In de Gloriosa

AVG

Historische Kring "In de Gloriosa"
Kortenhoef 's-Graveland Ankeveen
Ledenadministratie:

email: hk-ledenadmin@kpnmail.nl

website: www.hk-kortenhoef.nl

Kerklaan 89, 1241 CL Kortenhoef

IBAN: NL56 RABO 0149 3864 19

AVG Privacy verklaring

Voor een optimale dienstverlening in het kader van de statuten van onze vereniging verwerken wij enkele persoonsgegevens van en over u. Daarnaast ontvangen wij oude documenten met persoonlijke informatie in het kader van onze archieffunctie over de historie van ons werkgebied. Bijvoorbeeld uw voor- en achternaam en soms een oud adres of lidmaatschap van een vereniging of organisatie.
Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw gegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
In onze ledenadministratie:

 Naam, adres en woonplaats (NAW)
 Geslacht
 Geboortedatum
 Ingangsdatum Lidmaatschap
 IBAN ( banknummer )
 E-mailadres
 Telefoonnummer
 Opzegdatum Lidmaatschap
 Overlijdensdatum
In onze Collectiebank (internet) o.a.:

 Portret- en Groepsfoto’s
 Locatie en/of gebeurtenis op foto’s
 Voor- en/of Achternaam personen
 Geboorte- en/of Overlijdensdatum
 Huwelijksdatum en/of naam Partner
 Oude documenten met historie van onze dorpen
In onze archieven:

Het fotomateriaal en oude documenten worden in onze archieven op uniek nummer gearchiveerd.
Het overige materiaal, veelal oude documenten, is thematisch gearchiveerd en niet gepersonaliseerd. Bijvoorbeeld een archief van een vereniging of school.
Waarvoor gebruiken wij uw gegevens
Ledenadministratie

Wij gebruiken uw gegevens in de ledenadministratie om met u te communiceren over uw betalingsverplichtingen en bij het toezenden van informatie ( via post, loper of de mail ) of betaling van uw contributie via automatische incasso (machtiging).
Wij verstrekken deze uw gegevens nimmer aan derden voor welk doel dan ook, nog individueel nog collectief (datatransport).
Collectiebank

In de collectiebank vermelden wij namen en/of locatie onder de getoonde foto’s. Ook vermelden wij eventuele bijzonderheden uit gescand archiefmateriaal. Privacy gevoelige informatie vermelden wij niet.
Met de eigenaar van de collectiebank (Mediafiler te Apeldoorn) hebben wij een verwerkingscontract afgesloten die het beheer van uw personalia veilig stelt en ook vanuit dat bedrijf uw personalia niet aan derden wordt verstrekt .
Wij maken dagelijks een back-up van onze bestanden. Deze back-up wordt versleuteld extern opgeslagen en is alleen door de gebruiker (HK In de Gloriosa) te benaderen.
Cookies

Onze website en de site van de collectiebank voor onze vereniging maakt geen gebruik van cookies. Wij registreren c.q. onthouden uw voorkeur bij het bezoek van onze websites dus niet.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot aanpassing van het getoonde richten aan het Bestuur van onze vereniging.

Mei 2018