Kortenhoef op 59-jarige leeftijd.

Huwelijksnotities: Bij het burgerlijk huwelijk van Gerrith en Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Wielik (geb. ±1787), Meindert Vlaanderen (geb. ±1799), Jacob Groenhuizen (geb. ±1801) en Jan Ch ... van Os (geb. ±1808).

• Beroep: Spinster.

• Religie: Rooms Katholiek.

Kinderen uit dit huwelijk:

   389 M    i. Cornelis Hagen werd geboren op 3 Dec 1829 in Kortenhoef en is overleden op 21 Apr 1831 in Kortenhoef op 1-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-12-1829.

+ 390 V    ii. Trijntje Hagen werd geboren op 14 Apr 1831 in Kortenhoef en is overleden op 29 Jun 1909 in Kortenhoef op 78-jarige leeftijd.

   391 M    iii. Cornelis Hagen werd geboren op 14 Nov 1833 in Kortenhoef en is overleden op 7 Nov 1835 in Kortenhoef op 1-jarige leeftijd.

+ 392 M    iv. Gillis(Jelis) Hagen werd geboren op 14 Aug 1836 in Kortenhoef en is overleden op 30 Mei 1884 in Hilversum op 47-jarige leeftijd.

+ 393 M    v. Cornelis Hagen werd geboren op 19 Mrt 1839 in Kortenhoef.

+ 394 M    vi. Hermanus(Manus) Gerrits Hagen werd geboren op 18 Okt 1841 in 's-Graveland en is overleden op 6 Jun 1915 in Kortenhoef op 73-jarige leeftijd.

+ 395 V    vii. Hendrikje Hagen werd geboren op 27 Nov 1849 in Hilversum en is overleden op 1 Apr 1928 in Hilversum op 78-jarige leeftijd.

240. Geertrui van de Velden werd geboren op 15 Mrt 1789 in Kortenhoef, werd gedoopt op 18 Mrt 1789 in Kortenhoef en is overleden op 6 Jun 1855 in Kortenhoef op 66-jarige leeftijd.

Doopnotities: Bij de doop van Geertruij was de volgende getuige aanwezig: Geertruij Buijs.

• Beroep: Spinster.

• Religie: Nederlands Hervormd.

Geertrui trouwde met Abraham Dirksz Hagen, zoon van Dirk Abrahamsche Hagen en Geertrui Segersche Schouten, op 2 Feb 1825 in Kortenhoef. Abraham werd geboren op 3 Apr 1793 in Kortenhoef, werd gedoopt op 7 Apr 1793 in Kortenhoef en is overleden op 18 Mei 1846 in Kortenhoef op 53-jarige leeftijd.

Doopnotities: Bij de doop van Abraham was de volgende getuige aanwezig: Neeltje Pieterse Bus (1729-1801).

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-05-1846.

• Beroep: Daggelder, Visscher.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 396 V    i. Geertrui(Geertje) Hagen werd geboren op 5 Mrt 1825 in Kortenhoef en is overleden op 20 Jan 1900 in Kortenhoef op 74-jarige leeftijd.

   397 V    ii. Geertje Hagen werd geboren op 9 Apr 1827 in Kortenhoef.

Geertje trouwde met Dirk Prijs, zoon van Hannus Prijs en Geertrui Buys, op 20 Feb 1862 in Weesp. Dirk werd geboren op 17 Jun 1835 in Nigtevecht.

+ 398 V    iii. Cornelia Hagen werd geboren op 2 Sep 1829 in Kortenhoef en is overleden op 29 Sep 1880 in Kortenhoef op 51-jarige leeftijd.

   399 M    iv. Dirk Hagen werd geboren op 10 Sep 1832 in Kortenhoef.

Geertrui trouwde vervolgens met Adolf Friderich Bernard Tepe, zoon van Johan Georg Tepe en Margretha Maria Westhoff, op 4 Jul 1818 in Kortenhoef. Adolf werd geboren in 1771 in Merzen Osnabrug en is overleden op 27 Aug 1818 op 47-jarige leeftijd.

• Beroep: Bokschipper.

248. Abraham Dirksz Hagen werd geboren op 3 Apr 1793 in Kortenhoef, werd gedoopt op 7 Apr 1793 in Kortenhoef en is overleden op 18 Mei 1846 in Kortenhoef op 53-jarige leeftijd.

Doopnotities: Bij de doop van Abraham was de volgende getuige aanwezig: Neeltje Pieterse Bus (1729-1801).

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-05-1846.

• Beroep: Daggelder, Visscher.

Abraham trouwde met Geertrui van de Velden, dochter van Dirk Gerritze van de Velden en Teuntje Abrahamse Hagen, op 2 Feb 1825 in Kortenhoef. Geertrui werd geboren op 15 Mrt 1789 in Kortenhoef, werd gedoopt op 18 Mrt 1789 in Kortenhoef en is overleden op 6 Jun 1855 in Kortenhoef op 66-jarige leeftijd.

Doopnotities: Bij de doop van Geertruij was de volgende getuige aanwezig: Geertruij Buijs.

• Beroep: Spinster.

• Religie: Nederlands Hervormd.

(Dubbele vermelding. Zie Persoon 240)

257. Krijn Scheepmaker werd geboren op 14 Apr 1801 in Kortenhoef, werd gedoopt op 19 Apr 1801 in Kortenhoef en is overleden op 28 Jan 1890 in Kortenhoef op 88-jarige leeftijd.

Doopnotities: Bij de doop van Krijn was de volgende getuige aanwezig: Marrijtije Krijnen Scheepmaker.

• Beroep: Watermolenaar.

• Religie: Nederlands Hervormd.

Krijn trouwde met Jansje Hagen, dochter van Jan Pietersz Hagen en Trijntje Diepgrond, op 30 Dec 1826 in Kortenhoef. Jansje werd geboren op 17 Jan 1808 in Kortenhoef, werd gedoopt op 24 Jan 1808 in Kortenhoef en is overleden op 5 Mrt 1855 in Kortenhoef op 47-jarige leeftijd.

Doopnotities: Bij de doop van Jansje was de volgende getuige aanwezig: Marritje Diepgrond.

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-03-1855.


Kinderen uit dit huwelijk:

   400 V    i. Dirkje Scheepmaker werd geboren op 4 Mei 1827 in Kortenhoef.

Algemene notities: Waarschijnlijk een dochter van Krijn Scheepmaker
en Jansje Hagen

Dirkje trouwde met P. Ledder.

   401 M    ii. Jan Scheepmaker werd geboren op 22 Jul 1828 in Kortenhoef.

   402 V    iii. Trijntje Scheepmaker werd geboren op 17 Jul 1829 in Kortenhoef en is overleden op 22 Apr 1832 in Kortenhoef op 2-jarige leeftijd.

Afbeelding

vorige  Negende generatie  Volgende259. Krijn Voorn werd geboren op 15 Jan 1799 in Kortenhoef en is overleden op 12 Jan 1871 in Kortenhoef op 71-jarige leeftijd.

• Beroep: Dagloner.

Krijn trouwde met Christina Wiek, dochter van Gerrit Wiek en Johanna Van Weerdenburg, op 13 Mei 1824 in Kortenhoef. Christina werd geboren op 3 Dec 1800 in Culumborg en is overleden op 15 Aug 1866 in Kortenhoef op 65-jarige leeftijd.

• Beroep: Huisvrouw.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 403 M    i. Gerret Voorn werd geboren op 10 Okt 1826 in Kortenhoef en is overleden op 3 Apr 1905 in Kortenhoef op 78-jarige leeftijd.

+ 404 M    ii. Sijmen Voorn werd geboren op 24 Sep 1825 in Kortenhoef en is overleden op 13 Jul 1893 in Kortenhoef op 67-jarige leeftijd.

+ 405 M    iii. Krijn Voorn werd geboren op 4 Jan 1840 in Kortenhoef en is overleden op 14 Jan 1911 in Kortenhoef op 71-jarige leeftijd.

260. Cornelis Hagen werd geboren in 1801 in Amersfoort, werd gedoopt op 23 Jul 1801 in Amersfoort en is overleden op 30 Okt 1876 in Amersfoort op 75-jarige leeftijd.

• Beroep: Landbouwer.

Cornelis trouwde met Aaltje Blom, dochter van Teunis Tijmense Blom en Grietje Brandse Donselaar, op 23 Dec 1826 in Eemnes. Aaltje werd geboren op 19 Dec 1806 in Eemnes, werd gedoopt op 21 Dec 1806 in Eemnes en is overleden op 19 Jun 1882 in Eemnes op 75-jarige leeftijd.

Huwelijksnotities: De eerste jaren van hun huwelijk wonen Cornelis en Aaltje bij vader Wout aan de Wakkerendijk 136 in Eemnes. In1834 koopt Cornelis de boer4derij aan de Wakkerendijk 172 van Huijbert Hilhorst. Na overlijden van Cornelis wordt den boerderij verkocht aan Gerrit Stalenhoef.

• Beroep: Landbouwster.

Kinderen uit dit huwelijk:

   406 M    i. Wouter Hagen werd geboren op 23 Feb 1827 in Eemnes en is overleden op 23 Mrt 1827 in Eemnes.

• Afw. dood: Overleden na geboorte, 23 Feb 1827, Eemnes.

   407 V    ii. Janna Hagen werd geboren op 1 Jun 1828 in Eemnes en is overleden op 1 Mrt 1863 in Eemnes op 34-jarige leeftijd.

Janna trouwde met Aart Meernink, zoon van Gerrit Arissen Meernink en Grietje JKans Hofland, op 17 Jan 1857 in Eemnes. Aart werd geboren in 1830 in Barneveld.

   408 V    iii. Grietje Hagen werd geboren op 4 Aug 1832 in Eemnes en is overleden op 14 Okt 1853 in Eemnes op 21-jarige leeftijd.

   409 M    iv. Wouter Hagen werd geboren op 15 Nov 1834 in Eemnes en is overleden op 15 Nov 1834 in Eemnes.

• Afw. dood: Overleden na geboorte, 15 Nov 1834, Eemnes.

   410 V    v. Evertje Hagen werd geboren op 16 Dec 1835 in Eemnes en is overleden op 20 Mrt 1901 in Eemnes op 65-jarige leeftijd.

Evertje trouwde met Hendrikus Meernink, zoon van Gerrit Meernink en Sophia Hofland, op 29 Aug 1861 in Eemnes. Hendrikus werd geboren in 1839 in Barneveld en is overleden op 4 Aug 1905 in Eemnes op 66-jarige leeftijd.

   411 V    vi. Marretje Hagen werd geboren op 14 Mei 1837 in Eemnes en is overleden op 5 Apr 1844 in Eemnes op 6-jarige leeftijd.

   412 V    vii. Aaltje Hagen werd geboren op 14 Mei 1837 in Eemnes en is overleden op 4 Apr 1838 in Eemnes.

+ 413 V    viii. Aaltje Hagen werd geboren op 24 Aug 1838 in Eemnes en is overleden op 11 Dec 1889 in Eemnes op 51-jarige leeftijd.

   414 V    ix. Gerritje Hagen werd geboren op 14 Mrt 1840 in Eemnes en is overleden op 27 Jan 1927 in Eemnes op 86-jarige leeftijd.

• Beroep: Veehoudster.

Gerritje trouwde met Jan Scherpenzeel, zoon van Hendrik Scherpenzeel en Marritje Blom, op 20 Okt 1871 in Eemnes. Jan werd geboren op 14 Mrt 1834 in Eemnes en is overleden op 28 Feb 1889 in Eemnes op 54-jarige leeftijd.

+ 415 M    x. Wouter Hagen werd geboren op 16 Apr 1841 in Eemnes en is overleden op 7 Dec 1926 in Eemnes op 85-jarige leeftijd.

+ 416 M    xi. Teunis Hagen werd geboren op 13 Dec 1842 in Eemnes en is overleden op 28 Okt 1895 in Eemnes op 52-jarige leeftijd.

   417 V    xii. Marritje Hagen werd geboren op 14 Sep 1849 in Eemnes en is overleden op 14 Sep 1849 in Eemnes.

• Afw. dood: Overleden na geboorte, 14 Sep 1849, Eemnes.

   418 M    xiii. Jan Cornelisz Hagen werd geboren op 5 Apr 1851 in Eemnes en is overleden op 7 Apr 1911 in Eemnes op 60-jarige leeftijd.

• Beroep: Landbouwer.

Jan trouwde met Cornelia van Woudenberg, dochter van Reijer van Woudenberg en Geertje Blom, op 1 Nov 1889 in Eemnes. Cornelia werd geboren op 18 Jan 1858 in Eemnes en is overleden op 11 Jun 1942 in Eemnes op 84-jarige leeftijd.

261. Jan Hagen werd geboren in 1804 in Amersfoort, werd gedoopt op 5 Apr 1804 in Amersfoort en is overleden op 10 Dec 1841 in Eemnes op 37-jarige leeftijd.

• Beroep: Landbouwer, Eemnes.

Jan trouwde met Aartje de Boer, dochter van Frans de Boer en Cuinera Aartsen Vedder, op 29 Nov 1827 in Eemnes. Aartje werd geboren in 1804 in Bunschoten, werd gedoopt op 30 Apr 1804 in Bunschoten en is overleden op 18 Apr 1864 in Eemnes op 60-jarige leeftijd.

Huwelijksnotities: Na hun huwelijk gaan Jan en Aartje wonen aan de Wakkerendijk 206, het huis van zijnn grootvader, die kort daarvoor is overleden.

• Beroep: Winkelierster.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 419 M    i. Wouter Jansz Hagen werd geboren op 19 Mrt 1828 in Eemnes en is overleden op 14 Jan 1894 in Eemnes op 65-jarige leeftijd.

   420 M    ii. Frans Hagen werd geboren op 18 Okt 1829 in Eemnes.

Frans trouwde met Sophia van Nigtevegt, dochter van Arie van Nigtevegt en Pieternelletje Pijper, op 5 Mei 1855 in Watergraafsmeer. Sophia werd geboren in 1831 in Weesperkarspel.

+ 421 V    iii. Aaltje Hagen werd geboren op 6 Okt 1831 in Eemnes.

   422 M    iv. Evert Hagen werd geboren op 18 Nov 1833 in Eemnes en is overleden op 18 Nov 1833 in Eemnes.

• Afw. dood: Overleden na geboorte, 18 Nov 1833, Eemnes.

   423 V    v. Kuinera Hagen werd geboren op 11 Mrt 1836 in Eemnes en is overleden op 22 Jun 1916 in Baarn op 80-jarige leeftijd.

Kuinera trouwde met Rijk Voogd, zoon van Rijk Voogd en Hillegonda van Doorn, op 9 Feb 1862 in Eemnes-Binnen. Rijk werd geboren in 1832.

+ 424 M    vi. Cornelis Hagen werd geboren op 13 Mrt 1838 in Eemnes.

   425 M    vii. Evert Hagen werd geboren op 21 Dec 1839 in Eemnes.

Evert trouwde met Harmpje Vos, dochter van Klaas Vos en Hilletje Leeman, op 28 Sep 1861 in Watergraafsmeer. Harmpje werd geboren in 1834 in Huizen.

263. Wouter Hagen werd geboren op 23 Nov 1814 in Eemnes en is overleden op 30 Apr 1886 in Eemnes op 71-jarige leeftijd.

• Beroep: Timmerma, Eemnes.

Wouter trouwde met Evertje van Es, dochter van Pieter van Es en Marritje van Heek, op 5 Dec 1838 in Eemnes. Evertje werd geboren op 5 Okt 1814 in Eemnes en is overleden op 31 Okt 1844 op 30-jarige leeftijd.

Huwelijksnotities: Tijden hun huwelijk woonden ze in een boerderij welke op de hoek Laarderweg/Meentweg heeft gestaan,

• Afw. dood: Overlijdt tijdens bevalling laatste kind, 31 Okt 1844, Eemnes.

Kinderen uit dit huwelijk:

   426 V    i. Marritje van Es werd geboren op 30 Nov 1834 in Eemnes.

Algemene notities: Marritje werd erkend door Wouter Hagen bij zijn huwelijk met Evertje.

   427 V    ii. Jannetje Hagen werd geboren op 15 Mrt 1840 in Eemnes en is overleden op 13 Jan 1856 in Eemnes op 15-jarige leeftijd.

   428 V    iii. Aaltje Hagen werd geboren op 2 Okt 1841 in Eemnes.

• Afw. dood: Overlijdt na de geboorte, 2 Okt 1841, Eemnes.

   429 M    iv. Wouter Hagen werd geboren op 29 Sep 1842 in Eemnes en is overleden op 8 Mrt 1845 in Eemnes op 2-jarige leeftijd.

   430 M    v. Pieter Hagen werd geboren op 15 Okt 1843 in Eemnes en is overleden op 15 Okt 1843 in Eemnes.

• Afw. dood: Overlijdt na de geboorte, 15 Okt 1843, Eemnes.

Wouter trouwde vervolgens met Grietje Schaay, dochter van Pieter Schaay en Aaltje Ockhuizen, op 10 Mei 1846 in Eemnes. Grietje werd geboren op 6 Dec 1814 in Kortenhoef en is overleden op 2 Feb 1873 in Eemnes op 58-jarige leeftijd.

Huwelijksnotities: Tijdens dit huwelijk wonen Wouter en Grietje aan de Kerkstraat 18 waar wouter samen met Jan Pas een timmerbedrijf annex winkel heeft

Kinderen uit dit huwelijk:

   431 M    i. Wouter Hagen werd geboren op 7 Jan 1847 in Eemnes en is overleden op 7 Jan 1847 in Eemnes.

   432 V    ii. Aaltje Hagen werd geboren op 8 Jan 1848 in Eemnes.

Aaltje trouwde met Hermanus Frantzen, zoon van Jacob Rijnders Frantzen en Johanna Meijer, op 31 Jan 1879 in Eemnes. Hermanus werd geboren in 1844 in Eemnes.

+ 433 M    iii. Wouter Hagen werd geboren op 22 Feb 1850 in Eemnes en is overleden op 2 Apr 1905 in Eemnes op 55-jarige leeftijd.

   434 M    iv. Jan Hagen werd geboren op 19 Mei 1852 in Eemnes en werd gedoopt op 19 Mei 1852 in Eemnes.

   435 M    v. Jan Hagen werd geboren op 10 Mei 1853 in Eemnes.

Algemene notities: jan verhuist in 1885 naar Hengelo

   436 V    vi. Neeltje Hagen werd geboren op 26 Aug 1855 in Eemnes en werd gedoopt op 31 Dec 1858 in Eemnes.

   437 M    vii. Jacob Hagen werd geboren op 11 Feb 1858 in Eemnes en werd gedoopt op 11 Feb 1858 in Eemnes.

287. Neeltje Hagen werd geboren op 11 Sep 1833 in Eemnes en is overleden op 31 Jul 1874 in Eemnes op 40-jarige leeftijd.

Neeltje trouwde met Dirk Tijken, zoon van Dirk Tijken en Marritje van Doorn, op 9 Nov 1863 in Eemnes. Dirk werd geboren op 25 Jul 1834 in Eemnes en is overleden op 14 Nov 1910 in Eemnes op 76-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   438 M    i. Willem Tijken werd geboren in 1866 in Eemnes.

   439 V    ii. Antje Tijken werd geboren omstreeks 1870 in Eemnes.

289. Pieter Hagen werd geboren op 26 Jun 1838 in Eemnes, is overleden op 4 Sep 1897 in Eemnes op 59-jarige leeftijd en werd begraven op 9 Sep 1897 in Eemnes.

Algemene notities: Op 17 februari kopen Pieter en zijn broer Tijmen het huis van hun ouders aan de Wakkerendijk 78. Ze betalen er dan f 700,- voor. Tijmen blijft vrijgezel. Piet moest de kost verdienen als arbeider. Hij bleef, samen met zijn vrouw, zijn gehele leven in het huis wonen. Tijmen woonde bij hem in.

Pieter trouwde met Maasje van Veen, dochter van Cornelis van Veen en Petronella Prins, op 10 Nov 1874 in Eemnes. Maasje werd geboren op 17 Jun 1850 in Hoogland en is overleden op 1 Dec 1914 in Eemnes op 64-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 440 M    i. Willem Hagen werd geboren op 12 Jul 1876 in Eemnes.

+ 441 M    ii. Cornelis Hagen werd geboren op 18 Sep 1881 in Eemnes en is overleden op 8 Jun 1956 in Eemnes op 74-jarige leeftijd.

290. Grietje Hagen werd geboren op 18 Nov 1840 in Eemnes en is overleden op 29 Apr 1893 in Hilversum op 52-jarige leeftijd.

Overlijdensnotities: Grietje is overleden op 29-04-1893 om 11:00 in Hilversum
Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-04-1893. Bij de aangifte van het overlijden van Grietje waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Verver (geb. 1843) en Rokus Hassefoos (geb. ±1865).

Grietje trouwde met Willem Verver op 25 Nov 1873 in Eemnes. Willem werd geboren op 6 Nov 1843 in Blaricum.

• Beroep: Boomwachter, Spoorbeambte.

Kinderen uit dit huwelijk:

   442 V    i. Annetje Verver werd geboren in 1875 in Blaricum.

   443 M    ii. Willem Johannes Verver werd geboren in 1878 in Hilversum.

   444 M    iii. Tijmen Verver werd geboren in 1882.

297. Abraham Hagen werd geboren op 23 Jan 1829 in Kortenhoef.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-01-1829

• Beroep: Hulp onderwijzer.

Abraham trouwde met Geertje Jansen, dochter van Jan Jansen en Niesje van de Koppel, op 20 Jan 1855 in Kortenhoef. Geertje werd geboren op 13 Sep 1833 in Kortenhoef.

Huwelijksnotities: Het echtpaar vetrok op 16 juni 1856 naar Stolwijk.

Kind uit dit huwelijk:

   445 V    i. Gijsberta Hagen werd geboren op 16 Mei 1855 in Kortenhoef en is overleden op 29 Jun 1855 in Kortenhoef.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-06-1855.

299. Marretje Hagen werd geboren op 23 Nov 1832 in Kortenhoef.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-11-1832.

• Beroep: Dienstbode.

Marretje trouwde met Alexander Louis Fellman. Alexander werd geboren op 14 Jan 1835 in Den Haag.

Kind uit dit huwelijk:

   446 V    i. Carolina Maria Fellman werd geboren op 21 Jan 1863 in Den Haag.

304. Hendrikje Hagen werd geboren op 19 Feb 1833 in Kortenhoef en is overleden op 28 Feb 1901 in Kortenhoef op 68-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-02-1833

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-03-1901. Bij de aangifte van het overlijden van Hendrikje waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Landwaart (geb. 1866) en Hendrik Philippus van de Velden (geb. ±1869).

• Beroep: Dienstbode. Dienstbode (Zij woonde in bij gezin van Frans LUIJER *17-10-1810 te Kortenhoef en Grietje DE KLOET *1811 te Kortenhoef

Hendrikje trouwde met Pieter Kos, zoon van Reijer Kos en Magteltje Molenaar, op 15 Mrt 1861 in Nigtevecht. Pieter werd geboren omstreeks 1832 in Huizen en is overleden vσσr 28 Mrt 1901.

Huwelijksnotities: Hendrikje en Pieter krijgen nog minstens ιιn dochter die getrouwd was met Hendrik Philippus van de Velden. Hij wordt genoemd in de aangifte van overlijden van Hendrikje.

Kind uit dit huwelijk:

   447 V    i. Pietje Kos werd geboren rond 1866 in Weesperkarspel.

• Beroep: Naaister.

Pietje trouwde met Johannes Landwaard, zoon van Ruth Landwaard en Engeltje Hagen, op 28 Feb 1891 in Kortenhoef. Johannes werd geboren op 8 Mei 1866 in Kortenhoef.

• Beroep: Metselaar.

• Religie: Nederlands Hervormd.

320. Hendrik Hagen werd geboren op 21 Apr 1839 in Kortenhoef.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-04-1839. Bij de aangifte van de geboorte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Pot (geb. ±1774), Gerrebertus van den Broeck (geb. 1803) en Joannes Hagen (±1806-1889).

• Beroep: Werkman.

Hendrik trouwde met Cornelia Krijnen, dochter van Jacob Krijnen en Gerritje de Jong, op 13 Jan 1870 in Weesperkarspel. Cornelia werd geboren omstreeks 1855 in Bussum en is overleden vσσr 9 Nov 1944.

Kinderen uit dit huwelijk:

   448 V    i. Adriana Gerarda Hagen werd geboren omstreeks 1871 in Vreeland.

Adriana trouwde met Hermanus van Schaik, zoon van Cornelis van Schaik en Cornelia van Munster, op 18 Jul 1895 in Bussum. Hermanus werd geboren omstreeks 1863 in Bussum.

• Beroep: Metselaar.

   449 V    ii. Cornelia Hagen werd geboren omstreeks 1877 in Vreeland en is overleden op 31 Jul 1884 in Nederhorst den Berg ongeveer 7 jaar oud.

   450 M    iii. Jacobus Hagen werd geboren op 30 Aug 1879 in Nederhorst den Berg en is overleden op 20 Feb 1882 in Nederhorst den Berg op 2-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-08-1879. Bij de aangifte van de geboorte van Jacobus waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Hagen (1839-1944), Anthonie Vernooij (geb. ±1840) en Leendert Terlouw (geb. ±1843).

   451 V    iv. Gerarda Hagen werd geboren op 30 Aug 1879 in Nederhorst den Berg en is overleden op 25 Jun 1880 in Nederhorst den Berg.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-08-1879. Bij de aangifte van de geboorte van Gerarda waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Hagen (1839-1944), Anthonie Vernooij (geb. ±1840) en Leendert Terlouw (geb. ±1843).

   452 M    v. Jakobus Hagen werd geboren op 28 Apr 1882 in Nederhorst den Berg en is overleden op 9 Nov 1944 in Nederhorst den Berg op 62-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-04-1882. Bij de aangifte van de geboorte van Jakobus waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis de Bree (geb. ±1834), Hendrik Hagen (1839-1944) en Leendert Terlouw (geb. ±1843).

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-11-1944. Bij de aangifte van het overlijden van Jakobus was de volgende getuige aanwezig: Hendrikus Hagen (geb. ±1914).

• Beroep: Visscher.

Jakobus had een relatie met Catharina van den Vuurst. Catharina is overleden na 9 Nov 1944.

   453 M    vi. Johannes Hagen werd geboren in 1873 in Vreeland.

Johannes trouwde met Margaretha Gelhard, dochter van Jacob Wilhelm Gelhard en Anna Maria Balthazar, op 18 Apr 1902. Margaretha werd geboren in 1870 in Wijk bij Duurstede.

   454 V    vii. Beatrix Hagen werd geboren in 1875 in Vreeland.

Beatrix trouwde met Petrus van Blokland, zoon van Onbekend en Sophia van Blokland, op 13 Jul 1900. Petrus werd geboren in 1865 in Weesp.

322. Gerritje Hagen werd geboren op 16 Nov 1842 in Kortenhoef en is overleden op 12 Mrt 1876 in Kortenhoef op 33-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-01-1842. Bij de aangifte van de geboorte van Gerretje waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Boom (geb. ±1790) en Gerrebertus van den Broeck (geb. 1803).

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-03-1876. Bij de aangifte van het overlijden van Gerretje waren de volgende getuigen aanwezig: Gerbert Haselager (geb. ±1843) en Hendrikus Fokker (geb. ±1846).

Gerritje trouwde met Gerbert Haselager, zoon van Gerrit Haselager en Marretje Taling, op 19 Jun 1874 in Kortenhoef. Gerbert werd geboren in 1843 in Kortenhoef en is overleden op 11 Mei 1882 in Kortenhoef op 39-jarige leeftijd.

• Beroep: Werkman.

Kind uit dit huwelijk:

   455 M    i. Gerardus Haselager werd geboren op 11 Mrt 1875 in Kortenhoef.

Gerardus trouwde met Dirkje Bollebakker, dochter van Onbekend en Johanna Bollebakker, op 2 Jun 1905 in Kortenhoef. Dirkje werd geboren in 1881 in Hilversum.

323. Johannes Hagen werd geboren op 18 Okt 1844 in Kortenhoef, is overleden op 16 Jan 1894 in Kortenhoef op 49-jarige leeftijd en werd begraven op 19 Jan 1894 in Kortenhoef.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-10-1844. Bij de aangifte van de geboorte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Boom (geb. ±1790), Gerrebertus van den Broeck (geb. 1803) en Joannes Hagen (±1806-1889).

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-01-1894. Bij de aangifte van het overlijden van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Klaas van de Velden (geb. ±1838) en Theodorus Haselager (geb. ±1851).

Begrafenisnotities: Begraven op de R.K. begrafplaats aan de Keklaan.

• Beroep: Werkman.

Johannes trouwde met Maria Haselager, dochter van Gerrit Haselager en Marretje Taling, op 8 Mei 1869 in Kortenhoef. Maria werd geboren op 25 Dec 1838 in Kortenhoef, is overleden op 17 Feb 1909 in Kortenhoef op 70-jarige leeftijd en werd begraven op 22 Feb 1909 in Kortenhoef.

Begrafenisnotities: Begraven op het R.K. kerkhof aan de kerklaan.


Kinderen uit dit huwelijk:

+ 456 V    i. Beatrix Hagen werd geboren op 24 Jan 1870 in Kortenhoef en is overleden op 8 Okt 1965 op 95-jarige leeftijd.

   457 V    ii. Maria Hagen werd geboren op 9 Apr 1871 in Kortenhoef.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-04-1871. Bij de aangifte van de geboorte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Albert Vree (geb. 1823), Jan Tobias Kost (geb. 1836) en Johannes Hagen (1844-1894).

   458 V    iii. Anna Hagen werd geboren op 21 Jul 1872 in Kortenhoef en is overleden op 2 Aug 1873 in Kortenhoef op 1-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-07-1873. Bij de aangifte van de geboorte van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Schipper (geb. 1824), Jan Tobias Kost (geb. 1836) en Johannes Hagen (1844-1894).

   459 M    iv. Johannes Hagen werd geboren op 31 Jan 1874 in Kortenhoef en is overleden op 3 Jul 1874 in Kortenhoef.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-01-1874. Bij de aangifte van de geboorte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Everardus Jansen (geb. ±1813) en Jan Tobias Kost (geb. 1836).

325. Dirk Hagen werd geboren op 8 Nov 1821 in Kortenhoef en is overleden op 20 Aug 1896 in Kortenhoef op 74-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-11-1821. Bij de aangifte van de geboorte van Dirk waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Boom (geb. ±1759) en Pieter van den Broeck (geb. ±1766).

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-08-1896. Bij de aangifte van het overlijden van Dirk waren de volgende getuigen aanwezig: Wilhelmus Gijsbertus Beijer (geb. ±1837) en Gijsbert Johannes Beijer (geb. ±1840).

• Beroep: Werkman.

Dirk trouwde met Geertje Fennis, dochter van Jacob Fennis en Jannetje Fokker, op 6 Sep 1849 in Kortenhoef. Geertje werd geboren in 1819 in Hilversum.

• Beroep: Dienstbaar.

Kinderen uit dit huwelijk:

   460 V    i. Jannetje Hagen werd geboren op 5 Dec 1850 in Kortenhoef en is overleden op 11 Mei 1861 in Kortenhoef op 10-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-12-1850. Bij de aangifte van de geboorte van Jannetje waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrebertus van den Broeck (geb. 1803), Johannes Theodorus Eggink (geb. 1806) en Dirk Hagen (1821-1896).

   461 V    ii. Catharina Hagen werd geboren op 25 Dec 1852 in Kortenhoef en is overleden op 23 Feb 1853 in Kortenhoef.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-12-1852. Bij de aangifte van de geboorte van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Bosdam (geb. ±1800), Johannes Theodorus Eggink (geb. 1806) en Dirk Hagen (1821-1896).

   462 M    iii. Dirk Hagen werd geboren op 24 Dec 1853 in Kortenhoef en is overleden op 11 Jan 1854 in Kortenhoef.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-12-1853. Bij de aangifte van de geboorte van Dirk waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Bosdam (geb. ±1800), Johannes Theodorus Eggink (geb. 1806) en Dirk Hagen (1821-1896).

   463 M    iv. Dirk Hagen werd geboren op 23 Dec 1854 in Kortenhoef.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-12-1854. Bij de aangifte van de geboorte van Dirk waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Bosdam (geb. ±1800), Johannes Theodorus Eggink (geb. 1806) en Dirk Hagen (1821-1896).

   464 V    v. Catharina Hagen werd geboren op 1 Jan 1858 in Kortenhoef.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-01-1858. Bij de aangifte van de geboorte van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Bosdam (geb. ±1800), Dirk Hagen (1821-1896) en Albert Vree (geb. 1823).

• Beroep: Naaister.

Catharina trouwde met Cornelis Hendriks, zoon van Albertus Hendriks en Johanna Otten, op 17 Apr 1880 in Kortenhoef. Cornelis werd geboren in 1857 in Kortenhoef.

• Beroep: Werkman.

   465 M    vi. Jacobus Hagen werd geboren op 30 Jun 1860 in Kortenhoef en is overleden op 7 Sep 1860 in Kortenhoef.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-06-1860. Bij de aangifte van de geboorte van Jacobus waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Bosdam (geb. ±1800), Dirk Hagen (1821-1896) en Albert Vree (geb. 1823).

   466 V    vii. Jannetje Hagen werd geboren op 11 Aug 1864 in Kortenhoef en is overleden op 17 Okt 1864 in Kortenhoef.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-08-1864. Bij de aangifte van de geboorte van Jannetje waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Bosdam (geb. ±1800), Dirk Hagen (1821-1896) en Albert Vree (geb. 1823).

328. Lodewijk Hagen werd geboren op 1 Jul 1836 in Kortenhoef en is overleden op 25 Aug 1916 in Ankeveen op 80-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-07-1836. Bij de aangifte van de geboorte van Lodewijk waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Pot (geb. ±1774), Gerrebertus van den Broeck (geb. 1803) en Mattheus Hagen (1807-1867).

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-08-1916. Bij de aangifte van het overlijden van Lodewijk waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrikus Winthorst (geb. ±1859) en Johannes Wiggers (geb. ±1860).

Algemene notities: Weduwnaar van Margaretha Buijs.

• Beroep: Tapper, Herbergier.

Lodewijk had een relatie met Margaretha Buijs. Margaretha is overleden vσσr 25 Aug 1916.

Lodewijk trouwde met Sijtske van der Weij, dochter van Sjoerd Pieters van der Weij en Anna Sjoerds Palstra, op 5 Feb 1907 in Kortenhoef. Sijtske werd geboren op 30 Apr 1850 in Bolsward.

Lodewijk trouwde vervolgens met Sara Jacoba van Hooren, dochter van Cornelis van Hooren en Catherina M. Eikelkamp, omstreeks 1865. Sara werd geboren omstreeks 1833 in Nederhorst den Berg en is overleden op 24 Apr 1870 in Kortenhoef ongeveer 37 jaar oud.

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-04-1870. Bij de aangifte van het overlijden van Sara Jacoba waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Tobias Kost (geb. 1836) en Lodewijk Hagen (1836-1916).


Kinderen uit dit huwelijk:

   467 M    i. Matthias Lodewikus Hagen werd geboren omstreeks 1866 in Kortenhoef en is overleden op 19 Mei 1869 in Kortenhoef ongeveer 3 jaar oud.

   468 M    ii. Cornelis Hagen werd geboren op 27 Mei 1867 in Kortenhoef en is overleden op 5 Feb 1868 in Kortenhoef.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-05-1867. Bij de aangifte van de geboorte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Albert Vree (geb. 1823), Jan Tobias Kost (geb. 1836) en Lodewijk Hagen (1836-1916).

   469 M    iii. Cornelis Gerardus Hagen werd geboren op 13 Apr 1869 in Kortenhoef en is overleden op 25 Jul 1869 in Kortenhoef.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-04-1869. Bij de aangifte van de geboorte van Cornelis Gerardus waren de volgende getuigen aanwezig: Albert Vree (geb. 1823), Jan Tobias Kost (geb. 1836) en Lodewijk Hagen (1836-1916

   470 V    iv. Johanna Maria Hagen werd geboren op 30 Mrt 1870 in Kortenhoef en is overleden op 31 Mrt 1870 in Kortenhoef.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-03-1870. Bij de aangifte van de geboorte van Johanna Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Albert Vree (geb. 1823), Jan Tobias Kost (geb. 1836) en Lodewijk Hagen (1836-1916).

   471 O    v. Hagen werd geboren op 30 Mrt 1870 in Kortenhoef en is overleden op 30 Mrt 1870 in Kortenhoef.

• Afw. geboorte: Levenloos geboren.

330. Petronella(Nelletje) Hagen werd geboren op 27 Apr 1839 in Kortenhoef en is overleden op 9 Apr 1918 in Kortenhoef op 78-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-04-1839. Bij de aangifte van de geboorte van Nelletje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Pot (geb. ±1774), Gerrebertus van den Broeck (geb. 1803) en Mattheus Hagen (1807-1867).

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-04-1918. Bij de aangifte van het overlijden van Nelletje waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Ridder (geb. ±1860) en Mattheus Lodewikus van Hooren (geb. ±1870).

• Beroep: Dienstbode.

Petronella(Nelletje) trouwde met Matthijs van Hooren, zoon van Cornelis van Hooren en Catherina M. Eikelkamp, op 23 Jan 1864 in Kortenhoef. Matthijs werd geboren in 1833 in Nederhorst den Berg en is overleden op 12 Jun 1912 in Kortenhoef op 79-jarige leeftijd.

Huwelijksnotities: Bij het burgerlijk huwelijk van Nelletje en Matthijs waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Boom (geb. ±1790), Albert Vree (geb. 1823), Rut Landwaart (1826-1899) en Wilhelmus Gijsbertus Beyer (geb. 1838).

• Beroep: Groenboer.

Kinderen uit dit huwelijk:

   472 M    i. Cornelis J. van Hooren werd geboren op 6 Dec 1865 in Kortenhoef.

   473 M    ii. Mattheus Lodewikus van Hooren werd geboren op 28 Apr 1870 in Kortenhoef.

Algemene notities: Deze Mattheus is de grootvader van de, in ned. den Berg, geboren vijfling.

• Beroep: Werkman.

Mattheus trouwde met Anna Degenkamp, dochter van Barend Gerardus Degenkamp en Hendrika van den Brink, op 15 Mei 1896 in Kortenhoef. Anna werd geboren in 1874 in Weesperkarspel.

332. Neeltje Hagen werd geboren op 10 Apr 1843 in Kortenhoef, is overleden op 15 Feb 1932 in Weesperkarspel op 88-jarige leeftijd en werd begraven op 19 Feb 1932 in Weesperkarspel.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-04-1843. Bij de aangifte van de geboorte van Neeltje waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Boom (geb. ±1790), Gerrebertus van den Broeck (geb. 1803) en Mattheus Hagen (1807-1867).

Neeltje trouwde met Johannes Hendriks, zoon van Albertus Hendriks en Johanna Otten, op 10 Apr 1875 in Kortenhoef. Johannes werd geboren op 13 Sep 1851 in Kortenhoef en is overleden op 12 Mei 1919 in Kortenhoef op 67-jarige leeftijd.

• Beroep: Werkman, Koopman.

Kinderen uit dit huwelijk:

   474 M    i. Albertus Hendriks werd geboren op 14 Okt 1875 in Kortenhoef.

   475 M    ii. Matthijs Hendriks werd geboren op 29 Dec 1876 in Kortenhoef.

   476 V    iii. Johanna Hendriks werd geboren op 20 Dec 1878 in Kortenhoef.

   477 V    iv. Jansje Hendriks werd geboren op 6 Apr 1881 in Kortenhoef.

   478 M    v. Johannes T. Hendriks werd geboren op 28 Jun 1883 in Kortenhoef.

   479 M    vi. Lodewikus Hendriks werd geboren op 15 Aug 1885 in Kortenhoef.

• Beroep: Veehouder.

Lodewikus trouwde met Elisabeth Hoofd, dochter van Willem Hoofd en Johanna Hilhorst, op 26 Apr 1912 in Kortenhoef. Elisabeth werd geboren in 1882 in Eemnes.

• Beroep: Dienstbode.

343. Jan Hagen werd geboren op 1 Jan 1812 in Kortenhoef, werd gedoopt op 5 Jan 1812 in Kortenhoef en is overleden op 7 Aug 1845 in Kortenhoef op 33-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-01-1812. Bij de aangifte van de geboorte van Jean was de volgende getuige aanwezig: Abraham Hagen (1789-1851).

Doopnotities: Bij de doop van Jean was de volgende getuige aanwezig: Marijtje Willemse Reetgelt (1747-1819).

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-08-1845.

Algemene notities: Jan werd in 1812 bij loting aangewezen voor militaire dienst bij de afdeling Infanterie. Hij werd ingeschreven als Jean aangezien dit nog in de tijd was dar de Fransen onder leiding van Napoleon nog de baas waren in Nederland.

• Beroep: Werkman.

Jan trouwde met Marretje van de Velden, dochter van Arie van de Velden en Engeltje Stekelenburg, op 10 Mei 1837 in Kortenhoef. Marretje werd geboren op 20 Apr 1817 in Kortenhoef en is overleden op 22 Nov 1889 in Kortenhoef op 72-jarige leeftijd.

• Beroep: Spinster.

• Religie: Nederlands Hervormd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 480 V    i. Marretje Hagen werd geboren op 31 Aug 1837 in Kortenhoef en is overleden op 6 Jul 1923 in Kortenhoef op 85-jarige leeftijd.

+ 481 M    ii. Arie Hagen werd geboren op 11 Jun 1839 in Kortenhoef en is overleden op 25 Mrt 1918 in Kortenhoef op 78-jarige leeftijd.

+ 482 V    iii. Engeltje Hagen werd geboren op 26 Okt 1840 in Kortenhoef en is overleden op 20 Dec 1899 in Kortenhoef op 59-jarige leeftijd.

+ 483 M    iv. Willem Hagen werd geboren op 22 Nov 1842 in Kortenhoef en is overleden op 11 Feb 1910 in Kortenhoef op 67-jarige leeftijd.

   484 V    v. Anna Hagen werd geboren op 28 Mrt 1845 in Kortenhoef.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-03-1845

• Beroep: Spinster.

Anna trouwde met Jacob Klein, zoon van Gosen Klein en Geertje Visser, op 5 Mei 1866 in Kortenhoef. Jacob werd geboren in 1844 in Huizen.

• Beroep: Vischventer.

345. Jannetje Hagen werd geboren in Kortenhoef, werd gedoopt op 9 Okt 1815 in Kortenhoef en is overleden op 20 Nov 1877 in Hilversum op 62-jarige leeftijd.

Overlijdensnotities: Bij de aangifte van het overlijden van Jannetje waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Hagen (geb. 1816) en Dirk Fransen (geb. 1844).

• Beroep: Spinster.

Jannetje trouwde met Albert Fransen, zoon van Dirk Fransen en Martijntje Van Wijk, op 9 Jun 1836 in Kortenhoef. Albert werd gedoopt in 1803 in Nederhorst den Berg.

Kinderen uit dit huwelijk:

   485 V    i. Martina G. Fransen werd geboren op 21 Dec 1837 in Kortenhoef.

   486 M    ii. Willem Fransen werd geboren op 17 Jun 1839 in Kortenhoef.

   487 V    iii. Marretje Fransen werd geboren op 11 Feb 1841 in Kortenhoef.

   488 M    iv. Dirk Fransen werd geboren op 18 Jul 1842 in Kortenhoef.

346. Willem Hagen werd geboren op 25 Jul 1816 in Kortenhoef en is overleden op 23 Mrt 1887 in Hilversum op 70-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-07-1816.

• Beroep: Werkman, Schipper, Fabriekwerker, Wever, Fabriekarbeider.

Willem trouwde met Jansje Cornelisze Bijlhouwer, dochter van Cornelis Bijlhouwer en Hermien de Jong, op 23 Aug 1839 in Bussum. Jansje werd geboren op 25 Apr 1818 in Bussum en is overleden op 11 Mei 1869 in Hilversum op 51-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   489 M    i. Cornelis Hagen werd geboren op 29 Aug 1840 in Bussum en is overleden op 4 Mei 1842 in Bussum op 1-jarige leeftijd.

   490 M    ii. Willem Hagen werd geboren op 20 Dec 1841 in Bussum en is overleden op 17 Mrt 1846 in Kortenhoef op 4-jarige leeftijd.

   491 M    iii. Willem Hagen werd geboren in 1842 in Bussum en is overleden op 17 Mrt 1846 in Kortenhoef op 4-jarige leeftijd.

   492 M    iv. Cornelis Hagen werd geboren op 9 Jan 1843 in Kortenhoef en is overleden op 13 Jan 1843 in Kortenhoef.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-01-1843.

   493 V    v. Maria Hagen werd geboren op 5 Mrt 1844 in Kortenhoef en is overleden op 31 Dec 1853 in Hilversum op 9-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-03-1844.

+ 494 M    vi. Cornelis Hagen werd geboren op 21 Feb 1846 in Kortenhoef en is overleden op 29 Jan 1915 in Hilversum op 68-jarige leeftijd.

+ 495 M    vii. Willem Hagen werd geboren op 22 Jan 1849 in Hilversum.

   496 M    viii. Dirk Hagen werd geboren op 11 Dec 1851 in Hilversum en is overleden op 23 Sep 1852 in Hilversum.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-12-1851. Bij de aangifte van de geboorte van Dirk waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Hogenbirk (geb. ±1811), Willem Hagen (geb. 1816) en Jacob Kemper (geb. ±1825).

   497 V    ix. Maria Hagen werd geboren op 8 Jan 1855 in Hilversum en is overleden op 7 Jul 1855 in Hilversum.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-01-1855. Bij de aangifte van de geboorte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Hagen (geb. 1816), Hermanus Tabak (geb. ±1822) en Pieter Korrel (geb. ±1830).

   498 V    x. Maria Hagen werd geboren op 21 Apr 1857 in Hilversum.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-04-1857. Bij de aangifte van de geboorte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Hagen (geb. 1816), Hermanus Tabak (geb. ±1822) en Pieter Korrel (geb. ±1830).

+ 499 M    xi. Gerrit Hagen werd geboren op 18 Nov 1859 in Hilversum en is overleden op 8 Nov 1903 in Hilversum op 43-jarige leeftijd.

Willem trouwde vervolgens met Jannetje Boelhouwer, dochter van Elbert Boelhouwer en Gerritje Bollebakker, op 16 Jun 1869 in Hilversum. Jannetje werd geboren in 1824 in Hilversum.

Algemene notities: Jannetje is weduwe van Teunis de Ruyter.

347. Aart Schipper Hagen werd geboren op 16 Sep 1819 in Kortenhoef.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-09-1819

Algemene notities: Aart heeft waarschijnlijk, zoals in die tijd wel gebruikelijk was, als tweede bvoornaam de achternaam van zijn moeder gekregen

Aart trouwde met Joanna Schoffelmeer op 4 Aug 1850 in Leeuwarden. Joanna werd geboren in 1804 in Sappemeer.

• Religie: Rooms Katholiek.

Kind uit dit huwelijk:

+ 500 M    i. Willem Hagen werd geboren op 6 Jan 1849 in Leeuwarden.

349. Abraham Hagen werd geboren op 13 Mrt 1824 in Kortenhoef, werd gedoopt op 15 Mrt 1824 in Kortenhoef en is overleden op 9 Nov 1859 in Kortenhoef op 35-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-03-1824.

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-11-1859. Bij de aangifte van het overlijden van Abraham was de volgende getuige aanwezig: David van de Velden (geb. ±1827).

• Beroep: Werkman.

• Religie: Nederlands Hervormd.

Abraham trouwde met Marretje van de Velden, dochter van Arie van de Velden en Engeltje Stekelenburg, op 14 Mrt 1850 in Kortenhoef. Marretje werd geboren op 20 Apr 1817 in Kortenhoef en is overleden op 22 Nov 1889 in Kortenhoef op 72-jarige leeftijd.

• Beroep: Spinster.

• Religie: Nederlands Hervormd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   501 M    i. David Hagen werd geboren op 1 Feb 1850 in Kortenhoef en is overleden op 17 Nov 1859 in Kortenhoef op 9-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-02-1850.

• Religie: Nederlands Hervormd.

   502 M    ii. Johannes Hagen werd geboren op 1 Feb 1850 in Kortenhoef en is overleden op 13 Nov 1859 in Kortenhoef op 9-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-02-1850

• Religie: Nederlands Hervormd.

   503 M    iii. Abraham Hagen werd geboren op 2 Aug 1853 in Kortenhoef en is overleden op 17 Nov 1859 in Kortenhoef op 6-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-08-1853

• Religie: Nederlands Hervormd.

   504 V    iv. Geertrui Hagen werd geboren op 22 Nov 1854 in Kortenhoef en is overleden op 11 Nov 1859 in Kortenhoef op 4-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-12-1854.

• Religie: Nederlands Hervormd.

   505 V    v. Jannetje Hagen werd geboren op 5 Feb 1857 in Kortenhoef en is overleden op 12 Nov 1859 in Kortenhoef op 2-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-02-1857

• Religie: Nederlands Hervormd.

355. Johannes Hagen werd geboren op 25 Aug 1807 in Kortenhoef, werd gedoopt op 30 Aug 1807 in Kortenhoef en is overleden op 29 Nov 1874 in 's-Graveland op 67-jarige leeftijd.

Doopnotities: Bij de doop van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Grietje Haage

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-11-1874. Bij de aangifte van het overlijden van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Schipper (geb. 1824) en Pieter Hagen (1845-1894).

• Beroep: Arbeider.

Johannes trouwde met Maria Rozendaal, dochter van Johannes Rozendaal en Catharina de Groot, op 24 Jul 1836 in 's-Graveland. Maria werd geboren in 1811 in Westbroek en is overleden op 14 Sep 1874 in 's-Graveland op 63-jarige leeftijd.

Huwelijksnotities: Bij het burgerlijk huwelijk van Johannes en Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Ockhuijzen (geb. ±1789), Jan van den Brink (geb. ±1797), Pieter Bosdam (geb. ±1800) en Abraham Luijer (geb. ±1814).


Kinderen uit dit huwelijk:

+ 506 M    i. Johannes Hagen werd geboren op 13 Nov 1836 in 's-Graveland.

   507 V    ii. Maria Catharina Hagen werd geboren op 17 Jul 1838 in 's-Graveland en is overleden op 21 Jul 1840 in 's-Graveland op 2-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-07-1838. Bij de aangifte van de geboorte van Maria Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Jansen (geb. ±1801), Volkert Geijtenbeek (geb. ±1802) en Johannes Hagen (1807-1874).

   508 V    iii. Catharina Hagen werd geboren op 29 Aug 1840 in 's-Graveland.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-08-1840. Bij de aangifte van de geboorte van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Bosdam (geb. ±1800), Johannes Hagen (1807-1874) en Hendrik van den Berg (geb. ±1812).

   509 M    iv. Manus G. Hagen werd geboren op 18 Okt 1841 in 's-Graveland.

   510 M    v. Abraham Hagen werd geboren op 26 Aug 1842 in 's-Graveland.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-08-1842. Bij de aangifte van de geboorte van Abraham waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van der Pauw (geb. ±1797), Johannes Hagen (1807-1874) en Jacob Cornelis Keur (geb. ±1810).

+ 511 M    vi. Pieter Hagen werd geboren op 15 Feb 1845 in 's-Graveland en is overleden op 23 Jul 1894 in Utrecht op 49-jarige leeftijd.

   512 M    vii. Hendrik Hagen werd geboren op 20 Okt 1847 in 's-Graveland en is overleden op 26 Feb 1849 in 's-Graveland op 1-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-10-1847. Bij de aangifte van de geboorte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk Pekelharing (geb. ±1784), Pieter Bosdam (geb. ±1800) en Johannes Hagen (1807-1874).

+ 513 M    viii. Egbertus(Bart) Hagen werd geboren op 22 Jan 1849 in 's-Graveland en is overleden op 26 Mrt 1930 in 's-Graveland op 81-jarige leeftijd.

   514 M    ix. Meindert Hagen werd geboren op 24 Mrt 1851 in 's-Graveland en is overleden op 13 Jul 1851 in 's-Graveland.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-03-1851. Bij de aangifte van de geboorte van Meindert waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk Pekelharing (geb. ±1784), Jan van Vank (geb. ±1801) en Johannes Hagen (1807-1874).

   515 M    x. Mijndert Hagen werd geboren op 4 Nov 1854 in 's-Graveland en is overleden op 12 Mei 1855 in 's-Graveland.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-11-1854. Bij de aangifte van de geboorte van Mijndert waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Bosdam (geb. ±1800), Johannes Theodorus Eggink (geb. 1806) en Johannes Hagen (1807-1874).

356. Wijntje Hagen werd geboren op 1 Sep 1811 in Kortenhoef en werd gedoopt op 8 Sep 1811 in Kortenhoef.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-09-1811. Bij de aangifte van de geboorte van Wijntje waren de volgende getuigen aanwezig: Wijntje Jans de Kloet (1753-1811) en Martijntje van Wijk (geb. ±1778).

Doopnotities: Bij de doop van Wijntje was de volgende getuige aanwezig: Wijntje Jans de Kloet (1753-1811).

• Beroep: Dienstbaar.

Wijntje trouwde met Jan Hendrik Rutgers, zoon van Jan Hendrik Rutgers en Gerrigje de Bie, op 4 Nov 1846 in Utrecht. Jan werd geboren omstreeks 1791 in Utrecht en is overleden vσσr 5 Mrt 1856.

Wijntje trouwde vervolgens met Cornelis van der Hek, zoon van Leendert van der Hek en Maria van der Graaf, op 5 Mrt 1856 in Utrecht. Cornelis werd geboren omstreeks 1809 in Gouda.

Wijntje trouwde vervolgens met NN.

Kind uit dit huwelijk:

   516 V    i. Anna Maria Hagen werd geboren op 22 Jan 1834 in Kortenhoef.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-01-1834. Bij de aangifte van de geboorte van Anna Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Pot (geb. ±1774) en Gerret van Brink (geb. ±1795).

358. Pieter Hagen werd geboren op 24 Feb 1817 in Kortenhoef en is overleden op 23 Mrt 1907 in Kortenhoef op 90-jarige leeftijd.

• Beroep: Werkman.

Pieter trouwde met Annetje Baart, dochter van Gijsbert Baart en Jannetje van Apeldoorn, op 31 Jul 1845 in Kortenhoef. Annetje werd geboren op 30 Dec 1818 in Kortenhoef en is overleden op 6 Jun 1899 in Kortenhoef op 80-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 517 M    i. Abraham Hagen werd geboren op 6 Nov 1846 in Kortenhoef en is overleden op 29 Dec 1879 in Kortenhoef op 33-jarige leeftijd.

   518 V    ii. Maria Hagen werd geboren op 26 Nov 1848 in Kortenhoef.

   519 M    iii. Gijsbert Hagen werd geboren op 22 Okt 1850 in Kortenhoef en is overleden op 13 Apr 1871 in Utrecht op 20-jarige leeftijd.

Overlijdensnotities: Gijsbert overleed tijdens het uitvoeren van de dienstplicht te Utrecht

+ 520 M    iv. Jan Hagen werd geboren op 22 Dec 1852 in Kortenhoef en is overleden op 3 Jun 1905 in Kortenhoef op 52-jarige leeftijd.

+ 521 V    v. Jannetje Hagen werd geboren op 17 Nov 1854 in Kortenhoef.

   522 M    vi. Bertus Hagen werd geboren op 19 Nov 1856 in Kortenhoef en is overleden op 17 Nov 1859 in Kortenhoef op 2-jarige leeftijd.

+ 523 V    vii. Wijntje Hagen werd geboren op 2 Jan 1860 in Kortenhoef.

359. Elisabeth(Beth) Hagen werd geboren op 26 Sep 1825 in Kortenhoef en is overleden op 23 Jan 1896 in Kortenhoef op 70-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-09-1825

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-01-1896. Bij de aangifte van het overlijden van Elisabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Waagmeester (geb. ±1843) en Krijn Schouten (geb. ±1852).

Elisabeth(Beth) trouwde met Hendrik Schouten, zoon van Krijn Schouten en Jenneken Hietbrink, op 16 Nov 1849 in Kortenhoef. Hendrik werd geboren op 29 Jun 1821 in Kortenhoef.

• Beroep: Werkman.

Kinderen uit dit huwelijk:

   524 V    i. Anna Schouten werd geboren op 7 Jul 1850 in Kortenhoef.

   525 M    ii. Krijn Schouten werd geboren op 7 Nov 1851 in Kortenhoef.

• Beroep: Werkman.

Krijn trouwde met Maria van Koutrik, dochter van Cornelis van Koutrik en Heintje Ridder, op 4 Jun 1881 in Kortenhoef. Maria werd geboren in 1848 in Kortenhoef.

• Beroep: Dienstbode.

   526 V    iii. Jannetje Schouten werd geboren op 4 Apr 1854 in Kortenhoef.

   527 M    iv. Abraham Schouten werd geboren op 29 Aug 1857 in Kortenhoef.

   528 V    v. Sijtje Schouten werd geboren op 28 Jan 1860 in Kortenhoef.

   529 M    vi. Jan Schouten werd geboren op 22 Jan 1863 in Kortenhoef.

Jan trouwde met Hendrikje Pos op 31 Okt 1891 in Kortenhoef. Hendrikje werd geboren in 1869 in Kortenhoef.

   530 V    vii. Hendrika Schouten werd geboren op 7 Aug 1865 in Kortenhoef.

   531 M    viii. Hendrik Schouten werd geboren op 2 Nov 1866 in Kortenhoef.

   532 M    ix. Cornelis Schouten werd geboren op 6 Jan 1868 in Kortenhoef.

   533 M    x. Hendrik Schouten werd geboren op 27 Aug 1871 in Kortenhoef.

360. Pieter Hagen werd geboren op 30 Apr 1804 in Nederhorst den Berg en werd gedoopt op 4 Nov 1804 in Nederhorst den Berg.

• Beroep: Zadelmaker.

Pieter trouwde met Christina Fredrika Ditmar, dochter van Adam Ditmar en Stijntje Pos, op 29 Sep 1827 in Breukelen-Nijenrode. Christina werd geboren omstreeks 1807 in Breukelen-Nijenrode.

Kinderen uit dit huwelijk:

   534 V    i. Maria Hagen werd geboren op 17 Feb 1828 in Breukelen-Nijenrode.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-02-1828.

   535 V    ii. Grietje Hagen werd geboren op 18 Aug 1830 in Breukelen-Nijenrode.

   536 M    iii. Adam Hagen werd geboren op 16 Jan 1833 in Breukelen-Nijenrode.

+ 537 M    iv. Johan Adam Hagen werd geboren op 6 Mrt 1834 in Breukelen-Nijenrode.

   538 M    v. Teunis Hagen werd geboren op 20 Mei 1838 in Breukelen-Nijenrode.

• Beroep: Slachter.

Teunis trouwde met Wilhelmina Apollonia Blomberg vσσr 2 Feb 1876. Wilhelmina is overleden vσσr 2 Feb 1876.

Teunis trouwde vervolgens met Maria Wilhelmina Volat, dochter van Jan Piet Volat en Hendrica Deugd, op 2 Feb 1876 in Nieuwer-Amstel. Maria werd geboren omstreeks 1826 in Amsterdam.

   539 V    vi. Stijntje Hagen werd geboren op 3 Apr 1840 in Breukelen-Nijenrode.

   540 V    vii. Willemijntje Hagen

   541 M    viii. Abraham Hagen werd geboren op 18 Mrt 1845 in Breukelen-Nijenrode.

   542 V    ix. Gerritje Hagen werd geboren op 11 Jun 1847 in Breukelen-Nijenrode.

   543 V    x. Christina Hagen werd geboren op 2 Feb 1850 in Breukelen-Nijenrode.

   544 M    xi. Pieter Hagen werd geboren op 2 Feb 1850 in Breukelen-Nijenrode.

   545 M    xii. Pieter Hagen werd geboren op 21 Jul 1852 in Breukelen-Nijenrode.

Pieter trouwde vervolgens met Geertruy van Kamerik, dochter van Jan van Kamerik en Pieternella Rensemijn, op 5 Feb 1825 in Breukelen-Nijenrode. Geertruy werd geboren omstreeks 1802 in Breukelen-Nijenrode en is overleden op 15 Mei 1825 in Breukelen-Nijenrode ongeveer 23 jaar oud.

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-05-1825

Pieter trouwde vervolgens met Jannetje Haak, dochter van Kasper Fredrik Haak en Hendrika Pernij, op 27 Nov 1863 in Breukelen-Nijenrode. Jannetje werd geboren omstreeks 1823 in Amsterdam.

363. Jan Hagen werd geboren op 8 Sep 1808 in Nederhorst den Berg, werd gedoopt op 11 Sep 1808 in Nederhorst den Berg en is overleden op 30 Jan 1880 in Breukelen-Nijenrode op 71-jarige leeftijd.

• Beroep: Werkman, vanaf <14-07-1831 tot 30-01-1880.

• Beroep: Schippersknegt, vanaf <08-12-1835 tot >08-10-1840.

Jan trouwde met Johanna Petronella Glasbergen, dochter van Dirk Glasbergen en Pieternella Johanna Brinkman, op 25 Jun 1830 in Breukelen-Nijenrode. Johanna werd geboren omstreeks 1812 in Breukelen-Nijenrode en is overleden na 31 Jan 1880.

Kinderen uit dit huwelijk:

   546 M    i. Dirk Hagen werd geboren op 13 Jul 1831 in Breukelen-Nijenrode.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-07-1831. Bij de aangifte van de geboorte van Dirk waren de volgende getuigen aanwezig: Harmanus Hendrik Bekker (geb. ±1785), Jacob Koper (geb. ±1799) en Jan Hagen (1808-1880).

   547 M    ii. Teunis Hagen werd geboren op 19 Aug 1833 in Breukelen-Nijenrode.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-08-1833. Bij de aangifte van de geboorte van Teunis waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit van Schaik (geb. ±1780), Cornelis van Rossum (geb. ±1786) en Jan Hagen (1808-1880).

   548 V    iii. Johanna Pieternella Margaretha Hagen werd geboren op 7 Dec 1835 in Breukelen-Nijenrode.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-12-1835. Bij de aangifte van de geboorte van Johanna Pieternella Margaretha waren de volgende getuigen aanwezig: Johanna van den Brink (geb. ±1767), Pieter van Beek (geb. ±1776) en Cornelis van Rossum (geb. ±1786).

   549 V    iv. Margaretha Wilhelmina Hagen werd geboren op 7 Okt 1840 in Breukelen-Nijenrode.

Geboortenotities: Bij de aangifte van de geboorte van Margaretha Wilhelmina waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis van Rossum (geb. ±1786), Jan Hagen (1808-1880) en Bastiaan Winters (geb. ±1814).

366. Johannes Hagen werd geboren op 10 Okt 1813 in Nederhorst den Berg.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-10-1813. Bij de aangifte van de geboorte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit ten Hoven (geb. ±1764), Koenraat Kalf (geb. ±1765) en Teunis Hagen (1779-1854).

Johannes trouwde met Elisabeth Groen, dochter van Willem Groen en Ariaantje Van Kruiswijk, op 30 Mei 1835 in Nederhorst den Berg. Elisabeth werd geboren in 1813 in Nederhorst den Berg en is overleden vσσr 13 Nov 1868.

Johannes trouwde vervolgens met Anna Maria Borra, dochter van Nicolaas Borra en Jacoba Brouwer, op 13 Nov 1868 in Vreeland. Anna werd geboren op 2 Mei 1816 in Vreeland en is overleden op 12 Sep 1882 in Vreeland op 66-jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

   550 M    i. Willem Hagen werd geboren omstreeks 1839 in Vreeland.

Willem trouwde met Hinderika Kleefman, dochter van Harm Witten Kleefman en Geertien Kuipers, op 6 Mei 1870 in Loenen. Hinderika werd geboren omstreeks 1845 in Coevorden.

367. Willem Hagen werd geboren op 26 Apr 1815 in Nederhorst den Berg en is overleden op 11 Okt 1859 in Nederhorst den Berg op 44-jarige leeftijd.

• Beroep: Hoepelmaker of Hoepelbuiger. Hoepelbuigers vond men in streken met veel griendhout, o.a. langs de Lek en ook in de Horstermeer. Dit Griendhout werd door gebruikt voor het maken van de hoepels voor het maken van vaten. De hoepels werden verwerkt door de Kuiper.

Willem trouwde met Antje Vossepoel, dochter van Jacob Vossepoel en Grietje Portengen, op 7 Jun 1846 in Nederhorst den Berg. Antje werd geboren omstreeks 1824 in Nederhorst den Berg en is overleden op 15 Okt 1859 in Nederhorst den Berg ongeveer 35 jaar oud.

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-10-1859. Bij de aangifte van het overlijden van Antje waren de volgende getuigen aanwezig: Johannis Adrianus van Westrene (geb. ±1809) en Christiaan Frederik Visse (geb. ±1812).

• Afw. dood: oorzaak: Cholera.

Kinderen uit dit huwelijk:

   551 M    i. Teunis Hagen werd geboren op 19 Mei 1847 in Nederhorst den Berg.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-05-1847. Bij de aangifte van de geboorte van Teunis waren de volgende getuigen aanwezig: Johannis Adrianus van Westrene (geb. ±1809), Willem Hagen (1815-1859) en Hermanus Meijer (geb. ±1816).

   552 M    ii. Jaap Hagen werd geboren op 1 Feb 1849 in Nederhorst den Berg en is overleden op 16 Okt 1859 in Nederhorst den Berg op 10-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-02-1849. Bij de aangifte van de geboorte van Jaap waren de volgende getuigen aanwezig: Johannis Adrianus van Westrene (geb. ±1809), Willem Hagen (1815-1859) en Hermanus Meijer (geb. ±1816).

• Afw. dood: oorzaak: Cholera.

   553 V    iii. Grietje Hagen werd geboren op 19 Jul 1850 in Nederhorst den Berg.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-07-1850. Bij de aangifte van de geboorte van Grietje waren de volgende getuigen aanwezig: Johannis Adrianus van Westrene (geb. ±1809), Willem Hagen (1815-1859) en Jan Middelkoop (geb. ±1816).

Grietje trouwde met Leendert Loef, zoon van Leendert Loef en Jannetje van de Neut, op 19 Nov 1871 in Weesp. Leendert werd geboren in 1840 in Weesp.

• Beroep: Bierbrouwknecht.

   554 V    iv. Wijntje Hagen werd geboren op 19 Nov 1851 in Nederhorst den Berg en is overleden op 14 Okt 1859 in Nederhorst den Berg op 7-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-11-1851. Bij de aangifte van de geboorte van Wijntje waren de volgende getuigen aanwezig: Johannis Adrianus van Westrene (geb. ±1809), Willem Hagen (1815-1859) en Jan Middelkoop (geb. ±1816).

• Afw. dood: oorzaak: Cholera.

   555 M    v. Janus Hagen werd geboren op 24 Jul 1853 in Nederhorst den Berg en is overleden op 13 Okt 1859 in Nederhorst den Berg op 6-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-07-1853. Bij de aangifte van de geboorte van Janus waren de volgende getuigen aanwezig: Johannis Adrianus van Westrene (geb. ±1809), Willem Hagen (1815-1859) en Jan Middelkoop (geb. ±1816).

• Afw. dood: oorzaak: Cholera.

   556 M    vi. Piet Hagen werd geboren op 26 Dec 1855 in Nederhorst den Berg.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-12-1855. Bij de aangifte van de geboorte van Piet waren de volgende getuigen aanwezig: Johannis Adrianus van Westrene (geb. ±1809), Willem Hagen (1815-1859) en Jan Middelkoop (geb. ±1816).

• Afw. dood: oorzaak: Cholera.

   557 V    vii. Neeltje Hagen werd geboren op 13 Feb 1858 in Nederhorst den Berg en is overleden op 3 Mrt 1860 in Nederhorst den Berg op 2-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-02-1858. Bij de aangifte van de geboorte van Neeltje waren de volgende getuigen aanwezig: Johannis Adrianus van Westrene (geb. ±1809), Christiaan Frederik Visse (geb. ±1812) en Willem Hagen (1815-1859).

   558 M    viii. N.N. Hagen werd geboren op 15 Okt 1859 in Nederhorst den Berg en is overleden op 15 Okt 1859 in Nederhorst den Berg.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-10-1859.

• Afw. dood: levenloos geboren.

370. Gerritje Hagen werd geboren op 16 Mei 1801 in Kortenhoef, werd gedoopt op 17 Mei 1801 in Kortenhoef en is overleden op 13 Jan 1889 in Kortenhoef op 87-jarige leeftijd.

Doopnotities: Bij de doop van Gerritje was de volgende getuige aanwezig: Wijntje Jans de Kloet (1753-1811).

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-01-1889. Bij de aangifte van het overlijden van Gerritje waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Hoveling (geb. 1819) en Gerardus van den Hoek (geb. ±1825).

• Beroep: Werkster.

• Religie: Nederlands Hervormd.

Gerritje trouwde met Jacob Hoveling, zoon van Willem Hoveling en Evertje Groenhof, op 20 Aug 1842 in Kortenhoef. Jacob werd geboren op 28 Nov 1819 in Kortenhoef.

• Beroep: Werkman.

• Religie: Nederlands Hervormd, Rooms Katholiek.

Kind uit dit huwelijk:

   559 V    i. Petronella Hoveling werd geboren op 2 Nov 1821 in Kortenhoef en is overleden op 5 Sep 1828 in Kortenhoef op 6-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-11-1821. Bij de aangifte van de geboorte van Petronella was de volgende getuige aanwezig: Clara Roelofs

Algemene notities: Waarschijnlijk is zij een dochter van Jacob Hoveling en Gerritje Hagen

375. Jansje Hagen werd geboren op 17 Jan 1808 in Kortenhoef, werd gedoopt op 24 Jan 1808 in Kortenhoef en is overleden op 5 Mrt 1855 in Kortenhoef op 47-jarige leeftijd.

Doopnotities: Bij de doop van Jansje was de volgende getuige aanwezig: Marritje Diepgrond.

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-03-1855.

Jansje trouwde met Krijn Scheepmaker, zoon van Nicolaas(Klaas) Krijnen Scheepmaker en Dirkje Abrahamsche Hagen, op 30 Dec 1826 in Kortenhoef. Krijn werd geboren op 14 Apr 1801 in Kortenhoef, werd gedoopt op 19 Apr 1801 in Kortenhoef en is overleden op 28 Jan 1890 in Kortenhoef op 88-jarige leeftijd.

Doopnotities: Bij de doop van Krijn was de volgende getuige aanwezig: Marrijtije Krijnen Scheepmaker.

• Beroep: Watermolenaar.

• Religie: Nederlands Hervormd.

(Dubbele vermelding. Zie Persoon 257)

381. David Hagen werd geboren op 23 Okt 1815 in Kortenhoef, werd gedoopt op 25 Okt 1815 in Kortenhoef en is overleden op 22 Mei 1879 in Kortenhoef op 63-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-10-1815.

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-05-1879. Bij de aangifte van het overlijden van David waren de volgende getuigen aanwezig: Abraham Hagen (1834-1894) en Egtbertus Hagen (1849-1930).

• Beroep: Schipper, Werkman, Arbeider, Zandschipper.

• Religie: Katholiek.

David trouwde met Marretje(Matje) Tassen, dochter van Onbekend en Jannetje Tas, op 27 Mei 1843 in Kortenhoef. Marretje(Matje) werd geboren op 26 Jul 1823 in Huizen en is overleden op 22 Okt 1879 in Kortenhoef op 56-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 560 M    i. Abraham Hagen werd geboren op 9 Okt 1843 in Huizen en is overleden op 25 Aug 1920 in Hilversum op 76-jarige leeftijd.

   561 M    ii. Jan Hagen werd geboren omstreeks 22 Sep 1850 in Ankeveen en is overleden op 22 Jun 1851 in Kortenhoef.

+ 562 V    iii. Jannetje Hagen werd geboren op 16 Mrt 1852 in 's-Graveland en is overleden op 31 Jul 1912 in Kortenhoef op 60-jarige leeftijd.

   563 V    iv. Hendrika Hagen werd geboren op 10 Jun 1853 in Ankeveen en is overleden op 15 Nov 1853 in Ankeveen.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-06-1853. Bij de aangifte van de geboorte van Hendrika waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Boelhouwer (geb. ±1795), Krijn Hoetmer (geb. ±1802) en David Hagen (1815-1879).

+ 564 M    v. Hendrik Hagen werd geboren in 1854 in Huizen en is overleden op 10 Dec 1935 in Kortenhoef op 81-jarige leeftijd.

   565 M    vi. Jan Hagen werd geboren op 26 Dec 1855 in Ankeveen en is overleden op 12 Mrt 1856 in Ankeveen.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-12-1855. Bij de aangifte van de geboorte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Boelhouwer (geb. ±1795), David Hagen (1815-1879) en Jordaan Bastiaan de Lange (geb. ±1819).

   566 M    vii. Jan Hagen werd geboren op 22 Jan 1857 in Ankeveen en is overleden op 5 Feb 1879 in Kortenhoef op 22-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-01-2857. Bij de aangifte van de geboorte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Boelhouwer (geb. ±1795), David Hagen (1815-1879) en Jordaan Bastiaan de Lange (geb. ±1819).

• Beroep: Schipper.

384. Cornelis Hagen werd geboren op 26 Jan 1826 in Kortenhoef en is overleden op 1 Dec 1895 in Kortenhoef op 69-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-01-1826.

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-12-1895. Bij de aangifte van het overlijden van Kornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Abraham Nicolaas Boom (geb. 1853) en Johan Karel Boeschoten (geb. ±1860).

• Beroep: Daggelder, Daglooner, Werkman.

• Religie: Nederlands Hervormd.

Cornelis trouwde met Geertrui(Geertje) Hagen, dochter van Abraham Dirksz Hagen en Geertrui van de Velden, op 5 Feb 1853 in Kortenhoef. Geertrui(Geertje) werd geboren op 5 Mrt 1825 in Kortenhoef en is overleden op 20 Jan 1900 in Kortenhoef op 74-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-03-1825.

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-01-1900. Bij de aangifte van het overlijden van Geertje waren de volgende getuigen aanwezig: Abraham Nicolaas Boom (geb. 1853) en Dirk van de Velden (geb. ±1866).

• Beroep: Spinster.

• Religie: Nederlands Hervormd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 567 V    i. Hendrika Hagen werd geboren op 15 Mei 1853 in Kortenhoef en is overleden op 12 Aug 1925 in Kortenhoef op 72-jarige leeftijd.

   568 V    ii. Geertruij Hagen werd geboren op 29 Jun 1856 in Kortenhoef.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-06-1856.

• Religie: Nederlands Hervormd.

Geertruij trouwde met Klaas Driezen, zoon van Manus Driezen en Wilhelmina Koper, op 24 Feb 1893 in Vreeland. Klaas werd geboren omstreeks 1842 in Vreeland.

+ 569 M    iii. Abraham Hagen werd geboren op 14 Dec 1858 in Kortenhoef en is overleden op 16 Mrt 1896 in Kortenhoef op 37-jarige leeftijd.

   570 M    iv. Jan Hagen werd geboren op 17 Mrt 1861 in Kortenhoef en is overleden op 11 Nov 1863 in Kortenhoef op 2-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-03-1861.

• Religie: Nederlands Hervormd.

   571 V    v. Cornelia Hagen werd geboren op 23 Aug 1863 in Kortenhoef en is overleden op 24 Feb 1870 in Kortenhoef op 6-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-08-1863.

• Religie: Nederlands Hervormd.

+ 572 V    vi. Jannetje Hagen werd geboren op 8 Okt 1865 in Kortenhoef en is overleden op 29 Okt 1933 in Kortenhoef op 68-jarige leeftijd.

+ 573 V    vii. Neeltje Hagen werd geboren op 23 Sep 1868 in Kortenhoef en is overleden op 14 Feb 1940 in Kortenhoef op 71-jarige leeftijd.

387. Abraham Hagen werd geboren op 15 Nov 1834 in Kortenhoef en is overleden op 17 Jan 1894 in Ankeveen op 59-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-11-1834

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-01-1894. Bij de aangifte van het overlijden van Abraham waren de volgende getuigen aanwezig: Nicolaas Reymerink (geb. ±1861) en Abraham Hagen (1861-1921).

• Beroep: Arbeider, Werkman, Daggelder, Daglooner.

• Religie: Nederlands Hervormd.

Abraham trouwde met Geertje van de Hulst, dochter van Cornelis van de Hulst en Geertje Sybrands de Graaf, op 24 Aug 1860 in Kortenhoef. Geertje werd geboren op 1 Jan 1829 in Huizen en is overleden vσσr 17 Jan 1894.

• Beroep: Dienstbode.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 574 M    i. Abraham Hagen werd geboren op 10 Jan 1861 in Kortenhoef en is overleden vσσr 27 Apr 1921.

+ 575 V    ii. Geertje Hagen werd geboren op 4 Mrt 1862 in Kortenhoef en is overleden op 26 Jun 1941 in Kortenhoef op 79-jarige leeftijd.

   576 V    iii. Cornelia Hagen werd geboren op 24 Feb 1864 in Kortenhoef en is overleden op 16 Mei 1891 in Kortenhoef op 27-jarige leeftijd.

   577 M    iv. Hendrik Hagen werd geboren op 11 Jan 1867 in Kortenhoef.

   578 V    v. Hendrika Hagen werd geboren op 18 Mrt 1869 in Kortenhoef.

   579 M    vi. Cornelis Hagen werd geboren op 18 Mei 1872.

388. Neeltje Hagen werd geboren op 31 Jan 1838 in Kortenhoef en is overleden op 9 Dec 1876 in Kortenhoef op 38-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-04-1838.

• Beroep: Dienstbode, Bleekersmeid. (Zij was in dienst bij Gijsbert Bosman, * 24-5-1820 Bodegraven.
Ambtshalve afgeschreven, als op blad 103 deel 1 van Loosdrecht ingekomen inschrijving.)

• Religie: Nederlands Hervormd.

Neeltje trouwde met Krijn Voorn, zoon van Krijn Voorn en Christina Wiek, op 23 Aug 1862 in Kortenhoef. Krijn werd geboren op 4 Jan 1840 in Kortenhoef en is overleden op 14 Jan 1911 in Kortenhoef op 71-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   580 M    i. Krijn Voorn werd geboren op 27 Aug 1863 in Kortenhoef.

• Religie: Nederlands Hervormd.

• Beroep: Werkman.

Krijn trouwde met Jansje Bottenheft, dochter van Hamen Bottenheft en Catharina Dorland, op 26 Sep 1885 in Hilversum. Jansje werd geboren omstreeks 1863 in Hilversum.

   581 M    ii. Abraham Voorn werd geboren op 23 Dec 1864 in Kortenhoef.

   582 V    iii. Christina Voorn werd geboren op 30 Mrt 1867 in Kortenhoef.

• Beroep: Dienstbode.

• Religie: Nederlands Hervormd.

Christina trouwde met Willem Bottenheft, zoon van Hamen Bottenheft en Catharina Dorland, op 12 Nov 1887 in Hilversum. Willem werd geboren omstreeks 1869 in Hilversum.

• Beroep: Wever.

   583 V    iv. Hendrika Voorn werd geboren op 26 Dec 1869 in Kortenhoef.

Hendrika trouwde met Gijsbert Glijn, zoon van Gijsbert Glijn en Ariaantje Bos, op 6 Aug 1897 in Kortenhoef. Gijsbert werd geboren in 1869 in Loosdrecht.

   584 M    v. Albert Voorn werd geboren op 27 Aug 1871 in Kortenhoef.

Albert trouwde met Maria Voorhaar, dochter van Dirk Voorhaar en Lena Smallenburg.

   585 M    vi. Albert Voorn werd geboren op 28 Dec 1873 in Kortenhoef.

390. Trijntje Hagen werd geboren op 14 Apr 1831 in Kortenhoef en is overleden op 29 Jun 1909 in Kortenhoef op 78-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-04-1831

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-06-1909. Bij de aangifte van het overlijden van Trijntje waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Ridder (geb. ±1860) en Cornelis de Haan (geb. 1863).

• Religie: Nederlands Hervormd, Rooms Katholiek.

Trijntje trouwde met Isak Voorhaar, zoon van Dirk Voorhaar en Dirkje Van Leeuwen, op 11 Dec 1879 in Kortenhoef. Isak werd geboren op 30 Jan 1843 in Kortenhoef en is overleden na 30 Jun 1909.

• Beroep: Werkman.

Trijntje trouwde vervolgens met Petrus de Haan, zoon van Cornelis de Haan en Susanna Roozendaal, op 3 Sep 1858 in Westbroek. Petrus werd geboren omstreeks 1836 in Westbroek en is overleden in Okt 1866 ongeveer 30 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

   586 V    i. Susanna Jacoba de Haan werd geboren op 7 Mrt 1861 in Kortenhoef.

• Beroep: Koopvrouw in schrijfbehoeften.

• Religie: Nederlands Hervormd, Rooms Katholiek.

   587 M    ii. Cornelis de Haan werd geboren op 26 Nov 1863 in Maarssen.

• Beroep: Werkman.

• Religie: Nederlands Hervormd, Rooms Katholiek.

392. Gillis(Jelis) Hagen werd geboren op 14 Aug 1836 in Kortenhoef en is overleden op 30 Mei 1884 in Hilversum op 47-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-08-1836

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-05-1884. Bij de aangifte van het overlijden van Jelis waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Brouwer (geb. ±1821) en Cornelis Hagen (geb. 1839).

• Beroep: Werkman, Stoelenmatter.

• Religie: Rooms Katholiek.

Gillis(Jelis) trouwde met Elisabeth Humme, dochter van Hermanus Humme en Elisabeth Van Gelderen, op 2 Nov 1859 in Kortenhoef. Elisabeth werd geboren op 28 Dec 1830 in Kortenhoef en is overleden op 23 Apr 1892 in Kortenhoef op 61-jarige leeftijd.

• Religie: Rooms Katholiek.

• Beroep: Werkbode.

Kinderen uit dit huwelijk:

   588 V    i. Elisabeth Hagen werd geboren op 26 Aug 1861 in Hilversum en is overleden op 27 Okt 1862 in Hilversum op 1-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-08-1861. Bij de aangifte van de geboorte van Elisabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Beuk (geb. ±1816), Jelis Hagen (1836-1884) en Dirk Verweij (geb. ±1837).

+ 589 M    ii. Hermanus Hagen werd geboren op 14 Feb 1863 in Hilversum.

   590 M    iii. Albertus Hagen werd geboren op 21 Jan 1865 in Hilversum en is overleden 14-07-1 in Hilversum.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-01-1865. Bij de aangifte van de geboorte van Albertus waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Tabak (geb. ±1812), Pieter Beuk (geb. ±1816) en Jelis Hagen (1836-1884).

   591 M    iv. Gerrit Hagen werd geboren op 10 Jun 1866 in Hilversum en is overleden op 12 Aug 1866 in Hilversum.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-06-1866. Bij de aangifte van de geboorte van Gerrit waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Beuk (geb. ±1816), Dirk Bos (geb. ±1823) en Jelis Hagen (1836-1884).

   592 M    v. N.N. Hagen werd geboren op 20 Nov 1867 in Hilversum en is overleden op 20 Nov 1867 in Hilversum.

• Afw. dood: levenloos geboren.

   593 V    vi. Elisabeth Hagen werd geboren op 23 Mei 1869 in Hilversum.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-05-1869. Bij de aangifte van de geboorte van Elisabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Leeuwen (geb. ±1835), Jelis Hagen (1836-1884) en Willem Post (geb. ±1837).

   594 M    vii. Bernardus Hagen werd geboren op 9 Jan 1871 in Hilversum en is overleden op 11 Aug 1871 in Hilversum.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-01-1871. Bij de aangifte van de geboorte van Bernardus waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Leeuwen (geb. ±1835), Jelis Hagen (1836-1884) en Willem Post (geb. ±1837).

393. Cornelis Hagen werd geboren op 19 Mrt 1839 in Kortenhoef.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-03-1839.

• Beroep: Stoelenmatter, Daglooner.

• Religie: Nederlands Hervormd.

Cornelis trouwde met Agatha(Aagje) Vlug, dochter van Onbekend en Neeltje Vlug, op 23 Aug 1862 in Kortenhoef. Agatha(Aagje) werd geboren op 3 Dec 1827 in Loosdrecht, werd gedoopt op 30 Dec 1827 in Oud-Loosdrecht en is overleden vσσr 23 Nov 1889.

• Religie: Nederlands Hervormd.

Cornelis trouwde vervolgens met Johanna Bollebakker, dochter van Willem Bollebakker en Dirkje Lustig, op 23 Nov 1889 in Hilversum. Johanna werd geboren op 29 Mrt 1856 in Hilversum.

Huwelijksnotities: Het gezin vestigt zich in op 7 december 1895 in Hilversum. Zij waren nafkomstig uit Loosdrecht. Vanaf 12 october 1896 to december 1906 woont het gezin in 's-Graveland. Daarna vertokken zij weer naar Hilversum.

Algemene notities: In het bevolkingsregister staat onder de naam van Johanna de naam Dirkje Bollebakker. Mogelijk gat het hier om een ongeλcht kind van haar.

• Beroep: Dienstbode.

• Religie: Rooms-Katholiek.

Kinderen uit dit huwelijk:

   595 V    i. Maria Hagen werd geboren op 1 Aug 1890 in Loosdrecht.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-08-1890. Bij de aangifte van de geboorte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Hagen (geb. 1839), Klaas Prinsen (geb. ±1853) en Klaas Wingelaar (geb. ±1867).

   596 M    ii. Willem Hagen werd geboren op 15 Feb 1893 in 's-Graveland.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-02-1893. Bij de aangifte van de geboorte van Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Gerhard Pieter van Trojen (geb. ±1862) en Jacobus Johannes van Steenbergen (geb. ±1869).

Algemene notities: Willem vertrekt op 30 november 1912 naar Nijmegen om zich in te schrijven in de Koloniale Reserve.

• Beroep: Kleermaker.

+ 597 V    iii. Niesje Hagen werd geboren op 23 Aug 1895 in Kortenhoef.

394. Hermanus(Manus) Gerrits Hagen werd geboren op 18 Okt 1841 in 's-Graveland en is overleden op 6 Jun 1915 in Kortenhoef op 73-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-10-1841. Bij de aangifte van de geboorte van Manus Gerrit waren de volgende getuigen aanwezig: Abraham Giel (geb. ±1795), Gerrith Hagen (1801-1890) en Hermanus Wolzak (geb. ±1812).
Manus werd geboren op een schuit liggende te 's-Graveland

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-06-1915. Bij de aangifte van het overlijden van Manus Gerrit waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Ridder (geb. ±1860) en Pieter Jacobus Hagen (1869-1935).

• Beroep: Werkman, Daglooner, Stoelenmatter.

• Religie: Nederlands Hervormd.

Hermanus(Manus) trouwde met Geertruida Kemker, dochter van Barend Kemker en Joosje Krook, op 5 Sep 1861 in Kortenhoef. Geertruida werd geboren op 18 Okt 1833 in Loosdrecht en is overleden op 19 Feb 1899 in Kortenhoef op 65-jarige leeftijd.

• Beroep: Dienstbode.

• Religie: Nederlands Hervormd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 598 V    i. Marretje Hagen werd geboren op 30 Jan 1862 in Kortenhoef.

+ 599 V    ii. Josina Hagen werd geboren op 16 Aug 1864 in Hilversum en is overleden op 3 Okt 1938 in Kortenhoef op 74-jarige leeftijd.

   600 V    iii. Gerritjen Hagen werd geboren op 2 Jun 1867 in Kortenhoef en is overleden op 10 Mrt 1869 in Kortenhoef op 1-jarige leeftijd.

+ 601 M    iv. Pieter Jacobus Hagen werd geboren op 8 Apr 1869 in Kortenhoef en is overleden op 7 Mei 1935 in Kortenhoef op 66-jarige leeftijd.

   602 M    v. Gerrit Hagen werd geboren op 3 Jan 1872 in Kortenhoef.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-01-1872.

• Beroep: Bakker.

• Religie: Nederlands Hervormd.

Gerrit trouwde met Neeltje Boom, dochter van Jan Boom en Margaretha Van De Velden, op 25 Feb 1899 in Kortenhoef. Neeltje werd geboren omstreeks 1875 in Kortenhoef.

Huwelijksnotities: Bij het burgerlijk huwelijk van Gerrit en Neeltje waren de volgende getuigen aanwezig: Abraham Nicolaas Boom (geb. 1853), Pieter Jacobus Hagen (1869-1935), Hendrik van de Velden (geb. ±1872) en Gerrit Brouwer (geb. ±1876).

+ 603 M    vi. Johannes Hagen werd geboren op 25 Jun 1875 in Kortenhoef en is overleden op 9 Okt 1919 in Kortenhoef op 44-jarige leeftijd.

Hermanus(Manus) trouwde vervolgens met Gerarde Petronella Smit, dochter van Franciscus Smit en Petronella de Jong. Gerarde werd geboren op 5 Aug 1857 in Vreeland en is overleden op 5 Apr 1922 in Kortenhoef op 64-jarige leeftijd.

395. Hendrikje Hagen werd geboren op 27 Nov 1849 in Hilversum en is overleden op 1 Apr 1928 in Hilversum op 78-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-11-1849. Bij de aangifte van de geboorte van Hendrikje waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Bosdam (geb. ±1793), Thomas Blondι (geb. ±1797) en Gerrith Hagen (1801-1890).

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-04-1928. Bij de aangifte van het overlijden van Hendrikje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Bos (geb. ±1873) en Fredrik Doornaar (geb. ±1888).

• Religie: Nederlands Hervormd.

Hendrikje trouwde met Splinter Rosendaal, zoon van Splinter Rosendaal en Caroline Rob, op 19 Dec 1874 in Ankeveen. Splinter werd geboren op 19 Mrt 1851 in Kortenhoef.

Huwelijksnotities: Het echtpaar vestigt zich in Ankeveen. Later zijn zij naar Hilversum vertrokken naar de Egelantierstraat nr 124.

• Beroep: Bloemist, Tuinman, Los werkman.

Kinderen uit dit huwelijk:

   604 M    i. Splinter Rosendaal werd geboren op 30 Mei 1876 in Ankeveen.


   605 M    ii. Gerrit Rosendaal werd geboren omstreeks 1880 in Hilversum.

   606 V    iii. Maria Rosendaal werd geboren omstreeks 1888 in Hilversum.

   607 V    iv. Hendrika Rosendaal werd geboren omstreeks 1890 in Laren.

396. Geertrui(Geertje) Hagen werd geboren op 5 Mrt 1825 in Kortenhoef en is overleden op 20 Jan 1900 in Kortenhoef op 74-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-03-1825.

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-01-1900. Bij de aangifte van het overlijden van Geertje waren de volgende getuigen aanwezig: Abraham Nicolaas Boom (geb. 1853) en Dirk van de Velden (geb. ±1866).

• Beroep: Spinster.

• Religie: Nederlands Hervormd.

Geertrui(Geertje) trouwde met Cornelis Hagen, zoon van Abraham Cornelisz Hagen en Hendrika Fine, op 5 Feb 1853 in Kortenhoef. Cornelis werd geboren op 26 Jan 1826 in Kortenhoef en is overleden op 1 Dec 1895 in Kortenhoef op 69-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-01-1826.

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-12-1895. Bij de aangifte van het overlijden van Kornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Abraham Nicolaas Boom (geb. 1853) en Johan Karel Boeschoten (geb. ±1860).

• Beroep: Daggelder, Daglooner, Werkman.

• Religie: Nederlands Hervormd.

(Dubbele vermelding. Zie Persoon 384)

398. Cornelia Hagen werd geboren op 2 Sep 1829 in Kortenhoef en is overleden op 29 Sep 1880 in Kortenhoef op 51-jarige leeftijd.

Cornelia trouwde met Sijmen Voorn, zoon van Krijn Voorn en Christina Wiek, op 3 Mei 1862 in Kortenhoef. Sijmen werd geboren op 24 Sep 1825 in Kortenhoef en is overleden op 13 Jul 1893 in Kortenhoef op 67-jarige leeftijd.

Huwelijksnotities: Het gezin woonde aan de Kortenhoefsedijk 84

Kinderen uit dit huwelijk:

   608 M    i. Krijn Voorn werd geboren op 10 Aug 1865 in Kortenhoef.

• Beroep: Groentekweker.

   609 M    ii. Abraham Voorn werd geboren op 24 Okt 1867 in Kortenhoef en is overleden op 1 Sep 1868 in Kortenhoef.

   610 V    iii. Truitje Voorn werd geboren op 7 Okt 1869 in Kortenhoef.

• Beroep: Dienstbode.

Truitje trouwde met Willem Schouten, zoon van Harmen Schouten en Marretje Hagen, op 19 Mrt 1909 in Kortenhoef. Willem werd geboren op 26 Jul 1869 in Kortenhoef.

• Beroep: Werkman.

   611 M    iv. Albert Voorn werd geboren op 28 Dec 1873 in Kortenhoef.

Afbeelding

vorige  Tiende generatie  Volgende403. Gerret Voorn werd geboren op 10 Okt 1826 in Kortenhoef en is overleden op 3 Apr 1905 in Kortenhoef op 78-jarige leeftijd.

• Beroep: Jager/Visser.

Gerret trouwde met Arrisje Van Wilgenburg, dochter van Gijsbertus Van Wilgenburg en Leijsje Toonen Joosten, op 7 Aug 1852 in Hilversum. Arrisje werd geboren op 20 Jan 1825 in Hilversum en is overleden op 21 Apr 1904 in Kortenhoef op 79-jarige leeftijd.

• Beroep: Spinster.

Kind uit dit huwelijk:

+ 612 V    i. Lijsje Voorn werd geboren op 16 Apr 1855 in Kortenhoef, werd gedoopt op 13 Mei 1855 in Kortenhoef en is overleden op 30 Jan 1907 in Kortenhoef op 51-jarige leeftijd.

404. Sijmen Voorn werd geboren op 24 Sep 1825 in Kortenhoef en is overleden op 13 Jul 1893 in Kortenhoef op 67-jarige leeftijd.

Sijmen trouwde met Cornelia Hagen, dochter van Abraham Dirksz Hagen en Geertrui van de Velden, op 3 Mei 1862 in Kortenhoef. Cornelia werd geboren op 2 Sep 1829 in Kortenhoef en is overleden op 29 Sep 1880 in Kortenhoef op 51-jarige leeftijd.

Huwelijksnotities: Het gezin woonde aan de Kortenhoefsedijk 84

(Dubbele vermelding. Zie Persoon 398)

405. Krijn Voorn werd geboren op 4 Jan 1840 in Kortenhoef en is overleden op 14 Jan 1911 in Kortenhoef op 71-jarige leeftijd.

Krijn trouwde met Neeltje Hagen, dochter van Abraham Cornelisz Hagen en Hendrika Fine, op 23 Aug 1862 in Kortenhoef. Neeltje werd geboren op 31 Jan 1838 in Kortenhoef en is overleden op 9 Dec 1876 in Kortenhoef op 38-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-04-1838.

• Beroep: Dienstbode, Bleekersmeid. (Zij was in dienst bij Gijsbert Bosman, * 24-5-1820 Bodegraven.
Ambtshalve afgeschreven, als op blad 103 deel 1 van Loosdrecht ingekomen inschrijving.)

• Religie: Nederlands Hervormd.

(Dubbele vermelding. Zie Persoon 388)

413. Aaltje Hagen werd geboren op 24 Aug 1838 in Eemnes en is overleden op 11 Dec 1889 in Eemnes op 51-jarige leeftijd.

• Afw. dood: Overleden na geboorte, 14 Mei 1837, Eemnes.

Aaltje trouwde met Jan Roodhart, zoon van Teunis Roodhart en Aaltje Blom, op 30 Apr 1869 in Eemnes. Jan werd geboren op 8 Okt 1839 in De Bilt.

• Beroep: Landbouwer.

Kind uit dit huwelijk:

   613 V    i. Aaltje Roodhart werd geboren in 1873 in Huizen.

415. Wouter Hagen werd geboren op 16 Apr 1841 in Eemnes en is overleden op 7 Dec 1926 in Eemnes op 85-jarige leeftijd.

Onderzoeksnotities: Wouter stond bekend als "Wout Schepie".
Wouter was kastelein op de wakkerendijk 21/23 waar nu cafι Staal is gevestigd. Hij betrok dit pand als nieuwbouw. Het jaar ervo0or op 10 juni 1885 had op deze plek een brand gewoed. Het vuur was ontstaan in de timmermansschuiur welke bij het huis stond. Een zoon van zijn neef, Wouter Hagen Wouitzoon had daar zijn sokken proberen te drogen boven een vuurtje van houtkrullen. De poging liep uit de hand en door de3 hevige windsloeg de brand over naar andere panden waardoor nog eens vier huizen werden verwoest. Wout bleef kastelein tot 1919. Daarna heeft hij nog enkele jaren tot aan zijn dood aan Kerklaan no 10 van zijn rust genoten.

• Beroep: landbopuwer en tevens kastelein, Eemnes.

Wouter trouwde met Amerentia Frantzen, dochter van Jacob Rijnders Frantzen en Johanna Meijer, op 5 Feb 1886 in Eemnes. Amerentia werd geboren op 19 Aug 1848 in Eemnes en is overleden op 27 Jan 1927 in Eemnes op 78-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   614 V    i. Johanna Hagen werd geboren op 16 Dec 1886 in Eemnes.

Johanna trouwde met Anne Schuurmans, zoon van Ype Schuurmans en Bregtje de Haan, op 27 Dec 1907 in Eemnes. Anne werd geboren op 19 Jan 1880 in Wonseradeel.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-01-1880

   615 V    ii. Aaltje Hagen werd geboren op 7 Mei 1889 in Eemnes.

Aaltje trouwde met Gerrit Schram, zoon van Frederik Schram en Aaltje Blom, op 8 Mrt 1917 in Eemnes. Gerrit werd geboren in 1888 in Blaricum.

416. Teunis Hagen werd geboren op 13 Dec 1842 in Eemnes en is overleden op 28 Okt 1895 in Eemnes op 52-jarige leeftijd.

• Beroep: Arbeider.

Teunis trouwde met Annetje Middendorp, dochter van Gijsbert Middendorp en Teuntje Van 'T Land, op 5 Mei 1877 in Ede. Annetje werd geboren in 1854 in Nijkerk en is overleden op 23 Sep 1889 in Eemnes op 35-jarige leeftijd.

Huwelijksnotities: Teunis en Annetje komen in 1881 vanuit Baar in Eemnes wonen aan de Wakkerendijk242 (het Hofje) Ze krijgen zeven kinderen waarvan de oudste in Baarn en de overige in Eemnes. Annetje overlijdt bijde geboorte van het laatste kind en enkele jaren later overlijdt Tenis. de kinderen worden ondergebracht waarschijnlijk bij familie in Baarn, Barneveld en Hilversum. Grietje keert later terug in Eemnes waar ze in 1907 in het huwelijk treedt met Jan Bos.

• Afw. dood: Zij overlijdt tijdens de geboorte van haar laatste kind.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 616 V    i. Aaltje Hagen werd geboren in 1880 in Baarn.

   617 V    ii. Teuntje Hagen werd geboren op 24 Sep 1881 in Eemnes.

Teuntje trouwde met Anthonie van Asselt, zoon van Wouter van Asselt en Hendrikje Luigjes, op 1 Dec 1909 in Hilversum. Anthonie werd geboren in 1882 in Hilversum.

• Beroep: Timmerman.

   618 V    iii. Grietje Hagen werd geboren op 10 Apr 1883 in Eemnes.

Grietje trouwde met Jan Gerardus Bos, zoon van Teunis Bos en Johanna Suijk, op 20 Dec 1907 in Eemnes. Jan werd geboren op 23 Okt 1881 in Eemnes.

   619 O    iv. Hagen werd geboren op 3 Nov 1884 in Eemnes.

• Afw. geboorte: Levenloos geboren, 3 Nov 1884, Eemnes.

   620 M    v. Cornelis Hagen werd geboren op 16 Okt 1885 in Eemnes.

   621 V    vi. Betje Hagen werd geboren op 28 Dec 1887 in Eemnes en is overleden op 28 Dec 1887 in Eemnes.

   622 M    vii. Gijsbert-Jan Hagen werd geboren op 17 Sep 1889 in Eemnes.

419. Wouter Jansz Hagen werd geboren op 19 Mrt 1828 in Eemnes en is overleden op 14 Jan 1894 in Eemnes op 65-jarige leeftijd.

• Beroep: Winkelierster, Eemnes.

Wouter trouwde met Hendrika Albertha de Ruijter, dochter van Renger de Ruijter en Willemijntje van der Hoef(Verhoef), op 8 Sep 1865 in Eemnes. Hendrika werd geboren op 28 Sep 1835 in Eemnes en is overleden op 30 Aug 1911 in Eemnes op 75-jarige leeftijd.

Huwelijksnotities: Wouter en Hendrika wonen aan de Wakkerendijk 206 evnals de ouders van Wouter.

Onderzoeksnotities: Hendrika staat te boek als winkelierster

• Beroep: Winkelierster, Eemnes.

Kinderen uit dit huwelijk:

   623 V    i. Aartje Hagen werd geboren op 15 Jul 1866 in Eemnes en is overleden op 29 Nov 1952 in Eemnes op 86-jarige leeftijd.

Aartje trouwde met Bart Bos, zoon van Arie Bos en Dirkje Grootveld, op 22 Jul 1892 in Eemnes. Bart werd geboren op 3 Mrt 1861 in Eemnes en is overleden op 4 Apr 1940 in Eemnes op 79-jarige leeftijd.

   624 V    ii. Willemijntje Hagen werd geboren op 22 Nov 1867 in Eemnes en is overleden op 29 Mrt 1935 in Eemnes op 67-jarige leeftijd.

Willemijntje trouwde met Aart Veldhuizen, zoon van Reijer Veldhuizen en Willemijntje de Ruiter, op 22 Mrt 1895 in Eemnes. Aart werd geboren op 30 Aug 1865 in Soest.

Huwelijksnotities: Willemijntje en Aart zetten de kruidenierswinkel voort aan de Wakkereendijk 206 totdat het pand circa 1930 wordt verkocht aan J. Elders. Het pand is dan ruim honderd jaar in het bezit van de familie Hagen geweest.

   625 V    iii. Janna Hagen werd geboren op 4 Sep 1869 in Eemnes en is overleden op 4 Sep 1869 in Eemnes.

   626 M    iv. Jan Hagen werd geboren op 3 Mei 1874 in Eemnes en is overleden op 3 Mei 1874 in Eemnes.

   627 M    v. Jan Hagen werd geboren op 2 Jul 1876 in Eemnes en is overleden op 2 Jul 1876 in Eemnes.

421. Aaltje Hagen werd geboren op 6 Okt 1831 in Eemnes.

Aaltje trouwde met Alexander Petrus de Winter, zoon van Franciscus de Winter en Adriana van de Linden, op 28 Okt 1857 in Utrecht. Alexander werd geboren op 12 Jul 1832 in Utrecht.

Kind uit dit huwelijk:

   628 V    i. Adriana Hagen werd geboren op 2 Sep 1857 in Eemnes.

Adriana trouwde met Johannes Oosterbeek, zoon van Jan Oosterbeek en Aaltje van Wageningen, op 9 Aug 1882 in Baarn. Johannes werd geboren omstreeks 1857 in Hattem.

424. Cornelis Hagen werd geboren op 13 Mrt 1838 in Eemnes.

Cornelis trouwde met Cornelia Bos, dochter van Cornelis Bos en Maria van der Poll, op 20 Jun 1861 in Watergraafsmeer. Cornelia werd geboren rond 1837 in Amsterdam.

Kind uit dit huwelijk:

   629 M    i. Wouter Hagen werd geboren in 1873 in Amsterdam.

Wouter trouwde met Johanna Christina Boor, dochter van Jan Boor en Christina Breijer.

433. Wouter Hagen werd geboren op 22 Feb 1850 in Eemnes en is overleden op 2 Apr 1905 in Eemnes op 55-jarige leeftijd.

• Beroep: Timmerman, Eemnes.

Wouter trouwde met Steintje Dop, dochter van Jan Dop en Hanna Roodhart, op 7 Jun 1878 in Eemnes. Steintje werd geboren op 6 Dec 1853 in Eemnes en is overleden op 26 Sep 1926 in Hilversum op 72-jarige leeftijd.

Huwelijksnotities: Steintje en "Lange Wout" zoals hij werd genoemd, woonden na de brand samen met het gezin van Jan Schepie aan de Wakkerendijk 21/23 in Eemnes

Algemene notities: Steintje hield wel van een geintje getuige de volgende anecdote:
Ene Jaap Kuijt pruimde. Als hij langs kwam voor een praatje, liet hij zijn pruim buiten op de vensterbanmk liggen. Wanneer Steintje de kans schoon zag maakte zij met een stokje een gaatje in de pruim en strooide er wat peper in waarna zij de zaak weer dicht propte. En dan maar wachten tot Jaap weer ging pruimen.


Kinderen uit dit huwelijk:

+ 630 M    i. Wouter Hagen werd geboren op 17 Mei 1879 in Eemnes en is overleden op 3 Aug 1930 in Laren op 51-jarige leeftijd.

+ 631 M    ii. Jan Hagen werd geboren op 23 Jan 1881 in Eemnes en is overleden op 21 Okt 1950 in Eemnes op 69-jarige leeftijd.

   632 M    iii. Jan Hagen werd geboren op 29 Dec 1882 in Eemnes en is overleden op 29 Dec 1882 in Eemnes.

+ 633 M    iv. Hendrik Hagen werd geboren op 27 Jan 1884 in Eemnes en is overleden in 1940 in Bussum op 56-jarige leeftijd.

   634 V    v. Grietje Hagen werd geboren op 2 Mrt 1885 in Eemnes en is overleden op 2 Mrt 1885 in Eemnes.

   635 M    vi. Jan Hagen werd geboren op 26 Mrt 1886 in Eemnes en is overleden op 26 Mrt 1886 in Eemnes.

   636 M    vii. Mensch Hagen werd geboren op 26 Mrt 1886 in Eemnes en is overleden op 26 Mrt 1886 in Eemnes.

   637 V    viii. Johanna Hagen werd geboren op 25 Mei 1887 in Eemnes en is overleden op 11 Aug 1888 in Eemnes op 1-jarige leeftijd.

   638 M    ix. Jan Hagen werd geboren op 19 Sep 1888 in Eemnes en is overleden op 19 Sep 1888 in Eemnes.

+ 639 M    x. Johannes(Joop) Hagen werd geboren op 19 Nov 1889 in Eemnes en is overleden op 18 Jan 1955 in Eemnes op 65-jarige leeftijd.

   640 V    xi. Grietje Hagen werd geboren op 19 Dec 1890 in Eemnes en is overleden op 19 Dec 1890 in Eemnes.

   641 V    xii. Grietje Hagen werd geboren op 13 Mrt 1892 in Eemnes en is overleden op 13 Mrt 1892 in Eemnes.

   642 M    xiii. Jan Gosen Hagen werd geboren op 13 Mrt 1892 in Eemnes en is overleden op 13 Mrt 1892 in Eemnes.

   643 M    xiv. Jan Gosen Hagen werd geboren op 13 Feb 1893 in Eemnes en is overleden op 13 Feb 1893 in Eemnes.

   644 O    xv. Hagen werd geboren op 15 Feb 1895 in Eemnes.

• Afw. dood: Levenloos geboren.

440. Willem Hagen werd geboren op 12 Jul 1876 in Eemnes.

Algemene notities: Als Handelsreiziger voor de houthandel van Dijk uit Laren was Willem ιιn van de eerste in Eemnes die in het bezit was van een auto.
Willem is ook nog Koster geweest van de RK kerk in Eemnes. Als Suisse stond hij achter in de kerkom de orde te bewaren. Volgens verhalen was hij sterk als een beer en kon hij gemakkelijk iedereen uit de kerk zetten die zich niet gedroeg.

• Beroep: Arbeider, Handelsreiziger.

Willem trouwde met Antonia de Wit, dochter van Hendrikus(Hendrik) de Wit en Anna Dijkman, op 28 Okt 1902 in Eemnes. Antonia werd geboren op 20 Okt 1872 in Stoutenburg en is overleden op 22 Nov 1956 in Hoogland op 84-jarige leeftijd.

Huwelijksnotities: Op 16 december 1916 verhuisde Willem met zijn gezin naar Laren. Bijna 10 jaar later, 4 noktober 1926 kwam het gezin terug naar Eemnes en werd een nieuwe woning betrokken aan de Nieuweweg 28.

Kinderen uit dit huwelijk:

   645 M    i. Pieter Hendrikus Hagen werd geboren op 10 Aug 1903 in Eemnes en is overleden op 10 Okt 1903 in Eemnes.

   646 M    ii. Pieter Hendrikus Hagen werd geboren op 30 Aug 1907 in Eemnes en is overleden op 17 Okt 1963 in Apeldoorn op 56-jarige leeftijd.

Algemene notities: Pieter werd marconist en verliet in 1917 Eemnes om de wijde wereld in te trekken. Via Singapore kwam hij in Nederlandsch Indiλ waar hij in 1939 trouwde.
In Medan krijgen hij en zijn eerste vrouw een zoon. In 1947 komt hij met zijn gezin voor bijna twee jaar weer naar Nederland. Van 1948 tot 1952 woont hij in Bahrein. Van 1953 tot 1959, afgezien van een kleine onderbreking, in Indonesiλ. Later wordt hij administratief employι bij scheepvaartondernemingen.
Zijn laatste levensjaren woont hij in Amersfoort. Hij overleed in 1963 nte Apeldoorn. Piet kreeg met zijn vrouw twee zonen.

Pieter trouwde met Maria Joanna Rudolphina Coesel op 18 Sep 1939 in Medan. Maria werd geboren in 1913.

   647 M    iii. Henricus Cornelus (Drikus) Hagen werd geboren op 9 Aug 1910 in Eemnes en is overleden op 18 Apr 1993 in Eemnes op 82-jarige leeftijd.

• Beroep: Smid, Eemnes.

   648 M    iv. Cornelis Hagen werd geboren op 7 Mrt 1916 in Eemnes en is overleden op 4 Apr 1966 in Eemnes op 50-jarige leeftijd.

441. Cornelis Hagen werd geboren op 18 Sep 1881 in Eemnes en is overleden op 8 Jun 1956 in Eemnes op 74-jarige leeftijd.

Cornelis trouwde met Gijsje van der Veen op 25 Okt 1915 in Blaricum. Gijsje werd geboren op 31 Aug 1886 in Blaricum en is overleden op 8 Mrt 1977 in Hilversum op 90-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   649 V    i. Maria Antonia Hagen

Maria trouwde met Luit Jan de Lange.

+ 650 V    ii. Francisca Hagen

+ 651 M    iii. Petrus Adrianus Hagen

456. Beatrix Hagen werd geboren op 24 Jan 1870 in Kortenhoef en is overleden op 8 Okt 1965 op 95-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-01-1870. Bij de aangifte van de geboorte van Beatrix waren de volgende getuigen aanwezig: Albert Vree (geb. 1823), Jan Tobias Kost (geb. 1836) en Johannes Hagen (1844-1894).

Beatrix trouwde met Petrus Koster, zoon van Hermanus Koster en Margaretha Persoon, op 19 Jun 1906 in Kortenhoef. Petrus werd geboren op 28 Jun 1876 in Ankeveen.

• Beroep: Kleerbleker.

Kinderen uit dit huwelijk:

   652 M    i. Hermanus Johannes Koster werd geboren op 22 Jan 1909 in Weesperkarspel.

   653 M    ii. Johannes Anthonius Koster werd geboren op 22 Apr 1910 in Weesperkarspel.

   654 V    iii. Margretha Maria Koster werd geboren op 18 Apr 1913 in Weesperkarspel.

   655 M    iv. Anthonius Maria Koster werd geboren op 15 Nov 1914 in Weesperkarspel.

480. Marretje Hagen werd geboren op 31 Aug 1837 in Kortenhoef en is overleden op 6 Jul 1923 in Kortenhoef op 85-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-08-1837.

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-07-1923. Bij de aangifte van het overlijden van Marretje waren de volgende getuigen aanwezig: Krijn Schouten (geb. 1863) en Wouter Cornelis Langelaar (geb. ±1889).

• Religie: Nederlands Hervormd.

• Beroep: Dienstbode.

Marretje trouwde met Harmen Schouten, zoon van Krijn Schouten en Jenneken Hietbrink, op 8 Aug 1862 in Kortenhoef. Harmen werd geboren op 5 Mrt 1833 in Kortenhoef en is overleden op 22 Jun 1894 in Kortenhoef op 61-jarige leeftijd.

• Beroep: Daglooner.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 656 M    i. Krijn Schouten werd geboren op 11 Aug 1863 in Kortenhoef.

   657 M    ii. Johannes Schouten werd geboren op 7 Jul 1865 in Kortenhoef.

• Beroep: Werkman.

Johannes trouwde met Sijtje de Kloet, dochter van Jan de Kloet en Marretje Ockhuijsen, op 1 Dec 1893 in Kortenhoef. Sijtje werd geboren in 1862 in Kortenhoef.

• Beroep: Naaister.

Johannes trouwde vervolgens met Jannigje van Woudenberg, dochter van Nicolaas J. van Woudenberg en Jannigje Visee. Jannigje werd geboren in 1800 in Amerongen.

   658 M    iii. Hendrik Schouten werd geboren op 16 Aug 1866 in Kortenhoef.

• Beroep: Werkman.

Hendrik trouwde met Johanna Catharina Kruijswijk, dochter van Arie Kruijswijk en Evertje Diesman, op 4 Mei 1894 in Kortenhoef. Johanna werd geboren in 1865 in Nederhorst den Berg.

• Beroep: Dienstbode.

   659 M    iv. Arie Schouten werd geboren op 5 Apr 1868 in Kortenhoef.

   660 M    v. Willem Schouten werd geboren op 26 Jul 1869 in Kortenhoef.

• Beroep: Werkman.

Willem trouwde met Arendina Vlaanderen, dochter van Jacob Vlaanderen en Trijntje Dorland, op 11 Aug 1893 in Kortenhoef. Arendina werd geboren in 1867 in Hilversum.

Willem trouwde vervolgens met Truitje Voorn, dochter van Sijmen Voorn en Cornelia Hagen, op 19 Mrt 1909 in Kortenhoef. Truitje werd geboren op 7 Okt 1869 in Kortenhoef.

• Beroep: Dienstbode.

   661 M    vi. Jocob Schouten werd geboren op 1 Jun 1871 in Kortenhoef.

   662 M    vii. Arie Schouten werd geboren op 8 Sep 1872 in Kortenhoef.

   663 V    viii. Jannetje Schouten werd geboren op 18 Apr 1874 in Kortenhoef en is overleden op 24 Mei 1950 op 76-jarige leeftijd.

Jannetje trouwde met Jan Hoogstraten, zoon van Willem Hoogstraten en Hendrikje Booi, op 13 Sep 1901 in Kortenhoef. Jan werd geboren in 1875 in Ankeveen.

• Beroep: Werkman.

   664 M    ix. Jacob Schouten werd geboren op 23 Sep 1875 in Kortenhoef en is overleden op 23 Mrt 1876 in Kortenhoef.

   665 M    x. Arie Schouten werd geboren op 27 Jul 1883 in Kortenhoef en is overleden op 25 Sep 1883 in Kortenhoef.

   666 M    xi. Arie Schouten werd geboren op 27 Dec 1879 in Kortenhoef.

Marretje trouwde vervolgens met Lambertus Voorhaar, zoon van Dirk Voorhaar en Dirkje Van Leeuwen, op 1 Okt 1897 in Kortenhoef. Lambertus werd geboren op 21 Nov 1838 in Kortenhoef en is overleden vσσr 6 Jul 1923.

• Beroep: Werkman.

481. Arie Hagen werd geboren op 11 Jun 1839 in Kortenhoef en is overleden op 25 Mrt 1918 in Kortenhoef op 78-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-07-1839.

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-03-1918. Bij de aangifte van het overlijden van Arie waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Ridder (geb. ±1860) en Jacob Luijer (1878-1933).

• Beroep: Werkman.

• Religie: Nederlands Hervormd.

Arie trouwde met Jannetje Snel, dochter van Cornelis Snel en Geertje van Essen, op 4 Mei 1867 in 's-Graveland. Jannetje werd geboren op 13 Dec 1837 in Eemnes en is overleden op 8 Sep 1903 in Kortenhoef op 65-jarige leeftijd.

• Beroep: Dienstbode.

• Religie: Nederlands Hervormd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 667 V    i. Geertruida Hagen werd geboren op 2 Feb 1868 in Kortenhoef en is overleden op 30 Okt 1926 in 's-Graveland op 58-jarige leeftijd.

   668 M    ii. Johannes Hagen werd geboren op 25 Sep 1869 in Kortenhoef en is overleden op 12 Okt 1869 in Kortenhoef.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-09-1869.

• Religie: Nederlands Hervormd.

   669 V    iii. Marretje Hagen werd geboren op 1 Aug 1871 in Kortenhoef en is overleden op 21 Nov 1881 in Kortenhoef op 10-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-08-1871.

• Religie: Nederlands Hervormd.

   670 M    iv. Johannes Hagen werd geboren op 18 Dec 1873 in Kortenhoef en is overleden op 2 Feb 1876 in Kortenhoef op 2-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-12-1873.

• Religie: Nederlands Hervormd.

   671 M    v. Cornelis Hagen werd geboren op 22 Aug 1875 in Kortenhoef en is overleden op 14 Nov 1881 in Kortenhoef op 6-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-08-1875.

   672 M    vi. Johannes Hagen werd geboren op 30 Apr 1877 in Kortenhoef en is overleden op 27 Dec 1877 in Kortenhoef.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-04-1877.

• Religie: Nederlands Hervormd.

   673 M    vii. Jan Hagen werd geboren op 12 Jul 1878 in Kortenhoef en is overleden op 14 Jul 1878 in Kortenhoef.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-07-1878.

• Religie: Nederlands Hervormd.

   674 V    viii. Gijsbertje Hagen werd geboren op 15 Mrt 1880 in Kortenhoef en is overleden op 4 Apr 1881 in Kortenhoef op 1-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-03-1880.

+ 675 V    ix. Marretje Hagen werd geboren op 6 Feb 1882 in Kortenhoef en is overleden op 23 Dec 1933 in Kortenhoef op 51-jarige leeftijd.

482. Engeltje Hagen werd geboren op 26 Okt 1840 in Kortenhoef en is overleden op 20 Dec 1899 in Kortenhoef op 59-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-10-1840.

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-12-1899. Bij de aangifte van het overlijden van Engeltje waren de volgende getuigen aanwezig: Arie Hagen (1839-1918) en Johannes Landwaart (geb. 1866).

• Beroep: Spinster.

Engeltje trouwde met Ruth Landwaard, zoon van Aart Landwaard en Aaltje Barneveld, op 22 Aug 1863 in Kortenhoef. Ruth werd geboren op 1 Feb 1826 in Kortenhoef, werd gedoopt op 21 Feb 1826 in Kortenhoef en is overleden op 31 Mei 1899 in Kortenhoef op 73-jarige leeftijd.

Algemene notities: Ruth is de grootvader van Krijn Landwaard die in 1922 aan de Kortenhoefse dijk een kruidenierswinkeltje begon.

• Religie: Nederlands Hervormd.

• Beroep: Werkman.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 676 V    i. Aaltje Landwaard werd geboren op 2 Jun 1864 in Kortenhoef en is overleden op 10 Jan 1893 in Kortenhoef op 28-jarige leeftijd.

   677 M    ii. Johannes Landwaard werd geboren op 8 Mei 1866 in Kortenhoef.

• Beroep: Metselaar.

• Religie: Nederlands Hervormd.

Johannes trouwde met Pietje Kos, dochter van Pieter Kos en Hendrikje Hagen, op 28 Feb 1891 in Kortenhoef. Pietje werd geboren rond 1866 in Weesperkarspel.

• Beroep: Naaister.

   678 M    iii. Arie Landwaard werd geboren op 11 Aug 1868 in Kortenhoef en is overleden op 9 Nov 1868 in Kortenhoef.

   679 V    iv. Marretje Landwaard werd geboren op 17 Apr 1870 in Kortenhoef en is overleden op 24 Aug 1870 in Kortenhoef.

   680 M    v. Koosje Landwaard werd geboren op 4 Mei 1872 in Kortenhoef en is overleden 10-+03-1873 in Kortenhoef.

+ 681 M    vi. Arie Landwaard werd geboren op 21 Feb 1874 in Kortenhoef en is overleden op 6 Feb 1958 op 83-jarige leeftijd.

   682 V    vii. Marretje Landwaard werd geboren op 16 Apr 1876 in Kortenhoef en is overleden op 2 Okt 1876 in Kortenhoef.

   683 V    viii. Marretje Landwaard werd geboren op 25 Jul 1877 in Kortenhoef en is overleden op 5 Okt 1877 in Kortenhoef.

   684 M    ix. Willem Landwaard werd geboren op 24 Jul 1878 in Kortenhoef en is overleden op 5 Aug 1878 in Kortenhoef.

   685 V    x. Marretje Landwaard werd geboren op 10 Dec 1879 in Kortenhoef en is overleden op 16 Dec 1879 in Kortenhoef.

   686 V    xi. Anna Landwaard werd geboren op 13 Okt 1881 in Kortenhoef en is overleden op 19 Aug 1882 in Kortenhoef.

   687 V    xii. Marretje Landwaard werd geboren op 15 Okt 1883 in Kortenhoef en is overleden op 6 Apr 1890 in Kortenhoef op 6-jarige leeftijd.

• Religie: Nederlands Hervormd.

483. Willem Hagen werd geboren op 22 Nov 1842 in Kortenhoef en is overleden op 11 Feb 1910 in Kortenhoef op 67-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-11-1842.

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-02-1910. Bij de aangifte van het overlijden van Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Hagen (geb. 1881) en Gerrit Voorn (geb. ±1883).

Algemene notities: Willen was sluiswachter en tolbaas aan "het sluisje" op de hoek van de Kerklaan en de Kortenhoefse dijk. Later werd dit overgenomen door zijn dochter Gerritje.

• Beroep: Werkman, Sluiswachter, Spinder, Daglooner, Arbeider, Veehouder.

• Religie: Nederlands Hervormd.

Willem trouwde met Marretje van der Vliet, dochter van Harmen van der Vliet en Gerritje den Heldt, op 3 Dec 1870 in Loosdrecht. Marretje werd geboren op 19 Jan 1846 in Loosdrecht en is overleden op 14 Jul 1916 in Kortenhoef op 70-jarige leeftijd.

• Religie: Nederlands Hervormd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 688 V    i. Marretje Hagen werd geboren op 12 Jun 1871 in Kortenhoef en is overleden op 26 Apr 1935 in Ankeveen op 63-jarige leeftijd.

   689 V    ii. Gerritje Hagen werd geboren op 11 Apr 1873 in Kortenhoef en is overleden op 20 Jun 1873 in Kortenhoef.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-04-1873.

• Religie: Nederlands Hervormd.

   690 V    iii. Gerritje Hagen werd geboren op 23 Apr 1874 in Kortenhoef en is overleden op 22 Sep 1874 in Kortenhoef.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-04-1874.

• Religie: Nederlands Hervormd.

   691 M    iv. Johannes Hagen werd geboren op 9 Okt 1875 in Kortenhoef en is overleden op 6 Jun 1879 in Kortenhoef op 3-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-10-1875.

• Religie: Nederlands Hervormd.

+ 692 M    v. Harmen Hagen werd geboren op 19 Sep 1877 in Kortenhoef.

   693 V    vi. Gerritje Hagen werd geboren op 1 Jul 1879 in Kortenhoef.

   694 V    vii. Engeltje Hagen werd geboren op 14 Okt 1880 in Kortenhoef.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-10-1880

• Religie: Nederlands Hervormd.

Engeltje trouwde met Willem Geijtenbeek, zoon van Jan Geijtenbeek en Cornelia Beek, op 11 Jul 1902 in Kortenhoef. Willem werd geboren in 1878 in Baarn.

Huwelijksnotities: Bij het burgerlijk huwelijk van Engeltje en Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Theebe (geb. ±1837), Arie Hagen (1839-1918), Hendrik Ridder (geb. ±1860) en Jan Geijtenbeek (geb. ±1875).

• Beroep: Timmerman.

+ 695 M    viii. Johannes(Jan) Hagen werd geboren op 8 Sep 1881 in Kortenhoef en is overleden op 14 Feb 1963 in Kortenhoef op 81-jarige leeftijd.

+ 696 V    ix. Gerritje Hagen werd geboren op 27 Jul 1885 in Kortenhoef en is overleden op 5 Aug 1963 in Kortenhoef op 78-jarige leeftijd.

494. Cornelis Hagen werd geboren op 21 Feb 1846 in Kortenhoef en is overleden op 29 Jan 1915 in Hilversum op 68-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-02-1846.

• Beroep: Wever, Arbeider.

Cornelis trouwde met Mietje Tabak, dochter van Gerrit Tabak en Geertje Vos, op 19 Jun 1872 in Hilversum. Mietje werd geboren op 9 Nov 1841 in Hilversum en is overleden op 25 Mei 1926 in Hilversum op 84-jarige leeftijd.

• Beroep: Spinster.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 697 V    i. Jaantje Hagen werd geboren op 28 Nov 1872 in Hilversum.

+ 698 M    ii. Gerrit Hagen werd geboren op 4 Mei 1874 in Hilversum.

+ 699 V    iii. Geertje Hagen werd geboren op 8 Jun 1877 in Hilversum en is overleden op 2 Nov 1907 in Hilversum op 30-jarige leeftijd.

   700 V    iv. Johanna Hagen werd geboren op 17 Dec 1881 in Hilversum en is overleden op 1 Sep 1882 in Hilversum.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-12-1881. Bij de aangifte van de geboorte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Hagen (geb. 1816), Cornelis Hagen (1846-1915) en Willem Hage (geb. 1849).

495. Willem Hagen werd geboren op 22 Jan 1849 in Hilversum.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-01-1849. Bij de aangifte van de geboorte van Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Zwaan (geb. ±1810), Gerrit Droppel (geb. ±1812) en Willem Hagen (geb. 1816).

Algemene notities: Willem trekt in1909, als weduwnaar, in bij zijn broer Cornelis. Zijn dochter Jaantje is daar al sinds mei 1902. Zij wonen in de Kampstraat te Hilversum.
Willem vertrekt op 16 september 1911 op 62-jarige leeftijd naar Steenwijkerwold.

• Beroep: Wever.

Willem trouwde met Mietje Bruijenberg, dochter van Willem Bruijenberg en Hendrica Triebels, op 13 Jun 1877 in Hilversum. Mietje werd geboren omstreeks 1848 in Hilversum en is overleden in 1902 in Hilversum ongeveer 54 jaar oud.

Overlijdensnotities: Vermoedelijk in 1902 omdat haar dochter Jaantje dan gaat wonen bij haar zwager Cornelis.

• Beroep: Dienstbode.

Kind uit dit huwelijk:

   701 V    i. Johanna(Jaantje) Hagen werd geboren op 21 Dec 1878 in Hilversum en werd gedoopt op 23 Dec 1878 in Hilversum.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-12-1878. Bij de aangifte van de geboorte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Triebels (geb. ±1816), Cornelis Hagen (1846-1915) en Willem Hage (geb. 1849).

Johanna(Jaantje) trouwde met Willem Swanink, zoon van Willem Swanink en Johanna G. Kraan, op 8 Apr 1905 in Hilversum. Willem werd geboren op 26 Mrt 1878 in Soest.

Huwelijksnotities: Het echtpaar vertrok op 13 juli 1905 naar Soest.

499. Gerrit Hagen werd geboren op 18 Nov 1859 in Hilversum en is overleden op 8 Nov 1903 in Hilversum op 43-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-11-1859. Bij de aangifte van de geboorte van Gerrit waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Hagen (geb. 1816), Gerrit Bollebakker (geb. ±1828) en Willem Lam (geb. ±1834).

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-11-1903. Bij de aangifte van het overlijden van Gerrit waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Koppel (geb. ±1866) en Hendrik van den Brakel (geb. ±1875).

• Beroep: Wever.

• Religie: Rooms katholiek.

Gerrit trouwde met Alida Huisers, dochter van Bernardus Huisers en Aaltje Poort, op 27 Aug 1890 in Hilversum. Alida werd geboren op 27 Jul 1859 in Hilversum en is overleden na 4 Nov 1920.

• Beroep: Naaister.

• Religie: Rooms katholiek.

Kinderen uit dit huwelijk:

   702 V    i. Jaantje Hagen werd geboren op 8 Aug 1891 in Hilversum.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-08-1891. Bij de aangifte van de geboorte van Jaantje waren de volgende getuigen aanwezig: Bernardus Huisers (geb. ±1825), Cornelis Hagen (1846-1915) en Gerrit Hagen (1859-1903).

Algemene notities: Jaantje vertrok op 10 mei 1913 naar Heel en Panzeel in het Sint Annagesticht waarschijnlijk om non te worden

• Religie: Rooms katholiek.

   703 V    ii. Alida Hagen werd geboren op 13 Jan 1893 in Hilversum.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-01-1893. Bij de aangifte van de geboorte van Alida waren de volgende getuigen aanwezig: Barend Schulting (geb. 1841), Gerrit Hagen (1859-1903) en Jacobus Ros (geb. ±1863).

• Religie: Rooms katholiek.

   704 V    iii. Maria Hagen werd geboren op 25 Jun 1894 in Hilversum.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-06-1894. Bij de aangifte van de geboorte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Hagen (1846-1915), Gerrit Hagen (1859-1903) en Jacobus Ros (geb. ±1863).

• Religie: Rooms katholiek.

   705 M    iv. Willem Bernardus Hagen werd geboren op 26 Sep 1895 in Hilversum.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-09-1895. Bij de aangifte van de geboorte van Willem Bernardus waren de volgende getuigen aanwezig: Barend Schulting (geb. 1841), Willem van der Linden (geb. ±1847) en Gerrit Hagen (1859-1903).

• Beroep: Blikslager.

• Religie: Rooms katholiek.

   706 M    v. Bernardus Hagen werd geboren op 9 Dec 1896 in Hilversum en is overleden op 4 Nov 1920 in Hilversum op 23-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-12-1896. Bij de aangifte van de geboorte van Bernardus waren de volgende getuigen aanwezig: Barend Schulting (geb. 1841), Willem van der Linden (geb. ±1847) en Gerrit Hagen (1859-1903).

• Beroep: Metaalbewerker.

• Religie: Rooms katholiek.

   707 V    vi. Johanna Hagen werd geboren op 27 Mei 1898 in Hilversum en is overleden op 11 Jun 1898 in Hilversum.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-05-1898. Bij de aangifte van de geboorte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Barend Schulting (geb. 1841), Willem van der Linden (geb. ±1847) en Gerrit Hagen (1859-1903).

• Religie: Rooms katholiek.

   708 V    vii. Johanna Hagen werd geboren op 11 Aug 1899 in Hilversum en is overleden op 11 Nov 1899 in Hilversum.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-08-1899. Bij de aangifte van de geboorte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Gerbert van den Berg (geb. ±1847), Gerrit Hagen (1859-1903) en Bertus Huisers (geb. ±1873).

• Religie: Rooms katholiek.

   709 M    viii. Gerardus Hagen werd geboren op 7 Apr 1901 in Hilversum.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-04-1901. Bij de aangifte van de geboorte van Gerardus waren de volgende getuigen aanwezig: Marinus Verboon (geb. 1843), Gerrit Hagen (1859-1903) en Marinus Spoon (geb. 1873).

Algemene notities: Gerardus vertrok op 10 mei 1918 naar de Prins Hendrik kazerne te Nijmegen om daar opgeleid te worden tot, zoals dat toen heette, Koloniaal.

500. Willem Hagen werd geboren op 6 Jan 1849 in Leeuwarden.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-01-1849

• Religie: Nederlands Hervormd.

Willem trouwde met Cathalina Ewijk, dochter van Cornelis Ewijk en Johanna van Dijk, op 3 Jul 1867 in Utrecht. Cathalina werd geboren omstreeks 1839 in Eethen.

Kind uit dit huwelijk:

+ 710 M    i. Aart Willem Hagen werd geboren omstreeks 1868 in Utrecht.

506. Johannes Hagen werd geboren op 13 Nov 1836 in 's-Graveland.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-11-1836. Bij de aangifte van de geboorte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Abraham Giel (geb. ±1795), Johannes Hagen (1807-1874) en Gerrit Ashoff (geb. ±1810).

• Beroep: Werkman.

Johannes trouwde met Gerrigje van Osnabrugge, dochter van Dirk van Osnabrugge en Jannigje Lodder, op 3 Jan 1862 in Nigtevecht. Gerrigje werd geboren omstreeks 1833 in Zeist.

Kinderen uit dit huwelijk:

   711 V    i. Maria Hagen werd geboren op 12 Jan 1862 in 's-Graveland en is overleden op 18 Jan 1862 in 's-Graveland.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-01-1862. Bij de aangifte van de geboorte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Bosdam (geb. ±1800), Albert Vree (geb. 1823) en Johannes Hagen (geb. 1836).

+ 712 M    ii. Jan Hagen werd geboren omstreeks 1865 in Nigtevecht.

   713 V    iii. Jannetje Hagen werd geboren omstreeks 1867 in Nigtevecht.

Jannetje trouwde met Jacob Anton Andreas Schipper, zoon van Jan Schipper en Metje Roosendaal, op 30 Mrt 1894 in Nigtevecht. Jacob werd geboren omstreeks 1867.

   714 V    iv. Maria Hagen werd geboren omstreeks 1871 in Nigtevecht.

Maria had een relatie met Pieter Boelhouwer, zoon van Meijer Boelhouwer en Aletta Schuller. Pieter werd geboren omstreeks 1871.

511. Pieter Hagen werd geboren op 15 Feb 1845 in 's-Graveland en is overleden op 23 Jul 1894 in Utrecht op 49-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-02-1845. Bij de aangifte van de geboorte van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk Pekelharing (geb. ±1784), Pieter Bosdam (geb. ±1800) en Johannes Hagen (1807-1874).

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-08-1894

• Beroep: Arbeider, Landbouwersknecht. Werkman, Boerenknecht.

Pieter trouwde met Jannetje Hagen, dochter van David Hagen en Marretje(Matje) Tassen, op 8 Sep 1877 in 's-Graveland. Jannetje werd geboren op 16 Mrt 1852 in 's-Graveland en is overleden op 31 Jul 1912 in Kortenhoef op 60-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-03-1852. Bij de aangifte van de geboorte van Jannetje waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Boelhouwer (geb. ±1795), David Hagen (1815-1879) en Jordaan Bastiaan de Lange (geb. ±1819).

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-08-1912. Bij de aangifte van het overlijden van Jannetje waren de volgende getuigen aanwezig: Albert Sent (geb. ±1841) en Hendrik Ridder (geb. ±1860).

• Religie: Nederlands Hervormd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 715 M    i. David Hagen werd geboren op 11 Okt 1880 in Kortenhoef en is overleden op 22 Nov 1947 in Hilversum op 67-jarige leeftijd.

+ 716 V    ii. Maria Hagen werd geboren op 19 Apr 1882 in 's-Graveland en is overleden op 7 Mrt 1928 in Ankeveen op 45-jarige leeftijd.

Pieter trouwde vervolgens met Maria Timmerman, dochter van Klaas Timmerman en Margaretha van Kampen, op 1 Mei 1869 in 's-Graveland. Maria werd geboren op 4 Okt 1843 in Loosdrecht en is overleden op 27 Jun 1877 in Kortenhoef op 33-jarige leeftijd.

• Beroep: Dienstbode.

• Religie: Nederlands Hervormd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 717 M    i. Klaas Hagen werd geboren op 7 Apr 1867 in Kortenhoef en is overleden op 20 Jan 1952 in Hilversum op 84-jarige leeftijd.

+ 718 M    ii. Johannes Hagen werd geboren op 6 Jul 1870 in Kortenhoef en is overleden in Nov 1951 in Diemen op 81-jarige leeftijd.

+ 719 V    iii. Margaretha Hagen werd geboren op 15 Sep 1872 in Kortenhoef.

513. Egbertus(Bart) Hagen werd geboren op 22 Jan 1849 in 's-Graveland en is overleden op 26 Mrt 1930 in 's-Graveland op 81-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-01-1849. Bij de aangifte van de geboorte van Egtbertus waren de volgende getuigen aanwezig: Albert Roosendaal (geb. ±1807), Johannes Hagen (1807-1874) en Nicolaas de Wilde (geb. ±1811).

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-03-1930. Bij de aangifte van het overlijden van Egtbertus waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Hoogendoorn (geb. ±1868) en Willem van de Meent (geb. 1879).

• Beroep: Stalknecht, Agent van politie, Werkman, Koopman, Arbeider, Melkboer. Bertus was ook lantaarnopsteker.

• Religie: Nederlands Hervormd.

Egbertus(Bart) trouwde met Antje Luijer, dochter van Abraham Luijer en Jannetje Ockhuijsen, op 18 Aug 1871 in Kortenhoef. Antje werd geboren op 20 Okt 1847 in Kortenhoef en is overleden op 31 Jan 1905 in 's-Graveland op 57-jarige leeftijd.

• Religie: Nederlands Hervormd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 720 M    i. Abraham Hagen werd geboren op 20 Dec 1871 in Kortenhoef en is overleden op 17 Okt 1966 in 's-Graveland op 94-jarige leeftijd.

   721 V    ii. Maria Hagen werd geboren op 5 Apr 1874 in Ankeveen.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-04-1874. Bij de aangifte van de geboorte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter den Hollander (geb. 1821), Antonius Verhoeven (geb. ±1827) en Egtbertus Hagen (1849-1930).

   722 V    iii. Jannetje Hagen werd geboren op 19 Jun 1876 in Ankeveen.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-06-1876. Bij de aangifte van de geboorte van Jannetje waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter den Hollander (geb. 1821), Dirk Booij (geb. ±1828) en Egtbertus Hagen (1849-1930).

Algemene notities: Jannetje wwonde tot aan haar huwelijk in Amersfoort. Mogelijk is ze na haar huwelijk ook in Den Bosch gaan wonen.

Jannetje trouwde met Pieter Dirk Adriaan de Backere, zoon van George Jacobus Leonardus de Backere en Petronellam Maria Beijloo, op 6 Nov 1906 in 's-Graveland. Pieter werd geboren in 1879 in Grave.

Algemene notities: Pieterm was tijdens zijn huwelijk sergeant-fourier en woonde te 's-Hertogenbosch.

• Beroep: Sergeant Fourier.

   723 V    iv. Neeltje Hagen werd geboren op 27 Dec 1878 in 's-Graveland en is overleden op 11 Apr 1881 in 's-Graveland op 2-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-12-1878. Bij de aangifte van de geboorte van Neeltje waren de volgende getuigen aanwezig: Albert Vree (geb. 1823), Hermanus Reywinkel (geb. ±1848) en Egtbertus Hagen (1849-1930).

   724 V    v. Geertje Hagen werd geboren op 14 Mrt 1881 in 's-Graveland.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-03-1881. Bij de aangifte van de geboorte van Geertje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Tobias Kost (geb. 1836), Egtbertus Hagen (1849-1930) en Pieter Hennipman (geb. ±1850).

Geertje trouwde met Willem van Beek, zoon van Gijsbertus van Beek en Gijsje van Wessel, op 26 Feb 1914 in 's-Graveland. Willem werd geboren in 1886 in Hoevelaken.

• Beroep: Huisknecht, 's-Graveland.

+ 725 M    vi. Johannes Hagen werd geboren op 12 Sep 1883 in 's-Graveland.

+ 726 M    vii. Hendrik Jacobus Hagen werd geboren op 23 Dec 1885 in 's-Graveland en is overleden op 3 Dec 1979 in 's-Graveland op 93-jarige leeftijd.

   727 V    viii. Neeltje Hagen werd geboren op 2 Jan 1891 in 's-Graveland.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-01-1891. Bij de aangifte van de geboorte van Neeltje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Tobias Kost (geb. 1836), Hendrik Janzoon Hafkamp (geb. ±1842) en Egtbertus Hagen (1849-1930).

517. Abraham Hagen werd geboren op 6 Nov 1846 in Kortenhoef en is overleden op 29 Dec 1879 in Kortenhoef op 33-jarige leeftijd.

• Beroep: Daggelder.

Abraham trouwde met Willemijntje Veerman, dochter van Andries Veerman en Geertje Hubert, op 18 Mei 1878 in Kortenhoef. Willemijntje werd geboren op 21 Okt 1852 in Kortenhoef.

• Beroep: Dienstbode.

Kind uit dit huwelijk:

   728 M    i. Gijsbert Hagen werd geboren op 25 Feb 1879 in Kortenhoef en is overleden op 11 Jul 1879 in Kortenhoef.

520. Jan Hagen werd geboren op 22 Dec 1852 in Kortenhoef en is overleden op 3 Jun 1905 in Kortenhoef op 52-jarige leeftijd.

• Beroep: Werkman, Turfmaker, groenteman.

Jan trouwde met Kornelia Venendaal, dochter van Jan Venendaal(van Veenendaal) en Jannetje de Geert(Geest), op 5 Mei 1877 in Kortenhoef. Kornelia werd geboren op 17 Feb 1853 in Baarn.

• Beroep: Dienstbode.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 729 M    i. Pieter Hagen werd geboren op 9 Sep 1877 in Kortenhoef.

   730 V    ii. Jansje Hagen werd geboren op 6 Apr 1879 in Kortenhoef.

Jansje trouwde met Jacob Valk, zoon van Jan Valk en Maria Brinkman, op 14 Mrt 1902 in Kortenhoef. Jacob werd geboren in 1877 in Maasland.

• Beroep: Verver.

521. Jannetje Hagen werd geboren op 17 Nov 1854 in Kortenhoef.

Algemene notities: Jannetje had op 15 januari 1884 een levenloos kind ter wereld bebracht.

Jannetje trouwde met Frederik Nieman, zoon van Hendrik Nieman en Jacoba Heijstee, op 30 Apr 1887 in Kortenhoef. Frederik werd geboren in 1863 in Kortenhoef.

Algemene notities: Weduwnaar van Trijntje Voorn

• Beroep: Werkman, schipper.

Kinderen uit dit huwelijk:

   731 V    i. Jacoba Nieman werd geboren op 9 Mrt 1888 in Kortenhoef.

   732 V    ii. Annetje Nieman werd geboren op 27 Mei 1889 in Kortenhoef.

   733 M    iii. Hendrik Nieman werd geboren op 7 Mei 1891 in Kortenhoef.

   734 V    iv. Pietje Nieman werd geboren op 20 Sep 1892 in Kortenhoef.

   735 M    v. Frederik Nieman werd geboren op 15 Apr 1894 in Kortenhoef.

   736 V    vi. Maria Nieman werd geboren op 17 Jan 1897 in Kortenhoef.

523. Wijntje Hagen werd geboren op 2 Jan 1860 in Kortenhoef.

Wijntje trouwde met Pieter Nicolaas(Klaas) Bakker, zoon van Pieter Bakker en Hendrikje Gijzen, op 11 Mei 1894 in Kortenhoef. Pieter werd geboren op 1 Mei 1862 in Weesp, is overleden op 10 Nov 1939 in Kortenhoef op 77-jarige leeftijd en werd begraven op 14 Nov 1939 in Kortenhoef.

Begrafenisnotities: De rouwdienst werd geleid door Ds Loos.
Op de begrafenis waren o.a. aanwezig burgemeester J. E. van Nes van Meeerkerk, de gemeentesecretaris de heer D. Wildeboer, de raadsleden L. den Broeder en P. Bakker en de kunstenaar K. Koster uit Hilvwersum.

Algemene notities: Klaas was in Kortenhoef een zeer bekend figuur als tolbaas en als gemeenteraadslid van de SDAP. Ook was hij een groot aantal jaren wethouder en loco burgemeester. Daarnaast is hij ook nog enige jaren ouderling van de Ned. Herv. kerk.
Tijdens de 1e wereldoorlog van 1914/1918 was hij lid van de commissie voor levensmiddelenvoorziening.

Klaas was een man vol humor. Hij voerde een klein uitspanninkje waar priklimonade en vosco(een soort chocoladedrank) werd verkocht.
Echter, de goede bekende van hem, konden stiekumm wel eens een biertje of borreltje bij hem bestellen, hetgeen natuurlijk wettelijk verboden was. Op zekere dag kwam er iemand die iets te drinken vroeg met alcohol. Klaas hadf direct in de gaten dat dit een controleur betrof en vroeg hem wat hij vond van een lekker rood wijntje, waarop de man zei `Graag`.
Even later stond Klaas voor hem met zijn leihebbende vrouw Wijntje. Zij had namelijk rood haar!
Hij was ook een van de eerste die bootjes ging verhuren.

• Beroep: Tolbaas, aan de Zuwe te Kortenhoef.

Kinderen uit dit huwelijk:

   737 V    i. Annetje Bakker werd geboren op 30 Mrt 1895 in Kortenhoef.

Annetje trouwde met G. van Dijk.

   738 V    ii. Huberta Johanna Jac. Bakker werd geboren op 20 Jun 1897 in Kortenhoef.

Huberta trouwde met A. H. Saltink.

   739 M    iii. Pieter Bakker werd geboren op 19 Jan 1900 in Kortenhoef.

Algemene notities: Piet werd beroeps/militair bij de toenmalige Nederlandsche Luchtstrijdkrachten(later de Koninklijke LuchtMacht).
Hij bracht het tot kapitein vlieger. Hij vloog vaak laag over de Zuwe, tot grote schrik van zijn moeder.

Pieter trouwde met A. C. Adriaanse.

537. Johan Adam Hagen werd geboren op 6 Mrt 1834 in Breukelen-Nijenrode.

• Beroep: Slagter, vanaf <19-09-1860 tot >16-12-1861.

Johan trouwde met Willelmina Johanna Gesina Haarbrink, dochter van Derk Haarbrink en Berendina Mesland, op 10 Mei 1859 in Breukelen-Nijenrode. Willelmina werd geboren omstreeks 1829 in Deventer.

Kinderen uit dit huwelijk:

   740 M    i. Pieter Christiaan Hagen werd geboren op 19 Sep 1860 in Breukelen-Nijenrode.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-09-1860. Bij de aangifte van de geboorte van Pieter Christiaan waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk van der Veen (geb. ±1819), Gerardus Korman (geb. ±1827) en Johan Adam Hagen (geb. 1834).

   741 M    ii. Dirk Hagen werd geboren op 16 Dec 1861 in Breukelen-Nijenrode.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-12-1861. Bij de aangifte van de geboorte van Dirk waren de volgende getuigen aanwezig: Gijsbert van Dijk (geb. ±1818), Gerardus Korman (geb. ±1827) en Johan Adam Hagen (geb. 1834).

560. Abraham Hagen werd geboren op 9 Okt 1843 in Huizen en is overleden op 25 Aug 1920 in Hilversum op 76-jarige leeftijd.

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-08-1920. Bij de aangifte van het overlijden van Abraham waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis van Norden (geb. ±1871) en Jan van Geelen (geb. ±1873).

• Beroep: Arbeider, Daglooner, Veerschipper, Werkman, Schipper.

Abraham trouwde met Adriana(Jannetje, Jaantje) Bollebakker, dochter van Cornelis Bollebakker en Lammertje Vos, op 18 Dec 1869 in 's-Graveland. Adriana(Jannetje, werd geboren op 12 Nov 1835 in Hilversum en is overleden op 29 Sep 1898 in Kortenhoef op 62-jarige leeftijd.

• Beroep: Werkbode.

Kinderen uit dit huwelijk:

   742 V    i. Lammertje Hagen werd geboren op 11 Jan 1873 in Kortenhoef en is overleden op 2 Feb 1873 in Kortenhoef.

+ 743 V    ii. Marretje Hagen werd geboren op 14 Aug 1874 in Kortenhoef en is overleden op 13 Mei 1913 in Hilversum op 38-jarige leeftijd.

   744 V    iii. Lammertje Hagen werd geboren op 11 Nov 1875 in Kortenhoef en is overleden op 7 Dec 1875 in Kortenhoef.

   745 V    iv. Jannetje Hagen werd geboren op 22 Dec 1876 in Kortenhoef en is overleden op 6 Mrt 1877 in Kortenhoef.

   746 M    v. Cornelis Hagen werd geboren op 30 Jun 1882 in Kortenhoef en is overleden op 7 Mei 1883 in Kortenhoef.

Abraham trouwde vervolgens met Maria Elisabeth Wennekes, dochter van Gerardus Martinus Wennekes en Margaretha Martinus Lekman, op 5 Apr 1899 in Kortenhoef. Maria werd geboren op 23 Okt 1857 in Nijmegen en is overleden na 27 Aug 1920.

Huwelijksnotities: Bij het burgerlijk huwelijk van Abraham en Maria Elisabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Vlaanderen (geb. ±1833), Jan Tobias Kost (geb. 1836), Hendrik Ridder (geb. ±1860) en Fredrik Nieman (geb. ±1863).
Het echtpaar woonde aan de Konongsstraat te Hilversum.

562. Jannetje Hagen werd geboren op 16 Mrt 1852 in 's-Graveland en is overleden op 31 Jul 1912 in Kortenhoef op 60-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-03-1852. Bij de aangifte van de geboorte van Jannetje waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Boelhouwer (geb. ±1795), David Hagen (1815-1879) en Jordaan Bastiaan de Lange (geb. ±1819).

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-08-1912. Bij de aangifte van het overlijden van Jannetje waren de volgende getuigen aanwezig: Albert Sent (geb. ±1841) en Hendrik Ridder (geb. ±1860).

• Religie: Nederlands Hervormd.

Jannetje trouwde met M. Timmerman.

Jannetje trouwde vervolgens met Pieter Hagen, zoon van Johannes Hagen en Maria Rozendaal, op 8 Sep 1877 in 's-Graveland. Pieter werd geboren op 15 Feb 1845 in 's-Graveland en is overleden op 23 Jul 1894 in Utrecht op 49-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-02-1845. Bij de aangifte van de geboorte van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk Pekelharing (geb. ±1784), Pieter Bosdam (geb. ±1800) en Johannes Hagen (1807-1874).

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-08-1894

• Beroep: Arbeider, Landbouwersknecht. Werkman, Boerenknecht.

(Dubbele vermelding. Zie Persoon 511)

564. Hendrik Hagen werd geboren in 1854 in Huizen en is overleden op 10 Dec 1935 in Kortenhoef op 81-jarige leeftijd.

• Beroep: Boerenknecht.

Hendrik trouwde met Wilhelmina van Koelen, dochter van Hendrik van Koelen en Maria Renes, op 30 Aug 1879 in Kortenhoef. Wilhelmina werd geboren op 9 Jan 1853 in Amersfoort en is overleden op 2 Sep 1925 in Kortenhoef op 72-jarige leeftijd.

• Beroep: Werkbode.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 747 M    i. David Hagen werd geboren op 28 Nov 1879 in Kortenhoef en is overleden op 27 Dec 1941 in Kortenhoef op 62-jarige leeftijd.

   748 M    ii. Hendrikus Hagen werd geboren op 7 Okt 1881 in Kortenhoef.

• Beroep: Schilder.

Hendrikus trouwde met Gerarda Veenman, dochter van Klaas Veenman en Derethea Koenen, op 7 Jun 1905 in Ankeveen. Gerarda werd geboren in 1881 in Ankeveen.

+ 749 M    iii. Jan Hagen werd geboren op 7 Jun 1883 in Kortenhoef, is overleden op 11 Nov 1959 in Kortenhoef op 76-jarige leeftijd en werd begraven in Kortenhoef.

   750 V    iv. Maria Hagen werd geboren op 3 Sep 1885 in Kortenhoef.

   751 V    v. Marretje Hagen werd geboren op 17 Jan 1887 in Kortenhoef.

Marretje trouwde met Wilhelmus de Gooijer, zoon van Hendrik de Gooijer en Cornelia Krijnen, in Kortenhoef. Wilhelmus werd geboren op 7 Jan 1887 in Naarden.

• Beroep: Werrkman.

   752 V    vi. Maria Hagen werd geboren op 18 Apr 1890 in Kortenhoef.

+ 753 M    vii. Pieter Hagen werd geboren op 23 Mei 1893 in Kortenhoef en is overleden op 8 Mrt 1920 in Kortenhoef op 26-jarige leeftijd.

567. Hendrika Hagen werd geboren op 15 Mei 1853 in Kortenhoef en is overleden op 12 Aug 1925 in Kortenhoef op 72-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-03-1825.

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-08-1925. Bij de aangifte van het overlijden van Hendrika waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Jacobus Hagen (1869-1935) en Dirk Tuin (geb. ±1887).

• Religie: Nederlands Hervormd.

Hendrika trouwde met Johannes Rudolf Eggerding. Johannes is overleden vσσr 12 Aug 1925.

Kind uit dit huwelijk:

   754 V    i. Maria Ludovica Eggerding werd geboren in 1894 in Amsterdam.

Maria trouwde met Dirk Tuin, zoon van Gerrit Tuin en Jacoba van de Velden, op 27 Sep 1912 in Kortenhoef. Dirk werd geboren in 1887 in Kortenhoef.

• Beroep: Werkman.

569. Abraham Hagen werd geboren op 14 Dec 1858 in Kortenhoef en is overleden op 16 Mrt 1896 in Kortenhoef op 37-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-12-1858.

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-03-1896. Bij de aangifte van het overlijden van Abraham waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Pos (geb. ±1840) en Abraham Nicolaas Boom (geb. 1853).

• Beroep: Werkman.

• Religie: Nederlands Hervormd.

Abraham trouwde met Naatje de Boer, dochter van Hendrik de Boer en Anna ten Hooft, op 9 Aug 1890 in Kortenhoef. Naatje werd geboren op 28 Jun 1855 in Bunschoten en is overleden op 6 Jul 1932 in Kortenhoef op 77-jarige leeftijd.

Huwelijksnotities: Bij het burgerlijk huwelijk van Abraham en Naatje waren de volgende getuigen aanwezig: Wilhelmus Gijsbertus Beyer (geb. 1838), Abraham Nicolaas Boom (geb. 1853), Jacobus de Kloet (geb. ±1856) en Hendrik Bakker (geb. ±1864).

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-07-1932. Bij de aangifte van het overlijden van Naatje waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Pos (geb. 1873) en Wouter Cornelis Langelaar (geb. ±1889).

• Beroep: Dienstbode.

• Religie: Nederlands Hervormd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   755 V    i. Geertruida Hagen werd geboren op 8 Jul 1891 in Kortenhoef en is overleden op 21 Nov 1976 in Kortenhoef op 85-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-07-1891.

• Religie: Nederlands Hervormd.

Geertruida trouwde met Aart van de Bunt, zoon van Rijk van de Bunt en Jannetje van de Glind, op 12 Sep 1934 in Kortenhoef. Aart werd geboren in 1886 in Ede.

• Beroep: Huisknecht.

   756 M    ii. Hendrik Hagen werd geboren op 11 Okt 1892 in Kortenhoef.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-10-1892.

• Religie: Nederlands Hervormd.

   757 V    iii. Cornelia Hagen werd geboren op 2 Mrt 1895 in Kortenhoef en is overleden op 3 Sep 1895 in Kortenhoef.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-03-1895.

• Religie: Nederlands Hervormd.

572. Jannetje Hagen werd geboren op 8 Okt 1865 in Kortenhoef en is overleden op 29 Okt 1933 in Kortenhoef op 68-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-10-1865.

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-10-1933. Bij de aangifte van het overlijden van Jannetje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Schouten (geb. ±1882) en Wouter Cornelis Langelaar (geb. ±1889).

• Religie: Nederlands Hervormd.

• Beroep: Dienstbode.

Jannetje trouwde met iemand.

Haar kind was:

+ 758 V    i. Klasina Hagen werd geboren op 2 Mrt 1884 in Kortenhoef en is overleden op 16 Mrt 1969 in Kortenhoef op 85-jarige leeftijd.

573. Neeltje Hagen werd geboren op 23 Sep 1868 in Kortenhoef en is overleden op 14 Feb 1940 in Kortenhoef op 71-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-09-1868.

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-02-1940. Bij de aangifte van het overlijden van Neeltje was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Boom (geb. 1898).

• Religie: Nederlands Hervormd.

Neeltje trouwde met Abraham Nicolaas Boom, zoon van Jan Jacobus Boom en Maria Pasie, op 6 Aug 1887 in Kortenhoef. Abraham werd geboren op 18 Jun 1853 in Kortenhoef en is overleden op 10 Mei 1927 in Kortenhoef op 73-jarige leeftijd.

Huwelijksnotities: Bij het burgerlijk huwelijk van Neeltje en Abraham Nicolaas waren de volgende getuigen aanwezig: Fredrik Nicolaas Steffens (geb. ±1821), Jan de Jong (geb. ±1837), Jan Boom (geb. ±1845) en Pieter Kloet (geb. ±1861).

Algemene notities: Klaas Boom was een zwart6bebaarde dorpsfighuur in dienst van de polder Kortenhoef. Hij was polderbode en bracht in die hoedanigheid o.a. de aanslagen van de polderbelasting rond naar de ingelanden. Hij werd bijgestaan door zoon Cees.

• Beroep: Visscher, Polderbode.

Kinderen uit dit huwelijk:

   759 M    i. Johannus jacobus Boom werd geboren op 9 Dec 1887 in Kortenhoef.

   760 V    ii. Geertruida Boom werd geboren op 7 Apr 1889 in Kortenhoef.

Algemene notities: Weduwe van Pieter van de Velden.

• Beroep: Veehoudster.

Geertruida trouwde met Jan Blom, zoon van Jan Blom en Maria van Oostram, op 17 Aug 1916 in Kortenhoef. Jan werd geboren in 1884 in Kortenhoef.

• Beroep: Landbouwer.

   761 V    iii. Maria Petronella Boom werd geboren op 3 Aug 1891 in Kortenhoef.

   762 V    iv. Cornelia Boom werd geboren op 11 Apr 1893 in Kortenhoef.

   763 V    v. Petronella Boom werd geboren in 1896 in Kortenhoef.

Petronella trouwde met Teunis Schouten, zoon van Krijn Schouten en Teuntje van de Wal, op 26 Mei 1916 in Kortenhoef. Teunis werd geboren in 1890 in Kortenhoef.

   764 M    vi. Cornelis Boom werd geboren op 23 Apr 1898 in Kortenhoef.

• Beroep: Los arbeider.

   765 V    vii. Jannetje Boom werd geboren op 7 Mrt 1907 in Kortenhoef.

   766 V    viii. Elisa Boom werd geboren op 7 Dec 1914 in Kortenhoef.

574. Abraham Hagen werd geboren op 10 Jan 1861 in Kortenhoef en is overleden vσσr 27 Apr 1921.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-01-1861.

• Beroep: Koopman.

• Religie: Nederlands Hervormd.

Abraham trouwde met Aagje van der Velden, dochter van Dirk van der Velden en Jannetje Hartog, op 15 Nov 1894 in 's-Graveland. Aagje werd geboren op 14 Okt 1862 in Kortenhoef.

Algemene notities: Weduwe van Gijsbert van Harderwijk.

• Beroep: Werkster.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 767 V    i. Geertje Hagen werd geboren op 25 Jun 1898 in Weesperkarspel, is overleden op 13 Okt 1974 in Hilversum op 76-jarige leeftijd en werd begraven op 17 Okt 1974 in Ankeveen.

   768 V    ii. Cornelia Hagen werd geboren op 10 Jan 1903 in Weesperkarspel.

Cornelia trouwde met Dirk van der Horst, zoon van Hendrik van der Horst en Dirkje van Drie, op 3 Sep 1925 in Ankeveen. Dirk werd geboren in 1901 in Nijkerk.

• Beroep: Opperman.

575. Geertje Hagen werd geboren op 4 Mrt 1862 in Kortenhoef en is overleden op 26 Jun 1941 in Kortenhoef op 79-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-03-1862.

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-06-1941. Bij de aangifte van het overlijden van Geertje was de volgende getuige aanwezig: Cornelis van Doorn (geb. ±1896).

• Beroep: Dienstbode, Werkster.

• Religie: Nederlands Hervormd.

Geertje trouwde met Hendrik de Vink, zoon van Jan de Vink en Trijntje Baas, op 17 Mei 1884 in Kortenhoef. Hendrik werd geboren op 21 Sep 1859 in Ankeveen en is overleden na 27 Jun 1941 in 's-Graveland.

Huwelijksnotities: Bij het burgerlijk huwelijk van Geertje en Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Schipper (geb. 1824), Hendrik Krook (geb. ±1828), Joris Krook (geb. ±1835) en Jan Tobias Kost (geb. 1836).

• Beroep: Werkman.

Kinderen uit dit huwelijk:

   769 M    i. Jan de Vink werd geboren omstreeks 1884 in 's-Graveland.

   770 M    ii. Abraham de Vink werd geboren op 16 Nov 1885 in 's-Graveland.

   771 M    iii. Johannes de Vink werd geboren op 25 Jan 1888 in 's-Graveland.

   772 M    iv. Cornelis de Vink werd geboren op 6 Jan 1891 in Kortenhoef en is overleden op 6 Jan 1891 in Kortenhoef.

   773 V    v. Catharina Maria de Vink werd geboren op 17 Jun 1892 in 's-Graveland.

   774 V    vi. Geertje de Vink werd geboren omstreeks 1893 in 's-Graveland.

   775 V    vii. Trijntje de Vink werd geboren omstreeks 1900 in 's-Graveland.

   776 M    viii. Cornelis de Vink werd geboren op 16 Aug 1902 in 's-Graveland.

589. Hermanus Hagen werd geboren op 14 Feb 1863 in Hilversum.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-02-1863. Bij de aangifte van de geboorte van Hermanus waren de volgende getuigen aanwezig: Thomas Blondι (geb. ±1797), Gerrit Jongerden (geb. ±1803) en Jelis Hagen (1836-1884).

• Beroep: Brievenbesteller.

Hermanus trouwde met Johanna van Dregt, dochter van Gerrit van Dregt en Derkje Steenbergen, op 12 Mrt 1886 in Baarn. Johanna werd geboren op 17 Sep 1862 in Zwollerkerspel.

Kinderen uit dit huwelijk:

   777 V    i. Derkje Hagen werd geboren op 15 Jun 1886 in Hilversum en is overleden op 22 Apr 1887 in Hilversum.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-06-1886. Bij de aangifte van de geboorte van Derkje waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob van Spengen (geb. ±1854), Gerrit Portengen (geb. ±1861) en Hermanus Hagen (geb. 1863).

   778 V    ii. Derkje Hagen werd geboren op 15 Feb 1888 in Hilversum.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-02-1888. Bij de aangifte van de geboorte van Derkje waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob van Spengen (geb. ±1854), Gerrit Portengen (geb. ±1861) en Hermanus Hagen (geb. 1863).

   779 M    iii. Jelis Hagen werd geboren op 23 Dec 1889 in Hilversum.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-12-1889. Bij de aangifte van de geboorte van Jelis waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob van Spengen (geb. ±1854), Hermanus Hagen (geb. 1863) en Jan Willem Anthony Wevers (geb. ±1864).

   780 V    iv. Gerritje Hagen werd geboren op 23 Aug 1891 in Hilversum.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-08-1891. Bij de aangifte van de geboorte van Gerritje waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob van Spengen (geb. ±1854), Hermanus Hagen (geb. 1863) en Ane Baas (geb. ±1869).

   781 V    v. Elisabeth Hagen werd geboren op 17 Nov 1893 in Hilversum.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-11-1893. Bij de aangifte van de geboorte van Elisabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob van Spengen (geb. ±1854), Hermanus Hagen (geb. 1863) en Johan Bos (geb. ±1866).

   782 V    vi. Johanna Hagen werd geboren op 6 Dec 1895 in Hilversum en is overleden op 9 Apr 1898 in Hilversum op 2-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-12-1895. Bij de aangifte van de geboorte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob van Spengen (geb. ±1854), Jacob Vlaanderen (geb. ±1858) en Hermanus Hagen (geb. 1863).

   783 M    vii. Gerrit Hagen werd geboren op 4 Feb 1899 in Hilversum.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-02-1899. Bij de aangifte van de geboorte van Gerrit waren de volgende getuigen aanwezig: Hermanus Hagen (geb. 1863), Johan Bos (geb. ±1866) en Adolphus Brouwers (geb. ±1872).

   784 M    viii. Hermanus Hagen werd geboren op 14 Dec 1900 in Hilversum.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-12-1900. Bij de aangifte van de geboorte van Hermanus waren de volgende getuigen aanwezig: Hermanus Hagen (geb. 1863), Ubbo Petrus Cuvaljι (geb. ±1871) en Marinus Spoon (geb. 1873).

   785 M    ix. Antonie Hagen werd geboren op 29 Nov 1903 in Hilversum.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-11-1903. Bij de aangifte van de geboorte van Antonie waren de volgende getuigen aanwezig: Marinus Verboon (geb. 1843), Hermanus Hagen (geb. 1863) en Marinus Spoon (geb. 1873).

   786 V    x. Johanna Hagen werd geboren op 21 Dec 1906 in Hilversum.

597. Niesje Hagen werd geboren op 23 Aug 1895 in Kortenhoef.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-08-1895

Algemene notities: Niesje woonde aan de Oude Eemnesserstraat te Hilversum, de oude weg naar Eemnes, tegenwoordig Oude Eemnesserweg genoemd.

Niesje trouwde met iemand.

Haar kind was:

   787 M    i. Bartus Hagen werd geboren omstreeks 1923 in Hilversum en is overleden op 11 Mrt 1924 in Hilversum ongeveer 1 jaar oud.

Algemene notities: Kind van Niesje uit onbekende relatie

598. Marretje Hagen werd geboren op 30 Jan 1862 in Kortenhoef.

• Beroep: Dienstbode, Baakster.

• Religie: Nederlands Hervormd.

Marretje trouwde met Rutger Vlug, zoon van Jan Vlug en Josina Van Henten, op 16 Jul 1897 in Kortenhoef. Rutger werd geboren op 24 Mrt 1866 in Loosdrecht en werd gedoopt op 6 Mei 1866 in Oud-Loosdrecht.

• Beroep: Schipper, Sluiswachter.

Kind uit dit huwelijk:

   788 M    i. N.N. Vlug werd geboren op 18 Okt 1895 in Kortenhoef en is overleden op 18 Okt 1895 in Kortenhoef.

• Afw. dood: levenloos geboren.

599. Josina Hagen werd geboren op 16 Aug 1864 in Hilversum en is overleden op 3 Okt 1938 in Kortenhoef op 74-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-08-1864. Bij de aangifte van de geboorte van Josina waren de volgende getuigen aanwezig: Albertus Bos (geb. ±1822), Jan de Nijs (geb. ±1824) en Manus Gerrit Hagen (1841-1915).

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-10-1938. Bij de aangifte van het overlijden van Josina was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Hermanus Neijsen (geb. ±1895).

• Beroep: Dienstbode.

• Religie: Nederlands Hervormd.

Josina trouwde met Pieter Neijsen, zoon van Jan Hendrik Neijsen en Catharina Kuppers, op 28 Jul 1887 in Kortenhoef. Pieter werd geboren op 2 Dec 1862 in Ankeveen en is overleden in 1910 op 48-jarige leeftijd.

Huwelijksnotities: Bij het burgerlijk huwelijk van Josina en Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Wilhelmus Gijsbertus Beyer (geb. 1838), Klaas van de Velden (geb. ±1838), Jacob Pos (geb. ±1840) en Hendrik Waagmeester (geb. ±1843).

• Religie: Nederlands Hervormd.

• Beroep: Werkman.

Kinderen uit dit huwelijk:

   789 M    i. Gerrit Hermanus Neijsen werd geboren omstreeks 1895.

• Beroep: Los werkman.

Gerrit trouwde met Elisabeth Schouten op 11 Jun 1920 in Kortenhoef. Elisabeth werd geboren in 1895 in Kortenhoef.

   790 V    ii. Johanna Hendrika Neijsen werd geboren in 1893 in Kortenhoef.

• Beroep: Dienstbode.

Johanna trouwde met Frederik Voorn, zoon van Krijn Gerritsz Voorn en Oetje van Voorst, op 14 Nov 1913 in Kortenhoef. Frederik werd geboren op 11 Dec 1889 in Kortenhoef.

• Beroep: Werkman, Bloemenkoopman.

   791 V    iii. Maria Elisabeth Neijsen werd geboren in 1897 in Ankeveen.

Maria trouwde met Hendrik Kroon, zoon van Krijn Kroon en Marretje de Kloet, op 22 Jul 1921 in Kortenhoef. Hendrik werd geboren in 1891 in Kortenhoef.

• Beroep: Werkman.

   792 V    iv. Catharina Neijsen werd geboren op 15 Nov 1890 in Kortenhoef.

   793 V    v. Geertruida Neijsen werd geboren op 23 Okt 1892 in Kortenhoef.

+ 794 M    vi. Jan Hendrik Neijsen werd geboren op 14 Jun 1898 in Kortenhoef en is overleden op 26 Feb 1980 in Kortenhoef op 81-jarige leeftijd.

   795 V    vii. Wilhelmina Neijsen werd geboren op 6 Okt 1901 in Kortenhoef.

Josina trouwde vervolgens met Krijn Schouten, zoon van Jan Schouten en Naatje Schaap, op 10 Mei 1912 in Kortenhoef. Krijn werd geboren op 10 Jul 1856 in Kortenhoef en is overleden op 4 Jan 1923 in Kortenhoef op 66-jarige leeftijd.

Algemene notities: Krijn werd, vawege zijn lichaamslemgte, Lange Krijn genoemd.

• Doop: Kortenhoef.

• Beroep: Werkman, Polderwerker.

601. Pieter Jacobus Hagen werd geboren op 8 Apr 1869 in Kortenhoef en is overleden op 7 Mei 1935 in Kortenhoef op 66-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-04-1869.

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-07-1935

Algemene notities: Pieter Jacobus was tijdens zijn diensttijd gelegerd in Nijkerk waar hij zijn toekomstige vrouw Rijkje van de Bunt ontmoette.
Piet Hagen had als bijnaam "Piet Vet" en was een van de eerste bewoners van de "Spinnerij" welke bestond uit een rij huizen aan de Kortenhoefse dijk tussen de kattebrug en de sluis. Later woonde zij nog jaren in het huisje aan de Kortenhoefse dijk waar de fam. Voorn(Krijn Ιιnduim) en daarna de fam. Breier heeft gewoond en enige tijd bekend stond als het "Antiek Boerderijtje"

• Beroep: Werkman.

• Religie: Nederlands Hervormd.

Pieter trouwde met Rijkje van de Bunt, dochter van Paulus van de Bunt en Gijsbertje van de Kieft, op 17 Nov 1893 in Kortenhoef. Rijkje werd geboren op 27 Okt 1869 in Nijkerk en is overleden op 20 Feb 1934 in Kortenhoef op 64-jarige leeftijd.

Huwelijksnotities: Bij het burgerlijk huwelijk van Pieter Jacobus en Rijkje waren de volgende getuigen aanwezig: Wilhelmus Gijsbertus Beyer (geb. 1838), Jacobus de Kloet (geb. ±1856), Dirk Voorhaar (geb. ±1866) en Hermanus van de Velden (geb. ±1868).

• Beroep: Dienstbode.

• Religie: Nederlands Hervormd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   796 V    i. Geertruida Paulina Hagen werd geboren op 20 Mrt 1894 in Kortenhoef en is overleden op 2 Jun 1894 in Kortenhoef.

+ 797 M    ii. Paulus Hagen werd geboren op 12 Apr 1895 in Kortenhoef, is overleden op 19 Mei 1941 in Kortenhoef op 46-jarige leeftijd en werd begraven op 21 Mei 1941 in Kortenhoef.

+ 798 M    iii. Gerrit Hermanus Hagen werd geboren op 9 Dec 1896 in Kortenhoef, is overleden op 21 Apr 1968 in Kortenhoef op 71-jarige leeftijd en werd begraven op 25 Apr 1968 in 's-Graveland.

+ 799 M    iv. Gijsbertus Hagen werd geboren op 25 Aug 1898 in Kortenhoef, is overleden op 4 Nov 1974 in Hilversum op 76-jarige leeftijd en werd begraven in Kortenhoef.

+ 800 M    v. Gerrit Hagen werd geboren op 2 Sep 1900 in Kortenhoef en is overleden op 27 Jan 1980 in Hilversum op 79-jarige leeftijd.

+ 801 M    vi. Teunis Hagen werd geboren op 29 Okt 1902 in Kortenhoef, is overleden op 21 Okt 1979 in Hilversum op 76-jarige leeftijd en werd begraven op 25 Okt 1979 in Kortenhoef.

+ 802 M    vii. Rijk Hagen werd geboren op 28 Okt 1904 in Kortenhoef en is overleden op 23 Jul 1979 in Kortenhoef op 74-jarige leeftijd.

+ 803 M    viii. Pieter Jacobus(Pier) Hagen werd geboren op 12 Nov 1906 in Kortenhoef, is overleden op 19 Nov 1976 in Kortenhoef op 70-jarige leeftijd en werd begraven op 23 Nov 1976 in Kortenhoef.

+ 804 V    ix. Geertruida Hagen werd geboren op 7 Aug 1908 in Kortenhoef, is overleden op 14 Dec 1988 in Kortenhoef op 80-jarige leeftijd en werd begraven op 19 Dec 1988 in Kortenhoef.

+ 805 V    x. Hermijntje Everdina Gerarda(Mijntje) Hagen werd geboren op 23 Dec 1909 in Kortenhoef, is overleden op 24 Mei 1991 in Kortenhoef op 81-jarige leeftijd en werd begraven op 28 Mei 1991 in Kortenhoef.

+ 806 V    xi. Johanna Hagen werd geboren op 9 Sep 1911 in Kortenhoef, is overleden op 28 Jun 1969 in Kortenhoef op 57-jarige leeftijd en werd begraven op 2 Jul 1969 in Kortenhoef.

+ 807 M    xii. Evert Hagen werd geboren op 29 Dec 1913 in Kortenhoef, is overleden op 28 Jan 1983 in Kortenhoef op 69-jarige leeftijd en werd begraven op 2 Feb 1983 in Kortenhoef.

603. Johannes Hagen werd geboren op 25 Jun 1875 in Kortenhoef en is overleden op 9 Okt 1919 in Kortenhoef op 44-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-06-1875.

Algemene notities: Johannes had als bijnaam "Hannes Kats".

• Beroep: Werkman, Koopman.

• Religie: Nederlands Hervormd.

Johannes trouwde met Daantje Van Gelderen, dochter van Klaas Van Gelderen en Hester Van Eck, op 4 Nov 1898 in Kortenhoef. Daantje werd geboren op 5 Jan 1878 in Geldermalsen en is overleden op 26 Nov 1923 in Kortenhoef op 45-jarige leeftijd.

Huwelijksnotities: Bij het burgerlijk huwelijk van Johannes en Daantje waren de volgende getuigen aanwezig: Frans Baan (geb. ±1847), Hendrik Ridder (geb. ±1860), Hanso Hendericus Lemke (geb. ±1866) en Mattheus Lodewikus van Hooren (geb. ±1870).

• Beroep: Dienstbode.

• Crematie: 4 Jan 1997, Bilthoven.

Kinderen uit dit huwelijk:

   808 V    i. Geertruida Hagen werd geboren op 3 Feb 1899 in Kortenhoef.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-02-1899.

Geertruida trouwde met W Van Voorst.

+ 809 V    ii. Johanna Gerritje Hagen werd geboren op 12 Jul 1900 in Kortenhoef en is overleden op 27 Jan 1981 in Kortenhoef op 80-jarige leeftijd.

   810 V    iii. Hester Hagen werd geboren op 15 Dec 1901 in Kortenhoef en is overleden op 26 Mei 1903 in Kortenhoef op 1-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-12-1901. Bij de aangifte van de geboorte van Hester waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Ridder (geb. ±1860) en Arie Landvaart (geb. ±1874).

   811 V    iv. Hester Hagen werd geboren op 2 Aug 1904 in Kortenhoef en is overleden op 6 Jan 1999 in Purmerend op 94-jarige leeftijd.

Hester trouwde met Gerardus Tijsterman op 5 Jan 1923. Gerardus is overleden in 1981 in Purmerend.

+ 812 V    v. Hermina Gerdina Hagen werd geboren op 16 Jun 1906 in Kortenhoef en is overleden op 16 Dec 1978 op 72-jarige leeftijd.

+ 813 V    vi. Klasina Hagen werd geboren op 8 Aug 1908 in Kortenhoef en is overleden op 9 Apr 1977 in Breukelen op 68-jarige leeftijd.

   814 M    vii. Pieter Jacobus Hagen werd geboren op 29 Aug 1910 in Kortenhoef en is overleden op 18 Sep 1961 in Kortenhoef op 51-jarige leeftijd.

• Beroep: Grondwerker.

Pieter trouwde met Pietronella(Pietje) Riemers, dochter van Jan Tjettes Riemers en Neeltje Scheepmaker, op 16 Aug 1935 in Kortenhoef. Pietronella(Pietje) werd geboren op 13 Mrt 1913 in Loosdrecht en is overleden op 20 Apr 1977 in Kortenhoef op 64-jarige leeftijd.

Huwelijksnotities: Het echtpaar woonde aan de Kortenhoefse dijk vlakbij de Kattenbrug.

+ 815 M    viii. Jan Willem Hagen werd geboren op 23 Jan 1912 in Kortenhoef en is overleden op 22 Aug 1952 in Hilversum op 40-jarige leeftijd.

+ 816 V    ix. Marretje Hagen werd geboren op 11 Apr 1913 in Kortenhoef en is overleden op 6 Okt 1983 op 70-jarige leeftijd.

   817 M    x. Teunis Hagen werd geboren op 16 Sep 1914 in Kortenhoef en is overleden op 1 Jan 1915 in Kortenhoef.

Teunis trouwde met A Versluis.

+ 818 M    xi. Teunis Hagen werd geboren op 22 Apr 1916 in Kortenhoef en is overleden op 1 Jan 1997 in Hilversum op 80-jarige leeftijd.

   819 M    xii. Joseph Hagen

Joseph trouwde met D Stoffers.
Afbeelding

vorige  11de Generatie  Volgende612. Lijsje Voorn werd geboren op 16 Apr 1855 in Kortenhoef, werd gedoopt op 13 Mei 1855 in Kortenhoef en is overleden op 30 Jan 1907 in Kortenhoef op 51-jarige leeftijd.

Lijsje trouwde met Krijn Schouten, zoon van Jan Schouten en Naatje Schaap, op 10 Nov 1876 in Kortenhoef. Krijn werd geboren op 10 Jul 1856 in Kortenhoef en is overleden op 4 Jan 1923 in Kortenhoef op 66-jarige leeftijd.

Algemene notities: Krijn werd, vawege zijn lichaamslemgte, Lange Krijn genoemd.

• Doop: Kortenhoef.

• Beroep: Werkman, Polderwerker.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 820 V    i. Jannetje Schouten(de Bol) werd geboren op 11 Nov 1878 in Kortenhoef en is overleden op 18 Dec 1953 in Kortenhoef op 75-jarige leeftijd.

+ 821 M    ii. Jan Schouten werd geboren op 3 Dec 1881 in Kortenhoef en is overleden in Jul 1968 in Kortenhoef op 86-jarige leeftijd.

+ 822 V    iii. Christina Schouten(de Bol) werd geboren in 1881 in Kortenhoef.

616. Aaltje Hagen werd geboren in 1880 in Baarn.

Aaltje trouwde met Jacob van der Vliet, zoon van Teunis van der Vliet en Gijsbertha Diderika Bolland, op 9 Mei 1900 in Hilversum. Jacob werd geboren omstreeks 1873 in Loosdrecht.

Kind uit dit huwelijk:

   823 V    i. Annetje van der Vliet werd geboren omstreeks 1902 in Hilversum.

630. Wouter Hagen werd geboren op 17 Mei 1879 in Eemnes en is overleden op 3 Aug 1930 in Laren op 51-jarige leeftijd.

• Beroep: Timmerman, Eemnes.

Wouter trouwde met Jannetje Oosterbeek(Oosterbroek), dochter van Anhtonie Oosterbeek(Oosterbroek) en Jannetje de Ruig, op 1 Mei 1903. Jannetje werd geboren in 1882 in Baarn.

Huwelijksnotities: Wouter en Jannetje wonen met hun gezin in de Kerkstraat no 3 (Het Hoge Huis) te Eemnes.
In 1926 verhuist het gezin naar Laren.

Kinderen uit dit huwelijk:

   824 V    i. Jannetje Hagen werd geboren op 14 Aug 1907 in Eemnes.

   825 V    ii. Hendrina Hagen werd geboren op 10 Mrt 1910 in Eemnes.

   826 M    iii. Antonie Hagen werd geboren op 14 Jul 1911 in Eemnes en is overleden op 14 Jul 1911 in Eemnes.

   827 V    iv. Johanne Hagen werd geboren op 12 Sep 1912 in Eemnes.

631. Jan Hagen werd geboren op 23 Jan 1881 in Eemnes en is overleden op 21 Okt 1950 in Eemnes op 69-jarige leeftijd.

Algemene notities: Jan werd actief in de bouw. jaren later ging hij zelf huizen bouwen die hij daarna meestal weer verkocht. Hij had een eigen bouwstijl. Bekend waren zijn luiken met zandlopertjes. Veel huizen aan de laarderweg en de Nieuweweg te Eemnes zijn door hem gebouwd. Voor zijn gezin bouwde hij rond 1926 het paand aan de Laarderweg 114 waar hij tot aan zijn dood bleef wonen.
Ook was hij actief op allerlei fronten. zo was hij ιιn van de voormannen van de oranjevereniging. Lange tijd maakte hij del uit van de eemnesser gemeenteraad o.a. als wethouder. Hij was de grote man van de toenmalige partij Gemeentebelangenm waarvoor hij tot aan zijn dood in de raad zat.

• Beroep: Bouwvakker, Eemnes.

Jan trouwde met Hendrina Dop, dochter van Jan Gosen Dop en Gerritje Kuiper, op 5 Jun 1903 in Eemnes. Hendrina werd geboren op 18 Feb 1884 in Eemnes en is overleden op 30 Mei 1957 in Eemnes op 73-jarige leeftijd.

Huwelijksnotities: Na hun huwelijk vestigt dit paar zich in een huisje op de Molenweg 6 te Eemnes.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 828 M    i. Wouter Hagen werd geboren op 15 Dec 1903 in Eemnes en is overleden op 13 Mei 1985 in Eemnes op 81-jarige leeftijd.

   829 M    ii. Jan Gosen Hagen werd geboren op 31 Dec 1910 in Eemnes en is overleden in 1974 in Eemnes op 64-jarige leeftijd.

Algemene notities: Goos hagen, zoals hij werd genoemd, ging na zijn schooltijd werken in de fietsenwinkel van Aart de Bruijn te Eemnes. Al snel kreeg hij zijn eigen ruimte voor fietsreparaties op de Laarderweg 64 te eemnes.
Later ging hij inm de autohandel. Naast het autoverkopen nam hij vaak de tijd om mensen te rijden indien dit nodig was.
Na de tweede wereldoorlog was hij mede initiatiefnemer voor bejaardentochten

Goos Hagen vervulde verschillende fucties. Zo zat hij in het bestuur van de Eemnesser Boerenleenbank en in de kiescommissie.
Ook was hij tot aanzijn dood Gemeenteraadslid van de A. R.

Jan trouwde met Gerda Dop.

633. Hendrik Hagen werd geboren op 27 Jan 1884 in Eemnes en is overleden in 1940 in Bussum op 56-jarige leeftijd.

• Beroep: Timmerman, Eemnes.

Hendrik trouwde met Jansje Bos, dochter van Johannes Bos en Heintje Slokker, op 14 Apr 1910 in Eemnes. Jansje werd geboren in 1891 in Huizen en is overleden in 1980 in Bussum op 89-jarige leeftijd.

Huwelijksnotities: Hendrik woonde met jansje eerst een aantal jaren in de Kerkstraat 22/24 te Eemnes. Daarna verhuisde het gezin naar Streefoordlaan 6, een huis door Hendrik zelf gebouwd. later werd er nog eens verhuisdnaar de Laarderweg 83 (nu Kroeskamp).
Daar stond destijds een houten huis dat in 1941 afgebroken is. Een tiental jaren daarna werd het huidige pand gebouwd.
Hendrik en Jansje vertrokken met hun 14 kinderen via Hilversum naar Bussum.

Algemene notities: Moeder Jansje heeft op 88-jarige leeftijd nog een bezoek gebracht aan haar zoon Gerrit in Australie.


Kinderen uit dit huwelijk:

   830 M    i. Henk Hagen is overleden op 1 Mei 1990 in Putten.

   831 M    ii. Marinus Hagen

   832 M    iii. Gerrit Hagen

Gerrit trouwde met Geertruida van Velzen.

   833 V    iv. Heintje Hagen is overleden op 1 Apr 1921 in Eemnes.

639. Johannes(Joop) Hagen werd geboren op 19 Nov 1889 in Eemnes en is overleden op 18 Jan 1955 in Eemnes op 65-jarige leeftijd.

• Beroep: Timmerman, Eemnes.

Johannes(Joop) trouwde met Johanna Balvoort op 22 Jul 1922 in Heerlen. Johanna werd geboren in 1897 in Heerlen en is overleden in 1984 in Eemnes op 87-jarige leeftijd.

Huwelijksnotities: Het gezin woonde aan de Streefoordlaan nr. 14 te Eemnes

Kinderen uit dit huwelijk:

   834 M    i. Wout Hagen

   835 M    ii. Wim Hagen

Wim trouwde met E. A. van de Wilt.

   836 V    iii. Steintje Hagen

   837 O    iv. Hagen

650. Francisca Hagen

Francisca trouwde met Jan Christiaan van Dijk. Jan werd geboren in 1919 en is overleden in 1978 op 59-jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

   838 V    i. Johanna van Dijk

651. Petrus Adrianus Hagen

Petrus trouwde met Everarda Wilhelmina Dazelaar, dochter van Gerardus Dazelaar en Hendrika van Eijden.

Kinderen uit dit huwelijk:

   839 M    i. Cornelis Gerardus Johannes(Cees) Hagen

   840 M    ii. Johannes Grardus Petrus(Hans) Hagen

   841 M    iii. Petrus Hendrikus Gijsbertus(Peter) Hagen

   842 V    iv. Yvonne Clara Everarda Hagen

   843 V    v. Sonja Maria Hagen

656. Krijn Schouten werd geboren op 11 Aug 1863 in Kortenhoef.

Algemene notities: Weduwnaar van Emmetje Kruiswijk en Teuntje van de Wal.

Krijn trouwde met Teuntje van de Wal, dochter van Teunis van de Wal en Maria Smit, op 21 Mei 1887 in Kortenhoef. Teuntje werd geboren in 1863 in Hilversum.

Kind uit dit huwelijk:

   844 M    i. Teunis Schouten werd geboren in 1890 in Kortenhoef.

Teunis trouwde met Petronella Boom, dochter van Abraham Nicolaas Boom en Neeltje Hagen, op 26 Mei 1916 in Kortenhoef. Petronella werd geboren in 1896 in Kortenhoef.

Krijn trouwde vervolgens met Emmetje Kruijswijk, dochter van Arie Kruijswijk en Evertje Diesman, op 7 Mei 1897 in Kortenhoef. Emmetje werd geboren in 1863 in Nederhorst den Berg en is overleden vσσr 1908.

Krijn trouwde vervolgens met Johanna Maarsen, dochter van Onbekend en Johanna Maarsen, op 6 Nov 1908 in Kortenhoef. Johanna werd geboren in 1863 in Amsterdam.

667. Geertruida Hagen werd geboren op 2 Feb 1868 in Kortenhoef en is overleden op 30 Okt 1926 in 's-Graveland op 58-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-02-1868. Bij de aangifte van de geboorte van Geertruida waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Wallenburg (geb. ±1868) en Cornelis Boekschoten (geb. ±1898).

• Beroep: Dienstbode.

• Religie: Nederlands Hervormd.

Geertruida trouwde met Cornelis Boekschoten, zoon van Willem Boekschoten en Gijsbertje Ruisendaal, op 4 Dec 1891 in 's-Graveland. Cornelis werd geboren omstreeks 1864 in 's-Graveland en is overleden vσσr 30 Okt 1926.

• Beroep: Timmermansknecht.

Kind uit dit huwelijk:

   845 M    i. Cornelis Boekschoten werd geboren omstreeks 1898.

• Beroep: Timmerman.

675. Marretje Hagen werd geboren op 6 Feb 1882 in Kortenhoef en is overleden op 23 Dec 1933 in Kortenhoef op 51-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-02-1882.

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-12-1933. Bij de aangifte van het overlijden van Marretje waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Pos (geb. 1873) en Wouter Cornelis Langelaar (geb. ±1889).

• Religie: Nederlands Hervormd.

Marretje trouwde met Jacob Luijer, zoon van Pieter Luijer en Heintje Glijn, op 29 Apr 1904 in Kortenhoef. Jacob werd geboren op 30 Jul 1878 in Kortenhoef en is overleden na 27 Dec 1933.

Algemene notities: Jacob werd in Kortenhoef "Jaap de Bunzum" genoemd.

• Beroep: Werkman.

Kind uit dit huwelijk:

+ 846 V    i. Heintje Luijer werd geboren op 2 Jan 1905 in Kortenhoef, is overleden op 29 Aug 1967 in Hilversum op 62-jarige leeftijd en werd begraven in Kortenhoef.

676. Aaltje Landwaard werd geboren op 2 Jun 1864 in Kortenhoef en is overleden op 10 Jan 1893 in Kortenhoef op 28-jarige leeftijd.

Aaltje trouwde met Pieter Nicolaas(Klaas) Bakker, zoon van Pieter Bakker en Hendrikje Gijzen. Pieter werd geboren op 1 Mei 1862 in Weesp, is overleden op 10 Nov 1939 in Kortenhoef op 77-jarige leeftijd en werd begraven op 14 Nov 1939 in Kortenhoef.

Begrafenisnotities: De rouwdienst werd geleid door Ds Loos.
Op de begrafenis waren o.a. aanwezig burgemeester J. E. van Nes van Meeerkerk, de gemeentesecretaris de heer D. Wildeboer, de raadsleden L. den Broeder en P. Bakker en de kunstenaar K. Koster uit Hilvwersum.

Algemene notities: Klaas was in Kortenhoef een zeer bekend figuur als tolbaas en als gemeenteraadslid van de SDAP. Ook was hij een groot aantal jaren wethouder en loco burgemeester. Daarnaast is hij ook nog enige jaren ouderling van de Ned. Herv. kerk.
Tijdens de 1e wereldoorlog van 1914/1918 was hij lid van de commissie voor levensmiddelenvoorziening.

Klaas was een man vol humor. Hij voerde een klein uitspanninkje waar priklimonade en vosco(een soort chocoladedrank) werd verkocht.
Echter, de goede bekende van hem, konden stiekumm wel eens een biertje of borreltje bij hem bestellen, hetgeen natuurlijk wettelijk verboden was. Op zekere dag kwam er iemand die iets te drinken vroeg met alcohol. Klaas hadf direct in de gaten dat dit een controleur betrof en vroeg hem wat hij vond van een lekker rood wijntje, waarop de man zei `Graag`.
Even later stond Klaas voor hem met zijn leihebbende vrouw Wijntje. Zij had namelijk rood haar!
Hij was ook een van de eerste die bootjes ging verhuren.

• Beroep: Tolbaas, aan de Zuwe te Kortenhoef.

Kinderen uit dit huwelijk:

   847 V    i. Hendrika Pieternella Bakker werd geboren op 24 Dec 1887 in Kortenhoef.

   848 V    ii. Engeltje Bakker werd geboren op 24 Aug 1889.

   849 V    iii. Geurtje Bakker werd geboren op 14 Nov 1891 in Kortenhoef.

681. Arie Landwaard werd geboren op 21 Feb 1874 in Kortenhoef en is overleden op 6 Feb 1958 op 83-jarige leeftijd.

• Religie: Nederlands Hervormd.

• Beroep: Metselaar.

Arie trouwde met Christina Schouten(de Bol), dochter van Krijn Schouten en Lijsje Voorn, op 16 Feb 1900 in Kortenhoef. Christina werd geboren in 1881 in Kortenhoef.

Kind uit dit huwelijk:

+ 850 V    i. Engeltje Landwaard werd geboren op 8 Mrt 1904 in Kortenhoef, is overleden op 20 Aug 1993 in Hilversum op 89-jarige leeftijd en werd begraven op 25 Aug 1993 in Kortenhoef.


688. Marretje Hagen werd geboren op 12 Jun 1871 in Kortenhoef en is overleden op 26 Apr 1935 in Ankeveen op 63-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-06-1871.

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-04-1935. Bij de aangifte van het overlijden van Marretje was de volgende getuige aanwezig: Willem van Voorst (geb. ±1897).

• Religie: Nederlands Hervormd.

Marretje trouwde met Frederik van Voorst, zoon van Tijmen van Voorst en Naatje Nieman, op 16 Jun 1893 in Kortenhoef. Frederik werd geboren op 5 Apr 1865 in 's-Graveland en is overleden na 26 Apr 1935.

Huwelijksnotities: Bij het burgerlijk huwelijk van Marretje en Fredrik waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Tas (geb. ±1840), Hendrik Waagmeester (geb. ±1843), Georg Frederik Bahnsen (geb. ±1850) en Mijndert Vonk (geb. ±1860).

• Beroep: Plaatwerker.

Kinderen uit dit huwelijk:

   851 M    i. Tijmen van Voorst werd geboren op 6 Dec 1893 in 's-Graveland.

   852 M    ii. Willem van Voorst werd geboren op 1 Feb 1896 in 's-Graveland.


   853 V    iii. Anna van Voorst werd geboren op 15 Jul 1908 in 's-Graveland.

692. Harmen Hagen werd geboren op 19 Sep 1877 in Kortenhoef.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-09-1877

• Beroep: Werkman.

• Religie: Nederlands Hervormd.

Harmen trouwde met Hendrika van de Vliet, dochter van Hendrik van de Vliet en Gerdina Antoinette Ettekoven, op 10 Nov 1899 in Kortenhoef. Hendrika werd geboren op 21 Aug 1880 in Maartensdijk.

Huwelijksnotities: Bij het burgerlijk huwelijk van Harmen en Hendrika waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus van Ekeris (geb. ±1848), Willem de Bree (geb. ±1853), Fredrik van Voorst (±1865-1935) en Hanso Hendericus Lemke (geb. ±1866).
Het gezin woonde van 01-06-1904 tot 04-03-1905 in Hiloversum aan de Soestdijkerstraatweg nr 170.

Kinderen uit dit huwelijk:

   854 V    i. Marretje Hagen werd geboren op 3 Jan 1900 in Kortenhoef.

   855 M    ii. Hendrik Hagen werd geboren op 23 Feb 1901 in Kortenhoef en is overleden op 13 Jul 1901 in Kortenhoef.

   856 M    iii. Willem Hagen werd geboren op 3 Mei 1902 in Kortenhoef en is overleden op 18 Mrt 1903 in Kortenhoef.

   857 V    iv. Gerdina Antoinette Hagen werd geboren op 28 Sep 1903 in Kortenhoef en is overleden op 1 Mei 1904 in Kortenhoef.

   858 M    v. Willem Hagen werd geboren op 1 Dec 1904 in Hilversum en is overleden op 8 Okt 1905 in Kortenhoef.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-12-1904. Bij de aangifte van de geboorte van Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Marinus Verboon (geb. 1843), Hendrik van den Brakel (geb. ±1875) en Harmen Hagen (geb. 1877).

   859 M    vi. Hendrik Hagen werd geboren op 21 Jan 1906 in Kortenhoef.

   860 V    vii. Gerdina Antoinette Hagen werd geboren op 24 Apr 1907 in Kortenhoef.

   861 V    viii. Engeltje Hagen werd geboren op 31 Jan 1909 in Kortenhoef.


695. Johannes(Jan) Hagen werd geboren op 8 Sep 1881 in Kortenhoef en is overleden op 14 Feb 1963 in Kortenhoef op 81-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-09-1881.

Algemene notities: Johannes stond bekend als turfmaker en had de bijnaam "Jan turfie" Ook werd hij wel "Jan van de sluis" genoemd omdat zijn vader sluiswachter was.Hij heeft echter meerdere b eroepen uitgeoefend en is verschillende keren verhuisd. Zo woonde hij o.a. in Heemstede, Leiden en Ankeveen.

• Religie: Nederlands Hervormd.

• Beroep: Werkman.

Johannes(Jan) trouwde met Petronella(Pietje) Haverkamp, dochter van Jan Haverkamp en Lambertje Schaap, op 25 Apr 1902 in Kortenhoef. Petronella(Pietje) werd geboren op 4 Aug 1883 in Kortenhoef en is overleden op 11 Okt 1958 in Kortenhoef op 75-jarige leeftijd.

Huwelijksnotities: Bij het burgerlijk huwelijk van Johannes en Petronella waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Theebe (geb. ±1837), Arie Hagen (1839-1918), Hendrik Ridder (geb. ±1860) en Hanso Hendericus Lemke (geb. ±1866).


Kinderen uit dit huwelijk:

   862 V    i. Marretje Hagen werd geboren op 1 Jun 1902 in Kortenhoef.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-06-1902. Bij de aangifte van de geboorte van Marretje waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Ridder (geb. ±1860) en Hanso Hendericus Lemke (geb. ±1866).

+ 863 M    ii. Jan Hagen werd geboren op 5 Feb 1904 in Kortenhoef en is overleden op 2 Mei 1971 in Hilversum op 67-jarige leeftijd.

+ 864 V    iii. Marretje Hagen werd geboren op 30 Apr 1905 in Kortenhoef en is overleden op 30 Mrt 1978 in Bussum op 72-jarige leeftijd.

+ 865 M    iv. Willem Hagen werd geboren op 23 Jul 1906 in Kortenhoef en is overleden op 27 Jan 1998 in Hilversum op 91-jarige leeftijd.

   866 M    v. Lambertus Hagen werd geboren op 11 Jun 1909 in Kortenhoef.

   867 M    vi. Gijsbert Hagen werd geboren op 16 Aug 1910 in Kortenhoef en is overleden op 7 Dec 1910 in Kortenhoef.

   868 M    vii. Gijsbert Hagen werd geboren op 7 Feb 1912 in Heemstede en is overleden op 14 Nov 1912 in Heemstede.

+ 869 V    viii. Lamberta(Bertha) Hagen werd geboren op 16 Mrt 1913 in Heemstede.

   870 V    ix. Johanna Petronella Hagen werd geboren op 5 Jan 1915 in Kortenhoef.

Johanna trouwde met iemand E. van de Wiel.

   871 M    x. Johannes Hagen werd geboren op 4 Mei 1916 in Leiden en is overleden op 12 Apr 1918 in Kortenhoef op 1-jarige leeftijd.

+ 872 V    xi. Petronella Johanna(To) Hagen werd geboren op 14 Nov 1919 in Kortenhoef, is overleden op 30 Nov 1983 in Kortenhoef op 64-jarige leeftijd en werd begraven in 's-Graveland.

+ 873 V    xii. Engelina Harmina Hagen werd geboren op 2 Sep 1923 in Ankeveen en is overleden op 31 Jul 2002 op 78-jarige leeftijd.

696. Gerritje Hagen werd geboren op 27 Jul 1885 in Kortenhoef en is overleden op 5 Aug 1963 in Kortenhoef op 78-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-07-1885.

Gerritje trouwde met Gerrit Voorn, zoon van Krijn Gerritsz Voorn en Oetje van Voorst, op 29 Jun 1917 in Kortenhoef. Gerrit werd geboren op 29 Okt 1882 in Kortenhoef en is overleden op 23 Apr 1968 in Kortenhoef op 85-jarige leeftijd.

Huwelijksnotities: Gerrit en Gerritje woonde bij het sluisje aan de "Meent" Dit was op de hoek van de Kerklaan en de Kwakel te Kortenhoef. In dit huisje woont nu de familie van wijlen Arie Kroon.
In de tachtiger jaren van de 19e neeuw woonde de ouders van Gerritje, Willem Hagen en Marretje van der Vliet, in dit huis. Willem was de eerste pachter van de sluis en later nam zijn dochter Gerritje, samen met haar man Gerrit Voorn, de pacht over en werden sluiswachter. Gerritje werd daarom "Gerritje van de sluis" genoemd.

• Beroep: Werkman. Veehouder.

Kind uit dit huwelijk:

+ 874 M    i. Krijn Willem Voorn werd geboren op 12 Aug 1920 in Kortenhoef en is overleden in Mei 2009 op 88-jarige leeftijd.

697. Jaantje Hagen werd geboren op 28 Nov 1872 in Hilversum.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-11-1873. Bij de aangifte van de geboorte van Jaantje waren de volgende getuigen aanwezig: Rijk Dorland (geb. ±1819), Willem Lam (geb. ±1828) en Cornelis Hagen (1846-1915).

Jaantje trouwde met Johannes de Graaf, zoon van Jan de Graaf en Aaltje Bollebakker, op 24 Feb 1897 in Hilversum. Johannes werd geboren omstreeks 1875 in Bussum.

• Beroep: Fabrieksarbeider.

Kinderen uit dit huwelijk:

   875 V    i. Alida Maria de Graaf werd geboren omstreeks 1898 in Bussum.

   876 V    ii. Maria Elisabetha de Graaf werd geboren omstreeks 1900 in Bussum.

698. Gerrit Hagen werd geboren op 4 Mei 1874 in Hilversum.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-05-1874. Bij de aangifte van de geboorte van Gerrit waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis van der Heyden (geb. ±1810), Willem Hagen (geb. 1816) en Cornelis Hagen (1846-1915).

Algemene notities: Gerrit verbleef van 03-10-1908 tot 20-04-1909 te Norg. Waarom is niet bekend

• Beroep: Sjouwerman, Wever, Metselaar.

• Religie: Katholiek.

Gerrit trouwde met Antonia Does, dochter van Gijsbert Does en Jannetje de Birk, op 21 Aug 1895 in Hilversum. Antonia werd geboren op 10 Okt 1873 in Hilversum.

Huwelijksnotities: Het gezin heeft op verschillende adressen in Hilversum gewoond o.a. op de Groest, aan het achterom, aan de Hooge Larense weg, aan de Lijsterweg en aan de toenmalige Palmstraat.
Zij vertrokken 21 juli 1909 naar Jutphaas.

• Religie: Katholiek.

Kinderen uit dit huwelijk:

   877 V    i. Maria Hagen werd geboren op 11 Aug 1896 in Hilversum.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-08-1896. Bij de aangifte van de geboorte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Hagen (1846-1915), Johannes van den Berg (geb. ±1865) en Gerrit Hagen (geb. 1874).

• Religie: Katholiek.

   878 O    ii. Nn Hagen werd geboren op 2 Aug 1898 in Hilversum en is overleden op 2 Aug 1898 in Hilversum.

• Afw. geboorte: Levenloos geboren.

   879 M    iii. Gijsbertus Hagen werd geboren op 5 Nov 1899 in Hilversum.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-11-1899. Bij de aangifte van de geboorte van Gijsbertus waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Hagen (1846-1915), Cornelis Hilhorst (geb. ±1867) en Gerrit Hagen (geb. 1874).

• Religie: Katholiek.

   880 V    iv. Cornelia Johanna Hagen werd geboren op 23 Dec 1901 in Hilversum.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-12-1901. Bij de aangifte van de geboorte van Cornelia Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Marinus Verboon (geb. 1843), Antone Johannes Adriaan Dootjes (geb. ±1864) en Gerrit Hagen (geb. 1874).

• Religie: Katholiek.

   881 M    v. Gerardus Hagen werd geboren op 20 Sep 1903 in Hilversum.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-09-1903. Bij de aangifte van de geboorte van Gerardus waren de volgende getuigen aanwezig: Marinus Verboon (geb. 1843), Marinus Spoon (geb. 1873) en Gerrit Hagen (geb. 1874).

   882 M    vi. Cornelis Hagen werd geboren op 2 Aug 1905 in Hilversum.

• Religie: Katholiek.

   883 V    vii. Johanna Geertruida Hagen werd geboren op 14 Mrt 1908 in Hilversum.

• Religie: Katholiek.

699. Geertje Hagen werd geboren op 8 Jun 1877 in Hilversum en is overleden op 2 Nov 1907 in Hilversum op 30-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-06-1877. Bij de aangifte van de geboorte van Geertje waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Hagen (geb. 1816), Gerrit Tabak (geb. ±1818) en Cornelis Hagen (1846-1915).

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-11-1907. Bij de aangifte van het overlijden van Geertje waren de volgende getuigen aanwezig: Albertus Rδszmann (geb. ±1854) en Jan Koppel (geb. ±1866).

Geertje trouwde met Pieter Vermeulen, zoon van Johannes Vermeulen en Geertje Reijn, op 26 Aug 1896 in Hilversum. Pieter werd geboren op 20 Feb 1873 in Hilversum en is overleden na 2 Nov 1907.

• Beroep: Wever.

Kinderen uit dit huwelijk:

   884 V    i. Geertruida Vermeulen werd geboren op 30 Mei 1897 in Hilversum.

   885 V    ii. Maria Vermeulen

   886 V    iii. Cornelia Johanna Vermeulen werd geboren op 27 Aug 1901 in Hilversum en is overleden op 2 Jul 1907 in Hilversum op 5-jarige leeftijd.

710. Aart Willem Hagen werd geboren omstreeks 1868 in Utrecht.

Aart trouwde met Trijntje Best, dochter van Willem Best en Trijntje Besemer, op 16 Jun 1895 in Zaandam. Trijntje werd geboren omstreeks 1860 in Zaandam.

Kinderen uit dit huwelijk:

   887 V    i. Cathalina Hagen werd geboren omstreeks 1896 in Zaandam.

Cathalina trouwde met Johan Schagen, zoon van Mijne Schagen en Magdalena Best, op 1 Jul 1920 in Zaandam. Johan werd geboren omstreeks 1894 in Nieuwendam.

   888 M    ii. Aart Willem Hagen werd geboren omstreeks 1899 in Zaandam.

Aart trouwde met Neeltje Petronella Adriana Albers, dochter van Hendrik Albers en Maatje van der Hoofd, op 9 Jun 1921 in Zaandam. Neeltje werd geboren omstreeks 1901 in Zaandam.

712. Jan Hagen werd geboren omstreeks 1865 in Nigtevecht.

Jan trouwde met Trijntje Verweij, dochter van Pieter Verweij en Jacoba van der Horst, op 25 Jan 1889 in Vinkeveen. Trijntje werd geboren omstreeks 1868 in Vinkeveen.

Kind uit dit huwelijk:

   889 V    i. Gerritje Verweij werd geboren op 4 Jan 1889 in Vinkeveen.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-01-1889.

715. David Hagen werd geboren op 11 Okt 1880 in Kortenhoef en is overleden op 22 Nov 1947 in Hilversum op 67-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-10-1880. Bij de aangifte van de geboorte van David waren de volgende getuigen aanwezig: Teunis van der Velden (geb. ±1844), Pieter Hagen (1845-1894) en Johan Heiman Koppe (geb. ±1855).

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-11-1947. Bij de aangifte van het overlijden van David was de volgende getuige aanwezig: Cornelis van Doorn (geb. ±1896).

• Beroep: Werkman.

David trouwde met Everdina de Leeuw, dochter van Willem de Leeuw en Margareta Maria Verschuur, op 14 Nov 1901 in Kortenhoef. Everdina werd geboren op 19 Apr 1881 in Hilversum en is overleden vσσr 22 Nov 1947.

• Beroep: Dienstbode.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 890 V    i. Jannetje Hagen werd geboren op 25 Jan 1902 in Kortenhoef, is overleden op 26 Mrt 1983 in Kortenhoef op 81-jarige leeftijd en werd begraven in 's-Graveland.

   891 M    ii. Willem Hagen werd geboren op 9 Sep 1904 in Kortenhoef en is overleden op 14 Jun 1928 in Weesp op 23-jarige leeftijd.

   892 V    iii. Pietronella Hagen werd geboren op 18 Mei 1907 in Kortenhoef.

   893 V    iv. Margrieta Maria Hagen werd geboren op 15 Nov 1909 in Kortenhoef.

Margrieta trouwde met Dirk Cornelis van Vliet, zoon van Dirk Cornelis van Vliet en Gijsberta Natter, op 26 Aug 1937 in Kortenhoef. Dirk werd geboren op 17 Mei 1910 in Hilversum.

• Beroep: Metaalslijper.

   894 V    v. Maria Hagen werd geboren op 14 Feb 1913 in Kortenhoef en is overleden op 16 Feb 1913 in Kortenhoef.

   895 M    vi. Marius Johannes Hagen werd geboren 20-041914 in Kortenhoef en is overleden op 11 Apr 1915 in Kortenhoef.

716. Maria Hagen werd geboren op 19 Apr 1882 in 's-Graveland en is overleden op 7 Mrt 1928 in Ankeveen op 45-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-04-1882. Bij de aangifte van de geboorte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter den Hollander (geb. 1821), Gerrit Kuijl (geb. ±1835) en Pieter Hagen (1845-1894).

• Beroep: Dienstbode.

Maria trouwde met Willem de Gooijer, zoon van Dirk Jan de Gooijer en Katharina Cornelia Mostertman, op 28 Jun 1901 in Kortenhoef. Willem werd geboren op 14 Jan 1880 in Kortenhoef.

Huwelijksnotities: Bij het burgerlijk huwelijk van Maria en Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Frans Baan (geb. ±1847), Mijns Vos (geb. ±1850), Pieter Fienee (geb. ±1855) en Hendrik Ridder (geb. ±1860).

• Beroep: Koopman.

Kinderen uit dit huwelijk:

   896 M    i. Karel de Gooijer werd geboren op 22 Sep 1901 in 's-Graveland.

   897 M    ii. Pieter de Gooijer werd geboren op 22 Sep 1901 in 's-Graveland.

   898 V    iii. Johanna de Gooijer werd geboren op 22 Dec 1905 in 's-Graveland.

   899 V    iv. Johanna Maria de Gooijer werd geboren op 22 Dec 1905 in 's-Graveland.

   900 M    v. Dirk de Gooijer werd geboren op 25 Jul 1908 in Ankeveen.

717. Klaas Hagen werd geboren op 7 Apr 1867 in Kortenhoef en is overleden op 20 Jan 1952 in Hilversum op 84-jarige leeftijd.

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-01-1952. Bij de aangifte van het overlijden van Klaas was de volgende getuige aanwezig: Derk de Groot (geb. ±1895).

• Beroep: Boerenknecht, Koetsier, Werkman.

Klaas trouwde met Maria Romviel, dochter van Dirk Romviel en Woutertje (Wousje) Goudsbloem, op 27 Dec 1889 in 's-Graveland. Maria werd geboren op 25 Jul 1865 in Bunschoten en is overleden vσσr 20 Jan 1952.

• Beroep: Dienstbode.

Kinderen uit dit huwelijk:

   901 V    i. Mietje Hagen werd geboren op 26 Nov 1890 in Kortenhoef en is overleden op 28 Feb 1891 in Kortenhoef.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-11-1890. Bij de aangifte van de geboorte van Mietje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Tobias Kost (geb. 1836), Jan Wallenburg (geb. ±1865) en Klaas Hagen (1867-1952).

   902 M    ii. Dirk Hagen werd geboren op 30 Okt 1891 in Ankeveen.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-10-1891. Bij de aangifte van de geboorte van Dirk waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter den Hollander (geb. 1821), Dirk Booij (geb. ±1828) en Klaas Hagen (1867-1952).

   903 V    iii. Maria Hagen werd geboren op 20 Sep 1892 in Ankeveen en is overleden op 30 Sep 1892 in Ankeveen.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-09-1892. Bij de aangifte van de geboorte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter den Hollander (geb. 1821), Dirk Booij (geb. ±1828) en Klaas Hagen (1867-1952).

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-10-1953. Bij de aangifte van het overlijden van Maria was de volgende getuige aanwezig: Derk de Groot (geb. ±1895).

Maria trouwde met Hendrik Wallenburg, zoon van Jan Wallenburg en Anna van Boelenhoven, op 6 Okt 1921 in 's-Graveland. Hendrik werd geboren omstreeks 1896 in 's-Graveland en is overleden na 8 Okt 1953.

• Beroep: Tuinman.

   904 V    iv. Maria Hagen werd geboren op 2 Sep 1893 in Ankeveen.

Maria trouwde met H. Wallenburg.

   905 V    v. Woutsie Hagen werd geboren op 29 Nov 1894 in Ankeveen.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-11-1894. Bij de aangifte van de geboorte van Woutsie waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk Booij (geb. ±1828), Gabe Wijnia (geb. ±1862) en Klaas Hagen (1867-1952).

Woutsie trouwde met Piet Hoezeas Groote Wassink, zoon van Groote Groote Wassink en Joukje Slaterus, op 27 Mei 1920 in Ankeveen. Piet werd geboren omstreeks 1896 in Hilversum.

   906 V    vi. Pietje Hagen werd geboren op 11 Apr 1897 in Ankeveen en is overleden op 27 Jun 1898 in Ankeveen op 1-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-04-1897. Bij de aangifte van de geboorte van Pietje waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk Booij (geb. ±1828), Gabe Wijnia (geb. ±1862) en Klaas Hagen (1867-1952).

   907 M    vii. Piet Hagen werd geboren op 5 Mrt 1900 in Ankeveen en is overleden op 12 Mrt 1900 in Ankeveen.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-03-1900. Bij de aangifte van de geboorte van Piet waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk Meester (geb. 1848), Klaas Hagen (1867-1952) en Jan van der Lende (geb. ±1868).

   908 V    viii. Pietje Hagen werd geboren op 29 Sep 1903 in Ankeveen en is overleden op 3 Okt 1903 in Ankeveen.

+ 909 M    ix. Piet Hagen werd geboren in 1906 in Ankeveen en is overleden op 7 Mei 1971 in 's-Graveland op 65-jarige leeftijd.

718. Johannes Hagen werd geboren op 6 Jul 1870 in Kortenhoef en is overleden in Nov 1951 in Diemen op 81-jarige leeftijd.

Johannes trouwde met Hendrikje Brouwer op 11 Jul 1897. Hendrikje werd geboren op 24 Feb 1872 in Ooststellingerwerf.

Kinderen uit dit huwelijk:

   910 V    i. Maria Hagen werd geboren op 16 Dec 1897 in Diemen.

+ 911 M    ii. Gerard Hagen werd geboren op 19 Feb 1901 in Diemen.

   912 M    iii. Pieter Hagen werd geboren op 25 Sep 1903 in Diemen.

   913 V    iv. Trijntje Hagen werd geboren in 1905 in Diemen.

   914 M    v. Johannes Hagen werd geboren op 14 Aug 1907 in Diemen.

   915 M    vi. Hendrik Hagen werd geboren op 14 Jul 1909 in Diemen.

   916 M    vii. Nicolaas Hagen werd geboren in 1910 in Diemen en is overleden in 1952 op 42-jarige leeftijd.

   917 V    viii. Anna Hendrika Hagen werd geboren op 25 Feb 1916 in Diemen.

719. Margaretha Hagen werd geboren op 15 Sep 1872 in Kortenhoef.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-09-1872. Bij de aangifte van de geboorte van Margretha was de volgende getuige aanwezig: Pieter Hagen (1845-1894).

• Religie: Nederlands Hervormd.

Margaretha trouwde met Abraham Romviel, zoon van Dirk Romviel en Woutertje (Wousje) Goudsbloem, op 8 Mei 1896 in 's-Graveland. Abraham werd geboren op 30 Jun 1871 in Bunschoten.

• Beroep: Tramkoetsier, 's-Graveland.

Kinderen uit dit huwelijk:

   918 M    i. Pieter Romviel werd geboren op 29 Apr 1898 in Ankeveen.

   919 M    ii. Dirk Romviel werd geboren op 11 Nov 1899 in Ankeveen.

   920 V    iii. Maria Romviel werd geboren op 5 Jan 1903 in Ankeveen.

   921 M    iv. Jacob Romviel werd geboren op 27 Sep 1906 in Ankeveen.

720. Abraham Hagen werd geboren op 20 Dec 1871 in Kortenhoef en is overleden op 17 Okt 1966 in 's-Graveland op 94-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-12-1871. Bij de aangifte van de geboorte van Abraham waren de volgende getuigen aanwezig: Albert Vree (geb. 1823), Jan Tobias Kost (geb. 1836) en Egtbertus Hagen (1849-1930).

• Beroep: Werkman, Tuinbouwer, Tuinder.

• Religie: Nederlands Hervormd.

Abraham trouwde met Hendrika Wouterina Ferber, dochter van Philip Carl Ferber en Johanna Hendrika van der Schouk, op 31 Mei 1899 in Arnhem. Hendrika werd geboren op 10 Okt 1875 in Arnhem en is overleden op 12 Mrt 1942 in Ankeveen op 66-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   922 V    i. Antje Hagen werd geboren op 18 Mrt 1900 in Ankeveen.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-03-1900. Bij de aangifte van de geboorte van Antje waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk Meester (geb. 1848), Jan van der Lende (geb. ±1868) en Abraham Hagen (1871-1966).

Antje trouwde met Willem Gerhardus Bosma, zoon van Hermanus Bosma en Christina Johanna Staal, op 1 Okt 1925 in Ankeveen. Willem werd geboren op 17 Jan 1897 in Vledder.

• Beroep: Huisschilder.

   923 V    ii. Johanna Hendrika Hagen werd geboren op 3 Jun 1901 in Ankeveen, is overleden op 11 Apr 1996 in Naarden op 94-jarige leeftijd en werd begraven in 's-Graveland.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-06-1901. Bij de aangifte van de geboorte van Johanna Hendrika waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk Booij (geb. ±1828), Jan van der Lende (geb. ±1868) en Abraham Hagen (1871-1966).

   924 M    iii. Egbertus Hagen werd geboren op 29 Apr 1903 in Ankeveen.

• Beroep: Tuinder.

   925 M    iv. Philip Carl Hagen werd geboren op 22 Jan 1905 in Ankeveen en is overleden op 9 Nov 1979 in Ankeveen op 74-jarige leeftijd.

Philip trouwde met F. de Jonghe.

   926 M    v. Johannes Hagen werd geboren op 4 Sep 1906 in Ankeveen en is overleden op 6 Dec 1985 in Kortenhoef op 79-jarige leeftijd.

Johannes trouwde met Maria Frederika Scheaffer. Maria is overleden op 17 Okt 1993 in Kortenhoef.

+ 927 M    vi. Johan Hagen werd geboren op 16 Apr 1908 in Ankeveen.

   928 V    vii. Everdina Johanna Hagen werd geboren op 22 Okt 1916 in Ankeveen.

Everdina trouwde met A. A. Streef.

725. Johannes Hagen werd geboren op 12 Sep 1883 in 's-Graveland.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-09-1883. Bij de aangifte van de geboorte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Tobias Kost (geb. 1836), Egtbertus Hagen (1849-1930) en Jacob Jan Scheffer (geb. ±1853).

Algemene notities: Johannes is 50 jaar lang tuinbaas geweest op de "Sperwershof"bij de familie Roλll. Hiervoor kreeg hij in 1954 een koninklijke onderscheiding in de vorm van de eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. De medaille werd uitgereikt door de burgemeester.

• Beroep: Tuinman.

Johannes trouwde met Johanna van Donkelaar, dochter van Albertus van Donkelaar en Neeltje van Droffelaar, op 27 Apr 1911 in 's-Graveland. Johanna werd geboren op 5 Sep 1886 in Laren.

• Beroep: Dienstbode.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 929 M    i. Albertus Hagen werd geboren op 28 Sep 1911 in 's-Graveland.

+ 930 M    ii. Egbertus Johannes Hagen werd geboren op 3 Okt 1914 in 's-Graveland.

   931 V    iii. Antje Hagen werd geboren op 7 Nov 1919 in 's-Graveland en is overleden op 20 Mei 1985 in 's-Graveland op 65-jarige leeftijd.

Antje trouwde met Nicolaas Oudshoorn op 22 Mei 1905 in 's-Graveland. Nicolaas werd geboren op 22 Mei 1905 in 's-Graveland en is overleden op 8 Jun 1990 in 's-Graveland op 85-jarige leeftijd.

Algemene notities: Nico was chauffeurn bij wasserij "Helderoord" en werd vanwege zijn grote lengte "Lange Nico" genoemd.

726. Hendrik Jacobus Hagen werd geboren op 23 Dec 1885 in 's-Graveland en is overleden op 3 Dec 1979 in 's-Graveland op 93-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-12-1885. Bij de aangifte van de geboorte van Hendrik Jacobus waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter den Hollander (geb. 1821), Gerrit Schipper (geb. 1824) en Egtbertus Hagen (1849-1930).

Hendrik trouwde met Cornelia Stokvis, dochter van Wouter Stokvis en Matje van Doorn, op 11 Jul 1912 in 's-Graveland. Cornelia werd geboren in 1886 in 's-Graveland en is overleden op 21 Jul 1936 in 's-Graveland op 50-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   932 V    i. Antje Hagen werd geboren op 7 Jun 1913 in 's-Graveland.

   933 M    ii. Wouter Hagen werd geboren op 28 Mrt 1916 in 's-Graveland en is overleden op 22 Aug 1996 op 80-jarige leeftijd.

729. Pieter Hagen werd geboren op 9 Sep 1877 in Kortenhoef.

• Beroep: Werkman, Besteller veerdienst, schipper.

Pieter trouwde met Marretje Schouten van der Velden, dochter van Abraham Schouten van der Velden en Anna Maria van Vloten, op 8 Apr 1903. Marretje werd geboren op 27 Mrt 1878 in Kortenhoef.

Huwelijksnotities: De familie heeft tot december 1905 in Hilversum aan de 1e Nieuwstraat gewoond waarna ze naar 's-Graveland zijn vertrokken. Op 23 november 1909 komen ze weer terug in Hilversum en hebben nog gewoond achtereenvolgens in de Turfstraat, aan de Oude loswal en op de Vaartweg.

Kinderen uit dit huwelijk:

   934 M    i. Jan Hagen werd geboren op 19 Feb 1904 in 's-Graveland.

   935 V    ii. Anna Maria Hagen werd geboren op 17 Feb 1906 in Hilversum.

   936 M    iii. Abraham Hagen werd geboren op 16 Aug 1908 in 's-Graveland en is overleden op 18 Jun 1910 in Hilversum op 1-jarige leeftijd.

   937 M    iv. Abraham Hagen werd geboren op 20 Aug 1910 in Hilversum.

   938 M    v. Cornelis Hagen werd geboren op 15 Sep 1915 in Hilversum.

   939 V    vi. Cornelia Hagen werd geboren op 17 Jan 1917 in Hilversum.

743. Marretje Hagen werd geboren op 14 Aug 1874 in Kortenhoef en is overleden op 13 Mei 1913 in Hilversum op 38-jarige leeftijd.

Marretje trouwde met Willem Baas, zoon van Pieter Reijer Baas en Elisabeth Smit, op 18 Aug 1897. Willem werd geboren op 7 Sep 1867 in Hilversum.

Huwelijksnotities: Het gezin woonde in Hilversum aan het Korte Achterom.

• Beroep: Suikerbollenmaker.

Kinderen uit dit huwelijk:

   940 M    i. Pieter Reijer Baas werd geboren op 6 Feb 1900 in Hilversum.

   941 V    ii. Elisabeth Baas werd geboren op 12 Jun 1902 in Hilversum.

747. David Hagen werd geboren op 28 Nov 1879 in Kortenhoef en is overleden op 27 Dec 1941 in Kortenhoef op 62-jarige leeftijd.

• Beroep: Koopman.

David trouwde met Anna Bollebakker, dochter van Cornelis Bollebakker en Geertruida Ros, op 17 Okt 1902 in Kortenhoef. Anna werd geboren op 14 Dec 1878 in Hilversum.

Kind uit dit huwelijk:

   942 V    i. Wilhelmina Geertruida Hagen werd geboren op 29 Mrt 1905 in Kortenhoef.

749. Jan Hagen werd geboren op 7 Jun 1883 in Kortenhoef, is overleden op 11 Nov 1959 in Kortenhoef op 76-jarige leeftijd en werd begraven in Kortenhoef.

Begrafenisnotities: Hij werd begraven op de begraafplaats bij de Katholieke kerek aan de Kerklaan.

• Beroep: Stalhoudersknecht, Veehouder.

Jan trouwde met Maria Koenen, dochter van Hermanus Koenen en Teuntje Majoor, op 25 Nov 1908 in 's-Graveland. Maria werd geboren op 24 Mrt 1882 in Hoogland, is overleden op 31 Jan 1964 in Hilversum op 81-jarige leeftijd en werd begraven op 4 Feb 1964 in Kortenhoef.

Begrafenisnotities: Zij werd begraven op de begraafplaats bij de Katholieke kerek aan de Kerklaan.

• Beroep: Dienstbode.

Kinderen uit dit huwelijk:

   943 V    i. Wilhelmina Antonia Hagen werd geboren op 2 Nov 1909 in 's-Graveland.

Wilhelmina trouwde met L. J. M. Droog.

   944 V    ii. Antonia Wilhelmina Hagen werd geboren op 5 Mrt 1911 in Kortenhoef.

Antonia trouwde met Lambertus Andreus de Beer, zoon van Evert de Beer en Helena van de(n) Berg, op 24 Okt 1939 in Kortenhoef. Lambertus werd geboren in 1911 in Soest.

   945 M    iii. Hendrikus Hermanus Hagen werd geboren op 9 Okt 1913 in Kortenhoef.

   946 V    iv. Cornelia A. Hagen werd geboren op 15 Mei 1916 in Kortenhoef.

   947 V    v. Maria Margretha Hagen

   948 M    vi. Hermanus Lambertus Hagen werd geboren in 1921 in Kortenhoef en is overleden op 22 Nov 1922 op 1-jarige leeftijd.

+ 949 M    vii. Hermanus Lambertus Hagen werd geboren op 6 Dec 1923 in Kortenhoef en is overleden op 14 Okt 1998 in Hilversum op 74-jarige leeftijd.

753. Pieter Hagen werd geboren op 23 Mei 1893 in Kortenhoef en is overleden op 8 Mrt 1920 in Kortenhoef op 26-jarige leeftijd.

• Beroep: Slager.

Pieter trouwde met iemand Geertruida Elisabeth Theodora Straatman. Geertruida werd geboren op 11 Nov 1891 in Zaltbommel.

Algemene notities: Na de dood van haar man is Geertruida teruggeaan naar Zaltbommel.


Kind uit dit huwelijk:

   950 M    i. Hendrik Hagen

758. Klasina Hagen werd geboren op 2 Mrt 1884 in Kortenhoef en is overleden op 16 Mrt 1969 in Kortenhoef op 85-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-03-1885. Bij de aangifte van de geboorte van Klasina was de volgende getuige aanwezig: Abraham Gijsbert de Bruijn (geb. ±1814).

Klasina trouwde met Jan Schouten, zoon van Krijn Schouten en Lijsje Voorn, op 26 Okt 1906 in Kortenhoef. Jan werd geboren op 3 Dec 1881 in Kortenhoef en is overleden in Jul 1968 in Kortenhoef op 86-jarige leeftijd.

Algemene notities: Jan had verschillende bijnamen zoals "Jan van Klaasie", Jan achter de Linden" en "Jan Kissie".

• Beroep: Werkman, Polderwerker.

Kinderen uit dit huwelijk:

   951 V    i. Lijsje Schouten werd geboren op 30 Jan 1908 in Kortenhoef.

   952 M    ii. Jan Schouten werd geboren op 10 Dec 1912 in Kortenhoef.

   953 M    iii. Krijn Schouten werd geboren op 14 Dec 1914 in Kortenhoef.

Krijn trouwde met F. H. Mulder.

   954 V    iv. Geertruida Cornelia Schouten

767. Geertje Hagen werd geboren op 25 Jun 1898 in Weesperkarspel, is overleden op 13 Okt 1974 in Hilversum op 76-jarige leeftijd en werd begraven op 17 Okt 1974 in Ankeveen.

Geertje trouwde met Koenraad Matthezing, zoon van Pieter Matthezing en Hendrika Meijer, op 27 Apr 1921 in Ankeveen. Koenraad werd geboren op 18 Sep 1894 in Ankeveen.

Huwelijksnotities: Bij het burgerlijk huwelijk van Geertje en Koenraad waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Jan Holdinga (ovl. >1921) en Willem van de Meent (geb. 1879).

• Beroep: Tuinman.

Kinderen uit dit huwelijk:

   955 M    i. Pieter Abraham Matthezing

Pieter trouwde met E. W. Bakker.

   956 V    ii. Aagje Matthezing

Aagje trouwde met J. F. Bos.

Geertje trouwde vervolgens met Hendrik Kroon.

794. Jan Hendrik Neijsen werd geboren op 14 Jun 1898 in Kortenhoef en is overleden op 26 Feb 1980 in Kortenhoef op 81-jarige leeftijd.

Jan trouwde met Johanna Gerritje Hagen, dochter van Johannes Hagen en Daantje Van Gelderen, op 22 Jun 1928 in Kortenhoef. Johanna werd geboren op 12 Jul 1900 in Kortenhoef en is overleden op 27 Jan 1981 in Kortenhoef op 80-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-07-1900.


Kinderen uit dit huwelijk:

   957 M    i. Pieter Johannes Neijsen

Pieter trouwde met J. de Vink.

   958 V    ii. Daantje Neijsen


797. Paulus Hagen werd geboren op 12 Apr 1895 in Kortenhoef, is overleden op 19 Mei 1941 in Kortenhoef op 46-jarige leeftijd en werd begraven op 21 Mei 1941 in Kortenhoef.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-04-1895

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-05-1941. Bij de aangifte van het overlijden van Paulus was de volgende getuige aanwezig: Bernardus Buurman (geb. ±1868).

• Beroep: Manufacturier.

Paulus trouwde met Cornelia Schippers, dochter van Philippus Schippers en Marretje Tober, op 9 Jun 1927. Cornelia werd geboren op 22 Feb 1891 in Loosdrecht.

Kind uit dit huwelijk:

   959 V    i. Rijkje Marretje Hagen

Rijkje trouwde met Jan Vlug.

798. Gerrit Hermanus Hagen werd geboren op 9 Dec 1896 in Kortenhoef, is overleden op 21 Apr 1968 in Kortenhoef op 71-jarige leeftijd en werd begraven op 25 Apr 1968 in 's-Graveland.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-12-1896.

Algemene notities: Gerrit had op latere leeftijd TBC en behield een slechte gezondheid. Weer in Kortenhoef terug werd hij verzorgd door zijn zuster Geertrruida die aan de Kortenheoefsedijk 121 woonde.
Hij heeft ook een aantal jaren in het Spanderswoud in een klein huisje gewoond en kreeg daardoor de bijnaam "Gerrit uit het bos".

• Beroep: Polderwerker, Stoelenmatter.

Gerrit trouwde met Petronella(Pieternella) de Kloet, dochter van Arie De Kloet en Willemijntje Glijn, op 25 Aug 1922 in Kortenhoef. Petronella(Pieternella) werd geboren op 29 Mei 1899 in Kortenhoef en is overleden op 12 Sep 1952 in Kortenhoef op 53-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   960 M    i. Pieter Jacobus Hagen werd geboren op 11 Mei 1924 in Kortenhoef en is overleden op 9 Jul 1924 in Kortenhoef.

   961 M    ii. Pieter Jacobus(Piet) Hagen werd geboren op 22 Jun 1925 in Kortenhoef, is overleden op 8 Jul 2009 in Hilversum op 84-jarige leeftijd en werd begraven op 13 Jul 2009 in Ankeveen.

• Beroep: Bouwvakker.

Pieter trouwde met Alida Holdinga, dochter van Hermanus Holdinga en Sophia Marinus.

+ 962 M    iii. Arie Hagen

   963 M    iv. Rijk Hagen

   964 M    v. Willem Hagen


799. Gijsbertus Hagen werd geboren op 25 Aug 1898 in Kortenhoef, is overleden op 4 Nov 1974 in Hilversum op 76-jarige leeftijd en werd begraven in Kortenhoef.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-08-1898.

• Beroep: Sjouwerman, Opperman, Werkman.

Gijsbertus trouwde met Heintje Luijer, dochter van Jacob Luijer en Marretje Hagen, op 19 Nov 1926 in Kortenhoef. Heintje werd geboren op 2 Jan 1905 in Kortenhoef, is overleden op 29 Aug 1967 in Hilversum op 62-jarige leeftijd en werd begraven in Kortenhoef.

Huwelijksnotities: Het gezin verhuisde, na de geboorte van Jaap, naar Hilversum en ging wonen aan de 1e Nieuwstraat.

Kinderen uit dit huwelijk:

   965 V    i. Rijkje Hagen werd geboren op 1 Mrt 1927 in Kortenhoef en is overleden op 13 Jun 1949 op 22-jarige leeftijd.

+ 966 M    ii. Jacob(Jaap) Hagen

   967 M    iii. Pieter Jacobus Hagen werd geboren op 28 Apr 1933 in Hilversum en is overleden op 28 Apr 1933 in Hilversum.

   968 O    iv. N. N. Hagen werd geboren op 27 Jun 1935 in Hilversum en is overleden op 27 Jun 1935 in Hilversum.

• Afw. geboorte: Levenloos geboren.

   969 V    v. Marretje Hagen

+ 970 M    vi. Pieter jacobus Hagen


800. Gerrit Hagen werd geboren op 2 Sep 1900 in Kortenhoef en is overleden op 27 Jan 1980 in Hilversum op 79-jarige leeftijd.

Algemene notities: Gerrit werd, ter onderscheiding van zijn broer, "Zwarte Gert" genoemd vanwege zijn donkere uiterlijk.Gerrit trouwde met Cornelia Bakker, dochter van Zegert Bakker en Cornelia Hazelager, op 5 Dec 1924 in Kortenhoef. Cornelia werd geboren op 20 Sep 1900 in Loenen en is overleden op 17 Nov 1977 in Kortenhoef op 77-jarige leeftijd.

Huwelijksnotities: Het gezin woonde aan het Moleneind 46 in het huis waar later Piet is gaan wonen.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 971 M    i. Pieter Jacobus(Piet) Hagen

+ 972 V    ii. Cornelia Hagen


801. Teunis Hagen werd geboren op 29 Okt 1902 in Kortenhoef, is overleden op 21 Okt 1979 in Hilversum op 76-jarige leeftijd en werd begraven op 25 Okt 1979 in Kortenhoef.

Algemene notities: Teus gaat als tuinman werken bij mevrouw P. L. Visser.
Op 12 april 1947 krijgt hij toestemming om zelf een hoveniersbedrijf te beginnen . Hij bleef echter wonen aan de 's-Gravelandseweg tot 1955. Daarna verhuist hij naar de Mauritslaan te Hilversum maar vanaf het eerste begin probeert hij daar al weer weg te komen. Dit lukte in 1958 en het gezin verhuist dan naar de Oanjelaan.
Dit huis werd, i.v.m. de hoge onderhoudskosten, verkocht waarna werd verhuisd naar de Bussumergrintweg 11. Hier kwam hij als vaste tuinman in dienst van de familie Groote aan de Palestrinalaan. Hier heeft hij tot aan het eind van zijn leven gewoond.

• Beroep: Tuinman. Teus werkte in eerste instantie bij een kwekerij in Kortenhoef maar was liever tuinman

Teunis trouwde met Engeltje Landwaard, dochter van Arie Landwaard en Christina Schouten(de Bol), op 2 Nov 1928 in Kortenhoef. Engeltje werd geboren op 8 Mrt 1904 in Kortenhoef, is overleden op 20 Aug 1993 in Hilversum op 89-jarige leeftijd en werd begraven op 25 Aug 1993 in Kortenhoef.

Huwelijksnotities: Het echtpaar gaat wonen aan de 's-Gravelandseweg 133 te Hilversum.

Kind uit dit huwelijk:

+ 973 V    i. Rijkje Hagen


802. Rijk Hagen werd geboren op 28 Okt 1904 in Kortenhoef en is overleden op 23 Jul 1979 in Kortenhoef op 74-jarige leeftijd.

Rijk trouwde met Hillegonde Bakker, dochter van Bakker en Aaltje Oost, in Dedemsvaart. Hillegonde is overleden in 1942.

Kind uit dit huwelijk:

+ 974 M    i. Gerrit Hagen

Rijk trouwde vervolgens met Johanna Teuntje Schouten, dochter van Teunis Schouten en Petronella Boom, op 15 Sep 1943 in Kortenhoef. Johanna werd geboren op 19 Okt 1916 in Kortenhoef en is overleden op 23 Mei 1981 in Kortenhoef op 64-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 975 V    i. Petronella Hagen

+ 976 M    ii. Johnny Johannes Hagen

+ 977 M    iii. Teunis Hagen


803. Pieter Jacobus(Pier) Hagen werd geboren op 12 Nov 1906 in Kortenhoef, is overleden op 19 Nov 1976 in Kortenhoef op 70-jarige leeftijd en werd begraven op 23 Nov 1976 in Kortenhoef.

Pieter trouwde met Lijsje Boom, dochter van Jan Janz Boom en Jannetje Schouten(de Bol), op 13 Okt 1931 in Kortenhoef. Lijsje werd geboren op 12 Jan 1906 in Kortenhoef, is overleden op 21 Jun 1984 in Kortenhoef op 78-jarige leeftijd en werd begraven op 25 Jun 1984 in Kortenhoef.

Huwelijksnotities: Het echtpaar woonde aan de Kortenhoefsedijk 89 vlakbij de Kattenbrug

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 978 V    i. Rijkje Hagen werd geboren op 16 Mei 1933 in Kortenhoef, is overleden op 6 Jul 1987 in Kortenhoef op 54-jarige leeftijd en werd begraven op 10 Jul 1987 in Kortenhoef.

   979 M    ii. Jan Jacobus Hagen werd geboren op 16 Jul 1934 in Kortenhoef, is overleden op 2 Sep 1966 in Kortenhoef op 32-jarige leeftijd en werd begraven op 6 Sep 1966 in Kortenhoef.

+ 980 M    iii. Pieter Jacobus Hagen werd geboren op 2 Sep 1935 in Kortenhoef en is overleden op 26 Nov 1998 in Amstelveen op 63-jarige leeftijd.

+ 981 M    iv. Jan Hagen

+ 982 V    v. Jannetje Hagen

+ 983 M    vi. Paulus Hagen

+ 984 M    vii. Cornelis Hagen

   985 M    viii. Gerrit H Hagen


804. Geertruida Hagen werd geboren op 7 Aug 1908 in Kortenhoef, is overleden op 14 Dec 1988 in Kortenhoef op 80-jarige leeftijd en werd begraven op 19 Dec 1988 in Kortenhoef.


Geertruida trouwde met Jacob Schouten, zoon van Cornelis Schouten en Jannetje Schouten, op 2 Nov 1934 in Kortenhoef. Jacob werd geboren op 24 Okt 1899 in Kortenhoef.

• Beroep: Ruigt- en Rietsnijder, sigarenhandelaar. Jaap had jarenlang een sigarenwinkeltje aan de Kortenhoefsedijk.

Kinderen uit dit huwelijk:

   986 M    i. Cornelis Schouten

Cornelis trouwde met L. Bergmeijer.

   987 V    ii. Rijkje Schouten

Rijkje trouwde met A. E. van de Bor.

   988 M    iii. Pieter Jacobus Schouten werd geboren op 1 Okt 1939 in Kortenhoef, is overleden op 3 Jul 2009 in Kortenhoef op 69-jarige leeftijd en werd begraven op 9 Jul 2009 in Kortenhoef.

Pieter trouwde met J. Kruimer.

   989 V    iv. Jannetje Schouten

Jannetje trouwde met H. B. C. Verhagen.

   990 V    v. Elisabeth Schouten

Elisabeth trouwde met D. C. J. Pool.

805. Hermijntje Everdina Gerarda(Mijntje) Hagen werd geboren op 23 Dec 1909 in Kortenhoef, is overleden op 24 Mei 1991 in Kortenhoef op 81-jarige leeftijd en werd begraven op 28 Mei 1991 in Kortenhoef.

Hermijntje trouwde met Jan Antoon Verbeek, zoon van Jan Verbeek en Klaasje van Remmerden, op 4 Dec 1931 in Kortenhoef. Jan werd geboren op 3 Mrt 1906 in Houten, is overleden op 18 Apr 1965 in Kortenhoef op 59-jarige leeftijd en werd begraven op 22 Apr 1965 in Kortenhoef.

• Beroep: Groenteverkoper.

Kinderen uit dit huwelijk:

   991 V    i. Klasina Verbeek

Klasina trouwde met J. J. van Rijn.

   992 M    ii. Pieter Jacobus Verbeek

Pieter trouwde met M. J. T. Willigenburg.

   993 M    iii. Jan Verbeek

Jan trouwde met H. Van Klink.

   994 V    iv. Rijkje Verbeek

Rijkje trouwde met J. Ph. Verkaik.

   995 V    v. Paula Verbeek

Paula trouwde met J. J. Westland.

   996 O    vi. G. J. Verbeek


806. Johanna Hagen werd geboren op 9 Sep 1911 in Kortenhoef, is overleden op 28 Jun 1969 in Kortenhoef op 57-jarige leeftijd en werd begraven op 2 Jul 1969 in Kortenhoef.

Johanna trouwde met Krijn Schouten, zoon van Cornelis Schouten en Jannetje Schouten, op 17 Okt 1930 in Kortenhoef. Krijn werd geboren op 28 Jul 1911 in Kortenhoef en is overleden in 1988 in Kortenhoef op 77-jarige leeftijd.

• Beroep: Bloemenhandelaar, Kortenhoef.

Kinderen uit dit huwelijk:

   997 V    i. Jannetje Schouten

Jannetje trouwde met F. den Uyl.

   998 V    ii. Rijkje Schouten

Rijkje trouwde met H. C. Cornelisse.

   999 M    iii. Cornelis Schouten

Cornelis trouwde met D. S. Cornelisse.

   1000 M    iv. Pieter Jacobus Schouten

Pieter trouwde met A. van Garderen.

807. Evert Hagen werd geboren op 29 Dec 1913 in Kortenhoef, is overleden op 28 Jan 1983 in Kortenhoef op 69-jarige leeftijd en werd begraven op 2 Feb 1983 in Kortenhoef.

Algemene notities: Op 25 augustus krijgt Evert van het Ministerie van Landbouw, Voedselvoorziening en Visscherij toestemming om een eigen bedrijf in de vorm van een binnenlandse groothandel in bloemisterij producten te beginnen. Hij vestigt zich aan de Kortenhoefsedijk 63

Evert trouwde met Klaasje Luijer, dochter van Frans Luijer en Grietje Luijer, 19-08-+1943 in Kortenhoef. Klaasje werd geboren op 5 Aug 1915 in Kortenhoef, is overleden op 14 Sep 1974 in Kortenhoef op 59-jarige leeftijd en werd begraven op 18 Sep 1974 in Kortenhoef.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 1001 M    i. Pieter Jacobus(Piet) Hagen

   1002 M    ii. Frans Hagen

Frans trouwde met Ria de Hoop.

+ 1003 M    iii. Ronald Hagen

   1004 M    iv. Pieter Jacobus Hagen werd geboren op 8 Mrt 1944 in Kortenhoef en is overleden op 10 Mrt 1944 in Kortenhoef.

809. Johanna Gerritje Hagen werd geboren op 12 Jul 1900 in Kortenhoef en is overleden op 27 Jan 1981 in Kortenhoef op 80-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-07-1900.

Johanna trouwde met Jan Hendrik Neijsen, zoon van Pieter Neijsen en Josina Hagen, op 22 Jun 1928 in Kortenhoef. Jan werd geboren op 14 Jun 1898 in Kortenhoef en is overleden op 26 Feb 1980 in Kortenhoef op 81-jarige leeftijd.

(Dubbele vermelding. Zie Persoon 794)

812. Hermina Gerdina Hagen werd geboren op 16 Jun 1906 in Kortenhoef en is overleden op 16 Dec 1978 op 72-jarige leeftijd.

Hermina trouwde met Jan Zwiers op 29 Mei 1931 in Kortenhoef. Jan werd geboren op 11 Apr 1901 in Amsterdam en is overleden op 28 Jan 1979 op 77-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   1005 M    i. Hendrikus Gerardus Zwiers

   1006 V    ii. Daantje Cornelia Zwiers

Daantje trouwde met C. Metselaar.

   1007 V    iii. Cornelia Daantje Zwiers

Cornelia trouwde met C. de Boer.

   1008 V    iv. Johanna Gerdine Zwiers

Johanna trouwde met C. Annaars.

   1009 M    v. Jan Zwiers

813. Klasina Hagen werd geboren op 8 Aug 1908 in Kortenhoef en is overleden op 9 Apr 1977 in Breukelen op 68-jarige leeftijd.

Klasina trouwde met Antonie Verbeek, zoon van Jan Verbeek en Klaasje van Remmerden, op 26 Jun 1931 in Kortenhoef. Antonie werd geboren in 1909 in Houten en is overleden op 26 Sep 1984 in Breukelen op 75-jarige leeftijd.

• Beroep: Boerenarbeider.

Kinderen uit dit huwelijk:

   1010 V    i. Klazina Johanna Verbeek

Klazina trouwde met N. Nieuwhof.

   1011 M    ii. Antonie Verbeek

   1012 V    iii. Daantje Verbeek

Daantje trouwde met C. Oudhuizen.

   1013 V    iv. Geertruida Verbeek

   1014 V    v. Johanna Gerdina Verbeek

Johanna trouwde met E. Schouten.

   1015 M    vi. Johannes Verbeek

   1016 M    vii. Pieter Jacobus Verbeek

   1017 V    viii. Irene Catharina Verbeek

Irene trouwde met Fr. Holstein.

   1018 V    ix. Jannie Wilhelmina Verbeek

Jannie trouwde met T. H. Pleyster.

815. Jan Willem Hagen werd geboren op 23 Jan 1912 in Kortenhoef en is overleden op 22 Aug 1952 in Hilversum op 40-jarige leeftijd.

Overlijdensnotities: Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-08-1952. Bij de aangifte van het overlijden van Jan Willem was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Boekschoten (geb. ±1903).

• Beroep: Postbesteller, vanaf <22-08-1952 tot 22-08-1952.

Jan trouwde met Marretje Dolman. Marretje werd geboren op 7 Apr 1916 in Kortenhoef en is overleden op 14 Sep 1994 in Kortenhoef op 78-jarige leeftijd.

Huwelijksnotities: Het gezin woonde aan de Cornelis de Wijsstraat te Kortenhoef.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 1019 M    i. Johannes(Joop) Hagen

+ 1020 M    ii. Martin Hagen

+ 1021 V    iii. Marjan Hagen

816. Marretje Hagen werd geboren op 11 Apr 1913 in Kortenhoef en is overleden op 6 Okt 1983 op 70-jarige leeftijd.

Marretje trouwde met Antoon van de Gau.

Kind uit dit huwelijk:

   1022 M    i. Anton van de Gau

818. Teunis Hagen werd geboren op 22 Apr 1916 in Kortenhoef en is overleden op 1 Jan 1997 in Hilversum op 80-jarige leeftijd.

Teunis trouwde met A. Versluis.

Kinderen uit dit huwelijk:

   1023 M    i. Hans Hagen

Hans trouwde met Ria.

   1024 M    ii. Teus Hagen

   1025 V    iii. Sonja Hagen

Sonja trouwde met Rinus.
Afbeelding

vorige  12de Generatie  Volgende820. Jannetje Schouten(de Bol) werd geboren op 11 Nov 1878 in Kortenhoef en is overleden op 18 Dec 1953 in Kortenhoef op 75-jarige leeftijd.

Jannetje trouwde met Jan Janz Boom, zoon van Jan Boom en Margaretha Van De Velden, op 19 Mei 1905 in Kortenhoef. Jan werd geboren op 27 Jun 1877 in Kortenhoef en is overleden op 5 Feb 1954 in Kortenhoef op 76-jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

+ 1026 V    i. Lijsje Boom werd geboren op 12 Jan 1906 in Kortenhoef, is overleden op 21 Jun 1984 in Kortenhoef op 78-jarige leeftijd en werd begraven op 25 Jun 1984 in Kortenhoef.

821. Jan Schouten werd geboren op 3 Dec 1881 in Kortenhoef en is overleden in Jul 1968 in Kortenhoef op 86-jarige leeftijd.

Algemene notities: Jan had verschillende bijnamen zoals "Jan van Klaasie", Jan achter de Linden" en "Jan Kissie".

• Beroep: Werkman, Polderwerker.

Jan trouwde met Klasina Hagen, dochter van Onbekend en Jannetje Hagen, op 26 Okt 1906 in Kortenhoef. Klasina werd geboren op 2 Mrt 1884 in Kortenhoef en is overleden op 16 Mrt 1969 in Kortenhoef op 85-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-03-1885. Bij de aangifte van de geboorte van Klasina was de volgende getuige aanwezig: Abraham Gijsbert de Bruijn (geb. ±1814).

(Dubbele vermelding. Zie Persoon 758)

822. Christina Schouten(de Bol) werd geboren in 1881 in Kortenhoef.

Christina trouwde met Arie Landwaard, zoon van Ruth Landwaard en Engeltje Hagen, op 16 Feb 1900 in Kortenhoef. Arie werd geboren op 21 Feb 1874 in Kortenhoef en is overleden op 6 Feb 1958 op 83-jarige leeftijd.

• Religie: Nederlands Hervormd.

• Beroep: Metselaar.

(Dubbele vermelding. Zie Persoon 681)

828. Wouter Hagen werd geboren op 15 Dec 1903 in Eemnes en is overleden op 13 Mei 1985 in Eemnes op 81-jarige leeftijd.

Algemene notities: Wout was een verdienstelijk kunstschilder getuige de vele schilderijen welke hij heeft gemaakt.

• Beroep: Huisschilder, Eemnes.

Wouter trouwde met Anna Christia Swildens, dochter van Marten Swildens en Dirkje Stuivers, op 30 Jun 1927. Anna werd geboren in 1906 in Amsterdam en is overleden op 20 Nov 1996 in Eemnes op 90-jarige leeftijd.

Huwelijksnotities: Wout en Anna woonde aan de Laarderweg no 130 te Eemnes.

Kinderen uit dit huwelijk:

   1027 M    i. Jan Hagen

   1028 V    ii. Dicky Hagen


846. Heintje Luijer werd geboren op 2 Jan 1905 in Kortenhoef, is overleden op 29 Aug 1967 in Hilversum op 62-jarige leeftijd en werd begraven in Kortenhoef.


Heintje trouwde met Gijsbertus Hagen, zoon van Pieter Jacobus Hagen en Rijkje van de Bunt, op 19 Nov 1926 in Kortenhoef. Gijsbertus werd geboren op 25 Aug 1898 in Kortenhoef, is overleden op 4 Nov 1974 in Hilversum op 76-jarige leeftijd en werd begraven in Kortenhoef.

Huwelijksnotities: Het gezin verhuisde, na de geboorte van Jaap, naar Hilversum en ging wonen aan de 1e Nieuwstraat.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-08-1898.

• Beroep: Sjouwerman, Opperman, Werkman.

(Dubbele vermelding. Zie Persoon 799)

850. Engeltje Landwaard werd geboren op 8 Mrt 1904 in Kortenhoef, is overleden op 20 Aug 1993 in Hilversum op 89-jarige leeftijd en werd begraven op 25 Aug 1993 in Kortenhoef.


Engeltje trouwde met Teunis Hagen, zoon van Pieter Jacobus Hagen en Rijkje van de Bunt, op 2 Nov 1928 in Kortenhoef. Teunis werd geboren op 29 Okt 1902 in Kortenhoef, is overleden op 21 Okt 1979 in Hilversum op 76-jarige leeftijd en werd begraven op 25 Okt 1979 in Kortenhoef.

Huwelijksnotities: Het echtpaar gaat wonen aan de 's-Gravelandseweg 133 te Hilversum.

Algemene notities: Teus gaat als tuinman werken bij mevrouw P. L. Visser.
Op 12 april 1947 krijgt hij toestemming om zelf een hoveniersbedrijf te beginnen . Hij bleef echter wonen aan de 's-Gravelandseweg tot 1955. Daarna verhuist hij naar de Mauritslaan te Hilversum maar vanaf het eerste begin probeert hij daar al weer weg te komen. Dit lukte in 1958 en het gezin verhuist dan naar de Oanjelaan.
Dit huis werd, i.v.m. de hoge onderhoudskosten, verkocht waarna werd verhuisd naar de Bussumergrintweg 11. Hier kwam hij als vaste tuinman in dienst van de familie Groote aan de Palestrinalaan. Hier heeft hij tot aan het eind van zijn leven gewoond.

• Beroep: Tuinman. Teus werkte in eerste instantie bij een kwekerij in Kortenhoef maar was liever tuinman

(Dubbele vermelding. Zie Persoon 801)

863. Jan Hagen werd geboren op 5 Feb 1904 in Kortenhoef en is overleden op 2 Mei 1971 in Hilversum op 67-jarige leeftijd.


Jan trouwde met Stijntje Vlug. Stijntje werd geboren op 1 Sep 1908 in Loosdrecht.

Kinderen uit dit huwelijk:

   1029 M    i. Johannes Hagen

Johannes trouwde met T. Bruinsma.

   1030 M    ii. Hans Hagen

Hans trouwde met Chr. Bogaard.

864. Marretje Hagen werd geboren op 30 Apr 1905 in Kortenhoef en is overleden op 30 Mrt 1978 in Bussum op 72-jarige leeftijd.

• Crematie: Daelwijk, 4 Apr 1978, Utrecht-Overvecht.

Marretje trouwde met Theodorus Vos, zoon van Hendrikus Vos en Betje de Gooyer, op 23 Mei 1924 in Kortenhoef. Theodorus werd geboren op 10 Jan 1902 in Bussum.

Kinderen uit dit huwelijk:

   1031 V    i. Elisabeth Vos

Elisabeth trouwde met K. Bakker.

   1032 M    ii. Johannes Hendrikus Vos werd geboren op 8 Sep 1927 en is overleden op 8 Sep 1927.

   1033 V    iii. Cornelia Vos

Cornelia trouwde met Th. Willemse.

865. Willem Hagen werd geboren op 23 Jul 1906 in Kortenhoef en is overleden op 27 Jan 1998 in Hilversum op 91-jarige leeftijd.

• Beroep: Werkzaam in de wasserij.

Willem trouwde met Hendrika Wingelaar, dochter van Cornelis Otto Wingelaar en Anna Louisa Wingelaar, op 24 Dec 1927 in Kortenhoef. Hendrika werd geboren op 18 Dec 1908 in Loosdrecht en is overleden op 16 Mrt 1996 in Hilversum op 87-jarige leeftijd.

Huwelijksnotities: Het gezin woonde jaren lang aan de Oranjeweg 72 te Kortenhoef.

Kinderen uit dit huwelijk:

   1034 V    i. Petronella(Nel) Hagen

Petronella(Nel) trouwde met Henk.

+ 1035 V    ii. Anna Louisa(Annie) Hagen

   1036 M    iii. Johannes Cornelis(Jan) Hagen

   1037 V    iv. Hendrika(Riek) Hagen

Hendrika(Riek) trouwde met Bep.

   1038 M    v. Willem(Wim) Hagen

Willem(Wim) trouwde met Coby.

   1039 M    vi. Hendrik Johannes(Henk) Hagen

Hendrik trouwde met Els.

   1040 V    vii. Rina Hagen

Rina trouwde met Anton.

   1041 M    viii. Cornelis Otto(Kees) Hagen

Cornelis trouwde met Jannie.

   1042 M    ix. Lambertus(Bertus) Hagen

Lambertus(Bertus) trouwde met Gerrie.

   1043 V    x. Lena Wilhelmina(Leni) Hagen

Lena trouwde met Chris.

   1044 V    xi. Jannetje Hagen werd geboren op 18 Jan 1946 in Kortenhoef en is overleden op 19 Mei 1970 op 24-jarige leeftijd.

   1045 M    xii. Johan Willem Hagen werd geboren op 8 Aug 1848 in Kortenhoef.

   1046 V    xiii. Nelly Anna hendrika Hagen werd geboren op 23 Apr 1950 in Kortenhoef en is overleden op 21 Feb 1969 op 18-jarige leeftijd.

869. Lamberta(Bertha) Hagen werd geboren op 16 Mrt 1913 in Heemstede.

Lamberta(Bertha) trouwde met Pieter van de Poel op 2 Jan 1934 in Kortenhoef. Pieter werd geboren op 23 Dec 1904 in Hendrik Ido Ambacht.

Kinderen uit dit huwelijk:

   1047 M    i. Pieter van de Poel

   1048 V    ii. Johanna van de Poel

   1049 M    iii. Lambertus van de Poel

872. Petronella Johanna(To) Hagen werd geboren op 14 Nov 1919 in Kortenhoef, is overleden op 30 Nov 1983 in Kortenhoef op 64-jarige leeftijd en werd begraven in 's-Graveland.


Petronella trouwde met Cornelis(Cees) Schriek, zoon van Nicolaas Schriek en Elisabeth Vos, op 23 Sep 1938. Cornelis(Cees) werd geboren op 31 Jan 1916 in Naarden.

Huwelijksnotities: Het gezin woonde jarenlang aan de Cornelis de Wijstraat te Kortenhoef.

• Beroep: Grondwerker in de bouw.

Kinderen uit dit huwelijk:

   1050 V    i. Petronella Johanna Schriek

   1051 M    ii. Nicolaas Schriek

   1052 V    iii. Elisabeth Schriek

   1053 M    iv. Johannes(Jan) Schriek


873. Engelina Harmina Hagen werd geboren op 2 Sep 1923 in Ankeveen en is overleden op 31 Jul 2002 op 78-jarige leeftijd.

Engelina trouwde met Jacob Johan(Jaap) van Aarde.

Kind uit dit huwelijk:

   1054 M    i. Gerrit van Aarde

Gerrit trouwde met Sandra Kamer.

874. Krijn Willem Voorn werd geboren op 12 Aug 1920 in Kortenhoef en is overleden in Mei 2009 op 88-jarige leeftijd.

Krijn trouwde met W. Kobussen.

Kind uit dit huwelijk:

   1055 V    i. Marijke Voorn

890. Jannetje Hagen werd geboren op 25 Jan 1902 in Kortenhoef, is overleden op 26 Mrt 1983 in Kortenhoef op 81-jarige leeftijd en werd begraven in 's-Graveland.

Geboortenotities: Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-01-1902. Bij de aangifte van de geboorte van Jannetje waren de volgende getuigen aanwezig: Meijer Barmentloo (geb. ±1850), Hendrik Ridder (geb. ±1860) en David Hagen (1880-1947).

Jannetje trouwde met Pieter Windsma op 9 Mrt 1928 in Kortenhoef. Pieter werd geboren op 10 Okt 1902 in Bolsward, is overleden op 15 Feb 1990 in Hilversum op 87-jarige leeftijd en werd begraven in 's-Graveland.

Kinderen uit dit huwelijk:

   1056 V    i. Hieke Windsma

+ 1057 V    ii. Everdina Windsma

   1058 V    iii. Jacoba Windsma

Jacoba trouwde met G. van Huisstede.

   1059 M    iv. David Windsma

David trouwde met E. Braamse.

909. Piet Hagen werd geboren in 1906 in Ankeveen en is overleden op 7 Mei 1971 in 's-Graveland op 65-jarige leeftijd.

Algemene notities: Piet werd door de bevolking "Piet de Prutser genoemd. Waarschijnlijk werd dit goedmoedig bedoeld maar hjet is niet bekend waarom hij die bijnam kreeg.

Piet trouwde met Maria Mφller, dochter van Wilhelm G. Mφller en Maria E, Schmeider, op 27 Mei 1930. Maria werd geboren op 18 Dec 1900 in Alteneszen(Pruisen) en is overleden op 23 Sep 1978 in 's-Graveland op 77-jarige leeftijd.

Huwelijksnotities: Het echtpaar ging in 's-Graveland wonen waar Piet aan het Noordereinde een rijwielzaak opende.

Kinderen uit dit huwelijk:

   1060 V    i. Klaasje Pietje Hagen

   1061 M    ii. Piet Hagen

911. Gerard Hagen werd geboren op 19 Feb 1901 in Diemen.

Gerard trouwde met Geertruida Swier op 22 Nov 1922 in Diemen. Geertruida werd geboren op 6 Jul 1903 in Diemen en is overleden op 17 Mrt 1943 in Diemen op 39-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   1062 V    i. Maria Hendrika Hagen

Maria trouwde met D. Hofman.

   1063 V    ii. Hendrika Johanna Hagen

Hendrika trouwde met H. Nab.

Gerard trouwde vervolgens met Wilhelmina van ΄t Hof, dochter van Hermanus Augustinus van ΄t Hof en Wilhelmina Swier, op 26 Jul 1944 in Diemen. Wilhelmina werd geboren op 12 Mrt 1916 in Amsterdam.

Kinderen uit dit huwelijk:

   1064 V    i. Theodora Hagen

   1065 M    ii. Gerard Hagen

Gerard trouwde met H. G. van Ringelenstein.

+ 1066 M    iii. Hermanus Augustinus Hagen

+ 1067 V    iv. Wilhelmina Hagen

+ 1068 M    v. Johannes(Hans) Hagen

927. Johan Hagen werd geboren op 16 Apr 1908 in Ankeveen.

Algemene notities: Johan had een kekerij aan de Emmaweg

• Beroep: Kweker.

Johan trouwde met Cornelia de Jong.

Kind uit dit huwelijk:

   1069 V    i. Hendrika Wouterina Hagen

929. Albertus Hagen werd geboren op 28 Sep 1911 in 's-Graveland.

Albertus trouwde met L. Mensink.

Kind uit dit huwelijk:

   1070 M    i. Jan Hagen

930. Egbertus Johannes Hagen werd geboren op 3 Okt 1914 in 's-Graveland.

Egbertus trouwde met Adriana Maria Van Helten op 30 Sep 1948. Adriana werd geboren op 28 Apr 1916 in Geldermalsen en is overleden op 4 Dec 1997 in 's-Graveland op 81-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 1071 V    i. Johanna(Joke) Hagen

+ 1072 M    ii. Willem Hendrik Hagen werd geboren op 3 Jun 1951 in Hilversum en is overleden op 20 Okt 1978 in Hamburg(Duitsland) op 27-jarige leeftijd.

+ 1073 M    iii. Johannes Clasinus Hagen

949. Hermanus Lambertus Hagen werd geboren op 6 Dec 1923 in Kortenhoef en is overleden op 14 Okt 1998 in Hilversum op 74-jarige leeftijd.

Hermanus trouwde met Grι de Meij.

Kinderen uit dit huwelijk:

   1074 V    i. Irma Hagen

Irma trouwde met Kees Hilhorst.

   1075 V    ii. Loes Hagen

Loes trouwde met F. Hooghiemstra.

   1076 V    iii. Astrid Hagen

Astrid trouwde met Hans van Straten.

962. Arie Hagen


Arie trouwde met Arrisje Slappendel, dochter van Gerrit Slappendel en Janna Bakker. Arrisje werd geboren op 5 Jan 1927 in 's-Graveland, is overleden op 27 Mrt 1969 in 's-Graveland op 42-jarige leeftijd en werd begraven op 1 Apr 1969 in 's-Graveland.

Kinderen uit dit huwelijk:

   1077 M    i. Gerrit Hermanus Hagen

Gerrit trouwde met Willy van Ooyen.

+ 1078 M    ii. Jan Hagen

+ 1079 M    iii. John Hagen

966. Jacob(Jaap) Hagen

Jacob(Jaap) trouwde met Everdina Windsma, dochter van Pieter Windsma en Jannetje Hagen.

Kinderen uit dit huwelijk:

   1080 V    i. Heintje Hagen

   1081 M    ii. Pieter Hagen

   1082 V    iii. Jannetje Hagen

   1083 V    iv. Everdine Hagen

970. Pieter jacobus Hagen

Pieter trouwde met H. H. Duyff.

Kinderen uit dit huwelijk:

   1084 V    i. Petra Hagen

   1085 V    ii. Wilma Hagen

   1086 M    iii. Bert Hagen

   1087 M    iv. Robert Hagen

   1088 M    v. Peter Hagen

   1089 M    vi. Erik Hagen

   1090 M    vii. Marko Hagen

971. Pieter Jacobus(Piet) Hagen

Pieter trouwde met Anna Louisa(Annie) Hagen, dochter van Willem Hagen en Hendrika Wingelaar.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 1091 M    i. Gerrit Willem Hagen

+ 1092 V    ii. Hendrika Cornelia Hagen

972. Cornelia Hagen

Cornelia trouwde met iemand Jan van Uffelen.

Kind uit dit huwelijk:

   1093 M    i. Bert van Uffelen

973. Rijkje Hagen

Rijkje trouwde met Stephanus Frederik Christiaan Kessel, zoon van Frederik Christiaan Kessel en Greta Alida Dekker.

Kinderen uit dit huwelijk:

   1094 V    i. Margreet Aleid Kessel

Margreet trouwde met H. Stevens.

   1095 M    ii. Teunis Stephanis Kessel

Teunis trouwde met J. N. Abdulla.

974. Gerrit Hagen

Gerrit trouwde met Patricia.

Kind uit dit huwelijk:

   1096 M    i. Jeroen Hagen

975. Petronella Hagen

Petronella trouwde met Teunis(Teun) de Kloet, zoon van Hendrik de Kloet en Neeltje Prattenburg.

Kinderen uit dit huwelijk:

   1097 V    i. Manon De Kloet

   1098 V    ii. Kim De Kloet

976. Johnny Johannes Hagen

Johnny trouwde met Gezina Cornelia Gerendina Wesselink, dochter van Hendrikus B. Wesselink en Theodora Cornelia Taling.

Kinderen uit dit huwelijk:

   1099 V    i. Esthern Hagen

   1100 V    ii. Judith Hagen

977. Teunis Hagen

Teunis trouwde met Silvia Louise Korsse, dochter van Petern Korsse en Lutske Muskee.

Kinderen uit dit huwelijk:

   1101 M    i. Lars Hagen

   1102 V    ii. Tory Hagen

978. Rijkje Hagen werd geboren op 16 Mei 1933 in Kortenhoef, is overleden op 6 Jul 1987 in Kortenhoef op 54-jarige leeftijd en werd begraven op 10 Jul 1987 in Kortenhoef.

Rijkje trouwde met Theodorus G. Baalman, zoon van Gerhardus H Baalman en Maria C Arends.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 1103 M    i. Gerhardus H Baalman

   1104 V    ii. Lijsje Baalman

Lijsje trouwde met D. Bottema.

   1105 V    iii. Maria C Baalman

Maria trouwde met Rob Wilson, zoon van Johannes H G Wilson en Martha M J Cohpoolse.

980. Pieter Jacobus Hagen werd geboren op 2 Sep 1935 in Kortenhoef en is overleden op 26 Nov 1998 in Amstelveen op 63-jarige leeftijd.

Pieter trouwde met Krijna De Braver, dochter van Cornelis De Braver en Gijsbertha Kraaij.

Kinderen uit dit huwelijk:

   1106 V    i. Gijsbertha Hagen

   1107 M    ii. Pieter J Hagen

981. Jan Hagen

Jan trouwde met Arien Lammegien Jikkiene Munneke, dochter van Hendrik F Munneke en Geesje Japin.

Kinderen uit dit huwelijk:

   1108 V    i. Geesje Hagen

   1109 V    ii. Liesje Hagen

   1110 V    iii. Jolanda Hagen werd geboren op 30 Sep 1965 in Kortenhoef, is overleden op 2 Mrt 1983 op 17-jarige leeftijd en werd begraven op 5 Mrt 1983 in Kortenhoef.

   1111 M    iv. Jan Hagen

982. Jannetje Hagen

Jannetje trouwde met Dirk Abraham Atema, zoon van Douwe Atema en van de Poorte. Dirk werd geboren op 20 Jun 1937 in Amsterdam en is overleden op 8 Okt 1991 in Hilversum op 54-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   1112 V    i. Lydia Atema

   1113 M    ii. Pieter Atema

   1114 V    iii. Yrma Atema

983. Paulus Hagen

Paulus trouwde met Sonja Kik.

Kinderen uit dit huwelijk:

   1115 M    i. Gertjan Hagen

   1116 M    ii. Robert Hagen

984. Cornelis Hagen

Cornelis trouwde met Antje Everdine Van Leijen.

Kind uit dit huwelijk:

   1117 V    i. Femme C E Hagen

Cornelis trouwde vervolgens met Geertje De Jonge, dochter van Catharinus De Jonge en Wilhelmina J Hilbing.

Kind uit dit huwelijk:

   1118 M    i. Robertn M Hagen

1001. Pieter Jacobus(Piet) Hagen

Pieter trouwde met M. Knollenburg.

Kinderen uit dit huwelijk:

   1119 V    i. Astrid Hagen

   1120 V    ii. Linda Hagen

   1121 M    iii. Richard Hagen

1003. Ronald Hagen

Ronald trouwde met Ans Boekweit.

Kind uit dit huwelijk:

   1122 V    i. Debby Hagen

1019. Johannes(Joop) Hagen

Johannes(Joop) trouwde met Joke Middelkoop.

Kinderen uit dit huwelijk:

   1123 M    i. Dirk Hagen

   1124 M    ii. John Hagen

John trouwde met Ingrid.

   1125 M    iii. Ruud Hagen

   1126 M    iv. Herman Hagen

Herman trouwde met Angelique.

   1127 V    v. Hannie Hagen

Hannie trouwde met Renι.

1020. Martin Hagen

Martin trouwde met Ria Zwart.

Kinderen uit dit huwelijk:

   1128 M    i. Rob Hagen

Rob trouwde met Esther.

   1129 M    ii. Iric Hagen

Iric trouwde met Mircea.

   1130 M    iii. Oscar Hagen

   1131 V    iv. Sylvia Hagen

Sylvia trouwde met Andrι.

1021. Marjan Hagen

Marjan trouwde met Henk Jansen.

Kinderen uit dit huwelijk:

   1132 M    i. Marc Jansen

   1133 M    ii. Remco Jansen

Afbeelding

vorige  13de Generatie1026. Lijsje Boom werd geboren op 12 Jan 1906 in Kortenhoef, is overleden op 21 Jun 1984 in Kortenhoef op 78-jarige leeftijd en werd begraven op 25 Jun 1984 in Kortenhoef.


Lijsje trouwde met Pieter Jacobus(Pier) Hagen, zoon van Pieter Jacobus Hagen en Rijkje van de Bunt, op 13 Okt 1931 in Kortenhoef. Pieter werd geboren op 12 Nov 1906 in Kortenhoef, is overleden op 19 Nov 1976 in Kortenhoef op 70-jarige leeftijd en werd begraven op 23 Nov 1976 in Kortenhoef.

Huwelijksnotities: Het echtpaar woonde aan de Kortenhoefsedijk 89 vlakbij de Kattenbrug

(Dubbele vermelding. Zie Persoon 803)

1035. Anna Louisa(Annie) Hagen

Anna trouwde met Pieter Jacobus(Piet) Hagen, zoon van Gerrit Hagen en Cornelia Bakker.

(Dubbele vermelding. Zie Persoon 971)

1057. Everdina Windsma

Everdina trouwde met Jacob(Jaap) Hagen, zoon van Gijsbertus Hagen en Heintje Luijer.

(Dubbele vermelding. Zie Persoon 966)

1066. Hermanus Augustinus Hagen

Hermanus trouwde met M. Wientjes.

Kinderen uit dit huwelijk:

   1134 V    i. Annemarie Hagen

   1135 M    ii. Peter Hagen

1067. Wilhelmina Hagen

Wilhelmina trouwde met Albert de Loos.

Kinderen uit dit huwelijk:

   1136 M    i. Menno de Loos

   1137 M    ii. Ruud de Loos

1068. Johannes(Hans) Hagen

Johannes(Hans) trouwde met Marianne Verduyn.

Kinderen uit dit huwelijk:

   1138 V    i. Tessa Hagen

   1139 V    ii. Rosanne Hagen

1071. Johanna(Joke) Hagen

Johanna(Joke) trouwde met Clemens jan Elbert Lankreijer.

Kinderen uit dit huwelijk:

   1140 V    i. Saskia Petra Adriana Lankreijer

   1141 V    ii. Marlies Elisabeth Clazina Lankreijer

1072. Willem Hendrik Hagen werd geboren op 3 Jun 1951 in Hilversum en is overleden op 20 Okt 1978 in Hamburg(Duitsland) op 27-jarige leeftijd.

Overlijdensnotities: Willem kwam door een verkeersongeluk om het leven.

Willem trouwde met Anna Louisa Methorst.

Kind uit dit huwelijk:

   1142 V    i. Angelique Hagen

1073. Johannes Clasinus Hagen

Johannes trouwde met Monica Maria Theresia Braakman.

Kind uit dit huwelijk:

   1143 V    i. Imme Hagen

1078. Jan Hagen

Jan trouwde met Karin Ockhuizen.

Kinderen uit dit huwelijk:

   1144 M    i. Glenn Hagen

   1145 V    ii. Cassandra Hagen

   1146 M    iii. Kevin Hagen

1079. John Hagen

John trouwde met Yvonne Mets.

Kinderen uit dit huwelijk:

   1147 M    i. Robert jan Hagen

   1148 V    ii. Mariam Hagen

   1149 M    iii. Jeroen Hagen

1091. Gerrit Willem Hagen

Gerrit trouwde met Nanny Wolters.

Kinderen uit dit huwelijk:

   1150 M    i. Matthijs Ludwig Hagen

   1151 M    ii. Arnoud Hagen

1092. Hendrika Cornelia Hagen

Hendrika trouwde met Joseph Alb. Jan Rijnsburger.

Kinderen uit dit huwelijk:

   1152 M    i. Marco Pietr Gerrit Jan Rijnsburger

   1153 V    ii. Cyntia Anna Louise Rijnsburger

1103. Gerhardus H Baalman

Gerhardus trouwde met Antoinette Marissink, dochter van Hendrik J Marissink en Jannetje Bruijnes.

Kind uit dit huwelijk:

   1154 M    i. Jelle H Baalman


Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 Dec 2009 met Legacy 7.0 van Millennia