In de Gloriosa

ANBI

Bij besluit van 11 maart 2019 is onze vereniging voor onbepaalde tijd aangemerkt als algemeen nut beogende culturele instelling (ANBI).

Documenten ten behoeve van de ANBI-status

RSIN 816 601 069

Privacy verklaring mei 2018

Statuten

Akte statutenwijziging

Inschrijving KvK

ANBI oprichtingsakte

Financiën

2019

Balans 2019

Resultaat 2019

2020

Balans 2020

Resultaat 2020

2021

Balans 2021

Resultaat 2021

2022

Balans 2022

Resultaat 2022

Begroting 2023-2025

Jaarverslagen

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2022