Ledenvergadering Reminder

Ledenvergadering Reminder

Reminder

Geachte Leden,

In de bijlage treft de uitnodiging en de agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de Historische Kring in de Gloriosa te Kortenhoef.
Deze vergadering wordt gehouden in het ‘Achterom’ achter de Sint Anthoniuskerk aan de Kerklaan 24, 1241 CM Kortenhoef en wel op:
Dinsdag 26 maart a.s., aanvang 20:00 uur.
U bent van harte welkom

HK In de Gloriosa
Het Bestuur

Agenda:

 1. Ontvangst en opening door voorzitter Jan Dekker
 2. Notulen van de jaarvergadering van 21 maart 2023 door de secretaris.
 3. Jaarverslag 2023 door de secretaris.
 4. Samenvatting financieel verslag 2023, en begroting 2024 door de penningmeester.
 5. Verslag van de kascommissie door de Ed van de Velden en Richard van Bruchem.
 6. (her)Verkiezing kascommissie. Richard van Bruchem is aftredend. Jan Verbruggen was
  reservelid en zal toetreden tot de kascommissie. Richard van Bruchem is bereid om
  reservelid te worden na aftreding.
  Geïnteresseerden voor het instromen in de commissie als lid/reserve lid kunnen zich
  opgeven bij de secretaris of voorzitter.
 7. (her)Verkiezing bestuursleden.
  Koos Voorn en Bruin Wallenburg en Kees Smallenburg zijn aftredend. Allen zijn herkiesbaar
  Geïnteresseerden voor een bestuursfunctie kunnen zich opgeven bij de secretaris of
  voorzitter.
 8. Voorstel om de verzendkosten buiten de regio te verhogen van € 9,- naar € 13,-
 9. Wat verder ter tafel komt.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting
  Pauze
  Na de pauze zal er een fotoserie worden vertoond over Ankeveen, ’s-Graveland en Kortenhoef gepresenteerd
  door Jan Schriek en Koos Voorn