Nakomelingen van Johannes Besemer


Afbeelding

Eerste generatie  Volgende


1. Johannes(Jan) Besemer werd geboren in 1620 in Ankeveen.

Johannes(Jan) trouwde met iemand in 1653.

Zijn kind was:

+ 2 M    i. Arie Jansz Besemer werd geboren in 1655 in Ankeveen.

Afbeelding

vorige  Tweede generatie  Volgende2. Arie Jansz Besemer werd geboren in 1655 in Ankeveen.

Arie trouwde met iemand in 1688.

Zijn kinderen waren:

+ 3 M    i. Joannus Aertz Besemer werd geboren in 1690 in Ankeveen.

   4 V    ii. Marritje Aris Besemer werd geboren in 1692 in Ankeveen.

Marritje trouwde met Steeven Aart Malper Duyts. Steeven werd geboren in 1688.
Afbeelding

vorige  Derde generatie  Volgende3. Joannus Aertz Besemer werd geboren in 1690 in Ankeveen.

Joannus trouwde met Trijntje Jacops op 30 Nov 1712 in 's-Graveland. Trijntje werd geboren in 1690.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 5 M    i. Cornelis Jansz Besemer werd geboren in 1720.

+ 6 V    ii. Neeltje Jansdr Besemer werd geboren in 1735.

Afbeelding

vorige  Vierde generatie  Volgende5. Cornelis Jansz Besemer werd geboren in 1720.

Cornelis trouwde met Cornelia Bernardusdr(Neeltje) de Laan in 1747 in Ankeveen. Cornelia werd geboren in 1725.

Kinderen uit dit huwelijk:

   7 V    i. Maria Besemer werd geboren in 1749 in Ankeveen.

+ 8 M    ii. Johannes Cornelisz(Jan) Besemer werd geboren op 15 Dec 1751 in Ankeveen en is overleden op 15 Mrt 1833 in Ankeveen op 81-jarige leeftijd.

   9 V    iii. Trijntje Besemer werd geboren in 1754 in Ankeveen.

Trijntje trouwde met Hermanus Cornelisse Roest op 10 Mei 1774 in 's-Graveland. Hermanus werd geboren in 1750.

+ 10 M    iv. Wilhelmus Cornelisz Besemer werd geboren op 4 Jan 1756 in Ankeveen.

6. Neeltje Jansdr Besemer werd geboren in 1735.

Neeltje trouwde met Jan Rijcken de Haas op 23 Nov 1750 in Ankeveen. Jan werd geboren in 1730.

Kinderen uit dit huwelijk:

   11 V    i. Digna de Haas werd geboren in 1752.

   12 M    ii. Petrus de Haas werd geboren in 1753.

   13 M    iii. Joannes de Haas werd geboren in 1755.

Afbeelding

vorige  Vijfde generatie  Volgende8. Johannes Cornelisz(Jan) Besemer werd geboren op 15 Dec 1751 in Ankeveen en is overleden op 15 Mrt 1833 in Ankeveen op 81-jarige leeftijd.

Overlijdensnotities: Aangifte van overlijden werd gedaan door Gerrit Besemer(de jongste zoon van jan) en Hendrik Koenders, 39 jaar, veehouder en wonende te Weesperkarspel.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Schoenmaker.

Johannes trouwde met Elisabeth(Elsje) van den Heijden op 27 Mei 1788 in Ankeveen. Elisabeth(Elsje) werd geboren in 1764 in Weesperkarspel en is overleden op 17 Okt 1833 in Ankeveen op 69-jarige leeftijd.

Huwelijksnotities: Jan en Elsje trouwde in de R.K. St Martinus kerk

Overlijdensnotities: Aangifte van overlijden werd gedaan door Cornelis(oudste zoon van Elsje) en Cornelis Boelhouwer, 37 jaar, schoolhouder en wonenede te Ankeveen.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Broodverkoopster.

Kinderen uit dit huwelijk:

   14 M    i. Cornelis Besemer werd geboren op 9 Mei 1789 in Ankeveen en is overleden op 13 Aug 1866 in Nederhorst den Berg op 77-jarige leeftijd.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Schoenmaker.

Cornelis trouwde met Emmetje Hoogland op 24 Jan 1817 in Nederhorst den Berg. Emmetje werd geboren op 8 Nov 1790 in Duivendrecht en is overleden in Nederhorst den Berg.

   15 V    ii. Margarita Besemer werd geboren op 7 Mrt 1791 in Ankeveen.

+ 16 V    iii. Catharina(Trijntje) Besemer werd geboren op 24 Nov 1792 in Ankeveen en is overleden op 23 Okt 1870 in Ankeveen op 77-jarige leeftijd.

   17 M    iv. Gerardus Besemer werd geboren op 7 Aug 1795 in Ankeveen en is overleden in Ankeveen.

+ 18 M    v. Wilhelmus(Willem) Besemer werd geboren op 21 Jul 1798 in Ankeveen en is overleden op 29 Jan 1883 in Nederhorst den Berg op 84-jarige leeftijd.

   19 M    vi. Dirk Besemer werd geboren op 17 Dec 1800 in Ankeveen.

   20 V    vii. Cornelia Besemer werd geboren op 16 Apr 1803 in Ankeveen.

+ 21 M    viii. Gerardus(Gerrit) Besemer werd geboren 22-*02-1805 in Ankeveen en is overleden op 23 Aug 1856 in Ankeveen op 51-jarige leeftijd.

10. Wilhelmus Cornelisz Besemer werd geboren op 4 Jan 1756 in Ankeveen.

Wilhelmus trouwde met iemand.

Zijn kinderen waren:

   22 M    i. Theodorus Besemer werd geboren in 1792.

   23 M    ii. Wilhelmus Besemer werd geboren in 1797.

Afbeelding

vorige  Zesde generatie  Volgende16. Catharina(Trijntje) Besemer werd geboren op 24 Nov 1792 in Ankeveen en is overleden op 23 Okt 1870 in Ankeveen op 77-jarige leeftijd.

Overlijdensnotities: Heden den vijfentwintigsten october achttienhonderd zeventig, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente Weespercarspel verschenen Johannes Adrianus Meester, van beroep klompenmaker oud twee en vijftig jaren, wonende te Weespercarspel, zoon van de na te noemen overledene, en Bart Jekel van beroep veldwachter, oud tweeenzestig jaren, wonende te Weesp, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den drieentwintigsten october dezes jaars des morgens ten zeven ure in het huis staande te Hollandsch Ankeveen in de ouderdom van zevenenzeventig jaren is overleden Catharina Besemer van beroep zonder geboren te Ankeveen en wonende te Weespercarspel, weduwe van Dirk Meester, dochter van Johannes Besemer en van Elisabeth van der Heijden, beiden overleden.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons benevens de XXX aangevers is onderteekend met goedkeuring van de doorhaling van drie letters

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Veehoudster.

Catharina(Trijntje) trouwde met Dirk Meester, zoon van Willem Meester en Maria Hoogeboom, op 21 Apr 1814 in Nederhorst den Berg. Dirk werd geboren in 1788 in Abcoude en is overleden op 18 Feb 1852 in Weesperkarspel op 64-jarige leeftijd.

Overlijdensnotities: Heden den negentienden february achttien honderd twee en vijftig, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Weespercarspel verschenen Willem Meester van beroep klompenmaker oud zeven en dertig jaren, wonende te Abcoude zoon van de na te noemen overledene, en Frederik Meester van beroep Klompenmaker oud negen en twintig jaren, wonende te Zwollerkerspel, mede zoon van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den achttienden february dezes jaars des avonds ten zes ure, in het huis staande te Ankeveen in de ouderdom van vier en zestig jaren is overleden Dirk Meester van beroep klompenmaker geboren te Abcoude en wonende als voormeld, echtgenoot van Catharina Bezemer en zoon van Willem Meester en Maria Hoogeboom, overleden echtelieden\\En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorleding door ons en de comparanten is onderteekend.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Klompenmaker.

Kinderen uit dit huwelijk:

   24 M    i. Willem Meester werd geboren in 1815 in Weesperkarspel en is overleden op 7 Mrt 1894 in Abcoude-Proostdij op 79-jarige leeftijd.

   25 V    ii. Elisabeth Meester werd geboren op 20 Mei 1816 in Nederhorst den Berg en is overleden op 23 Okt 1899 in Ankeveen op 83-jarige leeftijd.

   26 M    iii. Johannes Adrianus Meester werd geboren in 1818 in Ankeveen en is overleden ovl. na 1870 op 52-jarige leeftijd.

   27 V    iv. Maria Meester werd geboren in 1819 in Ankeveen en is overleden na 1845.

   28 M    v. Theodorus Meester werd geboren in 1821 in Ankeveen en is overleden na 1851.

   29 M    vi. Fredericus Meester werd geboren in 1823 in Ankeveen en is overleden na 1859.

   30 V    vii. Jannetje Meester werd geboren in 1831 in Weesperkarspel en is overleden na 1855.

   31 V    viii. Grietje Meester werd geboren in 1834 in Weesperkarspel en is overleden na 1879.

   32 V    ix. Hendrica Meester werd geboren in 1836 in Weesperkarspel en is overleden na 1859.

18. Wilhelmus(Willem) Besemer werd geboren op 21 Jul 1798 in Ankeveen en is overleden op 29 Jan 1883 in Nederhorst den Berg op 84-jarige leeftijd.

Overlijdensnotities: Van het overlijden werd aangifte gedaan door Dirk Besemer, zoon van Willem en Leendert Terlouw, veldwachter.

Algemene notities: Willem was molenaar van de Stichts-Ankeveense polder.Op de balans van de Polderkamer van de Stichts Ankeveense Molen staat dat Willem op 1 mei 1838 een maalloon van 70 gulden ontving benevens 14 gulden voor olie en kaarsen.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Schoenmaker, Watermolenaar.

Wilhelmus(Willem) trouwde met Annigje(Antje) de Lange op 8 Feb 1827 in Weesperkarspel. Annigje(Antje) werd geboren op 10 Okt 1798 in Montfoort en is overleden op 3 Jul 1890 in Nederhorst den Berg op 91-jarige leeftijd.

Huwelijksnotities: Getuigen bij het huwelijk waren:
Jan Besemer, 70 jaar, schoenmaker in Ankeveen, vader van de bruid.
Pieter Logge, 46 jaar, kastelijn in Ankeveen.
Cornelus Logge, 43 jaar, watermolenaar in Weesperkarspel.
Teunis Beukeboom, 43 jaar, veehouder in Weesperkarspel.

Kinderen uit dit huwelijk:

   33 V    i. Elisabeth(Elsje) Besemer werd geboren op 17 Apr 1827 in Nederhorst den Berg en is overleden op 12 Mei 1838 in Nederhorst den Berg op 11-jarige leeftijd.

+ 34 M    ii. Johannes(Jan) Besemer werd geboren op 29 Mrt 1829 in Nederhorst den Berg en is overleden in Vreeland.

+ 35 M    iii. Arie Besemer werd geboren op 6 Jan 1830 in Nederhorst den Berg en is overleden op 30 Jan 1905 in Weesp op 75-jarige leeftijd.

+ 36 M    iv. Antonie Besemer werd geboren op 27 Nov 1832 in Nederhorst den Berg.

+ 37 M    v. Theodorus(Dirk) Besemer werd geboren op 18 Jun 1834 in Nederhorst den Berg en is overleden op 3 Apr 1898 in Nederhorst den Berg op 63-jarige leeftijd.

+ 38 V    vi. Adriana(Jaantje) Besemer werd geboren op 25 Jan 1838 in Nederhorst den Berg en is overleden op 24 Jun 1921 in Weesp op 83-jarige leeftijd.

+ 39 V    vii. Elizabeth Besemer werd geboren op 24 Okt 1841 in Nederhorst den Berg en is overleden op 26 Mrt 1897 in Nederhorst den Berg op 55-jarige leeftijd.

21. Gerardus(Gerrit) Besemer werd geboren 22-*02-1805 in Ankeveen en is overleden op 23 Aug 1856 in Ankeveen op 51-jarige leeftijd.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: holblokmaker, klompenmaker.

Gerardus(Gerrit) trouwde met Maria Magdalena(Marie) Houweling op 27 Apr 1827 in Weesperkarspel. Maria werd geboren in 1805 in Weesperkarspel en is overleden op 9 Dec 1845 in Ankeveen op 40-jarige leeftijd.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: naaister.

Kinderen uit dit huwelijk:

   40 V    i. Elisabeth Besemer werd geboren in 1829.

+ 41 V    ii. Lobina(Lobbetje) Besemer werd geboren op 10 Mei 1830 in Weesperkarspel en is overleden op 3 Mrt 1855 in Ankeveen op 24-jarige leeftijd.

   42 M    iii. Johannes Adr Besemer werd geboren in 1832.

   43 V    iv. Johanna Besemer werd geboren in 1833.

   44 M    v. Bernardus Besemer werd geboren in 1834.

   45 M    vi. Dirk Besemer werd geboren in 1835.

   46 V    vii. Petronella Besemer werd geboren in 1836.

   47 M    viii. Dirk Besemer werd geboren in 1838.

   48 M    ix. Theodorus Besemer werd geboren in 1839.

   49 V    x. Maria Besemer werd geboren in 1840.

   50 V    xi. Catharina Besemer werd geboren in 1843.

   51 M    xii. Cornelis Besemer werd geboren in 1844.

   52 M    xiii. Besemer werd geboren in 1845.

Vermeldenswaardige gegevens:

Afw. geboorte: Levenloos geboren.

Gerardus(Gerrit) trouwde vervolgens met Margaretha(Greet) Mulder op 14 Jan 1854 in Ankeveen. Margaretha(Greet) werd geboren op 13 Jun 1806 in 's-Graveland en is overleden in Ankeveen.
Afbeelding

vorige  Zevende generatie  Volgende34. Johannes(Jan) Besemer werd geboren op 29 Mrt 1829 in Nederhorst den Berg en is overleden in Vreeland.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Werkman.

Johannes(Jan) trouwde met Martha Johanna Haik op 19 Nov 1958 in Nederhorst den Berg. Martha werd geboren op 10 Dec 1832 in Haarlem en is overleden in Vreeland.

Kinderen uit dit huwelijk:

   53 V    i. Gerardina Besemer werd geboren in 1859.

   54 V    ii. Johanna Besemer werd geboren in 1861.

   55 V    iii. Johanna J. Besemer werd geboren in 1863.

   56 V    iv. Jacoba Besemer werd geboren in 1865.

   57 M    v. Johannes W. Besemer werd geboren in 1868.

35. Arie Besemer werd geboren op 6 Jan 1830 in Nederhorst den Berg en is overleden op 30 Jan 1905 in Weesp op 75-jarige leeftijd.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Kleerbleker, Werkman.

Arie trouwde met Lijntje van Gameren op 7 Nov 1857 in Nederhorst den Berg. Lijntje werd geboren op 28 Mrt 1835 in Rijsoort en is overleden op 16 Jun 1897 in Weesperkarspel op 62-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   58 M    i. Willem Besemer werd geboren in 1857.

   59 V    ii. Adriaantje Besemer werd geboren in 1858.

   60 M    iii. Johannes Besemer werd geboren in 1860.

+ 61 V    iv. Johanna Besemer werd geboren in 1862 in Nederhorst den Berg en is overleden op 12 Mrt 1889 in Weesperkarspel op 27-jarige leeftijd.

   62 M    v. Johannes Besemer werd geboren in 1863.

   63 V    vi. Helena Besemer werd geboren in 1865.

   64 V    vii. Alida Besemer werd geboren in 1867.

   65 M    viii. Dirk Hendrik Besemer werd geboren in 1869.

   66 M    ix. Leendert G. Besemer werd geboren in 1872.

   67 V    x. Maria Besemer werd geboren in 1873.

   68 M    xi. Arie Besemer werd geboren in 1876.

   69 V    xii. Maria Besemer werd geboren in 1879.

36. Antonie Besemer werd geboren op 27 Nov 1832 in Nederhorst den Berg.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Groenboer, Hovenier, Werkman.

Antonie trouwde met Francina Fransen op 5 Jul 1860 in Weesperkarspel. Francina werd geboren in 1835 in Weesperkarspel.

Kind uit dit huwelijk:

   70 V    i. Elisabeth Besemer werd geboren in 1863.

37. Theodorus(Dirk) Besemer werd geboren op 18 Jun 1834 in Nederhorst den Berg en is overleden op 3 Apr 1898 in Nederhorst den Berg op 63-jarige leeftijd.

Overlijdensnotities: Aangifte van overlijden werd gedaan door:
Cornelis Johannes van Hoorn, tuinman, 33 jaar oud.
Leendert Terlouw, veldwachter, 55 jaar oud.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Werkman.

Theodorus(Dirk) trouwde met Elisabeth van Zal, dochter van Hendrik van Zal en Levend, op 20 Nov 1863 in Nederhorst den Berg. Elisabeth werd geboren op 2 Feb 1842 in Nederhorst den Berg en is overleden op 21 Jan 1877 in Nederhorst den Berg op 34-jarige leeftijd.

Huwelijksnotities: Getuigen bij het huwelijk waren:
\\Bernard Theodoor Joseph Wernke, klompenmaker, 51 jaar oud.
Jan Versteeg, Veldwachter, 51 jaar oud.
Petrus Mok, klompenmaker, 25 jaar oud.
Klaas van der Neut, klompenmaker, 25 jaar oud

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Naaister.

Kinderen uit dit huwelijk:

   71 V    i. Wilhelmina Joanna Besemer werd geboren op 29 Sep 1864 in Nederhorst den Berg en is overleden op 18 Nov 1942 in Ankeveen op 78-jarige leeftijd.

Algemene notities: Wilhelmina trad vanaf 1892 in het klooster van de zusters Ursulinen in het Limburgse Grubbenvorst. (Ursulinen zijn een katholieke vrouwelijke kloosterorde die in 1535 door Angela Merici (1474 - 1540) te Brescia werd gesticht en onder bescherming van de Heilige Ursula van Keulen gesteld.)
Zij kreeg als kloosternaam Soeur marie-Ludwina.
De zusters behoorde tot een onderwijsorde die werkte op de kostschool welke aan het klooster verbonden was.
Zr. Marie-Ludwina werkte daar 40 jaar lang in de waskeuken.

+ 72 V    ii. Hendrika Theodora Besemer werd geboren op 27 Sep 1867 in Nederhorst den Berg en is overleden op 8 Jul 1931 in Bussum op 63-jarige leeftijd.

+ 73 M    iii. Wilhelmus Cornelis Besemer werd geboren op 9 Nov 1868 in Nederhorst den Berg en is overleden op 29 Jun 1916 in 's-Graveland op 47-jarige leeftijd.

   74 M    iv. Theodorus Besemer werd geboren op 7 Jun 1871 in Nederhorst den Berg en is overleden op 28 Feb 1872 in Nederhorst den Berg.

+ 75 V    v. Cornelia Petronella Besemer werd geboren op 28 Mrt 1873 in Nederhorst den Berg en is overleden op 10 Apr 1924 in Kortenhoef op 51-jarige leeftijd.

   76 M    vi. Antonius Josephus Besemer werd geboren op 2 Mrt 1875 in Nederhorst den Berg en is overleden op 10 Mrt 1875 in Nederhorst den Berg.

   77 M    vii. Johannes Lambertus(Bertus Hannes) Besemer werd geboren op 21 Jan 1877 in Nederhorst den Berg en is overleden op 9 Feb 1877 in Nederhorst den Berg.

Theodorus(Dirk) trouwde vervolgens met Maria Elisabet Kramer op 27 Jun 1890 in Nederhorst den Berg. Maria werd geboren op 25 Sep 1850 in Amsterdam en is overleden op 31 Dec 1936 in Nederhorst den Berg op 86-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 78 V    i. Elisabeth Johanna Besemer werd geboren op 13 Sep 1891 in Nederhorst den Berg en is overleden op 23 Nov 1969 in Nederhorst den Berg op 78-jarige leeftijd.

   79 V    ii. Alida Besemer werd geboren op 2 Okt 1893 in Nederhorst den Berg en is overleden op 4 Dec 1894 in Nederhorst den Berg op 1-jarige leeftijd.

   80 M    iii. Johannes Theodorus Besemer werd geboren op 2 Okt 1893 in Nederhorst den Berg en is overleden op 3 Apr 1895 in Nederhorst den Berg op 1-jarige leeftijd.

38. Adriana(Jaantje) Besemer werd geboren op 25 Jan 1838 in Nederhorst den Berg en is overleden op 24 Jun 1921 in Weesp op 83-jarige leeftijd.

Adriana(Jaantje) trouwde met Gerardus(Gerrit) Scheepmaker op 24 Mei 1865 in Nederhorst den Berg. Gerardus(Gerrit) werd geboren op 10 Nov 1834 in Weesperkarspel en is overleden op 23 Nov 1880 in Weesperkarspel op 46-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   81 V    i. Anna G. C. Scheepmaker werd geboren in 1868.

   82 M    ii. Gerardus M. Scheepmaker werd geboren in 1870.

   83 M    iii. Levend

   84 M    iv. Nicolaas Scheepmaker werd geboren in 1873.

   85 M    v. Abraham J. Scheepmaker werd geboren in 1875.

39. Elizabeth Besemer werd geboren op 24 Okt 1841 in Nederhorst den Berg en is overleden op 26 Mrt 1897 in Nederhorst den Berg op 55-jarige leeftijd.

Elizabeth trouwde met Albertus Hendrikus van Zal op 20 Nov 1863 in Nederhorst den Berg. Albertus werd geboren op 10 Sep 1830 in Nederhorst den Berg.

Kinderen uit dit huwelijk:

   86 M    i. Hendrik van Zal werd geboren in 1864.

   87 V    ii. Anna M. van Zal werd geboren in 1865.

   88 M    iii. Hendrik van Zal werd geboren in 1867.

   89 M    iv. Hdendrikus A. van Zal werd geboren in 1868.

   90 M    v. Wilhelmus van Zal werd geboren in 1870.

   91 V    vi. Cornelia van Zal werd geboren in 1872.

   92 M    vii. Cornelis van Zal werd geboren in 1873.

   93 M    viii. Albertus van Zal werd geboren in 1873.

   94 V    ix. Cornelia van Zal werd geboren in 1874.

   95 V    x. Elisabeth van Zal werd geboren in 1876.

   96 V    xi. Johanna van Zal werd geboren in 1878.

   97 M    xii. Albertus M. van Zal werd geboren in 1880.

41. Lobina(Lobbetje) Besemer werd geboren op 10 Mei 1830 in Weesperkarspel en is overleden op 3 Mrt 1855 in Ankeveen op 24-jarige leeftijd.

Lobina(Lobbetje) trouwde met Cornelis Veenman, zoon van Gerrit Veenman en Cristina Koster, op 3 Jul 1852 in Ankeveen. Cornelis werd geboren op 22 Jul 1825 in Ankeveen en is overleden in Ankeveen.

Huwelijksnotities: (getuige(n): Nicolaas Veenman, werkman 29j. Jordaan Bastiaan de Lange, bode 33j. Cornelis Boelhouwer, schoolhouder 57j. Cors. Boelhouwer 24j.)

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: werkman.

Kinderen uit dit huwelijk:

   98 V    i. Maria Veenman werd geboren op 3 Dec 1852 in Ankeveen.

   99 V    ii. Catharina Veenman werd geboren op 23 Nov 1853 in Ankeveen.

Geboortenotities: getuige bij aangeven geboorte: CDors Boelhouwer en Jordaan Sebastiaan de Lange.


Afbeelding

vorige  Achtste generatie  Volgende61. Johanna Besemer werd geboren in 1862 in Nederhorst den Berg en is overleden op 12 Mrt 1889 in Weesperkarspel op 27-jarige leeftijd.

Johanna trouwde met Hendrik Haselager, zoon van Franciscus Haselager en Catharina Humme, op 11 Jun 1886 in Weesperkarspel. Hendrik werd geboren op 28 Okt 1861 in Weesperkarspel en is overleden op 14 Okt 1894 in Weesperkarspel op 32-jarige leeftijd.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Timmerman.

Kind uit dit huwelijk:

   100 M    i. Franciscus Adrianus Haselager werd geboren op 11 Nov 1886 in Weesperkarspel en is overleden op 20 Sep 1887 in Weesperkarspel.

72. Hendrika Theodora Besemer werd geboren op 27 Sep 1867 in Nederhorst den Berg en is overleden op 8 Jul 1931 in Bussum op 63-jarige leeftijd.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Dienstbode.

Hendrika trouwde met Jacobus Hagen op 30 Jun 1893 in Kortenhoef. Jacobus werd geboren op 2 Sep 1864 in Kortenhoef en is overleden op 14 Jul 1914 in Bussum op 49-jarige leeftijd.

Huwelijksnotities: Getuigen bij dit huwelijk waren:
Willem Hagen, werkman, 34 jaar, zwager van de bruidegom.
Jacob Pos, brievengaarder, 53 jaar.
Wilhelmus Gijsberus Beijer, herbergier, 55 jaar.
Hendrik Kolkman, veerman, 71 jaar.

Algemene notities: Jacobus is weduwnaar van Alida Windhorst.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Kleerblekersknecht.

Kinderen uit dit huwelijk:

   101 M    i. Jacobus Theodorus Hagen werd geboren op 24 Apr 1894 in Ankeveen.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Kruidenier. Brievenbesteller PTT.

   102 V    ii. Johanna Hagen werd geboren in 1895.

   103 V    iii. Elisabeth L. J. Hagen werd geboren in 1895.

   104 M    iv. Theodorus W. Hagen werd geboren in 1897.

   105 M    v. Gerardus J. Hagen werd geboren in 1899.

   106 V    vi. Elisabeth L. J. Hagen werd geboren in 1902.

73. Wilhelmus Cornelis Besemer werd geboren op 9 Nov 1868 in Nederhorst den Berg en is overleden op 29 Jun 1916 in 's-Graveland op 47-jarige leeftijd.

Overlijdensnotities: Aangifte van overlijden werd gedaan door:
Cornelis Cornelisse, 27 jaar, timmerman.
Egbertus hagen, 67 jaar, werkman.
Beide wonende te 's-Graveland.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Kleerblekersknecht, Wasscher.

Wilhelmus trouwde met Joanna(Naatje) Timmer op 31 Aug 1897 in Ankeveen. Joanna(Naatje) werd geboren op 28 Mei 1876 in Hilversum en is overleden op 27 Nov 1918 in 's-Graveland op 42-jarige leeftijd.

Huwelijksnotities: Getuigen bij dit huwelijk waren:
Jacobus Hagen, 32 jaar, blekersknecht, zwager uit Ankeveen.
Wilhelmus Degenkamp, 27 jaar, blekersknecht, zwager uit Kortenhoef.
Adrianus Keijzer, 50 jaar, smid in Weesperkarspel.
Jan van de Linde, 29 jaar, gemeenteveldwachter te Ankeveen.

Kinderen uit dit huwelijk:

   107 V    i. Elisabeth Ludwina(Bets) Besemer werd geboren op 5 Nov 1898 in Ankeveen en is overleden op 3 Dec 1991 in Hilversum op 93-jarige leeftijd.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Huishoudster.

+ 108 M    ii. Theodorus Albertus(Dirk) Besemer werd geboren op 26 Nov 1899 in Ankeveen en is overleden op 23 Jan 1936 in Utrecht op 36-jarige leeftijd.

   109 V    iii. Maria Elisabeth Besemer werd geboren op 16 Mrt 1901 in Ankeveen en is overleden op 9 Jul 1911 in Utrecht op 10-jarige leeftijd.

+ 110 M    iv. Albertus Petrus(Bertus) Besemer werd geboren op 26 Jul 1902 in Ankeveen, is overleden op 13 Okt 1975 in Hilversum op 73-jarige leeftijd en werd begraven op 16 Okt 1975 in Hilversum.

   111 V    v. Wilhelmina(Mina) Besemer werd geboren op 11 Jan 1904 in Ankeveen en is overleden op 9 Jul 1904 in Ankeveen.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Huisvrouw.

+ 112 M    vi. Wilhelmina(Mina) Besemer werd geboren op 23 Jan 1905 in Ankeveen, is overleden op 13 Sep 1983 in Hilversum op 78-jarige leeftijd en werd begraven op 16 Sep 1983 in Hilversum.

   113 M    vii. Wilhelmus Cornelis Besemer werd geboren op 9 Nov 1906 in Ankeveen en is overleden op 5 Mei 1907 in Ankeveen.

   114 M    viii. Wilhelmus Cornelis Besemer werd geboren op 21 Nov 1907 in Ankeveen en is overleden op 31 Dec 1907 in Ankeveen.

   115 M    ix. Petrus Besemer werd geboren op 24 Okt 1908 in 's-Graveland en is overleden op 27 Dec 1908 in Ankeveen.

   116 V    x. Hendrika Petronella Besemer werd geboren op 16 Dec 1909 in Kortenhoef en is overleden op 22 Jan 1976 in Zutphen op 66-jarige leeftijd.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Huishoudster.

+ 117 M    xi. Cornelis(Cor) Besemer werd geboren op 9 Sep 1912 in 's-Graveland en is overleden op 1 Dec 1963 in Apeldoorn op 51-jarige leeftijd.

+ 118 M    xii. Hendrikus Jacobus(Henk) Besemer werd geboren op 17 Mei 1914 in 's-Graveland en is overleden op 7 Sep 1985 in Dieren op 71-jarige leeftijd.

   119 V    xiii. Maria Besemer werd geboren op 9 Okt 1915 in 's-Graveland en is overleden op 3 Dec 1916 in 's-Graveland op 1-jarige leeftijd.

75. Cornelia Petronella Besemer werd geboren op 28 Mrt 1873 in Nederhorst den Berg en is overleden op 10 Apr 1924 in Kortenhoef op 51-jarige leeftijd.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Dienstbode.

Cornelia trouwde met Wilhelmus Degenkamp op 25 Sep 1896 in Kortenhoef. Wilhelmus werd geboren op 6 Sep 1869 in Weesperkarspel en is overleden op 27 Sep 1928 in Kortenhoef op 59-jarige leeftijd.

Algemene notities: Willem had van zijn vader een wasserijtje overgenomen in 's-Graveland.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Wasserijhouder.

Kinderen uit dit huwelijk:

   120 V    i. Hendrika A. Degenkamp werd geboren in 1897.

   121 M    ii. Gerardus B. T. Degenkamp werd geboren in 1899.

   122 M    iii. Theodorus L. Degenkamp werd geboren in 1901.

   123 M    iv. Wilhelmus Degenkamp werd geboren in 1903.

   124 M    v. Theodorus L. Degenkamp werd geboren in 1906.

   125 M    vi. Aloisius J. J. Degenkamp werd geboren in 1909.

   126 V    vii. Alida E. Degenkamp werd geboren in 1912.

   127 M    viii. Cornelis J. M. Degenkamp werd geboren in 1914.

78. Elisabeth Johanna Besemer werd geboren op 13 Sep 1891 in Nederhorst den Berg en is overleden op 23 Nov 1969 in Nederhorst den Berg op 78-jarige leeftijd.

Elisabeth trouwde met Johannes Adrianus Vrijhoef op 30 Aug 1916 in Nederhorst den Berg. Johannes werd geboren op 7 Aug 1892 in Weesperkarspel en is overleden op 27 Sep 1928 in Kortenhoef op 36-jarige leeftijd.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Chauffeur.

Kinderen uit dit huwelijk:

   128 M    i. Johannes T. L. Vrijhoef werd geboren in 1917.

   129 M    ii. Theodorus A. Vrijhoef werd geboren in 1918.

   130 M    iii. Levend

   131 V    iv. Levend

Afbeelding

vorige  Negende generatie  Volgende108. Theodorus Albertus(Dirk) Besemer werd geboren op 26 Nov 1899 in Ankeveen en is overleden op 23 Jan 1936 in Utrecht op 36-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Getuigen bij de aangifte waren:
Dirk Meester, werkman.
Jan van de Linde, gemeenteveldwachter te Ankeveen.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Boerenknecht.

Theodorus trouwde met Alida(Aaltje) Voordouw op 2 Feb 1923 in Woerden. Alida(Aaltje) werd geboren op 23 Aug 1893 in Barwoutswaarder en is overleden op 11 Apr 1972 in Woerden op 78-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   132 M    i. Wilhelmus(Wim) Besemer werd geboren op 7 Sep 1923 in Leiderdorp en is overleden op 5 Jan 1945 in Magdeburg, Duitsland op 21-jarige leeftijd.

Algemene notities: Aan het begin van de oorlog werd Wim gedwongen om in Duitsland te gaan werken. De bevrijding kwam voor hem te laat. Hij overleed op 5 jan. 1945 in het Duitse gevangenkamp in Maagdenburg.

+ 133 M    ii. Levend

110. Albertus Petrus(Bertus) Besemer werd geboren op 26 Jul 1902 in Ankeveen, is overleden op 13 Okt 1975 in Hilversum op 73-jarige leeftijd en werd begraven op 16 Okt 1975 in Hilversum.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Winkelier in groente en fruit, Hilversum. "De kleine winst" aan de Vaartweg 135

Albertus trouwde met Lien de Lange op 3 Feb 1937 in Hilversum. Lien werd geboren op 31 Mei 1906 in Hilversum.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 134 M    i. Levend

+ 135 V    ii. Levend

112. Wilhelmina(Mina) Besemer werd geboren op 23 Jan 1905 in Ankeveen, is overleden op 13 Sep 1983 in Hilversum op 78-jarige leeftijd en werd begraven op 16 Sep 1983 in Hilversum.

Wilhelmina(Mina) trouwde met Johannes Antonius Casparus(Casper) Theebe op 21 Mei 1930 in Kortenhoef. Johannes werd geboren op 27 Dec 1906 in 's-Graveland en is overleden op 19 Nov 1989 in Hilversum op 82-jarige leeftijd.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Hovenier.

Kinderen uit dit huwelijk:

   136 M    i. Levend

   137 V    ii. Levend

   138 V    iii. Levend

   139 M    iv. Levend

   140 M    v. Levend

   141 V    vi. Wilhelmina Beatrix Irene Besemer werd geboren op 14 Sep 1941 in Hilversum en is overleden op 12 Jan 1943 in Hilversum op 1-jarige leeftijd.

   142 M    vii. Levend

117. Cornelis(Cor) Besemer werd geboren op 9 Sep 1912 in 's-Graveland en is overleden op 1 Dec 1963 in Apeldoorn op 51-jarige leeftijd.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Ambulance chauffeur.

Cornelis(Cor) trouwde met Maria Wilhelma(Marie) Pol op 6 Mei 1936 in Apeldoorn. Maria werd geboren op 18 Mrt 1912 in Wilp en is overleden op 24 Sep 1938 in Apeldoorn op 26-jarige leeftijd.

Cornelis(Cor) trouwde vervolgens met Petronella Arnolda(Nellie) Steman op 17 Apr 1940 in Apeldoorn. Petronella werd geboren op 5 Mrt 1908 in Apeldoorn en is overleden op 28 Dec 1988 in Apeldoorn op 80-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 143 V    i. Levend

+ 144 M    ii. Levend

+ 145 M    iii. Levend

+ 146 V    iv. Levend

118. Hendrikus Jacobus(Henk) Besemer werd geboren op 17 Mei 1914 in 's-Graveland en is overleden op 7 Sep 1985 in Dieren op 71-jarige leeftijd.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: Sigarenmaker, Verzekeringsagent.

Hendrikus trouwde met Ida Aleida Gezina(Ida) van Dalen op 18 Dec 1946 in Rheden. Ida werd geboren op 26 Mei 1919 in Delft.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 147 M    i. Levend

+ 148 M    ii. Levend

Afbeelding

vorige  Tiende generatie  Volgende133. Levend

Levend trouwde met Levend

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 149 V    i. Levend

   150 M    ii. Levend

Levend trouwde met Levend

   151 M    iii. Levend

Levend had een relatie met Levend

+ 152 V    iv. Levend

+ 153 V    v. Levend

+ 154 M    vi. Levend

134. Levend

Levend trouwde met Levend

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 155 M    i. Levend

+ 156 V    ii. Levend

+ 157 V    iii. Levend

135. Levend

Levend trouwde met Levend

Kinderen uit dit huwelijk:

   158 M    i. Levend

   159 M    ii. Levend

143. Levend

Levend trouwde met Levend

Kinderen uit dit huwelijk:

   160 V    i. Levend

   161 M    ii. Levend

144. Levend

Levend trouwde met Levend

Kind uit dit huwelijk:

   162 M    i. Levend

Levend trouwde met Levend

Levend trouwde vervolgens met Levend

Kind uit dit huwelijk:

   163 M    i. Levend

145. Levend

Levend trouwde met Levend

Kinderen uit dit huwelijk:

   164 M    i. Levend

Levend trouwde met Levend

   165 V    ii. Levend

146. Levend

Levend trouwde met Levend

Kinderen uit dit huwelijk:

   166 V    i. Levend

   167 V    ii. Levend

147. Levend

Levend trouwde met Levend

Kinderen uit dit huwelijk:

   168 M    i. Levend

   169 M    ii. Levend

148. Levend

Levend trouwde met Levend

Kinderen uit dit huwelijk:

   170 M    i. Levend

   171 V    ii. Levend

   172 V    iii. Levend

Afbeelding

vorige  11de Generatie149. Levend

Levend trouwde met Levend

Kinderen uit dit huwelijk:

   173 V    i. Levend

   174 M    ii. Levend

152. Levend

Levend trouwde met Levend

Kinderen uit dit huwelijk:

   175 M    i. Levend

   176 M    ii. Levend

153. Levend

Levend trouwde met Levend

Kinderen uit dit huwelijk:

   177 V    i. Levend

   178 V    ii. Levend

   179 V    iii. Deborah Alida Maria(Debbie) Wieman werd geboren op 15 Mrt 1988 in Utrecht.

   180 V    iv. Levend

154. Levend

Levend trouwde met Levend

Kinderen uit dit huwelijk:

   181 M    i. Levend

   182 V    ii. Levend

155. Levend

Levend trouwde met Levend

Levend trouwde vervolgens met Levend

Kinderen uit dit huwelijk:

   183 M    i. Levend

   184 V    ii. Levend

156. Levend

Levend trouwde met Levend

Kinderen uit dit huwelijk:

   185 V    i. Levend

   186 M    ii. Levend

157. Levend

Levend trouwde met Levend

Kinderen uit dit huwelijk:

   187 V    i. Levend

   188 M    ii. Levend


Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 9 Jun 2010 met Legacy 7.4 van Millennia